Începutul sfârşitului pentru Makkai Grigore a fost atunci cînd a provocat un vor secret în CL, doar pentru a pleca pe bani publici în Coreea de Sud, unde urma să se întâlnească cu un controversat sectant, care se crede „toiagul lui Dumnezeu şi întruparea lui Hristos pe pământ”

Ședința ordinară a Consiliului Local Târgu Mureș din 31 octombrie 2019 a fost una lungă, printre principalele puncte fiind destituirea viceprimarului Makkai Grigore și rectificare bugetului local.

Viceprimarul de Târgu Mureș, Makkai Grigore, a fost demis de către Consiliul Local. Imediat a început să invoce argumente legale, deplângând motivațiile din expunerea de motive și susținând că a fost demis ilegal. A fost destituit însă pe bună dreptate, deoarece incompetența, minciuna, sfidarea și lipsa de bun-simț nu sunt ilegale, dar se constituie în suficiente motive pentru îndepărtarea sa. Ne spune că nu i s-a probat suficient demiterea, de parcă, atunci când a fost investit, a fost vreun acerb concurs de CV-uri, pe care el l-a câștigat. Așa cum a fost numit, fără a avea vreo competență anume, așa a fost și destituit. Prin votul Consiliului Local. Mai mult, chiar dacă știa că nu mai este dorit în funcție, nu a avut nicio fărâmă de onoare, refuzând să-și dea demisia, gest care nu ar mai fi dus la acest vot de destituire.

În ce privește rectificarea bugetului, consilierii UDMR, PSD, PNL și ALDE au votat împărțirea celor 24 de milioane de lei venite de la Guvern și nu alte sume inexistente și fantasmagorice pe care primarul le-ar fi vrut introduse în buget. Consilierii POL nu au participat nici la votul acestei noi rectificări bugetare, ca formă supremă de protest la adresa întocmirii bugetului local în acest an.

Ordinea de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie pe trimestrul III anul 2019, pentru Unitatea Administrativ Teritorială – Municipiul Târgu Mureș. (ÎMPOTRIVĂ)

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Unităţii Administrativ Teritoriale – Municipiul Târgu Mureş, pe anul 2019. (NU AM VOTAT)

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Structurii organizatorice (Organigrama şi Statul de funcţii) a aparatului de specialitate al Primarului Unităţii Administrativ-Teritoriale Târgu Mureş. (ÎMPOTRIVĂ)

4. Proiect de hotărâre privind documentaţia de urbanism „Plan Urbanistic de Detaliu- studiu de amplasament pentru construire casă de locuit unifamilialăˮ, str. Viile Dealul Mic fnr. Beneficiari- Proprietari: Bota Gheorghe şi Bota Nadia- Teodora. (PENTRU)

5. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Târgu Mureş a terenului în suprafaţa de 626 mp situat pe str. Ciucului nr.29 A. (PENTRU)

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea a 18 amplasamente în zona centrală şi de cartier a municipiului, pe domeniul public, pentru edificarea unor construcţii provizorii, tip chioșc, pentru comercializarea de carte, presă, reviste, articole de papetărie și tichete de parcare, aprobarea închirierii amplasamentelor prin licitație publică, aprobarea documentației de atribuire, aprobarea componenței comisiei de evaluare şi membrii supleanți. (ÎMPOTRIVĂ, deoarece distribuitorii de presă au devenit bătaia de joc a Primăriei)

7. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Târgu Mureş a terenului în suprafaţă de 350 mp, situat pe str. P-ţa Gării nr. 2. (PENTRU)

8. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare și a Organigramei Direcției de Asistență Socială Târgu Mureș. (PENTRU)

9. Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafaţă de 71 mp din Târgu Mureş, str. Lalelelor nr.12 în proprietatea Municipiului Târgu Mureş de la Bologa Claudiu şi Bologa Camelia –Liliana. (PENTRU)

10. Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafaţă de 53 mp din Târgu Mureş str. Vasile Săbădeanu, în proprietatea Municipiului Târgu Mureş de la Hagău Ioan Grigore şi soţia Hagău Maria Mirela. (PENTRU)

11. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei 1 la Hotărârea Consiliului local municipal nr. 145/2019 privind revocarea H.C.L.M. nr. 8 din 31 ianuarie 2019 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Parcaj subteran, zona centrală Piața Trandafirilor” din Municipiul Târgu Mureș – varianta B, respectiv H.C.L.M. nr. 92 din 24 februarie 2011 privind aprobarea documentației „Studiu de fezabilitate parcaj subteran, zona centrala – Piaţa Trandafirilor”, beneficiar Municipiul Târgu Mureș, şi înlocuirea Anexei 1 la H.C.L.M. 255 din 30 august 2018. (AMÂNAT)

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “SPF -Strada de legătură între Autostrada Transilvania și Sâncraiul de Mureș”. (PENTRU)

13. Proiect de hotărâre privind reactualizarea componenței comisiei constituite în vederea vânzării prin licitație publică a imobilelor aflate în proprietatea privată a Municipiului Târgu Mureș. (PENTRU)

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea instituirii unor facilități fiscale, în sensul anulării accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.12.2018 inclusiv, în condițiile prevăzute în Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale. (ÎMPOTRIVĂ, deoarece au fost şterse penalităţi ale celor care nu şi-au plătit impozitele la timp, sfidându-se astfel bunii-platnici şi încurajându-se neplata la timp a impozitelor)

15. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019 al S.C. Locativ S.A. Târgu Mureş. (ABȚINERE)

16. Proiect de hotărâre privind reactualizarea componenței Comisiei de licitație a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în administrarea S.C. Locativ S.A. (PENTRU)

17. Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţe, aflate în proprietatea municipalităţii. (PENTRU)

18. Proiect de hotărâre privind constituirea unei comisii de negociere în vederea încheierii unui contract de închiriere, pentru imobilul situat în municipiul Târgu Mureş, str. Pășunii, nr.21/A. (PENTRU)

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente proiectului „Reconversia funcțională și/sau reutilizarea unor terenuri și suprafețe abandonate și neutilizate din interiorul Municipiului Târgu Mureș”. (PENTRU)

20. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de colaborare cu Bursa Română de Mărfuri SA. (PENTRU)

21. Proiect de hotărâre privind împuternicirea unor membrii ai aparatului de specialitate al primarului cu apărarea intereselor Consiliului local în fața instanțelor de judecată în cadrul dosarelor având ca obiectiv anularea Hotărârii Consiliului local nr. 35/2017. (PENTRU)

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic Zonal- stabilire reglementări pentru construirea unei clădiri de locuințe colective și spații comerciale” în P-ța Gării f.nr. cu regulamentul local de urbanism aferent, Beneficiar- Proprietar: S.C.”ATAMETALY” S.R.L. (AMÂNAT)

23. Proiect de hotărâre privind avizarea „Protocolului de colaborare pentru acoperirea costurilor pentru deșeurile care fac obiectul răspunderii extinse a producătorului din județul Mureș” și a încheierii acestuia, între ADI ECOLECT Mureș și diferite organizații de preluare a responsabilităților (OIREP). (PENTRU)

24. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către GASPAR MARIA a terenului în suprafaţă de 30 mp., teren aflat în proprietatea Municipiului Târgu Mureş. (PENTRU)

25. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către HAJDU ANA-VIORICA a terenului în suprafaţă de 40 mp.,teren aflat în proprietatea Municipiului Târgu Mureş. (PENTRU)

26. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către PÁLL IRÉN a terenului în suprafaţă de 16 mp.,teren aflat în proprietatea Municipiului Târgu Mureş. (PENTRU)

27. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către HORGA LUCIAN și soția MIHAELA a terenului în suprafaţă de 22 mp.,teren aflat în proprietatea Municipiului Târgu Mureş. (PENTRU)

28. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către RUSZ JANOS-GYORGY a terenului în suprafaţă de 16 mp.,teren aflat în proprietatea Municipiului Târgu Mureş. (PENTRU)

29. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către LOHR JANOS și soția GYONGYI-ELISABETA a terenului în suprafaţă de 16 mp.,teren aflat în proprietatea Municipiului Târgu Mureş. (PENTRU)

30. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către SANDOR NORBERT-BELA a terenului în suprafaţă de 20 mp.,teren aflat în proprietatea Municipiului Târgu Mureş. (PENTRU)

31. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către FÜLÖP LÁSZLÓ și soția FÜLÖP MELINDA-GABRIELA a terenului în suprafaţă de 16 mp., teren aflat în proprietatea Municipiului Târgu Mureş. (PENTRU)

32. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către SÁNDOR BELA și soția SÁNDOR ELENA a terenului în suprafaţă de 18 mp., teren aflat în proprietatea Municipiului Târgu Mureş. (PENTRU)

33. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către BENEDEK IMRE-SÁNDOR a terenului în suprafaţă de 22 mp., teren aflat în proprietatea Municipiului Târgu Mureş. (PENTRU)

34. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către SOO EMA a terenului în suprafaţă de 22 mp., teren aflat în proprietatea Municipiului Târgu Mureş. (PENTRU)

35. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către HEGEDŰS EMERIC și soția ELISABETA a terenului în suprafaţă de 17 mp., teren aflat în proprietatea Municipiului Târgu Mureş. (PENTRU)

36. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către PÁLFY JOZSEF a terenului în suprafaţă de 28 mp., teren aflat în proprietatea Municipiului Târgu Mureş. (PENTRU)

37. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către GYÖRI MAGDOLNA a terenului în suprafaţă de 20 mp., teren aflat în proprietatea Municipiului Târgu Mureş. (PENTRU)

38. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către VODĂ-HENTER KRISZTINA a terenului în suprafaţă de 20 mp., teren aflat în proprietatea Municipiului Târgu Mureş. (PENTRU)

39. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureş, pentru perioada noiembrie 2019 – ianuarie 2020. (PENTRU)

40. Proiect de hotărâre privind eliberarea din funcţia de Viceprimar al municipiului Târgu Mureş a domnului Makkai Grigore şi declararea ca vacant a unui mandat de viceprimar al Municipiului Târgu Mureş. (PENTRU)

În data de 24 octombrie a avut loc și o ședință extraordinară de Consiliu Local, care nu s-a ținut din lipsă de cvorum.

Radu Bălaş,

consilier local al municipiului Tîrgu Mureş

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>