Expunerea de motive la amendamentul votat ieri în ședința din Consiliul Local, unde am cerut realocarea sumei de 218.000 lei la Serviciul de asigurări și asistentă social.

Expunere de motive:

1. Actualmente numărul de mașini în acest department este insuficient, iar deplasarea cu autobuzul a asistentilor sociali este ineficientă ca timp alocat pentru fiecare caz social în parte și insuficient din punct de vedere al numărului de cazuri sociale ce trebuiesc rezolvate.
Cazurile sociale, rezolvarea situației lor trebuie să fie abordată cu celeritate.
Suma propusă pentru achiziționarea celor 2 autoturisme este de 68.000 lei.
2. Realizarea Analizei de nevoi sociale a populației și harta prestatorilor de servicii sociale a municipiului Tîrhug Mureș are ca scop evaluarea nevoilor de asistență socială din municipiu, precum și în ce măsură oferta de servicii sociale publice și private acoperă nevoile de asistentă socială ale grupurilor vulnerabile din oraă. Acest studiu va sta la baza strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale ale municipiului pentru perioada 2017 – 2020, a eventualelor nevoi de reformă în cadrul SPAS, precum și a alocarilor bugetare pentru asistenta social a municipiului pentru perioada ce urmează. Acest studiu este indispensabil pentru construcția pe baze factuale, pornind de la nevoile reale ale cetățenilor, a sistemului de asistență socială pentru grupurile vulnerabile din oraș.
Suma propusă pentru realizarea studiului este de 150.000 lei.

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>