Şedinţa de Consiliul Local din 27 iulie 2017 a consfinţit şi oficializat ceea ce se ştia de mult: POL este singurul partid de Opoziţie. Întreaga şedinţă consilierii UDMR, PNL şi PSD au respins toate amendamentele POL şi s-au străduit să abuzeze de noul Regulament pentru a limita luările noastre de cuvânt. Toate acestea dublate de schimburi de priviri complice şi zâmbete pe sub mustaţă.

Amendamentele care ne-au fost respinse…

Aşa cum am mai făcut-o şi acum două luni, am propus anularea finanţării din bugetul local a picturilor din biserici, în contextul în care cultele beneficiază de 0,43 la sută din PIB, de donaţii de la privaţi şi de la enoriaşi. Suntem pentru contribuţii de la buget la lăcaşurile de cult unde este nevoie de reparaţii, renovări sau servicii sociale, dar nu pentru picturi (punctul 14 de pe ordinea de zi).

Am depus un amendament care viza dotarea fiecărui loc de parcare cu senzor, plus echipamentul informatic aferent, astfel încât toată lumea să poată afla unde se află un loc liber de parcare, amendament care a fot respins de consilierii UDMR, PSD și PNL. Considerăm că, în contextul în care nu există voinţă politică pentru amenjarea de parcări subterane sau supraterane, măcar ar putea fi eficientizat accesul la actualele (şi insuficientele) locuri de parcare. Detalii despre tehnologia LoRaWan la care fac referire (şi despre care am mai vorbit şi în luna septembrie 2016 în CL) se pot citi aici. (punctul 17 de pe ordinea de zi)

Primăria a dorit schimbarea Regulamentului în Complexul „Week-end”. Dacă iniţial s-a dorit ca accesul să fie interzis cu mâncare şi băuturi, au rămas doar ultimele interzise. Asta înseamnă că fiecare om care intră în complex trebuie să prezinte bagajele la control. În plus, cei care vin cu mâncare de acasă, trebuie să o consume doar „în locuri special amenajate”. De asemenea, de acum se va plăti accesul şi în zilele de luni, dar doar în cele „caniculare”, iar baie se va putea face până la ora 20,00 (eu am propus ora 21,00). Pentru a evita legiferarea aberaţiilor de mai sus am propus amendamente, care au fost respinse. (punctul 24 de pe ordinea de zi)

Cu ce nu am fost de acord…

La fel ca de fiecare dată, am votat împotriva execuţiei bugetare, deoarece suntem nemulţumiţi de cum cheltuie primarul Florea banii şi cum sfidează prevederile bugetare adoptate de Consiliul Local. (punctul 1 de pe ordinea de zi)

Am votat împotriva măririi salariilor pentru funcţionarii publici din Primărie, pentru că credem că aceste măriri (generate de guvernul PSD-ALDE) nu au un fundament economic real şi că e posibil ca, din cauza acestor măriri artificiale, ţara să intre în criză. De asemenea, aceste măriri vor duce la situaţia aberantă în care bugetarii vor avea salarii mai mari decât în mediul privat. Adică cei care aduc banii la buget vor câştiga mai puţin decât cei care cheltuie bugetul. (punctul 9 de pe ordinea de zi şi punctul 3 în regim de urgenţă)

Nu am fost de acord nici cu deplasarea a patru consilieri locali în Coreea de Sud, la un seminar fantomă, unde, chipurile, am învăţa să fim mai toleranţi. Pentru asta nu trebuie cheltuiţi 5.200 de dolari, ci putem învăţa să fim înţelegători şi la noi acasă, pe gratis. (punctul 11 de pe ordinea de zi)

Cum am votat
Regim de urgență:

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului. Această rectificare a fost făcută deoarece Guvernul a alocat bani de la bugetul de stat pentru dotarea cu mobilier didactic și de laborator pentru trei licee (Aurel Perșu, Traian Săvulescu și Liceul de Artă), precum și pentru Reparația capitală la Podul peste râul Mureș. (PENTRU)

2. Proiect de hotărâre privind modificarea memorandumului de înțelegere între Municipiul Târgu Mureș, Consiliul Județean Mureș, UMF, Universitatea Petru Maior și Spitalul Clinic Județean de Urgență Tîrgu Mureș. (PENTRU)

3. Proiect de hotărâre privind modificareasalariilor de bază pentru posturile din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie” pentru serviciul public „Căminul pentru persoane vârstnice” (ÎMPOTRIVĂ- similar cu punctul 9 din ordinea de zi)

4. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor de salubrizare în Municipiul Tîrgu Mureş (PENTRU – Tarifele au scăzut în urma scoaterii taxei de mediu)

Ordinea de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție pe trimestrul II anul 2017, pentru Unitatea Administrativ Teritorială – Municipiul Tîrgu Mureș. (ÎMPOTRIVĂ)

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic Zonal- reconformare zonă „V5″ în zonă mixtă conţinând instituţii, servicii şi echipamente publice, servicii de interes general”, Strada Gheorghe Doja, nr.302 cu regulamentul local de urbanism aferent  Iniţiator- Proprietar- Beneficiar: SC” Strategic Advisors” SRL. (PENTRU)

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic Zonal- lotizare teren şi stabilire reglementari pentru construire ansamblu de locuinţe unifamiliale în regim izolat şi cuplat”, cu regulamentul local de urbanism aferent str. Mărului, f.nr. Iniţiator- Proprietar- Beneficiar: Pop Teodor şi Pop Camelia Angela. (PENTRU)

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic Zonal – parcelare terenuri şi stabilire reglementări, necesare construirii de locuinţe Cartier Unirii-Etapa II, str. Vasile Săbădeanu fn. şi a regulamentului local de urbanism aferent Beneficiari: S.C.” Maco Construct” SRL. (PENTRU)

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism “Planul urbanistic zonal- reconformare zonă “LM” în zona activităţilor productive şi de servicii, cu UTR„AI2bz”- subzona implantări IMM productive şi de servicii”, str. Băneasa nr. 8- str. Libertăţii şi a regulamentului local de urbanism aferent Beneficiari: S.C.”Ordea Prodcom” S.R.L., S.C.”Xedex Trade” S.R.L. S.C. „Geserco” S.R.L.; S.C.”Cattus” S.R.L.; S.C.”Energoplus” S.R.L.; S.C. „Total Agc Petrogas” S.R.L. (PENTRU)

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic Zonal- actualizare PUZ ansamblul rezidenţial Dolomiti, str. Livezeni, fnr” aprobat prin HCL nr. 303/06.09.2007, cu regulamentul local de urbanism aferent Beneficiari: SC”Dolomiti Invest”SRL, Papuc Vasile, Papuc Gabriela, Borşan Rita Simona, SC” Fomco 2006”SRL. (ABȚINERE – situație incertă a firmei Dolomiti Invest, unde una dintre societățile acționare a fost radiată)

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea ,,Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Municipiului Tîrgu Mureș 2016-2023”. (PENTRU)

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Tîrgu Mureș. (PENTRU)

9. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice şi posturile de natură contractuală din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie” din Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Tîrgu Mureș şi din serviciile publice. (ÎMPOTRIVĂ)

10. Proiect de hotărâre privind unele modificări la Statul de funcţii și Organigrama Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Tîrgu Mureș – Direcția economică. (PENTRU)

11. Proiect de hotărâre privind finanțarea din bugetul local a indemnizației în valută pentru o delegație din partea Municipiului și a Consiliului local Tîrgu Mureș, în vederea deplasării la Seoul/Coreea de Sud, în perioada 15-21 septembrie 2017. (ÎMPOTRIVĂ)

12. Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 al HCL nr. 59/23.02.2017, referitoare la reactualizarea componenţei Comisiei pentru analizarea solicitărilor de locuinţe sociale, locuinţe pentru chiriaşi din case retrocedate, de necesitate, chirie fond de stat şi locuinţe pentru tineri destinate închirierii. (PENTRU)

13. Proiect de hotărâre privind repartizarea unor spații cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în proprietatea municipalității. (PENTRU)

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea susţinerii financiare a unor unităţi de cult din municipiul Tîrgu Mureş pe anul 2017, în baza O.G. nr. 82/2001 şi a H.G. nr.1470/2002, republicate. (ABȚINERE – deoarece au fost alocate și sume considerabile de bani pentru picturi în biserici, lucru cu care eu nu sunt de acord, personal susținând doar contribuții de la buget pentru reparații)

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea sprijinului financiar pentru finanţarea proiectelor culturale depuse pe anul 2017 (PENTRU – din comisia de jurizare a proiectelor am făcut și eu parte)

16. Proiect de hotărâre privind preluarea în patrimoniul Municipiului Tîrgu Mureş a unor mijloace fixe aferente proiectului “Extindere conductă de apă cu branşamente pe strada Constantin Hagi Stoian Tîrgu Mureş” de la investitorul Ştefan Florin şi predarea acestora în administrarea S.C. Compania Aquaserv S.A. în baza Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă şi de Canalizare nr. 202662/05.03.2010. (PENTRU)

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Serviciului Public de Exploatare şi Întreţinere a Parcărilor şi Zonelor de Staţionare cu Plată în Regim de Autotaxare, aflate pe Domeniul Public al Municipiului Tîrgu Mureş. (ÎMPOTRIVĂ)

18. Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafață de 65 mp din Tîrgu Mureș, str. Constandin Hagi Stoian, în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureș de la Potcoavă Marcel și soția Potcoavă Maria Georgeta. (PENTRU)

19. Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafaţă de 780 mp din Tîrgu Mureş în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş de la Păştin Mircea Laurenţiu. (PENTRU)

20. Proiect de hotărâre privind unele măsuri în reglementarea înscrierii provizorii în cartea funciară a unui teren situat pe str. Ilie Munteanu nr.5 în patrimoniul Municipiului Tîru Mureș. (RETRAS)

21. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului A.G.A., dl. Bakos Levente să aprobe documentele referitoare la subiectul de pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Adunării Generale a Acţionarilor SC Compania Aquaserv SA, din data de 03.08.2017. (PENTRU)

22. Proiect de hotărâre privind reglementarea înscrierii provizorii în cartea funciară a unui imobil situat pe Calea Sighişoarei nr. 94 în patrimoniul Municipiului Tîrgu Mureş. (PENTRU)

23. Proiect de hotărâre privind completarea Anexei 1 la Hotărârea Consiliului Local Municipal Tîrgu Mureş nr. 70 din 23 februarie 2017 referitoare la aprobarea contravalorii serviciilor prestate de către Complexul de Agrement şi Sport « Mureşul » şi Bazinul Acoperit Piscină « ing. Mircea Birău » pentru anul 2017. (ÎMPOTRIVĂ)

24. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Complexului de Agrement şi Sport „Mureşul”, actualizat prin HCL nr.144 din 6 mai 2010, cu modificările și completările ulterioare. (ÎMPOTRIVĂ)

25. Proiect de hotărâre privind recalcularea chiriei pentru locuințele construite prin Agenția Națională pentru Locuințe situate pe raza Municipiului Tîrgu Mureș. (PENTRU)

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului sălilor de sport aflate în administrarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Tîrgu Mureş. (ÎMPOTRIVĂ – deoarece se creează discriminare între cluburile sportive)

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea amplasării plăcilor informative în Municipiul Tîrgu Mureș cu denumirea tradițională a unor străzi și piețe. (RETRAS)

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de atribuire/licitaţie a locurilor de parcare, pentru folosinţă, în parcările de domiciliu din Municipiul Tîrgu Mureş. (RETRAS)

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de acordare a unor scutiri de plata impozitelor pe clădiri şi teren, respectiv de aprobare a schemei de ajutor de minimis pentru atragerea investiţiilor şi susţinerea dezvoltării economice a Municipiului Tîrgu Mureş. (RETRAS)

Radu Bălaş,

consilier local al municipiului Tîrgu Mureş

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>