În vara anului trecut s-a aprobat (în ciuda protestelor consilierilor POL) un HCL privind finanțarea din bugetul orașului a deplasării unei delegații conduse de viceprimarul Grigore Makkai în Coreea de Sud. Pretextul era participarea la o conferință pentru instaurarea păcii mondiale. (Poza este de la o altă conferință organizată de HWPL). Cam cu aceleași efecte benefice pentru oraș ca participarea consilierului personal al primarului, dl Csegzi la o conferință privind schimbările climatice, tocmai la New York. Oricum, în domeniul luptei pentru pacea mondială concurența este acerbă, să ne gândim doar la concurentele de la concursurile internaționale de frumusețe, marea majoritate a participantelor luptă pentru aces scop nobil.

După mai mult de jumătate de an au apărut și rezultatele acestei deplasări, cum ne anunța mândru dl viceprimar.
În cadrul ședinței din 26 aprilie s-a supus la vot un HCL privind un Memorandum de înțelegere între Municipiul Tîrgu Mureș si organizația „HWPL” Heavenly Culture, World Peace, Restoration of Light (HWPL) – din Coreea de Sud.

M-am documentat un pic. Organizația HWPL se traduce în ”Cultură Cerească, Pace Mondială și Restaurarea Luminii”, iar ”Acordul cu privire la dialogul interconfesional a fost semnat de 700 de lideri religioși la Summitul Alianței organizat anul trecut în luna septembrie. Împreună, aceștia au declarat: „Vom face tot ce ne stă în puteri pentru a pune capăt tuturor războaielor de pe acest pământ pentru a stabili pacea mondială, potrivit cu voia Creatorului, Dumnezeu, prin unitatea religiilor.”

În intervenția noastră, împreună cu colegul Radu Bălaș am subliniat faptul că orașul are nevoie de investitori sudcoreeni ( a 8-a economie a lumii) nu de colaborare cu ONG-uri religioase din Coreea de Sud. Ca răspuns, am aflat de la președintele de ședință, dna Benedek Theodora, că noi (cei de la POL) nu suntem capabili să înțelegem importanța acestei colaborări.
Și, trebuie să-i dau dreptate, într-adevăr nu am înțeles din expunerea de motive care ar fi:

”Avantajele colaborării oraşului nostru cu organizaţia HWPL – Heavenly Culture, World Peace, Restoration of Light sunt multiple: HWPL este cea mai mare organizaţie din Coreea de Sud, cu peste 200 de filiale în toată lumea şi care în 2017 a fost înregistrată în Consiliul Economic şi Social al ONU. Este printre organizaţiile cu cele mai puternice proiecte în domeniul cultural, social şi educaţional, care militează pentru pace, interculturalitate. Tîrgu Mureş este singurul oraş din România căruia i s-a propus un memorandum, orașul nostru fiind considerat de Coreea de Sud un punct de referinţă în ceea ce priveşte relaţiile interetnice armonioase.”

Între timp, s-au documentat și alți colegi din POL, Adrian Muresan a găsit relatările unui student olandez, care și-a dat seama, că HWPL este de fapt o sectă religioasă. Detalii găsiți la acest link. Iar la acest link puteți vedea ce apare despre conducătorul HWPL.

Desigur, am votat împotriva memorandumului și, desigur acesta a trecut fără probleme.

Cum am votat?

1. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 al Hotărârii Consiliului local municipal nr. 1 din 24 iunie 2016 privind alegerea Comisiei de validare.
Abținere, fiind propus pentru a face parte din comisie. Hotărârea a trecut.

2. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Hermann Mark Christian  şi declararea ca vacant a unui loc de consilier în Consiliul local municipal Tîrgu Mureş.
3. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului Tatár Lehel de pe listele  Partidului Oamenilor Liberi.

Pentru, la ambele.

4. Proiect de hotărâre privind  MEMORANDUM DE ÎNŢELEGERE („MI”) între „Municipiul Tîrgu Mureş” și organizația „HWPL” Heavenly Culture, World Peace, Restoration of Light (HWPL) din Coreea de Sud.

Împotrivă, din motivele enumerate mai sus.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie și a situațiilor financiare pe trimestrul IV anul 2017, pentru Unitatea Administrativ Teritorială – Municipiul Tîrgu Mureș.

Împotrivă, din principiu, din cauza risipirii banilor publici pe chermeze și concerte

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie pe trimestrul I anul 2018, pentru Unitatea Administrativ Teritorială – Municipiul Tîrgu Mureș.

Împotrivă, din principiu, din cauza risipirii banilor publici pe chermeze și concerte

7. Proiect de hotărâre privind impozitele și taxele locale pe anul 2019.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor taxe speciale pe anul 2019.
9. Proiect de hotărâre privind  aprobarea cuantumului unor taxe speciale percepute prin Serviciul Fond Funciar şi Registrul Agricol pe anul 2019.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea  contravalorii serviciilor prestate de Direcţia Tehnică pe anul 2019.
11. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului taxelor locale pentru emiterea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor în anul fiscal 2019, aferente activităţii Direcţiei Arhitect Şef.
12. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului unor taxe speciale ce vor fi percepute de Direcţia Arhitect Şef pentru anul fiscal 2019.
13. Proiect de hotărâre privind  contravaloarea serviciilor prestate de către Serviciul Public de Utilităţi Municipale pentru anul 2019.
14. Proiect de hotărâre privind  aprobarea contravalorii serviciilor prestate de către Complexul de Agrement şi Sport « Mureşul » şi Bazinul acoperit Piscina «ing. Mircea Birău» pentru anul 2019.
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului unor taxe speciale şi amenzi pe anul 2019, percepute prin Administraţia Serelor, Parcurilor şi Zonelor Verzi.

Conform legii, în cazul în care inflația anuală depășește valoarea de 1%, până în 30 aprilie trebuie votate toate taxele pentru anul următor, în cazul nostru 2019. Unele din ele au fost indexate cu 1,3%, altele – la propunerea direcțiilor aferente – au rămas la același nivel ca și în 2018. La punctul 13 apar taxe de intrare în Cetate, am cerut în comisie menționarea expresă că aceste taxe sunt suspendate, ceea ce s-a și introdus în HCL.
Am votat Pentru, au și trecut toate, mai puțin punctul 9, care a picat.
La acest capitol am formulat un amendament în comisia juridică pentru reducerea taxei de fotocopiere cu 50%. Celelalte partide, aflând pe loc de această propunere, nu aveau ”indicații” cum să voteze și, nefiind în stare să ia o decizie pe loc în această chestiune ”importantă”, după niște bâjbâieli tragicomice, proiectul a picat.

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea contravalorii serviciilor prestate de către Serviciul public – Administraţia domeniului public, pentru anul 2019, precum şi instituirea unor contravenţii şi sancţiuni aplicabile acestora.

Am semnalat în plen că una din taxe – cea referitoare la accesul camioanelor de mare tonaj pe străzile orașului este discriminatorie, deoarece se prevede exceptarea de al plată a firmelor care au contract cu Primăria. Am votat împotrivă, hotarârea a trecut în forma inițială, fără amendamentul nostru.

17. Proiect de hotărâre privind  instituirea unor taxe de ocupare a domeniului public la manifestarea „Zilele Tîrgumureşene” şi alte manifestări organizate în 2018.

Pentru.

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic Zonal – reconformare parţială de zone funcţionale în „LV2z”- subzona  locuinţelor individuale, cu regim de înălţime P, P+M, situate pe versanţi slab construiţi, în condiţii de densitate foarte redusă şi în condiţii de stabilizare şi echipare tehnică a întregului versant, pentru construire locuinţă unifamilială, Str. Negoiului, nr. 75″, cu regulamentul local de urbanism aferent, Iniţiatori: Bâta Claudiu şi Bâta Anca – Voichiţa.

Pentru.

19. Proiect de hotărâre privind   aprobarea documentaţiei de urbanism  „Plan Urbanistic Zonal – reconformare de UTR pentru construire centru comercial, împrejmuire, branşamente şi utilităţi” cu regulamentul local de urbanism aferent”, Calea SIGHISOAREI, fnr. Iniţiator: SC” Tîrgu Mureş Shopping City”SRL

Pentru. A fost inclus și amendamentul nostru privind respectarea HCL care prevede plantarea obligatorie de copaci în parcări

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a actualizării Regulamentului de organizare și funcționare al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Tîrgu Mureș.

Am subliniat că POL nu va vota o structură cu peste 1200 de angajați în condițiile în care Primăria Generală are cca 800 iar Primăria Berlin cca 270 de angajați. Am cerut reducerea numărului de angajați prin digitalizare. Am votat împotrivă, iar proiectul a fost amânat.

21. Proiect de hotărâre  privind aprobarea încheierii unei convenții  de cooperare între Municipiul Tîrgu Mureș şi Inspectoratul de Poliție Județean Mureș pentru aplicarea proiectului de interes public „POLITIE-AUTORITĂŢI PUBLICE SERVICII PUBLICE ÎN PARTENERIAT”.
Abținere.

22. Proiect de hotărâre  privind modificarea art.1 al Hotărârii Consiliului local municipal nr.  226/27.07.2017, referitor la reactualizarea componenţei Comisiei pentru analizarea solicitărilor de locuinţe sociale, locuinţe pentru chiriaşi din case retrocedate, de necesitate, chirie fond de stat şi locuinţe pentru tineri destinate închirierii.

L-am propus pe colegul Radu Bălaș, am votat pentru, iar hotărârea a trecut.

23. Proiect de hotărâre  privind aprobarea schimbării de destinaţie a imobilului apartament nr. 1 şi 2, situat în Tîrgu Mureş str. Viitorului, nr. 16, din spaţiu administrativ grădiniţă, în apartamente de serviciu pentru cadrele didactice

Pentru, hotărârea nu a trecut

24. Proiect de hotărâre  privind aprobarea solicitării finanţării în vederea realizării lucrărilor de înregistrare sistematică  având ca obiect sectoare cadastrale din cadrul unităţii administrativ teritoriale Tîrgu Mureş şi încheierea  Contractului pentru finanţarea în cadrul Programului Naţional de Cadastru şi Carte Funciară a lucrărilor de înregistrare sistematică.

Pentru.

25. Proiect de hotărâre privind  aprobarea încheierii unui parteneriat de colaborare între Municipiul Tîrgu Mureş şi  Federaţia Română de Triatlon în vederea organizării evenimentului sportiv Multisport European Championships  Festival 2019.

Am subliniat în intervenția mea că beneficiile pentru oraș în venituri prognozate de cca 2 milioane de euro sunt de domeniul SF, neavând nicio justificare. Fiind vorba despre un acord de principiu, am votat pentru. Suntem total de acord cu găzduirea unor evenimente sportive de nivel european, dar nu putem accepta finanțarea din bani publici inclusiv a taxei de participare către federația europeană. Între timp am aflat, că am fost induși în eroare, deși în documenteție scria că până în 15 mai trebuie dat răspunsul, termenul este de fapt cândva în luna iulie.

26. Proiect de hotărâre  privind schimbarea denumiri unei străzi din municipiul Tîrgu Mureș. (str. Sportivilor în str. dr. Czakó József utca).
Pentru.

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de terenuri dintre  dl. Niţu Ioan Marcel şi Municipiul Tîrgu Mureş şi revocarea  art. 4 din Hotărârea Consiliului local municipal nr. 268/30.06.2011.

Acest proiect a fost restras de executiv, probabil și-au dat seama câte ”probleme” are, printre altele evaluarea unui teren de pe strada Gheorghe Marinescu la 43 euro /metru pătrat, în condițiile în care valoarea de piaâă este de peste 200 euro.

28. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului local municipal nr. 9 din 30.01.2018 referitore la aprobarea ordinii de prioritate în vederea atribuirii de locuințe din fondul locativ de stat, locuințe sociale, locuințe pentru chiriași evacuabili din locuințele retrocedate și locuințe pentru pensionari, destinate închirierii pentru anul 2018.
Pentru.

29. Proiect de hotărâre  privind aprobarea  Regulamentului de ordine interioară, a Organigramei şi a Normelor financiare pentru activitatea sportivă a  Clubului Sportiv Municipal Tîrgu Mureş.
POL a fost de la început împotriva înființării acestui club sportiv pe care-l vedem ca următoarea gaură neagră pentru bugetul orașului, mai ales după modificarea legii în sensul renunțării la procentul maxim de 5% din buget care poate fi alocat finanțării sportului.

30. Proiect de hotărâre privind trecerea  unei cote de 87/1855 din  terenul în suprafaţă de 1855 mp din Tîrgu Mureş, str. Mărului  în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş de la Zsigmond Levente.

Pentru.

31. Proiect de hotărâre  privind aprobarea Caietului de Sarcini referitor la delegarea prin concesiune a serviciului public de exploatare şi întreţinere a parcărilor cu plată din Municipiul Tîrgu Mureş şi modificarea Regulamentului  de Organizare şi Funcţionare a Serviciului Public de exploatare şi întreţinere a parcărilor cu plată din Municipiul Tîrgu Mureş aprobat prin Hotărârea Consiliului local municipal nr. 213 din 2017 şi modificat prin Hotărârea Consiliului local municipal nr. 268 din 2017.

Am formulat un amendament prin care am propus amânarea aprobarii caietului de sarcini până în septembrie, în patru luni vom avea date reale referitoare la rentabilitatea serviciului, ADP-ul va recupera sumele investite in software, in indicatoare, vom vedea cât se încasează într-o lună și putem decide pe baza unor cifre reale – și nu bazându-ne pe un studiu de oportunitate făcut cu dedicație și plin de greșeli de matematică elementară și de logică – care metodă administrare este mai benefică orașului.
Desigur amendamentul meu a fost respins. Am votat împotriva hotărârii, dar acesta a trecut.

32. Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafaţă de 41 mp din Tîrgu Mureş, str. Vasile Săbădean, în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş de la Radu Ioan şi soţia Radu Olga.
33. Proiect de hotărâre  privind preluarea în patrimoniul Municipiului Tîrgu Mureş a unor mijloace fixe aferente proiectului „Branşamente de apă pe str. Constantin Hagi Stoian” de la investitorul Ştefan Florin şi predarea acestora în administrarea S.C. Compania Aquaserv S.A.
34. Proiect de hotărâre  privind trecerea terenului în suprafaţă de 106  mp, situat în Tîrgu Mureş str. 22 Decembrie 1989, nr. 35 din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Tîrgu Mureş.
35. Proiect de hotărâre  privind trecerea terenului în suprafaţă de 119 mp, situat în Tîrgu Mureş str. 22 Decembrie 1989, nr. 35 din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Tîrgu Mureş.
36. Proiect de hotărâre  privind trecerea terenului în suprafaţă de 161 mp, situat în Tîrgu Mureş str. 22 Decembrie 1989, nr. 35 din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Tîrgu Mureş.
37. Proiect de hotărâre  privind trecerea unui teren în suprafaţă de 129 mp din Tîrgu Mureş în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş de la Berbecar Valentin şi soţia Berbecar Nicoleta-Raluca.

Am votat pentru la aceste proiecte, totdeauna voi vota pentru achizițiile de teren pentru oraș.

38. Proiect de hotărâre  privind completarea Hotărârii Consiliului local municipal nr. 16 din 30.01.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico –economici –  Studiului de Fezabilitate pentru „Clădire multifuncţională şi parcări Livezeni – capăt linie autobuz”.
Pentru, s-a completat un HCL votat deja, iar POL va susține întotdeauna construirea de parcări sub și supraterane.

39. Proiect de hotărâre  privind mandatarea reprezentantului A.G.A., dl. Bakos Levente să aprobe documentele referitoare la subiectele de pe ordinea de zi a şedinţei ordinare şi a şedinţei extraordinare ale Adunării Generale a Acţionarilor SC Compania Aquaserv SA, din data de 15.05.2018.
Pentru.

40. Proiect de hotărâre privind reglementarea închirierii  terenurilor pentru terase de alimentaţie publică în Complexul de Agrement şi Sport ,,Mureşul”.

Deși colegul Radu Bălaș a semnalat că două puncte din proiect sunt discriminatorii pentru deținătorii de terase din oraș, amendamentele propuse nu a fost votate, în aceste condiții am votat împotriva hotărârii.

41. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârilor Consiliului local municipal nr. 19 – 23  din data de 30.01.2018.

Pentru.

42. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local municipal nr. 6/2016 referitoare la alegerea membrilor comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Tîrgu Mureş.

După retragerea din consiliul local al colegilor Hermann Mark Christian și Győrfi Júlia trebuiau completate locurile rămase libere în comisia juridică și în cea de buget, locuri care conform cutumei, revin POL-ului. După încercarea nereușită a consilierilor PNL de a scoate reprezentanții POL din cea mai importantă comisie, cea de buget-finanțe, în urma intervențiilor repetate a dl-ui viceprimar Sergiu Papuc, Radu Bălaș și Tatár Lehel au intat în comisia juridică, iar subsemnatul în comisia de buget.

 

Pápai László Zsolt

consilier local

 

Sursa imaginii: http://www.newtimes.co.rw/section/read/215849

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>