La începutul lunii ianuarie 2018 am depus un proiect, care vizează acordarea burselor şcolare pentru anul şcolar 2017-2018 pentru elevii care învață în învățământul preuniversitar de stat din Municipiul Tîrgu Mureș. În acest proiect este prevăzut acordarea tuturor tipurilor de burse școlare în conformitate cu prevederile art.82 alin. (1) și (2) şi art. 105 alin.(2) lit. d) din Legea 1/2011, a Educaţiei Naţionale, coroborate cu prevederile art. 3 din Anexa la Ordinul nr. 5576/2011, privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat.

În municipiul Tîrgu Mureș, Primăria nu obișnuia să asigure fonduri pentru aceste drepturi ale elevilor, chiar ignorând total bursele de studiu și bursele de ajutor social. Doar în anul 2013 a avut o inițiativă doamna viceprimar Ciotlăuş Ionela, cînd a avut grijă să introducă și ea toate tipurile de burse. După acest an bursele școlare au fost ignorate. În anul școlar 2016/2017 UDMR a inițiat și prevăzut din nou doar plata burselor de merit și a fost votat doar cuantumul acestor burse. De și Legea 1/2011 a Educației Naționale le dă elevilor dreptul la diferite tipuri de burse, ca și formă de sprijin material, vizând atât protecția socială, cât și stimularea elevilor cu rezultate foarte bună la învățătura, cum sunt: de performanță, de merit, de studiu, de ajutor social, iar tot conform legii Consiliile Locale doar stabilesc anual prin hotărâre cuantumul unei burse acordate din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat și numărul acestora, mai mulți consilieri susțin că aceste drepturi ale elevilor sunt doar opționale și ține de ei, dacă ei vor și le aprobă.

”ART. 1

Elevii de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat pot

beneficia de burse acordate din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat.

ART. 2

Acordarea burselor menționate la art. 1 reprezintă o formă de sprijin material,

vizând atât protecția socială, cât si stimularea elevilor care obțin rezultate foarte

bune la învățătură si disciplină.

ART. 3

(1) Bursele se acordă din bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale

de care aparțin unitățile de învățământ preuniversitar, potrivit prevederilor art. 105

alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011.

(2) Bursele se acordă în limita fondurilor aprobate cu această destinație.

ART. 4

Cuantumul unei burse acordate din sumele defalcate din unele venituri ale

bugetului de stat si numărul acestora se stabilesc anual prin hotărâre a consiliului

local, respectiv a consiliului județean/consiliilor locale ale sectoarelor

municipiului Bucuresti.”

În aceste condiții, părinții elevilor cu anumite boli sau care provin din familii cu un venit lunar mediu pe membru de familie, posibili beneficiari ale burselor de ajutor social sau burselor de studiu, conform criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat prevăzute în Ordin nr.5576, părinții, care depuneau an de ani cerere la primărie solicitând plata acestor burse, erau tot timpul refuzați cu răspunsul, cum că consiliul local nu a votat alocarea de sume pentru plata acestor burse, nu a votat cuantumul care poate fi acordat. În prezent UDMR a făcut demersuri ca să blocheze și să elimine din nou pe anul școlar 2017-2018 bursele de studiu cât și bursele de ajutor social, prin depunerea unui nou proiect, susținând că așa cum scrie în lege ”Pot beneficia” nu înseamnă ca să și primească elevii aceste burse, nu reprezintă o obligativitate. Este cu atât mai interesant faptul că mărirea salariilor în cadrul primăriei a fost obligatoriu și nu doar facultativ, chiar dacă acesta a produs efecte financiare dezastruoase in bugetele locale. Eu consider că demersul al formațiunii UDMR este o discriminare gravă cu privire la drepturile tuturor elevilor și doar încurajează din nou dubla masură, unii consilieri neînțelegând că administrația locală trebuie să reprezinte interesele și drepturile tuturor cetățenilor, și nu doar preferențial al clienturii politice. Ar fi timpul ca aceste duble măsuri foarte obișnuite în consiliile locale anterioare să înceteze.

Proiectul depus în 05.01.2018 este în dezbatere publică 30 de zile și apoi va intra la vot în ședința de plen din ianuarie sau februarie a CL Tîrgu Mureș. Nu pot decât să sper, împreună cu părinții elevilor, că majoritatea consilierilor locali vor reuși să se ridice deasupra intereselor propri și a jocurilor politice, și vor vota proiectul inițiat de mine, care prevede acordarea burselor școlare: de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social.

 

Györfi Julia,
consilier local al municipiului Tîrgu Mureș

Proiectul de hotărâre poate fi citit aici: PHCL privind acordarea burselor scolare (draft) (1) 

 

  1. Mihaly Magdolna says:

    Nu uitati nici de bursele de orfani! Legea spune ca toti elevii orfani au dreptul la aceasta bursa indiferent de veniturile familiei!

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>