am depus astăzi plângerea prealabilă prin care am cerut: 

–              Constatarea nelegalității art. 95 si 102 a Regulamentului de Organizare și Funcționare a Serviciului Public de Exploatare și Întreținere a Parcărilor și Zonelor de Staționare cu Plata în Regim de Autotaxare, aflate pe Domeniul Public al Municipiului Tîrgu Mureș, aprobat prin HCL nr. 231/27.07.2017.

 

–              Revocarea în parte a HCL nr.  231/27.07.2017, în sensul revocării art. 102 al Regulamentului de Organizare și Funcționare a Serviciului Public de Exploatare și Întreținere a Parcărilor și Zonelor de Staționare cu Plata în Regim de Autotaxare, aflate pe Domeniul Public al Municipiului Tîrgu Mureș, Art. 95 si 102 privind obligația instituită în sarcina doritorilor de abonamente gratuite

 

    

Art. 50 din Constituţia României prevede că „Persoanele cu handicap se bucură de protecţie specială. Statul asigură realizarea unei politici naţionale de egalitate a şanselor, de prevenire şi de tratament ale handicapului, în vederea participării efective a persoanelor cu handicap în viaţa comunităţii, respectând drepturile şi îndatoririle ce revin părinţilor şi tutorilor.”

 

Totodată, în jurisprudenţa sa constantă Curtea Europeană a Drepturilor Omului, în cauze precum Glor vs. Elveţia, Cam vs. Turcia, Guberina vs. Croaţia, a subliniat relevanţa imperativă a evitării discriminării persoanelor cu dizabilităţi prin adoptarea de politici care să conducă la incluziune socială, finalitate care poate fi obţinută, printre altele, prin oferirea de gratuităţi cum este cea aferentă acordării locurilor de parcare gratuite şi care este garantată de altfel de legislaţia naţională aflată în vigoare, pe care Hotărârea de consiliu local criticată o ignoră.

Considerând că orice prevedere contrară legii sau mai restrictivă din alte acte normative este lipsită de temei legal, cu atât mai mult cu cât Legea nr. 448/2006  privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități, republicată, cu modificările și completările ulterioare, are caracter de lege specială apreciez că Art. 95 și Art. 102 ale Regulamentului aprobat prin HCL nr. 231/27.07.2017 sunt lipsite de legalitate.

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>