Unul dintre cele mai controversate proiecte de pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local din 28 februarie 2019 a fost cel care viza aprobarea transportului public gratuit pentru toți locuitorii orașului Tîrgu Mureș. Am explicat aici de ce este total inoportun și ineficient economic. Am solicitat amânarea acestui proiect, lucru pe care l-a făcut și fracțiunea UDMR, tocmai aceea care, prin al său lider, a inițiat proiectul de hotărâre. Din discursul lor s-a conturat clar că și-au asumat greșeala de a propune o asemenea inepție, astfel încât amânarea proiectului este similară cu o anulare a sa.

Un al proiect care a fost votat așa cum a dorit POL este cel privind înființarea unui Serviciu de ridicare a mașinilor parcate neregulamentar, pe care liderii Primăriei ar fi vrut să-l concesioneze. În urma discuțiilor din comisii s-a decis ca acest serviciu să fie administrat direct de către Primărie, o concesionare a sa nefiind justificată.

De asemenea, colegul meu din POL, Pápai László, a atras atenţia că Primăria vrea să achiziţioneze un balon preostatic pentru acoperirea unor terenuri de tenis, cu o sumă de patru ori mai mare decât preţul real. Ca urmare viceprimarul Papuc a solicitat amânarea acestui proiect, pe care el îl iniţiase.

Fiind un partid de dreapta, nu am putut fi de acord nici cu majorarea tarifelor de concesionare pentru cei care au unități de alimentație publică în Complexul Week-end”, mai ales în contextul scăderii vadului comercial în ultimii ani. Proiectul însă a trecut, astfel încât comercianţii vor plăti tarife majorate cu circa 90 la sută.

Despre cum am votat la şedinţa ordinară a Consiliului Local Tîrgu Mureş din data de 28 februarie 2019, puteţi afla mai jos.

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Oportunitate pentru Serviciul de Ridicare, Transport, Depozitare și Eliberare a Vehiculelor Staționate/Parcate Neregulamentar pe Domeniul Public al Municipiului Târgu Mureș. (PENTRU)

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli, referitor la volumul masei lemnoase ce urmează a fi recoltată/valorificată în anul 2019, precum şi lucrările necesare a fi executate în fondul forestier proprietate a Municipiului Târgu Mureş. (ABȚINERE)

3. Proiect de hotărâre privind stabilirea cantităţii de masă lemnoasă care urmează a fi recoltată în anul 2019 din fondul forestier proprietate a Municipiului Târgu Mureş şi modul de valorificare a materialului lemnos rezultat. (ABȚINERE)

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului de pornire a licitaţiei în vederea vânzării masei lemnoase pe picior ce urmează a fi recoltată în anul 2019, din fondul forestier proprietate a Municipiului Târgu Mureş. (ABȚINERE)

5. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă, pentru o perioadă de 5 ani, a terenurilor ocupate cu construcţii în Tîrgu Mureș – Complexul de Agrement și Sport „Mureșul”, str. Plutelor nr. 2. (ÎMPOTRIVĂ, deoarece aproape s-au dublat sumele pentru concesionarea terenurilor în cazul agenților economici)

6. Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţe, aflate în proprietatea municipalităţii. (PENTRU)

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de priorităţi pentru anul 2019, în vederea repartizării spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţe aflate în proprietatea municipalității. (PENTRU)

8. Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafaţă de 70 mp din Târgu Mureş str. Eden, în proprietatea Municipiului Târgu Mureş de la Pall Elvira. (PENTRU)

9. Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafaţă de 3150 mp din Târgu Mureş str. Livezeni, nr. 69 G, în proprietatea Municipiului Târgu Mureş de la Pintea Iulian Călin şi soţia Pintea Iuliana Adina. (PENTRU)

10. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 5 din Hotărârea Consiliului local municipal nr. 391/18.12.2018 privind aprobarea schimbului de terenuri dintre dl. Niţu Ioan Marcel şi Municipiul Târgu Mureş, şi revocarea art. 4 din Hotărârea Consiliului local municipal nr. 268/30.06.2011. (ABȚINERE)

11. Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafaţă de 11 mp din Târgu Mureş str. Mărului, nr. 35, în proprietatea Municipiului Târgu Mureş, de la Guţă Ioan şi soţia Guţă Maria. (PENTRU)

12. Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafață de 61 mp din Târgu Mureș, str. Szotyori Jozsef, f.n. în Proprietatea Municipiului Târgu Mureș, de la Kiss Domokos. (PENTRU)

13. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea în proprietatea publică a Municipiului Târgu Mureş a imobilului situat în Târgu Mureş, str. Horea nr. 23. (ABȚINERE, proiectul a fost respins)

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei proprietarilor și a altor titulari de drepturi reale asupra terenurilor supuse exproprierii, a sumelor individuale aferente despăgubirilor și a termenului de virare a acestora în vederea realizării obiectivului de investiții „ Extindere str. Tudor Vladimirescu, Târgu Mureș”. (PENTRU, va permitea prelungirea străzii Tudor Vladimirescu, pe malul Pocloșului, în zona Furnica)

15. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor de salubrizare în Municipiul Târgu Mureş. (ABȚINERE)

16. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului local municipal nr. 245/2018 precum şi a Hotărârii Consiliului local municipal nr. 269/2018. (ÎMPOTRIVĂ)

17. Proiect de hotărâre privind acordarea unor facilităţi la transportul public local de persoane pentru cetăţenii cu domiciliu stabil în Municipiul Târgu Mureş. (AMÂNAT)

18. Proiect de hotărâre privind mandatarea S.C. Locativ S.A. – administratorul fondului locativ de stat la predarea către Judeţul Mureş a pivniţei nr. 1 din Corpul C1 al imobilului situat în Municipiul Târgu Mureş, Piaţa Trandafirilor nr. 5, judeţul Mureş. (PENTRU)

19. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 6 din Hotărârea Consiliului local municipal nr. 342/29.11.2018 referitoare la aprobarea cuantumului fişelor de evaluare care stau la baza calculării redevenţelor pentru contractele de concesiune ce urmează a fi încheiate în cursul anului 2019, a duratei contractelor, precum şi a modului de calcul a redevenţelor. (PENTRU)

20. Proiect de hotărâre privind modificarea redevenţei pentru terenul concesionat către d-na Pop Ioana, teren aflat în proprietatea Municipiului Târgu Mureş, situat în Târgu Mureş, str. Plutelor nr.2. (PENTRU)

21. Proiect de hotărâre privind schimbarea amplasamentului ce face obiectul Contractului de concesiune nr.219/27.05.2004 și transmiterea dreptului de concesiune către SC RAUL & SANDA SRL, în baza acordului bilateral din data de 20.06.2018. (ABȚINERE)

22. Proiect de hotărâre pentru actualizarea indicatorilor valorici la obiectivele: „Lucrări de intervenție privind creşterea eficienței energetice la 13 blocuri de locuințe din municipiul Târgu Mureş”. (ÎMPOTRIVĂ, deoarece anveloparea numai a anumitor blocuri introduce dubla măsură)

23. Proiect de hotărâre pentru actualizarea indicatorilor valorici la obiectivele: „Lucrări de intervenție privind creşterea eficienței energetice la 14 blocuri de locuințe din municipiul Târgu Mureş”. (ÎMPOTRIVĂ, deoarece anveloparea numai a anumitor blocuri introduce dubla măsură)

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea delegaţiei din partea Municipiului Târgu Mureş în vederea deplasării în Landul Brandenburg / Germania, în perioada 09 -15 martie 2019. (PENTRU, este prima delegație în străinătate pentru care votez pozitiv, deoarece este pentru prima dată când se merge la o acțiune utilă și nu la distracție pe bani publici)

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Planul urbanistic zonal – reconversie zonă funcţională din „LV2” în „LV1″ pentru stabilire reglementări construire casă de locuit tip duplex D parțial + P”, str. Viile Dealul Mic nr. cu regulamentul local de urbanism aferent. Beneficiar: Pogăcean Adrian – Ioan. (PENTRU)

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici din Studiul de Fezabilitate pentru „Lucrări de acoperire terenuri de tenis Parc Municipal cu studii şi proiecte”. (AMÂNAT)

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan urbanistic zonal – lotizare teren şi stabilire reglementări privind organizarea reţelei stradale şi infrastructurii edilitare pentru construire locuinţe – modificare P.U.Z. aprobat prin H.C.L. nr. 285/2013”, str. Budiului fnr. cu regulamentul local de urbanism aferent. Beneficiar: SC „Maco Construct” SRL. (PENTRU)

28. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local nr. 220 din 26.07.2018 referitoare la aprobarea participării în cadrul proiectului de aprobare a indicatorilor tehnico-economici, a cheltuielilor legate de proiect, precum şi de aprobare a acordului de parteneriat şi a protocolului de asociere privind realizarea în comun a unei achiziții publice ocazionale – PROIECT: „Achiziție de mijloace de transport public –autobuze electrice” – cu o lungime aproximativă 10 m. (PENTRU)

29. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local nr. 221 din 26.07.2018 referitoare la aprobarea participării în cadrul proiectului de aprobare a indicatorilor tehnico-economici, a cheltuielilor legate de proiect, precum şi de aprobare a acordului de parteneriat şi a protocolului de asociere privind realizarea în comun a unei achiziții publice ocazionale – PROIECT: „Achiziție de mijloace de transport public –autobuze electrice” – cu o lungime aproximativă 12 m. (PENTRU)

Radu Bălaş,

consilier local al municipiului Tîrgu Mureş

  1. Ustea Mariana says:

    In legatura cu punctul 3. as vrea sa intreb cum s-ar putea opri actiunea de macelarire a copacilor? In cartierul nostru au fost ciuntiti in asa hal, incat nu vom avea nici umbra, nici oxigen. Si s-a facut inainte de „stabilirea masei lemnoase”…
    In al doilea rand, Tg-Muresul de ce nu poate achizitiona containere pentru colectarea selectiva a deseurilor? Ma doare sufletul de cata sticla, plastic si hartie se arunca!

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>