Anomaliile continuă în orașul nostru. În cadrul aceleiași ședințe de CL apar două materiale referitoare la investiții în cartierul Belvedere. Primul pentru construirea de către Primărie a unui spațiu comercial, deoarece săracii locuitori din acest cartier nu au niciun magazin la doi pași, și trebuie să coboare până pe Bulevardul Pandurilor pentru cumpărături.

Având în vedere că nici locuri de muncă nu sunt în acest cartier, lumea ar putea să-și facă cumpărăturile pe drumul de la servici spre casă. Dar problema cea mare nu este oportunitatea unui spațiu comercial, ci ideea că această investiție ar trebui făcută de oraș. Se pare că se dorește ca pe lângă impresariat artistic, servicii de cazare și alimentație publică, cultivare și vânzare de legume Primăria să vândă și pâine, lactate etc.

Al doilea proiect se referă la construirea unei creșe în același cartier. Cunoaștem foarte bine lipsa locurilor din creșele orașului, așa că această investiție este bine venită. Asta este de fapt datoria orașului, să investească în educație, în infrastructură, în servicii publice.

Există însă un amănunt tragic, chiar cinic. Spațiul comercial se va construi din banii orașului, în schimb pentru creșă se va aplica pentru fonduri europene. Care vor fi sau nu. Anul acesta de exemplu fondurile europene care au intrat în visteria orașului au ajuns la suma fabuloasă de 0 lei.

Cum am votat la proiectele discutate în ședința din 20 septembrie

Proiecte în regim de urgenţă:

1. Proiect de hotărâre privind trecerea terenului de 8043 mp din Cartierul Belvedere din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Tîrgu Mureș. Pentru

2. Proiect de hotărâre privind trecerea terenului de 3000 mp din Str. Dealului, nr. 22 din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Tîrgu Mureș.
Pentru. Ambele terenuri sunt trecute in domeniul public pentru a putea efectua investiții pe ele.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de autoturisme și a normativelor de cheltuieli la carburantul auto necesar desfășurării activității aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Tîrgu Mureș.
Împotrivă, deoarece consider că aparatul primarului este supradimensionat, în concluzie și nevoia de combustibil este prea mare.

4. Proiect de hotărâre privind rectificarea Anexei 1 din Hot. Consiliului Local nr. 223/2018.
Împotrivă, este vorba de modificările aduse organigramei executivului, eu consider că organigrama este prea stufoasă, Primăria orașului nostru are peste 1200 de angajați.

5. Proiect de hotărâre privind finanțarea indemnizației în valută pentru o delegație la Kecskemet.
Împotrivă, este o excursie care se repetă de la an la an, dar nu am văzut niciun rezultat concret în domeniul economic. 

6. Proiect de hotărâre privind finanțarea indemnizației în valută pentru o delegație la Chișinău.
Împotrivă, deoarece această deplasare nu va produse nimic concret pentru binele orașului și este doar o posibilitate de distracție pe bani publici a unor angajați ai Primăriei și consilieri locali.

Proiecte de pe ordinea de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Studiu de Fezabilitate pentru amenajare grădiniţă şi creşă în Cartierul Belvedere ”. Pentru.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Studiu de Fezabilitate pentru amenajare spaţiu comercial”. Împotrivă. Despre aceste două proiecte am scris mai sus.

3. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.191 din 26 iulie 2018 referitoare la aprobarea limitelor maxime în cadrul cărora se pot efectua cheltuielile pentru acțiuni de protocol de către administrația publică locală a Municipiului Tîrgu Mureș în conformitate cu prevederile O.G. nr.80/2001  privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, actualizată, cu modificările și completările aduse prin Legea nr. 258/2015.
Abținere, deoarece acest lucru s-a votat într-o ședință trecută, iar acum se modifică din nou.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea sumelor pentru finanţarea nerambursabilă din fondurile bugetului local al municipiului Tîrgu Mureş pentru programe/proiecte/acţiuni culturale depuse pe anul 2018 care  se desfășoară în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2018.
Pentru, este vorba de un concurs de proiecte în domeniul cultural.

5. Proiect de hotărâre privind modificarea titlului Hotărârii Consiliului Local nr. 86 din 22 martie 2018 privind facilităţile fiscale pentru terenurile aflate în concesiune respectiv închiriate, situate în Tîrgu  Mureş, str. Plutelor nr. 2 –  Complexul de Agrement şi Sport „Mureşul”.
Pentru, se corectează o greșeală.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei tehnice pentru cinci obiective de investiţii, respectiv “Mansardarea blocurilor de locuinţe din Târgu Mureş, B-dul 22 Decembrie 1989, nr. 16; Str. Ştefan Cicio Pop, nr. 21 – 23; Str. Ştefan Cicio Pop, nr. 25 – 27; Str. Păcii, nr. 72 şi Aleea Tâmplarilor, nr. 7”.
Împotrivă, deoarece nu este sarcina Primăriei să desfășoare activități economice în domeniul construcțiilor. În plus, sumele vehiculate sunt exagerat de mari.

7. Proiect de hotărâre privind numirea în calitate de reprezentanţi ai Consiliului Local Municipal Tîrgu Mureş, cu atribuţiile aferente în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ din Municipiul Tîrgu Mureş, în anul şcolar 2018-2019.
Pentru, acest lucru se întâmplă la fiecare început de an școlar.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Magazin cadouri – jucării” în incinta Grădinii Zoologice Tîrgu Mureș.
Pentru, proiectul a trecut cu amendamentul UDMR care denumește această clădire după fondatorul Grădinii Zoologice, Rend László.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Amenajare fânar şi depozit de lemn” în incinta Grădinii Zoologice Tîrgu Mureș.
Pentru, sunt de acord cu dezvoltarea Grădinii Zoologice

10. Proiect de hotărâre privind finanţarea din bugetul local a indemnizaţiei în valută pentru o delegaţie din partea Municipiului și a Consiliului Local Tîrgu Mureş în vederea deplasării la Strumyani / Bulgaria, în perioada 18 – 22 octombrie 2018.
Împotrivă, este vorba despre o deplasare la un festival de cântece și dansuri populare, adică un prilej de distracție pentru unii consilieri și angajați ai Primăriei, care bănuiesc că nu o să evolueze pe scenă.

11. Proiect de hotărâre privind reactualizarea componenţei Comisiei de evaluare şi selecționare a proiectelor de finanţare depuse în baza Legii nr. 34/1998 referitoare la acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială precum şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de evaluare şi selecţionare,Procedura de lucru şi Grila de evaluare a proiectelor.
Pentru, se completează comisia în urma schimbărilor survenite în componența Consiliului Local.

12. Proiect de hotărâre privind  aprobarea acordării diferențelor de sume pentru sprijinirea acţiunilor sportive pe semestrul II 2018, aprobate prin Hotărârea  Consiliului Local nr. 182/2018.
Pentru, deoarece la evaluarea proiectelor s-au terminat fondurile, și trebuie să fim corecți față de toți câștigătorii.

13. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 218/ 26.07.2018  referitoare la acordarea unui meniu complet, de două ori pe săptămână, pentru pensionarii cu venituri mici în cadrul  programului „Să ne îngrijim bunicii”.
Împotrivă. Cum am spus și în luarea mea de cuvânt, acesta este o acțiune electorală, la care nu cunoaștem impactul bugetar deoarece nu țtim câte persoane vor dori să beneficieze de aceste două mese calde pe săptămână. În plus, se redefinește categoria de ”venituri mici”, noul prag fiind de 1500 de lei/persoană .

14. Proiect de hotărâre  privind aprobarea unor reglementări referitoare la utilizarea sălilor de curs/ laboratoarelor aflate în administrarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Tîrgu Mureş pentru activități educaționale după program.
Acest proiect a fost amânat, pe motiv că inițiatorul, Bakos Levente nu este prezent. Era în Coreea de Sud, împreună cu viceprimarul Makkai luptau pentru pacea mondială.

15. Proiect de hotărâre privind oferirea gratuită a sălilor de curs și suportarea cheltuielilor cu utilitățile de către municipiul Tîrgu Mureș pentru programul after school al elevilor din clasele 0-IV.
Pentru, este proiectul colegului meu Radu Bălaș, prin care dorea să stabilim o regulă, prin care nu se vor percepe chirii și plata utilităților pentru activitățile after school. Din păcate proiectul a picat, deoarece colegii de la alte partide nu l-au găsit oportun.

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor sălilor de sport aflate în administrarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Tîrgu Mureş. Abținere, deoarece amendamentele propuse nu au trecut.

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcţii, modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, Regulamentului de ordine interioară precum şi a Organigramei Clubului Sportiv Municipal Tîrgu Mureş.
Împotrivă. Am atras atenția colegilor consilieri, că metoda folosită pentru a cârpi din mers acest club sportiv – de peste șase luni la fiecare ședință votăm modificări ale organigramei, compoziției sau regulamentului – denotă amatorism.

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic Zonal – dezvoltarea zonei Spitalului Clinic Județean de Urgență Mureș zona străzii Gheorghe Marinescu – Parcul Eroilor”cu regulamentul local de urbanism afferent Etapa I beneficiar: Municipiul Tîrgu Mureş.
Pentru. Un proiect care prevede construirea unei clădiri multifuncționale, cuprinzând inclusiv parcări subterane, care va domina zona 7 Noiembrie.

19. Proiect de hotărâre privind susţinerea proiectului de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei de urbanism„Plan Urbanistic Zonal- reconversie zonă funcţională pentru construire locuinţă şi eliminare drum prevăzut în P.U.Z- Corneşti” , Str. Trebely nr. 95- 97 cu regulamentul local de urbanism aferent beneficiari: Puskas Attila şi Puskas Boroka. Pentru.

20. Proiect de hotărâre privind  modificare art.2 din Hotărârea Consiliului Local  nr. 220/27 iulie 2017 privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic Zonal- actualizare PUZ ansamblul rezidenţial Dolomiti, str. Livezeni, fnr” aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 303/06.09.2007, cu regulamentul local de urbanism aferent Beneficiari:SC”Dolomiti Invest”SRL, SC” Fomco 2006”SRL, Borşan Rita Simona.
Abținere. Este un proiect controversat, unde ar trebui găsit un echilibru între interesul unor proprietari privați de terenuri și interesul unor investitori privați.

21. Proiect de hotărâre privind actualizarea art.1 și modificarea art.3 din  Hotărârea  Consiliului Local nr. 227/29.06.2006, privind aprobarea reglementării regimului juridic al terenurilor aferente locuințelor situate pe str. Maramureș și str. Muntenia, construite prin program ANL.
Abținere, din lipsă de informații.

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unui imobil (teren și construcție) situat în Tîrgu Mureș str. Islazului, nr. 2.
A fost retras de pe ordinea de zi.

23. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către Miclea Sorin Ioan şi soţia Zsuzsanna Tunde a terenului  în suprafaţă de 37,10 mp aparţinând Municipiului Tîrgu Mureş.
Abținere.

24. Proiect de hotărâre privind suplimentarea unor suprafeţe concesionate – str.Muncii, la colţ cu str. Înfrăţirii. Pentru.

25. Proiect de hotărâre privind instituirea unor norme cu privire la utilizarea parcărilor de domiciliu din Municipiul Tîrgu Mureş.
După mai multe discuții și propuneri – printre care s-a spus să se amenajeze în continuare parcări în cartiere distrugând puținul spațiu verde rămas, proiectul a fost amânat.

 

Pápai László Zsolt

consilier local

 

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>