POL a analizat bugetul local București. Execuția bugetară a PMB și a celor șase sectoare pe 2017. Citește și dă mai departe!

 

Descarcă PDF Execuția bugetară București 2017

 

Municipiul București cu cele șase sectoare e un loc bun pentru a analiza cheltuirea bugetelor locale. Acoperă o mare parte din populația României. Alt avantaj e faptul ca cele șase sectoare ar trebui să aibă o structură de cheltuieli relativ similară. Variații mari în structura de cheltuieli de la un sector la altul trebuie să ne ridice întrebări: de unde vin?

Eliminând cheltuielile curente (salarii, utilități, etc.) am putut vedea unde primăriile aleg să direcționeze banii. Am comparat și sumele alocate investițiilor și reparațiilor în școli grădinițe și creșe plus construcțiilor de școli, grădinițe și creșe (numite mai departe Școli și Creșe) cu cheltuielile pe sport, alte activități culturale, alte cheltuieli din domeniile culturii, recreerii și religiei (numite mai departe Sport și Distracție). Instituțiile publice de spectacole și concerte nu au fost adăugate la „sport și distracție”, ceea ce face din acest indicator o bună aproximare a cheltuielilor pentru susținerea sportului profesionist și a concertelor gratuite.  Analiza noastră arată o variație foarte mare a tipurilor de priorități pe care le au sectoarele. Am văzut și o diferență mare între sectoare în ce privește direcționarea cheltuielilor spre Școli și Creșe sau spre Sport și Distracție, Sectorul 1 fiind cel mai responsabil, iar Sectorul 2 cel mai iresponsabil.

Împărțirea pe categorii de cheltuieli arată prioritățile

Am împărțit cheltuielile autorităților locale în trei tipuri de cheltuieli:

 • Cheltuieli Curente, adică salarii, utilități, etc. Executivul nu poate decide dacă să le facă sau nu. Oricine e primar, aceste cheltuieli au loc.
 • Cheltuieli Obligatorii, cum ar fi reparațiile de școli, de străzi. Aceste cheltuieli nu sunt imediate. O serie de legi obligă autoritățile locale să facă aceste cheltuieli. Vezi mai jos articolele din Legea Învățământului.
 • Cheltuieli Facultative, cum ar fi cheltuielile pentru sport, concerte, chiar și construcția de blocuri de locuințe.

Cheltuielile Facultative plus cheltuielile Obligatorii sunt cheltuieli Controlabile. Cheltuielile curente nu sunt controlabile.

Doar cheltuielile Facultative și cheltuielile Obligatorii pot fi subiectul prioritizării. Ca să aflăm prioritățile executivului, trebuie să comparăm cheltuielile Facultative și cheltuielile Obligatorii pentru fiecare categorie de cheltuieli. De exemplu, cheltuielile Obligatorii pentru Învățământul Primar și cheltuielile Obligatorii pentru Iluminat Public și Electificări.

Când punem categoriile în ordinea cheltuielilor controlabile, adică obligatorii sau facultative, aflăm prioritățile. În acest top trebuie să urmărim dacă cheltuielile s-au direcționat către lucruri ce sunt de folos comunității.  Când punem cheltuielile în ordinea mărimii, ordinea în listă e mai puțin relevantă pentru că multe cheltuieli sunt curente, adică trebuie făcute oricum. În acest top trebuie să urmărim dacă cheltuielile sunt potrivite în mărime cu serviciile primite de către cetățeni.

Priorități PMB

 

Bugetul PM București. Priorități 2017 conform execuției bugetare.

Observăm ponderea relativ mare a cheltuielilor Facultative.

Cheltuieli în ordinea mărimii PMB

Bugetul PM București. Cheltuieli în ordinea mărimii 2017 conform execuției bugetare.

PMB: Școli și Creșe sau Sport și Distracție?

După cum vedem în graficul de mai jos, sumele pe sport și distracție sunt atât de mari comparat cu cele pentru școli și creșe încât cele din urmă abia se văd. Acest lucru se datorează și faptului că multe cheltuieli pentru școli au loc la nivel de sector.

Bugetul PM București. Școli și creșe sau sport și distracție? 2017 conform execuției bugetare.

Priorități Sectorul 1

Suntem fericiți să vedem că de departe, prioritatea sectorului 1 a fost învățământul. Din păcate, alte sectoare nu au direcționat banii în acest fel.

Bugetul Sectorului 1 București. Priorități 2017 conform execuției bugetare.

Cheltuieli în ordinea mărimii Sectorul 1

Bugetul Sectorului 1 București. Cheltuieli în ordinea mărimii 2017 conform execuției bugetare.

Sectorul 1: Școli și Creșe sau Sport și Distracție?

Uitați-vă bine la graficul acesta. Comparați cu celelalte sectoare.

Bugetul Sectorului 1 București. Școli și creșe sau sport și distracție? 2017 conform execuției bugetare.

Priorități Sectorul 2

Bugetul Sectorului 2 București. Priorități 2017 conform execuției bugetare.

Autoritățile din sectorul 2 pun concertele gratuite  mult deasupra școlilor și grădinițelor.

 

Cheltuieli în ordinea mărimii Sectorul 2

Bugetul Sectorului 2 București. Cheltuieli în ordinea mărimii 2017 conform execuției bugetare.

Sectorul 2: Școli și Creșe sau Sport și Distracție?

Graficul de mai jos e rușinos. Zeci de milioane de lei aruncate pe cheltuieli ce lasă în urmă praful, iar copii sunt condamnați la școli triste și slab dotate.

Bugetul Sectorului 2 București. Școli și creșe sau sport și distracție? 2017 conform execuției bugetare.

Priorități Sectorul 3

Bugetul Sectorului 3 București. Priorități 2017 conform execuției bugetare.

Cheltuieli în ordinea mărimii Sectorul 3

Bugetul Sectorului 3 București. Cheltuieli în ordinea mărimii 2017 conform execuției bugetare.

Sectorul 3: Școli și Creșe sau Sport și Distracție?

Precum Sectorul 1, Sectorul 3 pune mai presus școala decât sportul și distracția.

Bugetul Sectorului 3 București. Școli și creșe sau sport și distracție? 2017 conform execuției bugetare.

Priorități Sectorul 4

Bugetul Sectorului 4 București. Priorități 2017 conform execuției bugetare.

Cheltuieli în ordinea mărimii Sectorul 4

Bugetul Sectorului 4 București. Cheltuieli în ordinea mărimii 2017 conform execuției bugetare.

Cheltuielile pe parcuri și baze sportive sunt cele mai mari.

Sectorul 4: Școli și Creșe sau Sport și Distracție?

Bugetul Sectorului 4 București. Școli și creșe sau sport și distracție? 2017 conform execuției bugetare.

Priorități Sectorul 5

După cum se vede în graficul de mai jos, distracția e foarte importantă pentru autoritățile locale ale Sectorului 5.

Bugetul Sectorului 5 București. Priorități 2017 conform execuției bugetare.

Cheltuieli în ordinea mărimii Sectorul 5

Bugetul Sectorului 5 București. Cheltuieli în ordinea mărimii 2017 conform execuției bugetare.

Și în Sectorul 5 cheltuielile pe parcuri și baze sportive sunt mari.

Sectorul 5: Școli și Creșe sau Sport și Distracție?

Din nou școala este neglijată pentru că banii s-au risipit pe sport și distracție.

Bugetul Sectorului 5 București. Școli și creșe sau sport și distracție? 2017 conform execuției bugetare.

Priorități Sectorul 6

„Cultură recreere și religie” adică concerte gratuite și chermeze pe locul 1.

Bugetul Sectorului 6 București. Priorități 2017 conform execuției bugetare.

Cheltuieli în ordinea mărimii Sectorul 6

Bugetul Sectorului 6 București. Cheltuieli în ordinea mărimii 2017 conform execuției bugetare.

Sectorul 6: Școli și Creșe sau Sport și Distracție?

Din nou școala primește mai puțin decât sportul și distracția dar nu atât de tragic precum în Sectorul 2 sau Sectorul 5.

Bugetul Sectorului 6 București. Școli și creșe sau sport și distracție? 2017 conform execuției bugetare.

Primăriile din Sectorul 2, 4, 5 și 6 respectă sau nu Legea Educației Naționale?

Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011 Articole relevante

 • Art. 2 alin. 7 „În România învăţământul constituie prioritate naţională.”
 • Art. 20 alin. 1 „Autorităţile administraţiei publice locale asigură, în condiţiile legii, buna desfăşurare a învăţământului preuniversitar în localităţile în care acestea îşi exercită autoritatea.”
 • Art. 20 alin. 2 „Neîndeplinirea de către autorităţile administraţiei publice locale a obligaţiilor ce le revin în organizarea şi funcţionarea învăţământului preuniversitar se sancţionează conform legii.” Observatie – din pacate, la art. 360 ref raspunderea juridica nu se prevede nimic in legatura cu situatia neindeplinirii acestor obligatii, astfel incat in realitate ele nu se pot sanctiona ca atare pe Legea 1/2011.
 • Art. 112 alin. 2 „Terenurile şi clădirile unităţilor de educaţie timpurie, de învăţământ preşcolar, şcolilor primare, gimnaziale şi liceale, inclusiv ale celorlalte niveluri de învăţământ din cadrul acestora, înfiinţate de stat, fac parte din domeniul public local şi sunt administrate de către consiliile locale. Celelalte componente ale bazei materiale sunt de drept proprietatea acestora şi sunt administrate de către consiliile de administraţie, conform legislaţiei în vigoare.

Concluzii

 • PMB a cheltuit jumătate de miliard de lei pe sport și distracție.
 • Unele primării de sector își bat joc de elevi și preșcolari aruncând banii lor pe cheltuieli care nu lasă nimic în urmă în comunitate.
 • Primăria Sectorului 1 cheltuiește cei mai mulți bani pe școli.
 • Dezvoltarea sistemului de locuințe pare a fi o prioritate mare pentru sectoarele 2, 3 și 4. Ar trebui să se vadă în disponibilitatea de locuințe sociale.
 • Cheltuielile cu parcuri și zone verzi sunt în general mari.

Deoarece un om din Sectorul 1 poate merge la un concert gratuit în Sectorul 2, dar un părinte din Sectorul 2 nu-și poate da ușor copilul la o școală din Sectorul 1, putem zice că Sectoarele 2, 4, 5 și 6 subvenționează distracția celor din sectoarele 1 și 3, care cheltuiesc banii cu grijă pe școlile din comunitate.

Întrebări Frecvente

Î: În „Sport și Distracție” intră cheltuielile pentru teatre, filarmonici și alte instituții culturale?

R: Nu. Aceste cheltuieli apar la categoria „Instituții publice de spectacole și concerte”. La „Sport și Distracție” am inclus doar sumele cheltuite la cele trei categorii „Alte servicii culturale”, „Cultură recreere și religie” și „Sport”.

Î: De ce vă legați de finanțarea sportului?

R: Noi nu ne legăm de finanțarea sportului pentru locuitorii orașului. Ne opunem finanțării sportului profesionist. Finanțarea pentru baze sportive și de recreere unde toți locuitorii pot să facă sport sub formă de hobby este la categoria „Parcuri și baze sportive”, categorie diferită de categoria „Sport”. Nu ne-am uitat la categoria „Parcuri și baze sportive” în această analiză. La categoria Sport se regăsesc cel mai des subvenții pentru cluburi sportive profesioniste.

Î: Am mai văzut prezentări de bugete locale și acolo învățământul era pe primul loc. De ce aici învățământul apare neglijat?

R: Probabil ați văzut prezentări în care cheltuielile pe salarii, contribuții sociale, utilități au fost incluse. Aceste cheltuieli se pot vedea și în graficele noastre denumite „în ordinea mărimii”. Deoarece cheltuielile pe salarii în 2017 au venit direct de la Ministerul Educației, iar cheltuielile pe utilități sunt cheltuieli curente, noi nu le-am inclus în comparație. La „Școli și Creșe” am inclus cheltuielile din toate școlile, grădinițele și creșele care au fost pe reparații, reparații capitale, investiții și construcții. Vizitând școlile direct sau vorbind cu părinții puteți vedea dacă sunt bine întreținute sau nu.

Î: Ce pot face ca să aflu mai multe despre cheltuirea banilor la mine în comunitate?

R: Pentru informații de ordin general urmăriți pagina noastră. Vom veni cu analize similare pentru toate reședințele de județ și alte orașe. Pentru informații mai detaliate adresați-vă direct primăriei pentru a afla informații de interes public pe baza legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, consolidata 2009

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>