Şedinţa ordinară a Consiliului Tîrgu Mureş, din data de 27 iunie 2017, a avut multe puncte importante pe ordinea de zi. Unul dintre acestea a fost şi rectificarea bugetară, la care consilierii POL au avut mai multe amendamente, despre care am vorbit aici. Din păcate, majoritatea UDMR-PNL-PSD a preferat să dea bani la cluburi sportive private (ASA, BC Mureş etc.), în loc să renoveze liceele „Papiu” şi „Avram Iancu” sau să achiziţioneze alte 15 autobuze noi. Aceeaşi majoritate s-a străduit din răsputeri, încă o dată, să-i împiedice pe consilierii POL să citească amendamentele în plen. După ce UDMR-PNL-PSD nu au avut sorţi de izbândă în a ne pune pumnul în gură, a mai rămas un singur lucru de făcut: respingerea amendamentelor pe bandă rulantă. Au avut, totuşi, o urmă de ruşine şi au votat un sigur amendament, o inserare bugetară de 350.000 de lei, pentru achiziţionarea a 3 lifturi pentru bazinele din Complexul „Week-end”, care vor fi folosite de către persoanele cu dizabilităţi.

Iată cum am votat şi celelalte puncte de pe ordinea de zi (găsiţi explicaţii în paranteze).

Proiecte în regim de urgență.

  1. Proiect de hotărâre privind rețeaua școlară. (PENTRU – s-a decis ca Liceul Teologic Romano-Catolic să fie structură în cadrul Liceului Bolyai Farkas)
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea sumelor pentru proiectele pentru învățământ finanțate de la bugetul local. (PENTRU – am făcut parte din comisia de jurizare a acestor proiecte)
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea sumelor pentru proiectele pentru cultură finanțate de la bugetul local. (PENTRU – am făcut parte din comisia de jurizare a acestor proiecte)
  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea sumelor pentru proiectele pentru sport finanțate de la bugetul local. (PENTRU – am făcut parte din comisia de jurizare a acestor proiecte)

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Unității Administrativ Teritoriale – Municipiul Tîrgu Mureș pe anul 2017. (NU AM VOTAT – consilierii POL și-au închis aparatele de vot, în semn de protest față de direcția incorectă înspre care a luat-o bugetul local, detalii aici)

2. Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic Zonal – reconformare zonă în vederea construirii de locuinţe unifamiliale” str. Unomai – Jean Monnet, fnr., cu regulamentul local de urbanism aferent Iniţiatori- Beneficiari: Varga Zsolt, Ceuşan Alexandru, Pop Ioan. (PENTRU)

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic Zonal – reconversie funcţională teren din UTR”L1″ în UTR”CM3″ str. Secuilor Martiri, nr.1, cu regulamentul local de urbanism aferent Iniţiator- Proprietar- Beneficiar: Fiko Istvan. (PENTRU)

4. Proiect de hotărâre privind modificarea Actului Constitutiv și a Statutului Zona Metropolitană Tîrgu Mureș. (PENTRU)

5. Proiect de hotărâre privind reactualizarea componenţei Comisiei locale de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice. (PENTRU)

6. Proiect de hotărâre privind finanţarea din bugetul local a indemnizaţiei în valută pentru o delegaţie din partea Municipiului și a Consiliului Local Tîrgu Mureş în vederea deplasării la Baja / Ungaria, în perioada 7 – 9 iulie 2017. (ÎMPOTRIVĂ – sunt consecvent principiului că nu este corect să trimitem consilieri locali la distracție pe bani publici, mai cu seamă că acum se va merge la „Festivalul Ciorbei Pescăreşti”!)

7. Proiect de hotărâre privind unele modificări la Statul de funcţii și Organigrama Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Tîrgu Mureș – Direcția economică. (RETRAS)

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare pentru aplicarea Proiectului de interes public „ Operativitate în intervenţie pentru siguranţa comunităţii”. (ÎMPOTRIVĂ – Consiliul Local finanţează Poliţia Locală şi nu credem că trebuie să finanţăm şi Poliţia Mureş, aflată în subordinea Guvernului, care ar trebui să o finanţeze)

9. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere pentru spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţe, situat în str. Apaductului nr. 74, aflat în proprietatea municipalităţii. (PENTRU)

10. Proiectul de hotărâre  privind aprobarea Regulamentului de atribuire/licitaţie a locurilor de parcare, pentru folosinţă, în parcările de domiciliu din Municipiul Tîrgu Mureş. (AMÂNAT, cred că nu trebuie să taxăm locurile de parcare insuficiente din cartiere, ci să facem parcări supraetajate)

11. Proiectul de hotărâre privind vânzarea sau concesionarea prin licitație publică a imobilului situat pe str. Depozitelor, nr. 24, aflat în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureș. (ABŢINERE)

12. Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafață de 23 mp din Tîrgu Mureș, str. Constantin Hagi Stoian, nr. 26 în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureș de la Miron Olivia. (PENTRU)

13. Proiect de hotărâre privind unele măsuri în reglementarea înscrierii provizorii în cartea funciară a unui imobil situat pe str. Păcii nr. 2 în patrimoniul Municipiului Tîrgu Mureş. (PENTRU)

14. Proiectul de hotărâre privind modificarea art. 2 a Hotărârii Consiliului local nr. 110 din data 24.10.2016 privind aprobarea Regulamentului taxei speciale privind furnizarea datelor cu caracter personal din Registrul național de evidența persoanelor. (PENTRU)

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere pentru copiii ce  frecventează creşa în anul şcolar 2017-2018. (PENTRU)

16. Proiect de hotărâre privind completarea art.9 a Hotărârii Consiliului local nr.130 din data de 06.04.2017 privind reglementarea închirierii terenurilor pentru terase de alimentaţie publică în Complexul de Agrement şi Sport “Mureşul”. (ÎMPOTRIVĂ, acest proiect este un abuz al Primăriei şi legiferează dubla măsură, în sensul în care se decide că manifestările Primăriei în Complexul „Week-End” pot dura nelimitat, în vreme ce alte manifestări trebuie să se încheie la ora 2,00)

17. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor locații pentru artă stradală în municipiul Tîrgu Mureș. (PENTRU – acesta este proiectul meu, respins pentru a doua oară, ca atare Primăria va putea organiza oriunde artă stradală, fără jurizare. E bine dacă se va realiza artă stradală, doar că aprobarea lucrărilor se va face în funcţie de cheremul a doi-trei funcţionari)

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului local Municipal Tîrgu Mureș. (ÎMPOTRIVĂ – proiectul a trecut, dar, în opinia mea, încalcă OUG. 35 din 2002, şi limitează dreptul consilierilor la a lua cuvântul şi a depune amendamente. Vom face plângere prealabilă şi credem că Prefectura va notifica acest proiect, detalii aici)

19. Proiect de hotărâre privind înființarea Liceului Vocațional Teologic Romano-Catolic din Tîrgu Mureș. (RETRAS)

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de finanțare nerambursabilă din bugetul local al municipiului Tîrgu Mureș, pentru activități nonprofit pentru tineri ,,Tîrgu Mureș Sprijină Tinerii”. (PENTRU – proiectul a fost votat parţial, am avut două amendamente însuşite de majoritatea consilierilor, aşa încât Ghidul de Finanţare , care conţinea mai multe erori, va fi refăcut şi supus din nou votului)

21. Proiect de hotărâre privind organizarea unei noi sesiuni de primire de cereri de subvenție în baza Legii 34/1998 pentru asociațiile și fundațiile cu personalitate juridică care înființează și administrează unități de asistență socială în municipiul Tîrgu Mureș. (PENTRU – proiectul colegei din POL Györfi Júlia a fost aprobat)

22. Proiect de hotărâre privind alegerea unui Viceprimar al Municipiului Tîrgu Mureș. (ÎMPOTRIVĂ, deoarece majoritatea UDMR-PNL-PSD a decis alegerea a doi viceprimari şi nu a unuia, aşa cum propusese colegul meu Mark Christian Hermann, autorul proiectului. În cele din urmă, în urma alegerilor la care şi POL a participat şi a propus-o pe Györfi Júlia, viceprimari au fost aleşi Makkai-UDMR şi Papuc-PSD)

Radu Bălaș,

consilier local al municipiului Tîrgu Mureș

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>