Copleșit de caniculă, primarul Dorin Florea a inițiat la ultima ședință a Consiliului Local Târgu Mureș un proiect de hotărâre prin care dorea scoaterea orașului din Asociaţia Zona Metropolitană. Ilogic din toate punctele de vedere, acest proiect a fost respins de majoritatea CL, toți cei trei consilieri POL votând împotrivă.

De fapt, totul a plecat de la orgoliul primarului, care nu a fost recunoscut drept „zeu” al acestei structuri şi nu a mai putut face totul dictatorial, aşa cum este obişnuit. De aici au apărut neînţelegeri cu primarii din localităţile afiliate şi Consiliul Judeţean, ceea ce a dus la nefuncţionarea în fapt a asociaţiei.

Consilierii locali au judecat însă totul la rece, fără emoţii, şi au decis just, considerând că în viitor Zonă Metropolitană va putea funcţiona, dacă Florea nu va mai fi primar. POL crede că unul dintre proiectele majore pe care Zona Metropolitană le poate genera este centura ocolitoare a Târgu Mureşului în zona Sângiorgiu de Mureş – Sântana de Mureş- Sâncraiu de Mureş, care va degreva oraşul de traficul greu şi va aduce beneficii economice clare celor trei comune.

Despre cum am votat la şedinţa ordinară a Consiliului Local Tîrgu Mureş din data de 27 iunie 2019, puteţi afla mai jos.

Ordinea de zi:

1. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al doamnei Furó Judita şi declararea ca vacant a unui loc de consilier în Consiliul local municipal Târgu Mureş. (PENTRU)

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan urbanistic zonal – reconversie zonă funcţională pentru stabilire reglementări construire spălătorie auto”, Calea Sighişoarei, nr. 72 cu regulamentul local de urbanism aferent. Beneficiari: Rîtea Daniela și Mureșan Claudiu- Daniel. (PENTRU)

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic Zonal- stabilire reglementări pentru construire casă de locuit”, Strada Trebely, nr.52 cu regulamentul local de urbanism aferent. Iniţiatori- Proprietari- Beneficiari: Decean Cristian şi Decean Luminiţa- Emilia. (PENTRU)

4. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local municipal nr. 359 din 29 noiembrie 2018 privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere și a contribuției lunare de întreținere, pentru anul 2019, datorate de persoanele vârstnice beneficiare ale Căminului pentru persoane vârstnice Târgu Mureș şi a categoriilor de venituri luate în calcul la stabilirea venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabilește contribuția lunară de întreținere datorată de susținătorii legali ai persoanelor vârstnice. (PENTRU)

5. Proiect de hotărâre privind finanţarea din bugetul local a indemnizaţiei în valută pentru o delegaţie din partea Municipiului și a Consiliului Local Târgu Mureş în vederea deplasării la Baja/Ungaria, în perioada 12-14 iulie 2019. (ÎMPOTRIVĂ, pentru că o nouă delegație a orașului va merge la distracție pe bani publici, fără ca orașul să se aleagă cu nimic concret)

6. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului local municipal nr. 54 din 28 martie 2019 privind aprobarea Criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor destinate închirierii, în mod exclusiv pentru medici rezidenți și tineri specialiști din sănătate, din blocul de locuințe realizat prin A.N.L., situat în municipiul Târgu Mureș, str. Gheorghe Marinescu f.n. (PENTRU)

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea retragerii Consiliului local al municipiului Târgu Mureş din Asociaţia „Zona Metropolitană Târgu Mureş”. (ÎMPOTRIVĂ)

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării Serviciului de Iluminat Public din Municipiul Târgu Mureș. (PENTRU)

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate privind modalitatea de gestiune a Serviciului de Iluminat Public din Municipiul Târgu Mureș. (AMÂNAT)

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii care reglementează modalitatea de intervenție a echipei mobile constituite la nivelul Municipiului Târgu Mureș pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică. (PENTRU)

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea metodologiei de acordare a serviciilor de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice, reactualizarea tipurilor de servicii sociale de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice și tarifele acestora aprobate prin Hotărârea Consiliului local municipal nr. 60/2003 și Hotărârea Consiliului local municipal nr. 199/2001. (PENTRU)

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor reglementări locale de urbanism cu privire la dimensionarea locurilor de parcare a autoturismelor. (AMÂNAT)

13. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului local municipal nr. 70 din 28 martie 2019 privind cuprinderea în contractul de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apă și canalizare nr. 22/202662/05.03.2010, încheiat cu S.C. Compania Aquaserv S.A. a noilor mijloace fixe aferente Serviciului de alimentare cu apă al Municipiului Târgu Mureș, realizate prin investiții derulate de Primăria Municipiului Târgu Mureș, recepționate în anii 2013-2015. (PENTRU)

14. Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafaţă de 51 mp din Târgu Mureş, str. Eden nr.34, în proprietatea Municipiului Târgu Mureş de la Oltean Vasile-Daniel. (PENTRU)

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de Colaborare între Municipiul Târgu Mureș – Direcția Poliția Locală și S.C. Administrator Imobile și Piețe S.R.L., în vederea aducerii la îndeplinire a Hotărârii Consiliului local al municipiului Târgu Mureș nr. 93/2019 privind gestionarea directă a parcărilor din municipiul Târgu Mureș de către Administrația Domeniului Public. (PENTRU)

16. Proiect de hotărâre privind organizarea unei competiții de proiecte de cercetare pentru stimularea competitivității și creșterea capacității de cercetare-inovare din Municipiul Târgu Mureș. (ABȚINERE, deoarece nu Primăria trebuie să finanțeze cercetarea, aceasta fiind apanajul Guvernului, al privaților și al universităților)

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Convenției de colaborare cu Fundația Transilvană Alpha. (PENTRU)

18. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea în proprietatea Municipiului Târgu Mureș a unui teren situat între str. Apicultorilor şi Calea Sighișoarei. (ÎMPOTRIVĂ, deoarece POL a vrut să se menționeze clar că acolo se va face o creșă și o grădiniță, și nu bloc de locuințe, proiectul a fost respins)

19. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pe linia bunei gospodăriri, păstrarea curățeniei, respectarea normelor de igienă și înfrumusețarea Municipiului Târgu Mureș. (PENTRU)

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a parcărilor de reședință de pe raza Municipiului Târgu Mureș – Cartierul Mureșeni. (ÎMPOTRIVĂ, deoarece nu cred că acest proiect pilot privind concesionarea locurilor de parcare trebuia început în Cartierul Mureșeni.)

Radu Bălaş,

consilier local al municipiului Tîrgu Mureş

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>