Tîrgu Mureș, 5 Septembrie 2017

Pe fondul stării de maximă incertitudine cu care se confruntă Liceul Teologic Romano-Catolic (LTRC) din Tîrgu Mureș, Partidul Oamenilor Liberi – POL își exprimă solidaritatea cu elevii, părinții și profesorii afectați de reaua-credință, ignoranța și incompetența actorilor politici locali și a instituțiilor implicate, care în decursul ultimului an nu au fost capabili să adopte pe cale administrativă niște soluții juste, corecte și legale pentru a deblocarea situației create. Din acest motiv – pentru a-i susține moral – membrii Partidului Oamenilor Liberi din Tîrgu Mureș vor fi alături de elevii, părinții și dascălii de la LTRC la protestul anunțat pentru data de 6 Septembrie 2017 în fața Instituției Prefectului județului Mureș.

Rămânem fideli și consecvenți principiilor noastre, înțelegând importanța drepturilor constituționale și prevederilor Legii educaţiei naţionale, a care asigură cultelor religioase dreptul de a-și înființa și administra propriile instituții de învățămînt cu profil confesional în imobilele pe care le dețin.

Nu contestăm faptul, că la înființarea LTRC nu ar fi existat mai multe vicii de natură procedurală și administrativă, procedându-se mai degrabă în baza unor înțelegeri politice și mai puțin cu respectarea pașilor prevăzuți prin metodologia impusă de lege. Însă nici aceste lipsuri nu constituie o justificare sau un argument în ceea ce privește încălcarea drepturilor elevilor, părinților și cadrelor didactice de la această unitate de învățământ, ei neavând vreo vină pentru posibilele greșeli comise în trecut de anumite personaje sau instituții. Totodată nici ancheta penală aflată în curs de desfășurare pentru niște posibile încălcări ale legii nu justifică refuzul de a se căuta acele soluții administrative prin care în decursul ultimului an s-ar fi putut îndrepta eventualele erori comise în trecut la înființarea LTRC.

Noi am fost de altfel singurii care – încă de la bun început – am abordat această problemă din prisma drepturilor conferite prin lege, ținând cont exclusiv de interesele elevilor, părinților și profesorilor, inclusiv din perspectiva existenței unei dorințe reale din partea unei comunități pentru înființarea unei școli cu profil catolic, fără a ne lăsa antrenați în acele dispute cu conotații politice și etnice generate de unii protagoniști ai acestui conflict. Aceste divergențe au fost de altfel principalul motiv care a contribuit în cea mai mare măsură la agravarea situației. Din această perspectivă poziția noastră fermă este, că legea nu se poate aplica cu dublă măsură: argumentul legii nu poate fi invocat doar în motivarea intenției de desființare a acestei unități de învățământ; legea trebuie aplicată în aceeași măsură când vorbim de acele drepturi fundamentale, care sunt reglementate prin Constituția României, prin Legea 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului și nu în ultimul rând prin Convenția ONU privind drepturile copilului.

Constatăm cu regret că în acest conflict simbolic elevii de la LTRC, părinții lor, precum și cadrele didactice au devenit victimele unor dispute politice și inter-instituționale total inutile, iar jocurile politice și interesele unor personaje – respectiv intenția lor de a desființa cu orice preț această unitate de învățământ – au fost mai presus decât drepturile și interesele elevilor, părinților si profesorilor de la LTRC. Avem convingerea că această situație ar fi putut fi rezolvată în decursul ultimului an, dacă ar fi existat buna intenție și buna credință din partea tuturor părților implicate, și dacă toată lumea s-ar fi concentrat în primul rând pe identificarea și adoptarea unor soluții optime, bineînțeles cu respectarea legislației și procedurilor incidente în speță.

Suntem conștienți de faptul, că în cazul în care nu se va găsi urgent o rezolvare pentru această situație tensionată, toate consecințele negative se vor revărsa asupra copiilor, părinților și profesorilor de la Liceul Teologic Romano-Catolic, dar și asupra celor de la Colegiul Național „Unirea”, ca și consecință a încălcării prevederilor contractului de închiriere pentru imobilul în care cele două unități de învățământ își desfășoară activitatea, extinderea și agravarea acestui conflict alimentat în mod artificial nefiind benefică pentru comunitatea noastră tîrgumureșeană.

Din aceste motive facem un apel ferm către Primăria Municipiului Tîrgu Mures, Consiliul Local Municipal Tîrgu Mures, Inspectoratul Școlar Judeţean Mureș, Instituția Prefectului Județului Mureș respectiv Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, ca toate instituțiile implicate să se întrunească urgent pentru deblocarea situației create, pentru adoptarea unei soluții până la 11 septembrie 2017, când începe anul școlar.

În numele Partidului Oamenilor Liberi din Tîrgu Mureș

Dan Mașca – președinte
Hermann Mark Christian – consilier local
Radu Bălaș – consilier local, membru fondator
Györfi Júlia – consilier local
Andreia Moraru – membru
Pápai László Zsolt – membru
Eugen Tothpal – membru fondator
Tatár Lehel – membru
Adrian Mureșan – membru
Ungvári Csongor István – membru
Andrei Popa – membru
Varga Zsigmond – membru
Flavius Pogăcean – membru

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>