A. Măsuri urgente în managementul Consiliului Judetean Mureş.

– Depolitizarea administrației județene, mai ales în relația cu localităţile şi entitățile subordonate.

– Reformarea totală a departamentului pentru fonduri europene al Consiliului Județean Mureş.

– Reformarea, depolitizarea şi accesibilizarea posturilor de manageri ai aparatului propriu şi ai instituțiilor subordonate.

– Scăderea în 4 ani doar prin management, cu cel puțin 20%, a tuturor cheltuielilor de funcționare ale Consiliului Județean Mureş, ale instituțiilor subordonate şi canalizarea resurselor economisite spre educație şi sănătate.

– Stabilirea de targeturi precise, privind atragerea de fonduri europene, managerilor din unitățile subordonate, cu întocmirea de rapoarte permanente privind stadiul proiectelor.

– Aplicarea proiectelor POL privind: Transparența, Democraţia şi Bugetarea Participativă respectiv Digitalizarea la nivelul CJ Mureş dar şi implementarea proiectelor în localitățile din Mureş.

https://oameniliberi.com/alegeri-2020-mures/transparenta-bugetara/

https://oameniliberi.com/alegeri-2020-mures/biroul-pentru-informare-si-drepturi-versiunea-2-0/

https://oameniliberi.com/alegeri-2020-mures/orasul-destept-frumos-si-bogat/

B. Priorități pentru Mureş:

1. Apa, Aerul, Solul.

– Extinderea şi reabilitarea rețelelor de apă, acolo unde nu sunt sau sunt învechite, afectând sănătatea populației.

– Impulsionarea şi reglementarea controlului legal la marii poluatori industriali.

– Organizarea Gărzii Civile a Pădurilor în județul Mureş.

– Implementarea principiilor proiectului POL de la Tg, Mureş, pe domeniul curățeniei şi în celelalte localități din județul Mureş.

https://oameniliberi.com/proiecte/un-oras-mai-curat/

2. Locuința, deşeurile şi coşul zilnic al mureşenilor.

– Electrificarea zonelor în care cetăţenii încă nu au curent electric.

– Rezolvarea problemei apei potabile în localitățile în care cetățenii nu au apă potabilă.

– Crearea cadrului liber şi debirocratizarea accesării fondurilor pentru energii regenerabile la locuințe private.

– Stoparea jafului, prin reorganizarea Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor şi ADI Ecolect, în special în vederea scăderii facturii finale la cetățenii localităților mureşene.

– Dezvoltarea proiectului Produs în Mureş (Made in Mures), prin care coşul zilnic al populației să fie produs în Mureş şi să ajungă la un preț accesibil tuturor, direct de la producătorul local.

– Implementarea principiilor proiectului POL, pe domeniul agriculturii şi alimentației şi în alte localități din județul Mureş.

https://oameniliberi.com/proiecte/agricultura/

 

3. Sanătatea mureşenilor

– Analiza şi remedierea tuturor disfuncționalităților Spitalului Clinic Județean Mureş, curățenie în spitale, urgentarea îndeplinirii condițiilor de autorizare şi acces egal al tuturor la actul medical.

– Descentralizarea sistemului medical şi unificarea SJU Mureş cu SJ Mureş, respectiv optimizarea managementului public spitalicesc, prin eliminarea costurilor inutile cu clădirile vechi.

– Începerea demersurilor politico-administrative şi de lobby, pentru realizarea proiectului: Spitalul Regional de Urgentă Mureş.

– Organizarea şi oprimizarea sistemului public de sănatate cu cel privat, în sensul relaționării interinstituționale şi asigurării accesului neîngrădit a oamenilor la întreg sistemul medical din județul Mureş .

– Investiții permanente în calitatea serviciilor medicale din unitățile spitaliceşti subordonate.

– Implementarea principiilor proiectului POL pe sănătate, în toate localitățile din Mureş.

https://oameniliberi.com/proiecte/sanatate/

4. Educația mureşenilor

– Începerea demersurilor politico-administrative pentru descentralizarea educației şi punerea accentului pe specificul local şi învățămantul dual, adaptat mediului economic din Mureş.

– Incluziunea în sistemul educațional, fără prejudecăți, a rromilor şi a tuturor categoriilor defavorizate ori vulnerabile.

– Înființarea TEL Verde Anti-Discriminare în şcoli şi înființarea Departamentului Anti- Discriminare al Consiliului Județean Mureş.

– Organizarea programelor „Masa caldă la şcoală” şi „Scoală după şcoală”, în vederea prevenirii parăsirii timpurii a şcolii de către categoriile defavorizate şi vulnerabile din județul Mureş.

– Înființarea departamentului specializat în fonduri europene pentru educație şi educație incluzivă.

– Implementarea în localităţile din județ a principiilor proiectelor POL, pentru educație şi inovare de la Tg. Mureş.

https://oameniliberi.com/alegeri-2020-mures/educatia-prioritatea-nr-1/

https://oameniliberi.com/proiecte/educatie/

https://oameniliberi.com/proiecte/reducerea-birocratiei-din-scoli-prin-digitalizare/

https://oameniliberi.com/proiecte/inovare/

5. Protecția mediului în Mureş

– Debirocratizare şi crearea cadrului perfect, în vederea aplicării viziunii strategice europene, din domeniul protecției mediului.

– Înființarea departamentului de fonduri europene pentru mediu şi infrastructură mare.

– Implementarea principiilor proiectelor POL privind mediul, de la Tg. Mureş şi în alte localități din județul Mureş.

https://oameniliberi.com/proiecte/mediu/

https://oameniliberi.com/proiecte/proiect-energie/

6. Protecția şi asistența socială în Mureş

– Realizarea analizei nevoilor şi a hărții prestatorilor de servicii în domeniul social din Mureş.

– Management eficient al costurilor, privind administratrea infrastructurii din domeniul protecţiei sociale şi asistenței sociale. Scăderea cu 20%, în 4 ani, a costurilor minime de funcționare.

– Dezvoltarea resurselor umane din instituțiile furnizoare de servicii sociale subordonate Consiliului Județean Mureş, în sensul introducerii empatiei şi umanismului în acest sistem.

– Proiect județean privind accesibilizarea clădirilor publice din județul Mureş, pentru persoane cu handicap locomotor.

– Investiții consistente în creşterea calității vieții persoanelor vulnerabile aflate în sistemul de asistentă şi protecție socială.

– Construirea Centrului Județean de Îngrijire a Vârstnicilor din Județul Mureş, din fonduri europene, în vederea acoperirii lipsei locurilor în caminele pentru vârstnici.

7. Infrastructura de transport şi urbanismul în Mureş.

– Realizarea hărții digitale interactive a drumurilor din județul Mureş, care să permită analiza stării drumurilor în timp real.

– Descentralizarea administrării rețelei de drumuri naționale din județul Mureş în sensul trecerii acestora de la CNAIR la CJ Mureş şi reabilitarea acestor drumuri de foarte proastă calitate, într-o perioada de 4-8 ani de la preluare.

– Reanalizarea stadiilor fizice a fundațiilor şi suprastructurilor drumurilor județene şi realizarea unui plan de reparații în 4-12 ani.

– Reabilitarea cu prioritate, inclusiv fundații şi suprastructuri, a drumurilor județene foarte circulate.

– Asumarea realizării împreuna cu CNAIR şi localităţi, în 4-12 ani, a marilor proiecte prevăzute în Master Planul Național de Transport pentru județul Mureş.

– Externalizarea managementului Aeroportului Transilvania.

– Implementarea principiilor proiectelor POL de la Tg. Mureş, privind fluidizarea traficului rutier şi urbanismul şi în alte localități din județul Mureş.

https://oameniliberi.com/alegeri-2020-mures/pietonalizarea-centrului-istoric-si-fluidizarea-traficului/

https://oameniliberi.com/proiecte/urbanism/

8. Cultura, Sportul şi Comunitatea Creativă Mureşeană.

– Reorganizarea pe principii de management modern a tuturor entităților de cultură subordonate.

– Egalarea şanselor entităților publice şi private din domeniul cultural.

– Reformarea totală a regulamentelor privind acordarea de fonduri pentru activități culturale şi sportive, în sensul eficienței şi optimizării rezultatelor.

– Crearea împreuna cu localităţile şi operatorii culturali privați, a ecositemului funcțional în care omul poate creea, sistem capabil să-i valorifice creația şi anume, implementarea, în 4-8 ani, a conceptului de Comunitate Creativă Mureşeană.

https://oameniliberi.com/alegeri-2020-mures/orasul-creativ/

https://oameniliberi.com/alegeri-2020-mures/orasul-cartilor/

https://oameniliberi.com/alegeri-2020-mures/sport/

9. Turismul în Mureş

– Începerea dezbaterii publice pentru MureşTransilvanian Turistic Brand şi prezentarea cât mai urgentă a variantei inițiale pentru construirea la jumatatea distanței dintre Tg Mureş – Târnăveni – Sighişoara, a parcului tematic cinematografic, Transilvania Vampires Land, după modelul parcului de distracții tematic Universal Studios City din Los Angeles .

– Înființarea şi operaționalizarea Asociației Pentru Dezvoltarea Turismului din Mureş şi atragerea tuturor operatorilor din Mureş, cu efect şi în creşterea traficului la Aeroportul Transilvania.

– Implementarea, în 4-8 ani, a proiectului POL– Noi vrem turişti!, în toate comunitățile creative din județul Mureş.

https://oameniliberi.com/proiecte/turism/

10. Mureşul digital,

– Digitalizarea Consiliului Judetean Mureş şi a entitaților subordonate, în vederea reducerii substanțiale a cheltuielilor de funcționare şi îmbunătățirii serviciilor publice.

– Implementarea principiilor proiectului POL de la Tg. Mureş, privind digitalizarea şi în alte localități din județul Mureş.

https://oameniliberi.com/alegeri-2020-mures/orasul-destept-frumos-si-bogat/

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>