Este pentru al treilea an consecutiv când Primăria vine în fața Consiliului Local cu un proiect de hotărâre prin care dorește majorarea costului la creșe de la 6 lei/zi, la 12 lei/zi. Asta în condițiile în care, an de an, a alocat milioane de euro pentru concerte, distracții și investiții inutile în restaurante de stat sau sport de partid. Am făcut un amendament în Comisie pentru Învățământ, potrivit căruia costul să rămână același, amendament îmbrățișat de majoritatea consilierilor locali.

Un alt amendament care s-a bucurat de succes a fost la proiectul privind ridicarea autovehiculelor parcate neregulamentar. Amendamentul însușit de Comisia Juridică și apoi de plen a fost cel potrivit căruia vor putea fi ridicate doar autovehiculele care bolchează circulația. Astfel, s-a eliminat discriminarea aplicării unor amenzi diferite pentru aceeași contravenție.

Despre cum am votat la şedinţa ordinară a Consiliului Local Tîrgu Mureş din data de 30 mai 2019, puteţi afla mai jos.

În regim de urgență:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al The Science City for Research And Medical Informatics SA pentru anul 2019. (ÎMPOTRIVĂ, deoarece este o societate inutilă a Primăriei, care doar a cheltuit bani, fără să realizeze niciun venit)

Ordinea de zi:

1. Proiect de hotărâre privind actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Târgu Mureș. (PENTRU)

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării finanţării în vederea realizării lucrărilor de înregistrare sistematică având ca obiect sectoare cadastrale din cadrul unității administrativ teritoriale Târgu Mureș si încheierea Contractului pentru finanţarea în cadrul Programului Naţional de Cadastru şi Carte Funciară a lucrărilor de înregistrare sistematică. (PENTRU)

3. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului de pășunat pentru pajiștile proprietate privată a Municipiului Târgu Mureș aprobat prin H.C.L. nr. 55/2019. (PENTRU)

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere pentru copiii ce frecventează creșa în anul școlar 2019-2020. (PENTRU, amendamentul comisiei din care fac parte a fost votat, astfel încât costurile pentru părinții care au copii la creșă vor rămâne la fel ca și anul trecut și nu vor fi majorate cu 100%, așa cum a vrut Primăria)

5. Proiect de hotărâre privind completarea unor reglementări ale Hotărârilor Consiliului local prin care s-au instituit condiţiile de avizare şi autorizare a funcţionării unor activităţi comerciale, de prestări servicii şi de alimentaţie publică pe raza municipiului Târgu Mureş. (PENTRU)

6. Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru spații cu altă destinație decât aceea de locuințe, precum și repartizarea unui spațiu aflat în proprietatea municipalității. (ÎMPOTRIVĂ, deoarece se bucură de chirii preferențiale Partidul Comunist Român și două cotidiane locale, în vreme ce alte trusturi de presă nu)

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței Comisiei de evaluare, selecţionare şi jurizare a proiectelor, pentru activități nonprofit pentru tineri ,,Târgu Mureș Sprijină Tinerii”. (PENTRU)

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea susţinerii financiare a unor unităţi de cult din municipiul Târgu Mureş pe anul 2019, în baza O.G. nr. 82/2001 şi a H.G. nr.1470/2002. (ABȚINERE, deoarece amendamentul meu care viza nefinanțarea picturilor în biserici nu a trecut)

9. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei (Centralizator) a Hotărârii Consiliului Local nr. 98/23.04.2019 referitoare la aprobarea sumelor pentru finanţarea nerambursabilă din fondurile bugetului local al municipiului Târgu Mureş pentru programe/proiecte/acţiuni sportive pe semestrul I 2019. (PENTRU)

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic Zonal- stabilire reglementări pentru construire casă de locuit unifamilială”, Strada Viile Dealul Mic, fnr cu regulamentul local de urbanism aferent Iniţiatori- Proprietari- Beneficiari: Dragotă Tănase şi Dragotă Ana. (PENTRU)

11. Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafaţă de 2675 mp din Târgu Mureş, str. Szotyori Jozsef, f.n. în proprietatea Municipiului Târgu Mureş de la Kiss Domokos. (PENTRU)

12. Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafaţă de 885 mp din Târgu Mureş str. Constandin Hagi Stoian, în proprietatea Municipiului Târgu Mureş de la Marton Jozsef, Balogh Annamaria şi Balogh Odon Mario. (PENTRU)

13. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pe linia bunei gospodăriri, păstrarea curățeniei, respectarea normelor de igienă și înfrumusețarea Municipiului Târgu Mureș. (AMÂNAT)

14. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea în proprietatea Municipiului Târgu Mureș a unui teren situat între str. Apicultorilor şi Calea Sighișoarei. (AMÂNAT)

15. Proiect de hotărâre privind finanţarea din bugetul local a indemnizaţiei în valută pentru o delegaţie din partea Municipiului Târgu Mureş în vederea deplasării la Budapesta Sector XI/ Ungaria, în perioada 03 – 06 iunie 2019. (ÎMPOTRIVĂ, deoarece se merge din nou la distracție pe bani publici)

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea contravalorii serviciilor prestate de Direcția Tehnică pe anul 2020. (PENTRU)

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi declararea de utilitate publică de interes local a obiectivului de investiţii „Studiu de fezabilitate pentru strada de legătură între Bulevardul 1 Decembrie 1918 şi strada Livezeni”. (AMÂNAT)

18. Proiect de hotărâre privind acordarea distincției „Pro Urbe” – d-lui Erdély Lajos – jurnalist și artist fotograf. (PENTRU)

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico- economici și a Studiului de Fezabilitate pentru ,,Amenajare Parc Municipal, Centru de atletism și Stadion”. (PENTRU)

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului de asociere pentru activități de cinematografie. (ÎMPOTRIVĂ, deoarece Primăria nu trebuie să administreze un cinematograf, acesta fiind apanajul privaților)

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici din Studiul de Fezabilitate pentru „Lucrări de acoperire terenuri de tenis Parc Municipal cu studii şi proiecte”. (ÎMPOTRIVĂ, deoarece Primăria vrea să amenajeze și un cort extrem de costisitor pentru distracții în aer liber)

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate privind modalitatea de gestiune a Serviciului de Iluminat Public din Municipiul Târgu Mureș. (RETRAS)

23. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 307 din 25.10.2018 pentru aprobarea modificării componenţei Comisiei de atribuire şi schimbare de denumiri. (PENTRU)

24. Proiect de hotărâre privind susţinerea proiectului de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic Zonal- reconformare zonă pentru construire locuinţe”, Strada Pădurii f nr., cu regulamentul local de urbanism aferent, Proprietari- Beneficiari: S.C. „Mango” S.R.L. şi S.C. „Energovert Prod Com” S.R.L. (PENTRU)

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic de Detaliu- studiu de amplasament pentru construirea a două case de locuit unifamiliale”, Strada Eden, nr. 30 Iniţiator : Trif Daniela- Nicoleta. (PENTRU)

26. Proiect de hotărâre retragerea dreptului de administrare a Liceului Tehnologic “Ion Vlasiu” din Târgu Mureș, pentru fostul Liceu Tehnologic “Emil A. Dandea” din Târgu Mureș, str.Gh.Doja, nr.250 și acordarea dreptului de administrare asupra clădirilor A1.1 și A1.3 înscrise în CF nr.130476 Târgu Mureș, în favoarea Universității Cultural Științifice Târgu Mureș. (ÎMPOTRIVĂ, deoarece Primăria nu a dat curs unei solicitări de închiriere a școlii, care ar fi adus bani la buget)

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici din Studiul de fezabilitate cu elemente D.A.L.I pentru obiectivul “Reabilitare și mansardare Școala Gimnazială Mihai Viteazu, str. Muncii nr.17, Târgu Mureș”. (PENTRU)

28. Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafaţă de 34 mp din Târgu Mureş, str.Hints Otto, f.n., în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş de la Conţiu Claudiu Cosmin şi soţia Conţiu Corina. (PENTRU)

29. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea în proprietatea publică a Municipiului Târgu Mureş a  imobilului situat în Târgu-Mureş, str. Horea nr. 23. (PENTRU)

30. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor staționate neregulamentar, precum şi a celor fără stăpân şi abandonate pe domeniul public sau privat al Municipiului Tîrgu Mureş. (PENTRU, vor fi ridicate doar autovehiculele care blochează circulația auto sau pietonală)

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a parcărilor de reședință de pe raza Municipiului Târgu Mureș – Cartierul Mureșeni. (AMÂNAT)

32. Proiect de hotărâre privind interzicerea staţionării voluntare a vehiculelor cu o masă totală maximă autorizată mai mare de 3,5 t şi mai lungi de 5,15 m din Municipiul Târgu Mureş. (PENTRU)

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinii de prioritate în vederea atribuirii de locuinţe ANL pentru medici rezidenți și tineri specialiști din sănătate, destinate închirierii, situate în municipiul Târgu Mureș, str. Gh. Marinescu, nr. 21. (PENTRU)

34. Proiect de hotărâre privind schimbarea regimului juridic al spațiilor situate în str. Decebal nr. 8, aflate în proprietatea municipalității. (PENTRU)

35. Proiect de hotărâre privind stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane, respectiv a modului de decontare a legitimațiilor de călătorie acordate pensionarilor, persoanelor cu dizabilități, foștilor deținuți politici, veteranilor de război, luptătorilor Revoluției din 1989, elevilor și studenților. (ABȚINERE, deoarece nu sunt de acord cu politica tarifară din cadrul transportului în comun)

36. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne/externe în vederea realizării unor obiective de investiții de interes local. (PENTRU)

37. Proiect de hotărâre privind elaborarea ghidului informativ “Ghid pentru reabilitarea fațadelor în zonele istorice protejate ale municipiului Târgu Mureș”. (AMÂNAT)

38. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de finanțare nerambursabilă din bugetul local al municipiului Târgu Mureș pentru achiziționarea autoturismelor noi cu propulsie 100% electrică şi autoturisme noi cu propulsie hibridă benzină/electrică destinate transportului public de persoane în regim de taxi din Târgu Mureş. (RETRAS)

39. Proiect de hotărâre privind eliminarea taxelor privind autorizația pentru executarea serviciilor de transport în regim de taxi pentru autoturismele cu propulsie 100% electrică si reducerea acestor taxe pentru maşini cu propulsie hibridă benzină/electrică. (PENTRU)

40. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar femeilor gravide cu domiciliul în municipiul Târgu Mureș pentru achitarea medicamentelor și serviciilor medicale, denumit Voucher-ul Materna Târgu Mureș. (RETRAS)

41. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar cuplurilor infertile cu domiciliul stabil în municipiul Târgu Mureș, care au indicație medicală pentru efectuarea procedurii de fertilizare în vitro – FIV – O șansă pentru cuplurile infertile. (RETRAS)

Radu Bălaş,

consilier local al municipiului Tîrgu Mureş

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>