Ședința extraordinară din data de 15 februarie 2018 a fost aceea în care am votat „împotrivă” la cele mai multe hotărâri de când sunt în Consiliul Local. Iată care sunt subiectele, la care nu am putut să fiu pozitiv:

A. Bugetul anului 2018 – anul trecut am votat bugetul local, pentru a da un CEC în alb conducerii Primăriei şi pentru a demonstra că nu suntem mereu „doar contra”. Doar că acest CEC a fost mototolit şi aruncat la coş, în contextul în care amendamentele POL care au fost introduse în buget nu au fost duse la îndeplinire. Ca atare, în acest an, am votat contra bugetului, în semn de protest faţă de defectuoasa execuţie bugetară de anul trecut, dar şi deoarece au fost menţinute sumele nesimţite pentru concerte, distracţii, chermeze şi mese gratuite (peste 13 milioane de lei). De subliniat însă că la votul bugetului pe capitole am transmis mesajul nostru de susţinere a educaţiei, transportului în comun, serviciilor sociale şi investiţiilor publice, votând pentru toate acestea.

B. Izolarea blocurilor din fonduri publice – creeză dublă măsură, prin discriminarea celor care îşi izolează termic apartamentele din fonduri private faţă de ceilalţi, care primesc subvenţii în baza unor criterii de nimeni ştiute. Blocurile care vor beneficia de aceşti bani publici au fost alese pe sprânceană, de nişte funcţionari din Primărie, fără a exista niciun criteriu de departajare. (vezi punctele 1-14)

C. Concesionarea parcărilor – a fost pe ordinea de zi un proiect privind parcările din oraş. Dacă amendamentul meu ar fi fost votat de către UDMR-PNL-PSD, parcările ar fi fost gestionate de către Primărie, aşa cum se întâmplă la Cluj, Oradea etc. Aşa, parcările vor urma a fi concesionate (cum s-a decis anul trecut, în urma unei manevre transpartinice), oraşul urmând a pierde enorm de mulţi bani. Dar, ce să vezi?, până la finalizarea concesionării, UDMR-PNL-PSD a delegat provizoriu parcările către ADP şi Poliţia Locală, fapt ce ar fi trebuit să fie permanent şi nu doar provizoriu.

D. Parcarea subterană din Centru – în toată lumea, dar şi în multe oraşe din ţară, administraţiile locale caută soluţii pentru a scoate maşinile din Centru şi a crea zone pietonale. Prin realizarea acestei parcări subterane se încalcă tocmai această „filosofie urbanistică”, maşinile fiind practic aduse în centru prin „magnetul” acestei parcări. Restul sunt detalii. Am propus amânarea acestui proiect, mai ales că în acest an va fi lansat un concurs de soluţii pentru reamenjarea Centrului, dar nu s-a ţinut cont de el. Nici cei 10 consilieri UDMR nu au fost decişi cum să voteze, ca atare şedinţa a fost întreruptă pentru consultări între ei. În cele din urmă ei au propus un amendament, prin care să se ţină cont de patrimoniul istoric al Centrului. Cred că, graţie acestui amendament, nu va mai fi nicio parcare subterană în Centru, dar toţi se prefac că nu ar şti asta. Va rămâne doar un exerciţiu de imagine al Primăriei. Eu am votat cu „abţinere” la acest proiect, din considerentele enunţate mai sus.

Cum am votat la fiecare punct de pe ordinea de zi şi alte explicaţii, puteţi afla mai jos:

1. Proiect de hotărâreprivind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza PT) şi a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiţiei propuse a fi realizată, pentru obiectivul „Lucrări de creştere a eficienţei energetice la blocul de locuinţe din Târgu-Mureş, Str. Aleea Cornişa, nr. 32, prin POR 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiţii 3.1, Operaţiunea A – Clădiri rezidenţiale”. (ÎMPOTRIVĂ)

2. Proiect de hotărâreprivind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza PT) şi a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiţiei propuse a fi realizată, pentru obiectivul „Lucrări de creştere a eficienţei energetice la blocul de locuinţe din Târgu-Mureş, Str. Moldovei nr.10, prin POR 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiţii 3.1, Operaţiunea A – Clădiri rezidenţiale”. (ÎMPOTRIVĂ)

3. Proiect de hotărâreprivind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza PT) şi a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiţiei propuse a fi realizată, pentru obiectivul „Lucrări de creştere a eficienţei energetice la blocul de locuinţe din Târgu-Mureş, Str. Piaţa Gării, nr. 2 A, prin POR 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiţii 3.1, Operaţiunea A – Clădiri rezidenţiale”. (ÎMPOTRIVĂ)

4. Proiect de hotărâreprivind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza PT) şi a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiţiei propuse a fi realizată, pentru obiectivul „Lucrări de creştere a eficienţei energetice la blocul de locuinţe din Târgu-Mureş, Str.  Piaţa Gării, nr. A 1 , prin POR 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiţii 3.1, Operaţiunea A – Clădiri rezidenţiale”. (ÎMPOTRIVĂ)

5. Proiect de hotărâreprivind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza PT) şi a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiţiei propuse a fi realizată, pentru obiectivul „Lucrări de creştere a eficienţei energetice la blocul de locuinţe din Târgu-Mureş, Str. Argeşului, nr. 16, prin POR 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiţii 3.1, Operaţiunea A – Clădiri rezidenţiale”. (ÎMPOTRIVĂ)

6. Proiect de hotărâreprivind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza PT) şi a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiţiei propuse a fi realizată, pentru obiectivul „Lucrări de creştere a eficienţei energetice la blocul de locuinţe din Târgu-Mureş, Str. Aleea Carpaţi, nr. 47, prin POR 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiţii 3.1, Operaţiunea A – Clădiri rezidenţiale”. (ÎMPOTRIVĂ)

7. Proiect de hotărâreprivind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza PT) şi a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiţiei propuse a fi realizată, pentru obiectivul „Lucrări de creştere a eficienţei energetice la blocul de locuinţe din Târgu-Mureş, Str. Cernavodă nr. 5 + Transilvaniei nr. 29, prin POR 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiţii 3.1, Operaţiunea A – Clădiri rezidenţiale”. (ÎMPOTRIVĂ)

8. Proiect de hotărâreprivind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza PT) şi a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiţiei propuse a fi realizată, pentru obiectivul „Lucrări de creştere a eficienţei energetice la blocul de locuinţe din Târgu-Mureş, Str. Românu Vivu – Constantin, nr. 2, prin POR 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiţii 3.1, Operaţiunea A – Clădiri rezidenţiale”. (ÎMPOTRIVĂ)

9. Proiect de hotărâreprivind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza PT) şi a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiţiei propuse a fi realizată, pentru obiectivul „Lucrări de creştere a eficienţei energetice la blocul de locuinţe din Târgu-Mureş, Str. Moldovei nr.12, prin POR 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiţii 3.1, Operaţiunea A – Clădiri rezidenţiale”. (ÎMPOTRIVĂ)

10. Proiect de hotărâreprivind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza PT) şi a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiţiei propuse a fi realizată, pentru obiectivul „Lucrări de creştere a eficienţei energetice la blocul de locuinţe din Târgu-Mureş, Str. Depozitelor, nr. 7, prin POR 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiţii 3.1, Operaţiunea A – Clădiri rezidenţiale”. (ÎMPOTRIVĂ)

11. Proiect de hotărâreprivind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza PT) şi a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiţiei propuse a fi realizată, pentru obiectivul „Lucrări de creştere a eficienţei energetice la blocul de locuinţe din Târgu-Mureş, Str. Gheorghe Doja nr. 60 + Piaţa Gării, nr. 5 A B C, prin POR 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiţii 3.1, Operaţiunea A – Clădiri rezidenţiale”. (ÎMPOTRIVĂ)

12. Proiect de hotărâreprivind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza PT) şi a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiţiei propuse a fi realizată, pentru obiectivul „Lucrări de creştere a eficienţei energetice la blocul de locuinţe din Târgu-Mureş, Str. Măgurei, nr. 16, 18, 20, 22, 24, prin POR 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiţii 3.1, Operaţiunea A – Clădiri rezidenţiale”. (ÎMPOTRIVĂ)

13. Proiect de hotărâreprivind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza PT) şi a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiţiei propuse a fi realizată, pentru obiectivul „Lucrări de creştere a eficienţei energetice la blocul de locuinţe din Târgu-Mureş, Str. Mimozelor, nr. 2, prin POR 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiţii 3.1, Operaţiunea A – Clădiri rezidenţiale”. (ÎMPOTRIVĂ)

14. Proiect de hotărâreprivind aprobarea Mecanismului de recuperare a cheltuielilor eligibile şi neeligibile aferente ratei de cofinanţare ce revine asociaţiilor de proprietari pentru lucrări de creştere a performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, finanţate prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020 Axa prioritară 3, Prioritatea de investiţii 3.1 Operaţiunea A – Clădiri rezidenţiale. (ÎMPOTRIVĂ)

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea sprijinului financiar pentru acţiuni ale instituţiilor de învăţământ în baza concursului de proiecte pe semestrul I 2018. (PENTRU, am făcut parte din comisia de jurizare)

16. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea sumelor pentru sprijinirea acţiunilor sportive pe semestrul I 2018. (PENTRU, am făcut parte din comisia de jurizare)

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui protocol de colaborare între Municipiul Tîrgu Mureş şi Administraţia Naţională „Apele Române” – Administraţia Bazinală de Apă Mureş în vederea punerii în aplicare a proiectului „Crearea de locuri de parcare” în zona pârâului Pocloş. (ABȚINERE, deoarece vizează constuirea de locuri de parcare la nivelul solului, dar în Târgu Mureș e nevoie de parcări supraterane).

18. Proiect de hotărâreprivind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 92 din 24 februarie 2011, referitoare la aprobarea  documentaţiei ,,Studiu de fezabilitate parcaj subteran, zona centrală P-ţa Trandafirilor” beneficiar Municipiul Tîrgu Mureş. (ABȚINERE)

19. Proiect de hotărâre privind revocarea art. 2 alin.(1) din Hotărârea Consiliului local Tîrgu Mureş nr. 298/23.11.2017, privind aprobarea salariilor de bază actualizate pentru funcţiile publice şi contractuale din cadrul familiei ocupaţionale „ Administraţie” din Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Tîrgu Mureş. (ÎMPOTRIVĂ, deoarece nu am susţinut creşterea necontrolată a salariilor din sectorul bugetar)

20. Proiect de hotărâre privind alocarea unor sume din bugetul local pentru bursa de merit pentru elevii care învață în învățământ preuniversitar din Municipiul Tîrgu Mureș. (ABȚINERE, deoarece proiectul de la punctul 21 era mai complet)

21. Proiect de hotărâre privind acordarea burselor şcolare pentru anul şcolar 2017-2018 pentru elevii care învață în învățământul preuniversitar de stat din Municipiul Tîrgu Mureș. (PENTRU, proiectul consilierei POL Györfi Júlia, a fost respins de către UDMR-PNL-PSD, detalii aici)

22. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului local Tîrgu Mureş nr. 156 din 4.05.2017 referitoare la stabilirea modalităţii de delegare a Serviciului public de exploatare şi întreţinere a parcărilor cu plată din Municipiul Tîrgu Mureş şi abrogarea art. 2 al Hotărârii Consiliului Local Tîrgu Mureş nr. 68/2017. (ÎMPOTRIVĂ, am depus un amendament prin care s-ar fi revenit la gestionarea directă a parcărilor de către Primărie şi s-ar fi renunţat la concesionarea acestora, dar amendamnetul a fost respins de către PNL-PSD-UDMR).

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Unităţii Administrativ Teritoriale – Municipiul Tîrgu Mureş pe anul 2018. (ÎMPOTRIVĂ)

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile în vederea realizării unor obiective de investiţii de interes local. (RETRAS)

Radu Bălaș,

consilier local al municipiului Tîrgu Mureș

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>