Luna mai a debutat cu o ședință extraordinară, generată de faptul că elevii claselor a VIII-a și a XII-a urmau să participe la cursurile de pregătire, în vederea susținerii examenului de capacitate și a Bacalaureatului. Pentru acesta a fost necesară alocarea de fonduri suplimentare la școli (450.000 de lei), în vederea achiziționării de măști, dezinfectant, materiale sanitare și de curățenie, precum și obiecte de inventar, de genul camerelor de supraveghere din sălile de clasă. A fost necesară și o rectificare de buget în acest sens, pe care am votat-o, având în vedere că se referea exclusiv la școli. Mai rămâne ca Primăria să și ducă la îndeplinire hotărârile Consiliului Local.

După o săptămână a urmat ședința ordinară, cu 22 de puncte pe ordinea de zi. Am propus un amendament, care a vizat acordarea ajutorului de 2.000 de lei pentru fiecare nou-născut din Târgu Mureș și părinților care au fost în șomaj în perioada pandemiei, lucru care nu ar fi fost posibil în forma inițială a hotărârii. Contrar opiniei mele, Consiliul Local a adoptat concesionarea în urma unei licitații a unui teren de peste 12.500 mp de pe strada Barajului, un teren valoros, care cred că ar fi trebuit păstrat pentru investitori strategici.

Un alt subiect care a generat multe discuții a fost cel al consilierei Theodora Benedek, candidatul la Primărie al PNL, care a depus un proiect în regim de urgență. Proiectul viza testarea voluntară a elevilor care vor merge la școală pentru depistarea eventualilor infectați cu COVID-19. Am considerat proiectul ca fiind strict populist, din foarte multe rațiuni: hotărârea a fost elaborată cu încălcarea Codului Administrativ, fără estimarea sumei necesare, fără identificarea sursei de finanțare și fără realizarea unei rectificări bugetare, ca urmare era ilegală. Pe de altă parte, această testare nu ar fi limitat eventuala răspândire a virusului deoarece nu puteau fi testați toți copiii, iar timpul de recoltare și de furnizare a analizelor era de peste opt zile, deci o eventuală infectare nu ar fi putut fi preîntâmpinată datorită acestor teste. Mai mult, normele Guvernului nu impuneau o asemenea testare. Pe scurt, proiectul nu ar fi rezolvat nimic, doar i-a dat prilejul inițiatoarei de a poza în salvator al elevilor, care nu trebuiau salvați de nimic, ca atare Consiliul Local a decis să-l amâne, până la elaborarea sa în formă legală.

Așadar, cum am votat:

Ordinea de zi a şedinţei extraordinare din 21 mai 2020 :

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Unităţii Administrativ Teritoriale – Municipiul Târgu Mureş pe anul 2020. (PENTRU)

2. Proiect de hotărâre modificarea art.3 din H.C.L. nr. 53 din 30 martie 2020, referitoare la luarea unor măsuri pentru prevenirea şi răspândirea COVID-19. (PENTRU)

Ordinea de zi a şedinţei ordinare din 28 mai 2020 :

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului local nr. nr. 363/2011 și a Hotărârii Consiliului localnr. 13/2020. (PENTRU)

2. Proiect de hotărâre privindprelungirea unor contracte de închiriere pentru spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţe, aflate în proprietatea municipalităţii, precum și schimbarea în spațiu cu altă destinație decât aceea de locuință a unei unități locative. (ABȚINERE)

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţieide urbanism „Plan Urbanistic de Detaliu-studiu de amplasament pentru construirea a două locuințe pe aceeaşi parcelă, accese şi utilităţi”, Strada Nordului nr. 7 Beneficiari -Proprietari: Gabor Ioan, Gabor Cireşica, Ogrean Ovidiu -Valer şi Ogrean Ioana. (PENTRU)

4. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului local nr. 143/25.04.2019 privind acordarea unui sprijin financiar pentru nou-născuți în maternitățile din Târgu Mureș. (PENTRU)

5. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului loca lnr. 323/28.11.2019 referitoare la concesionarea directă a terenurilor aflate în proprietatea UAT-Municipiul Târgu Mureș.(PENTRU)

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a imobilului (teren și construcție) aflat în proprietatea privată a Municipiului Târgu Mureș situat în Târgu Mureș str. Gheorghe Doja nr. 79. (PENTRU)

7. Proiect de hotărâre privind modalitatea de valorificare a terenului în suprafață de 12513 mp situat pe str. Barajului, aparținând domeniului privat al Municipiului Târgu Mureș. (ÎMPOTRIVĂ)

8. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici, aferenţi obiectivului de investiţii ,,Staţie de pompare apă uzată strada Serafim Duicu”. (PENTRU)

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Municipiului Târgu Mureș cu localități din zona limitrofă a municipiului în vederea constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public. (AMÂNAT)

10. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureş, pentru perioada iunie –august 2020. (PENTRU)

11. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor taxe speciale și amenzi pentru anul 2021, percepute prin Administrația Serelor,Parcurilor și Zonelor Verzi. (AMÂNAT)

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea cantității de masă lemnoasă care urmează a fi recoltată în anul 2020 din fondul forestier proprietate a Municipiului Târgu Mureș și modul de valorificare a materialului lemnos rezultat. (AMÂNAT)

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului de pornire a licitației în vederea vânzării masei lemnoase pe picior ce urmează a fi recoltată în anul 2020 din fondul forestier proprietate a Municipiului Târgu Mureș. (AMÂNAT)

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului maxim de pornire a licitației în vederea exploatării și transportul de masă lemnoasă ce urmează a fi recoltată în anul 2020 din fondul forestier proprietate a Municipiului Târgu Mureș. (AMÂNAT)

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli referitor la volumul masei lemnoase ce urmează a fi recoltată/valorificată în anul 2020, precum și lucrările necesare a fi executate în fondul forestier proprietate a Municipiului Târgu Mureș. (AMÂNAT)

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Serviciului Public de Utilități Municipale. (AMÂNAT)

17. Proiect de hotărâre pentru închirierea prin licitație publică, a unui număr de 35 locații aparținând domeniului public al municipiului Târgu Mureș, destinate amplasării de construcţii provizorii, tip chioșc, tonetă sau rulotă pentru activități comerciale la Platoul Cornești, aprobarea documentației de atribuire, aprobarea componenței comisiei de evaluare şi membrii supleanți. (AMÂNAT)

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţiei serviciilor de salubrizare –colectare şi transport deşeuri municipale şi salubrizare stradală –prinacord cadru şi a documentaţiei aferente: Studiu de oportunitate, Caiet de sarcini, Regulamentul de organizare şi funcţionare şi Model de contract. (AMÂNAT)

19. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 91 din 30 aprilie 2020 referitoare la modificarea și completarea H.C.L. nr. 47 din 30 marie 2020 privind aprobarea suspendării taxelor prevăzute de H.C.L. nr. 106/25. 04. 2019 și H.C.L. nr. 246/26. 09. 2019 învederea sprijinirii IMM-urilor și persoanelor fizice, întreprinderilor individuale, PFA-uri, asociaţiilor şi fundaţiilor din municipiul Târgu Mureș pe durata stării de urgență. (PENTRU)

20. Proiect de hotărâre privind instalarea unor stații de încărcare rapidă pentru autoturismele cu propulsie 100% electrică și propulsie hibridă. (PENTRU)

21. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului local nr. 246/2019 în vederea scutirii de taxa pentru ocuparea parțială a domeniului public pentru depozitarea materialelor de construcții, schele, containere etc. și de taxa pentru ocuparea parțială a domeniului public pentru organizare de șantier, a proprietarilor de clădiri monument istoric sau de clădiri care fac parte dintr-un ansamblu urban inclus pe lista monumentelor istorice, care execută lucrări de intervenție, pe cheltuială proprie, pentru creșterea performanței energetice ori pentru creșterea calității arhitectural-ambientale. (PENTRU)

22. Proiect de hotărâre privind instalarea unor sisteme de panouri fotovoltaice pe imobilele administrate de Primăria Târgu Mureș. (PENTRU)

În regim de urgență:

1. Proiect de hotărâre privind acordarea unor facilități fiscale la plata impozitului anual pe clădiri și a taxei pe clădiri pe perioada stării de urgență . (PENTRU)

2. Proiect de hotărâre privind încheierea unui protocol cu SCJU Târgu Mureș pentru derularea unei campanii de testare voluntară a elevilor și personalului didactic, care participă la examenele de Evaluare Națională și Bacalaureat. (AMÂNAT)

Radu Bălaş,

consilier local al municipiului Tîrgu Mureş

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>