A mai trecut o ședință de consiliul local, în care s-a votat cheltuirea inutilă și nejustificată a unor sume imense de bani, adică 15 milioane de lei, pentru mansardarea a cinci blocuri și construirea unui centru comercial în cartierul Belvedere. Primăria Târgu Mureș și consilierii UDMR, PNL și PSD continuă managementul defectuos al bugetului orașului și intervin brutal și neloial pe piața privată. Deoarece atât construirea de locuințe, cât și cea de magazine este apanajul privaților, nu al statului, iar Primăria nu trebuie să fie nici agent imobiliar, nici comerciant. Doar POL a votat împotriva acestor proiecte anormale pentru o economie de piaţă, a căror amortizare va avea loc în circa 50 de ani. Consider că aceşti bani ar fi putut fi lesne folosiţi pentru amenajarea parcării subterane din Centru, pentru care municipalitatea face un credit de 33 de milioane de lei, pentru că, chipurile, nu are bani.

Un alt proiect populist şi imoral a fost cel privind oferirea a două mese gratuite pe săptămână pensionarilor cu venit minim net de 1500 de lei. Cred că un pensionar care câştigă această sumă nu este bogat, dar nici în postura de a avea nevoie de mâncare gratuită. Asta în contextul în care există părinţi, care au câte doi copii în întreţinere şi care câştigă ambii salariul minim pe economie (1162 de lei), deci mult mai puţin decât pensionarii în cauză, dar nu primesc mese gratuite. Cred cu tărie că acest proiect a fost iniţiat doar pentru a exista baza legală pentru „mituirea electorală” a unei categorii vulnerabile.

Despre cum am votat la şedinţa ordinară a Consiliului Local Tîrgu Mureş din data de 20 septembrie 2018, puteţi afla mai jos.

Proiecte în regim de urgenţă:

1. Proiect de hotărâre privind trecerea terenului de 8043 mp din Cartierul Belvedere din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Tîrgu Mureș. (PENTRU)

2. Proiect de hotărâre privind trecerea terenului de 3000 mp din Str. Dealului, nr. 22 din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Tîrgu Mureș. (PENTRU)

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de autoturisme și a normativelor de cheltuieli la carburantul auto necesar desfășurării activității aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Tîrgu Mureș. (PENTRU)

4. Proiect de hotărâre privind rectificarea Anexei 1 din Hot. Consiliului Local nr. 223/2018. (ABȚINERE)

5. Proiect de hotărâre privind finanțarea indemnizației în valută pentru o delagație la Kecskemet. (ÎMPOTRIVĂ, deoarece această deplasare nu va produse nimic concret pentru binele orașului și este doar o posibilitate de distracție pe bani publici a unor angajați ai Primăriei și consilieri locali)

6. Proiect de hotărâre privind finanțarea indemnizației în valută pentru o delagație la Chișinău. (ÎMPOTRIVĂ, deoarece această deplasare nu va produse nimic concret pentru binele orașului și este doar o posibilitate de distracție pe bani publici a unor angajați ai Primăriei și consilieri locali)

Ordinea de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Studiu de Fezabilitate pentru amenajare grădiniţă şi creşă în Cartierul Belvedere ”. (PENTRU)
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Studiu de Fezabilitate pentru amenajare spaţiu comercial”. (ÎMPOTRIVĂ, deoarece Primăria nu trebuie să construiască magazine, acest lucru fiind apanajul privaților. Primăria trebuie să realizeze creșe și grădinițe, de aceea am fost de acord cu punctul 1, dar nu și cu punctul 2)
3. Proiect de hotărâreprivind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.191 din 26 iulie 2018 referitoare la aprobarea limitelor maxime în cadrul cărora se pot efectua cheltuielile pentru acțiuni de protocol de către administrația publică locală a Municipiului Tîrgu Mureș în conformitate cu prevederile O.G. nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, actualizată, cu modificările și completările aduse prin Legea nr.258/2015. (ABȚINERE)
4. Proiect de hotărâreprivind aprobarea sumelor pentru finanţarea nerambursabilă din fondurile bugetului local al municipiului Tîrgu Mureş pentru programe/proiecte/acţiuni culturale depuse pe anul 2018 care se desfășoară în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2018. (ABȚINERE, am depus un amendament prin care acordarea totală a banilor să fie garantată, dar PNL, PSD și UDMR nu au fost de acord)
5. Proiect de hotărâreprivind modificarea titlului Hotărârii Consiliului Local nr. 86 din 22 martie 2018 privind facilităţile fiscale pentru terenurile aflate în concesiune respectiv închiriate, situate în Tîrgu Mureş, str. Plutelor nr. 2 Complexul de Agrement şi Sport „Mureşul”. (PENTRU)
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei tehnice pentru cinci obiective de investiţii, respectiv “Mansardarea blocurilor de locuinţe din Târgu Mureş, B-dul 22 Decembrie 1989, nr. 16; Str. Ştefan Cicio Pop, nr. 21 – 23; Str. Ştefan Cicio Pop, nr. 25 – 27; Str. Păcii, nr. 72 şi Aleea Tâmplarilor, nr. 7”. (ÎMPOTRIVĂ)
7. Proiect de hotărâre privind numirea în calitate de reprezentanţi ai Consiliului Local Municipal Tîrgu Mureş, cu atribuţiile aferente în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ din Municipiul Tîrgu Mureş, în anul şcolar 2018-2019. (PENTRU)
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Magazin cadouri – jucării” în incinta Grădinii Zoologice Tîrgu Mureș. (PENTRU)
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Amenajare fânar şi depozit de lemn” în incinta Grădinii Zoologice Tîrgu Mureș. (ABȚINERE)
10. Proiect de hotărâre privind finanţarea din bugetul local a indemnizaţiei în valută pentru o delegaţie din partea Municipiului și a Consiliului Local Tîrgu Mureş în vederea deplasării la Strumyani / Bulgaria, în perioada 18 – 22 octombrie 2018. (ÎMPOTRIVĂ, deoarece această deplasare nu va produse nimic concret pentru binele orașului și este doar o posibilitate de distracție pe bani publici a unor angajați ai Primăriei și consilieri locali)
11. Proiect de hotărâre privind reactualizarea componenţei Comisiei de evaluare şi selecționare a proiectelor de finanţare depuse în baza Legii nr. 34/1998 referitoare la acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială precum şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de evaluare şi selecţionare,Procedura de lucru şi Grila de evaluare a proiectelor. (PENTRU)
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării diferențelor de sume pentru sprijinirea acţiunilor sportive pe semestrul II 2018, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 182/2018. (PENTRU)
13. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 218/ 26.07.2018 referitoare la acordarea unui meniu complet, de două ori pe săptămână, pentru pensionarii cu venituri mici în cadrul programului „Să ne îngrijim bunicii”. (ÎMPOTRIVĂ)
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor reglementări referitoare la utilizarea sălilor de curs/ laboratoarelor aflate în administrarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Tîrgu Mureş pentru activități educaționale după program. (AMÂNAT)
15. Proiect de hotărâre privind oferirea gratuită a sălilor de curs și suportarea cheltuielilor cu utilitățile de către municipiul Tîrgu Mureș pentru programul after school al elevilor din clasele 0-IV. (PENTRU, proiectul inițiat de către mine, a fost respins)
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor sălilor de sport aflate în administrarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Tîrgu Mureş. (ABȚINERE)
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcţii, modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, Regulamentului de ordine interioară precum şi a Organigramei Clubului Sportiv Municipal Tîrgu Mureş. (ABȚINERE)
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism„Plan Urbanistic Zonal- dezvoltarea zonei Spitalului Clinic Județean de Urgență Mureș zona străzii Gheorghe Marinescu – Parcul Eroilor”cu regulamentul local de urbanism afferent Etapa I beneficiar: Municipiul Tîrgu Mureş. (PENTRU)
19. Proiect de hotărâre privind susţinerea proiectului de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei de urbanism„Plan Urbanistic Zonal- reconversie zonă funcţională pentru construire locuinţă şi eliminare drum prevăzut în P.U.Z- Corneşti” , Str. Trebely nr. 95- 97 cu regulamentul local de urbanism aferent beneficiari: Puskas Attila şi Puskas Boroka. (PENTRU)
20. Proiect de hotărâre privind modificare art.2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 220/27 iulie 2017 privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic Zonal- actualizare PUZ ansamblul rezidenţial Dolomiti, str. Livezeni, fnr” aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 303/06.09.2007, cu regulamentul local de urbanism aferent Beneficiari:SC”Dolomiti Invest”SRL, SC” Fomco 2006”SRL, Borşan Rita Simona. (ABȚINERE)
21. Proiect de hotărâre privind actualizarea art.1 și modificarea art.3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 227/29.06.2006, privind aprobarea reglementării regimului juridic al terenurilor aferente locuințelor situate pe str. Maramureș și str. Muntenia, construite prin program ANL. (ABȚINERE, proiectul a fost respins)
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unui imobil (teren și construcție) situat în Tîrgu Mureș str. Islazului, nr. 2. (PENTRU)
23. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către Miclea Sorin Ioan şi soţia Zsuzsanna Tunde a terenului în suprafaţă de 37,10 mp aparţinând Municipiului Tîrgu Mureş. (PENTRU)
24. Proiect de hotărâre privind suplimentarea unor suprafeţe concesionate – str.Muncii, la colţ cu str. Înfrăţirii. (PENTRU)
25. Proiect de hotărâre privind instituirea unor norme cu privire la utilizarea parcărilor de domiciliu din Municipiul Tîrgu Mureş. (AMÂNAT)

Radu Bălaş,

consilier local al municipiului Tîrgu Mureş

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>