Cheltuirea nejudicioasă a banului public timp de peste 15 ani, ne dă răspunsul la întrebarea „de ce e mort oraşul?”

Luna iulie a fost cea mai bogată în ședințe de consiliu local, doar că nu s-a realizat mai nimic. De ce? Pentru că UDMR și PSD au amânat de două ori rectificarea bugetară, deoarece bugetul nu arăta cum ar fi vrut cele două partide, care, mai nou, simulează tot felul de reforme. POL nu este de acord nici cu bugetul propus de primar, nici cu cel al celor două partide, câtă vreme din bugetul de 300.000.000 de lei sunt finanțate următoarele capitole exagerate sau inutile:

90.000.000 de lei salariile angajaților Primăriei (30% din totalul bugetului, față de 10% acum doi ani).

8.000.000 de lei Clubul Sportiv Municipal

7.000.000 de lei concerte gratuite și chefuri

7.800.000 de lei Complexul „Week-end” (în care se realizează investiţii masive fără niciun criteriu de performanţă, pierderea din acest an fiind de 7.200.000 de lei).

5.400.000 de lei alimente gratuite pentru persoane care nu ar trebui să beneficieze de aşa ceva (mită electorală).

8.800.000 de lei pentru Sere, unde eficienţa economică tinde către zero.

Toate aceste amânări au mai avut un efect pervers, anume acela că proiectele culturale, sportive şi educaţionale nu au fost votate, aşa încât mulţi dintre cei care au aplicat nu vor primi banii pe care-i meritau, deoarece acţiunile lor au avut loc între iunie şi iulie, adică tocmai în perioada în care şedinţele au tot fost tergiversate.

Despre cum am votat la şedinţele Consiliului Local Tîrgu Mureş din luna iulie, puteţi afla mai jos.

Ordinea de zi (4 iulie – ședința ordinară):

1. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Bakó Szabolcs şi declararea ca vacant a unui loc de consilier în Consiliul local municipal Târgu Mureş. (PENTRU)

2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului Boros Gyula de pe listele Uniunii Democrate a Maghiarilor din România – Organizaţia Judeţeană Mureş. (PENTRU)

3. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului Biró Csaba Szilveszter de pe listele Uniunii Democrate a Maghiarilor din România – Organizaţia Judeţeană Mureş. (PENTRU)

4. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea respingerii sprijinului financiar din bugetul local al municipiului Târgu Mureș, pentru activități nonprofit pentru tineri ,,Târgu Mureș Sprijină Tinerii”. (PENTRU)

5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Unității Administrativ Teritoriale – Municipiul Târgu Mureş pe anul 2019. (AMÂNAT)

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism “Planul urbanistic de detaliu – studiu de amplasament pentru construirea a două case de locuit pe aceeași parcelă” Strada Simion Mândrescu, fnr. Beneficiari: Delian Marius – Silviu si Delian Lavinia- Nicoleta. (PENTRU)

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea sumelor pentru sprijinirea acţiunilor sportive pe semestrul II 2019. (PENTRU)

8. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Târgu Mureş a străzilor cuprinse în Anexa 1. (PENTRU)

9. Proiect de hotărâre privind împuternicirea unor membrii ai aparatului de specialitate al primarului cu apărarea intereselor consiliului local în fața instanțelor de judecată în cadrul dosarelor nr. 2348/102/2018, 2433/102/2018, 153/102/2019, 399/102/2019 și 1181/102/2019. (PENTRU)

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor reglementări locale de urbanism cu privire la dimensionarea locurilor de parcare a autoturismelor. (ABȚINERE, deoarece câteva amendamente ale colegului Pápai au fost respinse)

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea sumelor pentru finanţarea nerambursabilă din fondurile bugetului local al municipiului Târgu Mureş pentru programe/proiecte/acţiuni culturale depuse pe anul 2019. (AMÂNAT)

12. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea sprijinului financiar pentru acţiuni ale instituţiilor de învăţământ în baza concursului de proiecte pe semestrul II 2019. (AMÂNAT)

13. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți – conform anexei nr.1, pentru obiectivul„Școala de Arte și Meserii modernizare și reabilitare integrală ateliere -Liceul Tehnologic Gheorghe Șincai”, prin POR 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritate de investiții 4.4, Obiectiv Specific 4.5 Creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă. (PENTRU)

14. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți – conform anexei nr.1 pentru obiectivul “Amenajare grădiniță și creșă în Cartierul Belvedere. (PENTRU)

15. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico- economici – conform anexei nr.1, pentru obiectivul de investiții : “Extindere și modernizare clădire pentru amenajare creșă, str.Apaductului nr.54-56” , propus a se finanța prin POR 2014-2020, Prioritatea de investiții 4.4, Obiectiv Specific – 4.4 -Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educaţie timpurie şi sprijinirea participării părinţilor pe piaţa forţei de muncă. (PENTRU)

16. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureş, pentru perioada august – octombrie 2019. (PENTRU)

Ordinea de zi (17 iulie – ședința extraordinară):

1. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Târgu Mureş a străzilor cuprinse în Anexa 1. (PENTRU)

Ordinea de zi (24 iulie – ședința extraordinară) a fost respinsă, ședința nemaiavând loc:

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Unității Administrativ Teritoriale – Municipiul Târgu Mureş pe anul 2019.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie pe trimestrul II anul 2019, pentru Unitatea Administrativ Teritorială – Municipiul Târgu Mureş.

3. Proiect de hotărâreprivind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente proiectului  „Școala de Arte și Meserii modernizare și reabilitare integrală ateliere – Liceul Tehnologic Gheorghe Șincai”.

4. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți – conform anexei nr.1, pentru obiectivul ,,Sistem de telegestiune pentru controlul interactiv al iluminatului public, utilizând comanda de la distanță a aprinderii / stingerii punctelor de iluminat”.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea sprijinului financiar pentru acţiuni ale instituţiilor de învăţământ în baza concursului de proiecte pe semestrul II 2019.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea sumelor pentru finanţarea nerambursabilă din fondurile bugetului local al municipiului Târgu Mureş pentru programe/proiecte/acţiuni culturale depuse pe anul 2019.

7. Proiect de hotărâreîn vederea aprobării sumelor pentru sprijinirea acţiunilor,în baza concursului de proiecte sportive pe semestrul II 2019.

8. Proiect de hotărârepentru modificarea H.C.L nr. 206 din 4 iulie 2019 privind aprobarea unor reglementări locale de urbanism cu privire la dimensionarea locurilor de parcare a autoturismelor

Radu Bălaş,

consilier local al municipiului Tîrgu Mureş

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>