La ședința Consiliului Local Tîrgu Mureș din luna aprilie, POL a avut trei proiecte de hotarâre privind parcările subterane/supraterane din oraș. Primul viza anularea realizării parcării subterane din Piața Trandafirilor, iar altele două, demararea negocierilor pentru achiziționarea unor terenuri private, în vederea realizării de parcări în spate la Piața Teatrului și în groapa de lângă Mureș Mall. De ce am inițiat cele trei HCL-uri, am explicat schematic aici. Majoritatea CL (cu UDMR la timonă) a votat anularea parcării din Piața Trandafirilor, dar, din păcate, a respins și celelalte două parcări. Astfel, am ajuns din nou în situația jenantă de a nu avea planul pentru nicio parcare în orașul sufocat de autoturisme.

Un alt proiect al meu, care a fost aprobat, este cel privind brandul turistic al orașului. Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană (SIDU) prevede că unul dintre cei cinci piloni de dezvoltare ai Târgu Mureș-ului este Turismul, iar brandul turistic reprezintă fundamentul pentru o strategie coerentă în acest domeniu. Planul POL în domeniul Turismului a fost elaborat în campania electorală și îl găsiți aici.

Despre cum am votat la şedinţa ordinară a Consiliului Local Tîrgu Mureş din data de 25 aprilie 2019, puteţi afla mai jos.

În regim de urgență:

1. Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului pentru realizarea investiției și predarea către Compania Națională de Investiții a obiectivului „Patinoar acoperit cu anexele corespunzătoare. (PENTRU)

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea termenului limită de depunere a solicitărilor de finanţare nerambursabilă pentru programul „Târgu Mureş sprijină tinerii” pentru anul 2019. (PENTRU)

Ordinea de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie și a situațiilor financiare pe trimestrul IV anul 2018, pentru Unitatea Administrativ Teritorială – Municipiul Târgu Mureș. (ÎMPOTRIVĂ)

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie și a situațiilor financiare pe trimestrul I anul 2019, pentru Unitatea Administrativ Teritorială – Municipiul Târgu Mureș. (ÎMPOTRIVĂ)

3. Proiect de hotărâre privind înființarea echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică. (PENTRU)

4. Proiect de hotărâre privind impozitele și taxele locale pe anul 2020. (PENTRU, taxele s-au mărit obligatoriu cu rata inflației – 4,6%; la fel până la punctul 11 inclusiv)

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor taxe speciale pe anul 2020. (PENTRU)

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelurilor unor taxe pentru emiterea, completarea şi modificarea avizelor de funcţionare pentru desfăşurarea unor activităţi economice, a autorizaţiilor de funcţionare pentru unităţi de alimentaţie publică, precum şi a autorizaţiilor pentru executarea serviciului de transport în regim de taxi pentru anul 2020. (PENTRU)

7. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului unor taxe speciale ce vor fi percepute de către Direcţia Arhitect Şef în anul fiscal 2020. (PENTRU)

8. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului taxelor locale pentru emiterea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor în anul fiscal 2020, aferente activităţii Direcţiei Arhitect Şef. (PENTRU)

9. Proiect de hotărâre privind instituirea unor taxe de ocupare a domeniului public la manifestarea „Zilele Târgumureşene” şi alte manifestări organizate în 2019. (PENTRU)

10. Proiect de hotărâre privind contravaloarea serviciilor prestate de către Serviciul Public de Utilităţi Municipale pentru anul 2020. (PENTRU)

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea contravalorii serviciilor prestate de către Complexul de Agrement şi Sport « Mureşul » şi Bazinul acoperit Piscina «ing. Mircea Birău» pentru anul 2020. (PENTRU)

12. Proiect de hotărâre privind acordarea accesului gratuit la toate serviciile Bazinului Acoperit Piscina „ing. Mircea Birău” a doamnei Birău Hortensia Iuliana. (PENTRU)

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al S.C. Locativ S.A. Târgu Mureş pentru anul 2019. (ABȚINERE)

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2019 al SC „Transport Local” SA Târgu Mureş. (ABȚINERE)

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2019 al S.C. „ADMINISTRATOR IMOBILE ȘI PIEȚE” S.R.L. Târgu Mureş. (PENTRU)

16. Proiect de hotărâre privind acordarea unui termen de mobilizare de 90 (nouăzeci) zile începând cu data de 14.05.2019, pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea preluării activităţii de gestionare directă a parcărilor publice din municipiul Târgu Mureș de către SC Administrator Imobile și Piețe SRL Târgu Mureș. (PENTRU)

17. Proiect de hotărâre privind completarea obiectului de activitate la Actul constitutiv al SC Administrator Imobile și Pieţe SRL, cu Codul CAEN 5221- Activități de servicii anexe pentru Transporturi Terestre. (PENTRU)

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii estimate pentru asigurarea utilităților pentru obiectivul “Locuințe pentru tineri, destinate închirierii, județul Mureș, mun. Târgu Mureș, str. Depozitelor f.n. – etapa 1”. (ABȚINERE, suma estimată pentru energie electrică era mult prea mare)

19. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului autorităţii deliberative a municipiului Târgu Mureș de a vota în Adunarea Generală a A.D.I „AQUA INVEST MUREŞ” modificarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, respectiv a Contractelor de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare pentru persoane fizice/juridice, în aria de operare a S.C. „Compania Aquaserv” S.A. (RETRAS)

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea delegaţiei din partea Municipiului și a Consiliului Local Târgu Mureş în vederea deplasării la Szeged / Ungaria, în perioada 16-18 mai 2019. (ÎMPOTRIVĂ, deoarece nu sunt de acord să se cheltuiască bani publici pentru mers la chefuri)

21. Proiect de hotărâre privind Organizarea unei Competiții de Proiecte de Cercetare pentru Stimularea Competitivității și Creșterea Capacității de Cercetare-Inovare din Municipiul Târgu Mureș. (AMÂNAT)

22. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare a Liceului Tehnologic „Ion Vlasiu” din Târgu Mureș, pentru fostul Liceu Tehnologic „Emil Dandea” din Târgu Mureș, str. Gh. Doja nr. 250 și acordarea dreptului de administrare asupra clădirilor A1.1 și A1.3 identificat în CF nr. 130476 Târgu Mureș, în favoarea Universității Cultural Științifice din Târgu Mureș. (RETRAS)

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului de achiziţie a construcţiei C3 situată în Târgu Mureş P-ţa Trandafirilor nr. 1, str. Poştei nr. 1. (AMÂNAT)

24. Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafaţă de 52 mp din Târgu Mureş str. Mărului , în proprietatea Municipiului Târgu Mureş de la Suciu Melinte. (PENTRU)

25. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea în proprietatea publică a Municipiului Târgu Mureş a imobilului situat în Târgu Mureş, str. Horea nr. 23. (AMÂNAT)

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici din Studiul de Fezabilitate pentru „Lucrări de acoperire terenuri de tenis Parc Municipal cu studii şi proiecte”. (AMÂNAT)

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții a Direcției de Asistență Socială Târgu Mureș. (PENTRU)

28. Proiect de hotărâre pentru suspendare plată redevență aferentă terenului concesionat în Târgu Mureș, str. Plutelor nr. 2 și scutirea de la plata tarifelor de închiriere și prestări servicii pentru SC RESTAURANT QUEEN SRL. (PENTRU)

29. Proiect de hotărâre privind reglementarea închirierii terenurilor pentru terase de alimentaţie publică în Complexul de Agrement şi Sport ,,Mureşul”. (PENTRU)

30. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către SC ALEXCOM IMPEX SRL a terenului în suprafaţă de 119 mp., teren aflat în proprietatea Municipiului Târgu Mureş. (PENTRU)

31. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către CIOBAN NICOLAE DUMITRU a terenului în suprafaţă de 32 mp., teren aflat în proprietatea Municipiului Târgu Mureş. (PENTRU)

32. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către AMZA MĂRGĂRIT-CONSTANTIN a terenului în suprafaţă de 40 mp., teren aflat în proprietatea Municipiului Târgu Mureş. (PENTRU)

33. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către SARCHIZ CARMEN a terenului în suprafaţă de 45 mp., teren aflat în proprietatea Municipiului Târgu Mureş. (PENTRU)

34. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către SARCHIZ CARMEN a terenului în suprafaţă de 60 mp., teren aflat în proprietatea Municipiului Târgu Mureş. (PENTRU)

35. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către BENEDEK ISTVAN a terenului în suprafaţă de 53,30 mp., teren aflat în proprietatea Municipiului Târgu Mureş. (PENTRU)

36. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către SALA IOANA a terenului în suprafaţă de 60 mp., teren aflat în proprietatea Municipiului Târgu Mureş. (PENTRU)

37. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către HAJDU ANA-VIORICA a terenului în suprafaţă de 40 mp., teren aflat în proprietatea Municipiului Târgu Mureş. (PENTRU)

38. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către HAJDU BAMBO CSABA a terenului în suprafaţă de 24 mp., teren aflat în proprietatea Municipiului Târgu Mureş. (PENTRU)

39. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către SC RAUL & SANDA SRL a terenului în suprafaţă de 320 mp., teren aflat în proprietatea Municipiului Târgu Mureş. (PENTRU)

40. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către SC RAUL & SANDA SRL a terenului în suprafaţă de 88 mp., teren aflat în proprietatea Municipiului Târgu Mureş. (PENTRU)

41. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către PETERFI MIRCEA a terenului în suprafaţă de 26 mp., teren aflat în proprietatea Municipiului Târgu Mureş. (PENTRU)

42. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către AVRAM MONALISA DOINA a terenului în suprafaţă de 65 mp., teren aflat în proprietatea Municipiului Târgu Mureş. (PENTRU)

43. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către SZŐCS MIHÁLY și BENEDEK MÁTYÁS a terenului în suprafaţă de 103 mp., teren aflat în proprietatea Municipiului Târgu Mureş. (PENTRU)

44. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către KISS IMOLA a terenului în suprafaţă de 32 mp., teren aflat în proprietatea Municipiului Târgu Mureş. (PENTRU)

45. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ, FARMACIE, ȘTIINȚE și TEHNOLOGIE a terenului în suprafaţă de 202 mp., teren aflat în proprietatea Municipiului Târgu Mureş. (PENTRU)

46. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către COZOȘ IOAN ANDREI a terenului în suprafaţă de 93 mp., teren aflat în proprietatea Municipiului Târgu Mureş. (PENTRU)

47. Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei și Statul de funcții ale Universității Cultural Științifice Târgu Mureș, aprobate prin HCL nr. 327/28 11 2017. (ÎMPOTRIVĂ, această universitate nu e, de fapt, universitate și consumă inutil bani de la bugetul local)

48. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului A.G.A., dl. Bakos Levente să aprobe documentele referitoare la subiectele de pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a Adunării Generale a Acţionarilor SC Compania Aquaserv SA, din data de 07.05.2019, ora 14.00. (PENTRU)

49. Proiect de hotărâre privind achiziționarea imobilului situat în Târgu Mureș, str. Vasile Lupu (fosta Pionerilor) nr. 1, jud. Mureș, cu destinația de sediu al serviciului social „Centrul Social – Adăpost de noapte”. (AMÂNAT)

50. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reparații și reconfigurare trafic pe strada Cuza Vodă”. (RETRAS)

51. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru nou-născuți în maternitățile din Târgu Mureș. (ABȚINERE, deoarece amendamentul meu de a beneficia și copiii adoptați de aceleași beneficii nu a fost aprobat)

52. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Organigramei, Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Clubului Sportiv Municipal Târgu Mureş. (ÎMPOTRIVĂ, această club sportiv de stat nu ar trebui să existe)

53. Proiect de hotărâre privind revocarea H.C.L.M. nr. 8 din 31 ianuarie 2019 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Parcaj subteran, zona centrală Piața Trandafirilor” din Municipiul Târgu Mureș – varianta B, respectiv HCLM nr. 92 din 24 februarie 2011 privind aprobarea documentaţiei „Studiu de fezabilitate parcaj subteran, zona centrala – Piaţa Trandafirilor”, beneficiar Municipiul Târgu Mureş. (PENTRU, proiect POL)

54. Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii de finanțare a obiectivului de investiție “ Dotarea cu echipamente şi mobilier specific didactic şi de laborator pentru Liceul Vocaţional de Artă,Târgu Mureș” finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală. (PENTRU)

55. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți – conform anexei nr.1, inclusiv anexa nr.2 privind descrierea investiției , pentru proiectul: „Reamenajarea infrastructurii pe coridorul deservit de transportul public local pe zona vest-centru a Municipiului Târgu Mureș” propus a se finanța prin POR 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritate de investiții 4.e, Obiectiv Specific 4.1 Reducerea emisiilor de carbon in municipiile reședința de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbana. (PENTRU)

56. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului A.G.A., dl. Bakos Levente să aprobe documentele referitoare la subiectul de pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Adunării Generale a Acţionarilor Companiei Aquaserv SA, din data de 07 mai 2019/16 mai 2019. (PENTRU, Bakos va fi obligat să voteze împotrivă)

57. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic Zonal- stabilire reglementări pentru construire clădire locuinţe colective cu parter comercial şi servicii comerciale” Beneficiar: SC”BOSTAN JUNIOR”SRL. (PENTRU)

58. Proiect de hotărâre privind organizarea Concursului de idei pentru Comunitate cu tema „ 10 idei pentru Oraşul nostru”. (ÎMPOTRIVĂ, deoarece un proiect similar, dar mult mai complex, realizat de mine a fost respins anul trecut, fără nicio motivație plauzibilă.)

59. Proiect de hotărâre privind începerea negocierilor pentru achiziția terenului şi a construcţiei de la intersecția străzilor Tudor Vladimirescu şi Liviu Rebreanu (lângă Mureş Mall) necesare construirii unui parking subteran/suprateran în municipiul Târgu Mureş. (PENTRU, proiectul POL a fost respins)

60. Proiect de hotărâre privind începerea negocierilor pentru achiziția terenurilor necesare realizării obiectivului de investiții „Construire parking subteran/suprateran în spate La Piața Teatrului” – Fișa de proiect: Al 2 din Planul de Mobilitate Urbană Durabilă a Municipiului Târgu Mureș. (PENTRU, proiectul POL a fost respins)

61. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism „ Plan Urbanistic Zonal-reconformare zonă pentru reamenajare,desființare parțială și extindere showroom automobile,amplasare totemuri și steaguri publicitare”, Strada Gheorghe Doja nr.304 cu regulamentul local de urbanism aferent. Inițiator-Proprietar-Beneficiar: S.C. „MURI BENZ OIL” S.R.L. (PENTRU)

62. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar femeilor gravide cu domiciliul în municipiul Târgu Mureș pentru achitarea medicamentelor și serviciilor medicale, denumit Voucher-ul Materna Târgu Mureș. (AMÂNAT)

63. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar cuplurilor infertile cu domiciliul stabil în municipiul Târgu Mureș, care au indicație medicală pentru efectuarea procedurii de fertilizare în vitro – FIV – O șansă pentru cuplurile infertile. (AMÂNAT)

64. Proiect de hotărâre privind normarea numărului minim de locuri de parcare la construcțiile noi de locuințe din Municipiul Târgu Mureș. (PENTRU, proiectul colegului Pápai a fost respins)

65. Proiect de hotărâre privind realizarea brandului turistic al municipiului Târgu Mureș. (PENTRU, proiectul subsemnatului)

Radu Bălaş,

consilier local al municipiului Tîrgu Mureş

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>