Ați ghicit. Nici executivul, dar nici majoritatea din Consiliul Local. Pe ordinea de zi a ședinței din aprilie figura un pachet trei proiecte de hotărâre inițiate de consilierii POL, menite să rezolve problema lipsei locurilor de parcare din zona centrală. Primul proiect prevedea renunțarea la construcția parcării subterane din centrul orașului, iar celelate demararea negocierilor pentru achizițioarea parcelelor private din spatele Teatrului Național respectiv a ”gropii” de lângă Mureș Mall.

Primul proiect a fost votat cu largă majoritate, ceea ce era și de așteptat, având în vedere numărul însemnat de cetățeni indignați de ideea transformării centrului istoric în șantier. Din păcate consilierii UDMR nu au votat celelate două proiecte, afimând că ”terenurile nu se pot cumpăra”. Adevărul este că noi am vorbit cu unul dintre proprietarii de parcele din spatele Teatrului și este dispus să vândă terenul (iar cealaltă parcelă se și poate expropria). Deasemenea am luat legătura cu proprietarul Mureș Mall, care ne-a confirmat, că atât magazinul cât și groapa sunt de vânzare. Chiar nu pot să înțeleg atitudinea UDMR, mai ales că parcarea supraetajată din spatele Teatrului Național este prevăzută în Planul de Mobilitate Urbană Durabilă, adoptată prin vot de aceleași consilieri.

După părerea mea l-au votat fără să-l fi citit…

Un alt punct interesant de pe ordinea de zi era cel legat de mutarea Adăpostului de noapte (49). Executivul dorește să mute acest centru de pe strada Rozmarinului, pe motiv că vecinii sunt deranjați, în satul Mureșeni. Pregătirea acestui proiect demonstrează încă odată lipsa de transparență cu care lucrează Primăria, care dorește să rezolve o problemă prin mutarea ei într-o altă comunitate, fără să-i întrebe pe locatarii din zona respectivă. În urma luării de cuvânt din partea unui viitor vecin, și a dezbaterii intense din Consiliu, proiectul a fost retras spre ”regândire”.

Cum am votat în cadrul ședinței?

În regim de urgență:

1. Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului pentru realizarea investiției și predarea către Compania Națională de Investiții a obiectivului „Patinoar acoperit cu anexele corespunzătoare. Pentru.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea termenului limită de depunere a solicitărilor de finanţare nerambursabilă pentru programul „Târgu Mureş sprijină tinerii” pentru anul 2019. Pentru.

Proiectele de pe ordinea de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie și a situațiilor financiare pe trimestrul IV anul 2018, pentru Unitatea Administrativ Teritorială – Municipiul Târgu Mureș.
Împotrivă. Nu sunt de acord cu practica Primăriei conform căreia bugetele de investiții sunt cheltuite în proporții mici în timp ce banii prevăzuți pentru concerte și chermeze se cheltuie aproape complet.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie și a situațiilor financiare pe trimestrul I anul 2019, pentru Unitatea Administrativ Teritorială – Municipiul Târgu Mureș.
Abținere, din aceleași motive.

3. Proiect de hotărâre privind înființarea echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică.
Pentru. Din păcate violența domestică este foarte prezentă în orașul nostru.

4. Proiect de hotărâre privind impozitele și taxele locale pe anul 2020.
Pentru, deoarece s-a adoptat amendamentul meu potrivit căruia impozitele pentru mijloacele de transport se reduc cu 10% față de valorile propuse de Primărie.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor taxe speciale pe anul 2020. Pentru.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelurilor unor taxe pentru emiterea, completarea şi modificarea avizelor de funcţionare pentru desfăşurarea unor activităţi economice, a autorizaţiilor de funcţionare pentru unităţi de alimentaţie publică, precum şi a autorizaţiilor pentru executarea serviciului de transport în regim de taxi pentru anul 2020.
Pentru. S-au adoptat mai multe amendamente ale comisiei de buget (din care fac parte) privind rotunjirea unor taxe și eliminarea altora.

7. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului unor taxe speciale ce vor fi percepute de către Direcţia Arhitect Şef în anul fiscal 2020.
Pentru. Conform legii toate aceste taxe trebuie indexate cu indicele inflației din anul precedent, adică cu cca 4,6%

8. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului taxelor locale pentru emiterea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor în anul fiscal 2020, aferente activităţii Direcţiei Arhitect Şef. Pentru.

9. Proiect de hotărâre privind instituirea unor taxe de ocupare a domeniului public la manifestarea „Zilele Târgumureşene” şi alte manifestări organizate în 2019.
Pentru. Am susținut amendamentul UDMR privind reducerea taxelor pentru firmele locale.

10. Proiect de hotărâre privind contravaloarea serviciilor prestate de către Serviciul Public de Utilităţi Municipale pentru anul 2020. Pentru.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea contravalorii serviciilor prestate de către Complexul de Agrement şi Sport « Mureşul » şi Bazinul acoperit Piscina «ing. Mircea Birău» pentru anul 2020. Pentru. S-a acceptat amendamentul meu prin care am cerut corelarea cu HCL-ul votat în martie prin care s-a stabilit ca elevii care participă la ora de educație fizică să plătească un bilet redus cu 50% față de tariful standard.

12. Proiect de hotărâre privind acordarea accesului gratuit la toate serviciile Bazinului Acoperit Piscina „ing. Mircea Birău” a doamnei Birău Hortensia Iuliana. Pentru.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al S.C. Locativ S.A. Târgu Mureş pentru anul 2019.
Abținere. Nu sunt de acord cu modul în care își desfășoară activitatea Locativ SA.

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2019 al SC „Transport Local” SA Târgu Mureş.
Abținere. Idem ca la pct. 13.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2019 al S.C. „ADMINISTRATOR IMOBILE ȘI PIEȚE” S.R.L. Târgu Mureş. Pentru.

16. Proiect de hotărâre privind acordarea unui termen de mobilizare de 90 (nouăzeci) zile începând cu data de 14.05.2019, pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea preluării activităţii de gestionare directă a parcărilor publice din municipiul Târgu Mureș de către SC Administrator Imobile și Piețe SRL Târgu Mureș.
Pentru. Cererea este justificată, termenul cam exagerat, dar nu văd nicio problemă, până atunci activitatea va fi desfășurată de ADP.

17. Proiect de hotărâre privind completarea obiectului de activitate la Actul constitutiv al SC Administrator Imobile și Pieţe SRL, cu Codul CAEN 5221- Activități de servicii anexe pentru Transporturi Terestre.
Pentru. Este necesar pentru a putea prelua gestionarea parcărilor publice, deși în timpul ședinței din martie atât fracțiunea UDMR cât și viceprimarul Papuc au afirmat că societatea deține deja codul CAEN necesar… așa suntem prostiți de multe ori.

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii estimate pentru asigurarea utilităților pentru obiectivul “Locuințe pentru tineri, destinate închirierii, județul Mureș, mun. Târgu Mureș, str. Depozitelor f.n. – etapa 1”.
Împotrivă. În luarea mea de cuvânt am atras atenția că sumele prevăzute pentru alimentarea cu energie electrică sunt exagerat de mari, având în vedere că este nevoie doar de posturi de transformare (prețul lor fiind mult mai redus decât bugetul prevăzut), linia de medie tensiune trece fix lângă locația respectivă.

19. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului autorităţii deliberative a municipiului Târgu Mureș de a vota în Adunarea Generală a A.D.I „AQUA INVEST MUREŞ” modificarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, respectiv a Contractelor de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare pentru persoane fizice/juridice, în aria de operare a S.C. „Compania Aquaserv” S.A. Retrasă.

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea delegaţiei din partea Municipiului și a Consiliului Local Târgu Mureş în vederea deplasării la Szeged / Ungaria, în perioada 16-18 mai 2019.
Abținere. Încă o excursie pe bani publici.

21. Proiect de hotărâre privind Organizarea unei Competiții de Proiecte de Cercetare pentru Stimularea Competitivității și Creșterea Capacității de Cercetare-Inovare din Municipiul Târgu Mureș. Amânată la inițiativa mea, deoarece ultima variantă am primit-o abia la începutul ședinței.

22. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare a Liceului Tehnologic „Ion Vlasiu” din Târgu Mureș, pentru fostul Liceu Tehnologic „Emil Dandea” din Târgu Mureș, str. Gh. Doja nr. 250 și acordarea dreptului de administrare asupra clădirilor A1.1 și A1.3 identificat în CF nr. 130476 Târgu Mureș, în favoarea Universității Cultural Științifice din Târgu Mureș.
Retrasă, după discuții aprinse despre rolul așa zisei Universități Cultural Științifice.

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului de achiziţie a construcţiei C3 situată în Târgu Mureş P-ţa Trandafirilor nr. 1, str. Poştei nr. 1. Amânată.

24. Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafaţă de 52 mp din Târgu Mureş str. Mărului, în proprietatea Municipiului Târgu Mureş de la Suciu Melinte. Pentru.

25. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea în proprietatea publică a Municipiului Târgu Mureş a imobilului situat în Târgu Mureş, str. Horea nr. 23. Amânată.

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici din Studiul de Fezabilitate pentru „Lucrări de acoperire terenuri de tenis Parc Municipal cu studii şi proiecte”.
Amânată. Am solicitat separarea ofertei pentru acoperirea terenului de tenis de cea a cortului de evenimente. Despre acest proiect reîncălzit am mai scis aici.

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții a Direcției de Asistență Socială Târgu Mureș.
Abținere. De când a devenit o entitate separată, Direcția de Asistență Socială își tot mărește organigrama.

28. Proiect de hotărâre pentru suspendare plată redevență aferentă terenului concesionat în Târgu Mureș, str. Plutelor nr. 2 și scutirea de la plata tarifelor de închiriere și prestări servicii pentru SC RESTAURANT QUEEN SRL.
Pentru, după ce a fost votat amendamentul meu prin care am cerut stabilirea unui termen maxim pentru suspendare.

29. Proiect de hotărâre privind reglementarea închirierii terenurilor pentru terase de alimentaţie publică în Complexul de Agrement şi Sport ,,Mureşul”. Pentru.

30. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către SC ALEXCOM IMPEX SRL a terenului în suprafaţă de 119 mp., teren aflat în proprietatea Municipiului Târgu Mureş. Pentru.

31. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către CIOBAN NICOLAE DUMITRU a terenului în suprafaţă de 32 mp., teren aflat în proprietatea Municipiului Târgu Mureş. Pentru.

32. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către AMZA MĂRGĂRIT-CONSTANTIN a terenului în suprafaţă de 40 mp., teren aflat în proprietatea Municipiului Târgu Mureş. Pentru.

33. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către SARCHIZ CARMEN a terenului în suprafaţă de 45 mp., teren aflat în proprietatea Municipiului Târgu Mureş. Pentru.

34. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către SARCHIZ CARMEN a terenului în suprafaţă de 60 mp., teren aflat în proprietatea Municipiului Târgu Mureş. Pentru.

35. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către BENEDEK ISTVAN a terenului în suprafaţă de 53,30 mp., teren aflat în proprietatea Municipiului Târgu Mureş. Pentru.

36. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către SALA IOANA a terenului în suprafaţă de 60 mp., teren aflat în proprietatea Municipiului Târgu Mureş. Pentru.

37. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către HAJDU ANA-VIORICA a terenului în suprafaţă de 40 mp., teren aflat în proprietatea Municipiului Târgu Mureş. Pentru.

38. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către HAJDU BAMBO CSABA a terenului în suprafaţă de 24 mp., teren aflat în proprietatea Municipiului Târgu Mureş. Pentru.

39. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către SC RAUL & SANDA SRL a terenului în suprafaţă de 320 mp., teren aflat în proprietatea Municipiului Târgu Mureş. Pentru.

40. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către SC RAUL & SANDA SRL a terenului în suprafaţă de 88 mp., teren aflat în proprietatea Municipiului Târgu Mureş. Pentru.

41. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către PETERFI MIRCEA a terenului în suprafaţă de 26 mp., teren aflat în proprietatea Municipiului Târgu Mureş. Pentru.

42. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către AVRAM MONALISA DOINA a terenului în suprafaţă de 65 mp., teren aflat în proprietatea Municipiului Târgu Mureş. Pentru.

43. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către SZŐCS MIHÁLY și BENEDEK MÁTYÁS a terenului în suprafaţă de 103 mp., teren aflat în proprietatea Municipiului Târgu Mureş. Pentru.

44. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către KISS IMOLA a terenului în suprafaţă de 32 mp., teren aflat în proprietatea Municipiului Târgu Mureş. Pentru.

45. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ, FARMACIE, ȘTIINȚE și TEHNOLOGIE a terenului în suprafaţă de 202 mp., teren aflat în proprietatea Municipiului Târgu Mureş. Pentru.

46. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către COZOȘ IOAN ANDREI a terenului în suprafaţă de 93 mp., teren aflat în proprietatea Municipiului Târgu Mureş.
Pentru. Toate hotărârile de la 30 la 46 se referă la concesionarea unor terenuri din weekend către cei ale căror contracte de concesiune a expirat.

47. Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei și Statul de funcții ale Universității Cultural Științifice Târgu Mureș, aprobate prin HCL nr. 327/28 11 2017.
Abținere. Nu sunt de acord nici măcar cu existența acestei așa-zise universități.

48. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului A.G.A., dl. Bakos Levente să aprobe documentele referitoare la subiectele de pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a Adunării Generale a Acţionarilor SC Compania Aquaserv SA, din data de 07.05.2019, ora 14.00. Pentru.

49. Proiect de hotărâre privind achiziționarea imobilului situat în Târgu Mureș, str. Vasile Lupu (fosta Pionerilor) nr. 1, jud. Mureș, cu destinația de sediu al serviciului social „Centrul Social – Adăpost de noapte”.
Amânat. Vezi introducerea.

50. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reparații și reconfigurare trafic pe strada Cuza Vodă”. Amânat.

51. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru nou-născuți în maternitățile din Târgu Mureș.
Abținere, deoarece regulamentul prevede niște criterii discriminatorii.

52. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Organigramei, Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Clubului Sportiv Municipal Târgu Mureş. Împotrivă.

53. Proiect de hotărâre privind revocarea H.C.L.M. nr. 8 din 31 ianuarie 2019 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Parcaj subteran, zona centrală Piața Trandafirilor” din Municipiul Târgu Mureș – varianta B, respectiv HCLM nr. 92 din 24 februarie 2011 privind aprobarea documentaţiei „Studiu de fezabilitate parcaj subteran, zona centrala – Piaţa Trandafirilor”, beneficiar Municipiul Târgu Mureş.
Pentru, vezi introducerea.

54. Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii de finanțare a obiectivului de investiție “ Dotarea cu echipamente şi mobilier specific didactic şi de laborator pentru Liceul Vocaţional de Artă,Târgu Mureș” finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală.
Pentru, este vorba de dotarea școlii din bani proveniți de la București. Din același fonduri se repară podul peste Mureș și se dotează Liceul Traian Săvulescu.

55. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți – conform anexei nr.1, inclusiv anexa nr.2 privind descrierea investiției , pentru proiectul: „Reamenajarea infrastructurii pe coridorul deservit de transportul public local pe zona vest-centru a Municipiului Târgu Mureș” propus a se finanța prin POR 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritate de investiții 4.e, Obiectiv Specific 4.1 Reducerea emisiilor de carbon in municipiile reședința de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urban.
Pentru. Este vorba de crearea unei benzi dedicate transportului în comun pe strada Gheorghe Doja.

56. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului A.G.A., dl. Bakos Levente să aprobe documentele referitoare la subiectul de pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Adunării Generale a Acţionarilor Companiei Aquaserv SA, din data de 07 mai 2019/16 mai 2019. Pentru.

57. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic Zonal- stabilire reglementări pentru construire clădire locuinţe colective cu parter comercial şi servicii comerciale” Beneficiar: SC”BOSTAN JUNIOR”SRL. Pentru.

58. Proiect de hotărâre privind organizarea Concursului de idei pentru Comunitate cu tema „ 10 idei pentru Oraşul nostru”.
Abținere. După ce anul trecut consiliul a respins proiectul colegului meu de partid Radu Bălaș privind bugetarea participativă, acum ni s-a prezentat un proiect mai slab, de pseudo-bugetare participativă.

59. Proiect de hotărâre privind începerea negocierilor pentru achiziția terenului şi a construcţiei de la intersecția străzilor Tudor Vladimirescu şi Liviu Rebreanu (lângă Mureş Mall) necesare construirii unui parking subteran/suprateran în municipiul Târgu Mureş.
Pentru. Vezi introducerea.

60. Proiect de hotărâre privind începerea negocierilor pentru achiziția terenurilor necesare realizării obiectivului de investiții „Construire parking subteran/suprateran în spate La Piața Teatrului” – Fișa de proiect: Al 2 din Planul de Mobilitate Urbană Durabilă a Municipiului Târgu Mureș.
Pentru. Vezi introducerea.

61. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism „ Plan Urbanistic Zonal-reconformare zonă pentru reamenajare,desființare parțială și extindere showroom automobile,amplasare totemuri și steaguri publicitare”,Strada Gheorghe Doja nr.304 cu regulamentul local de urbanism aferent. Inițiator-Proprietar-Beneficiar: S.C. „MURI BENZ OIL” S.R.L. Pentru.

62. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar femeilor gravide cu domiciliul în municipiul Târgu Mureș pentru achitarea medicamentelor și serviciilor medicale, denumit Voucher-ul Materna Târgu Mureș. Amânat.

63. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar cuplurilor infertile cu domiciliul stabil în municipiul Târgu Mureș, care au indicație medicală pentru efectuarea procedurii de fertilizare în vitro – FIV – O șansă pentru cuplurile infertile. Amânat.

64. Proiect de hotărâre privind normarea numărului minim de locuri de parcare la construcțiile noi de locuințe din Municipiul Târgu Mureș.
Pentru, dar proiectul nu a trecut. După ce luna trecută s-a amânat la inițiativa UDMR, acum l-au picat pur și simplu…între timp am aflat și de ce. Au depus ei un proiect asemănător, care va fi dezbătut în iunie.

65. Proiect de hotărâre privind realizarea brandului turistic al municipiului Târgu Mureș.
Pentru, este vorba de proiectul colegului Radu Bălaș adoptat de Consiliu.

voturi pentru: 44+2, împotrivă: 3, abțineri: 8, retrase sau amânate: 10

Pápai László Zsolt, consilier local

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>