Noi, cei de la Partidului Oamenilor Liberi credem în:

Respectul față de tradiția multietnică și multiculturală a municipiului Tîrgu Mureș

Trăim într-un oraș multietnic, în care proporția dintre români și maghiari este relativ egală (o situație unică în țară), la care se adaugă populația de romi, evrei, sași etc. Credem că una dintre bogățiile acestei comunități este tocmai tradiția multietnică și multiculturală adusă de această varietate. Ținem la ea și ne dorim să o păstrăm, cu respectul cuvenit pentru fiecare dintre etniile conlocuitoare.

Spiritul inovator la nivel administrativ, civic și antreprenorial

Inovația este motorul progresului. Credem că e nevoie de inovare și credem că avem oameni în comunitate care pot inova, singuri sau în echipă. Trebuie să oferim condițiile și să încurajăm oamenii să inoveze ca antreprenori, în societatea civilă sau în administrație. Ne dorim o comunitate modernă și o guvernare locală mai bună. Antreprenorii locali trebuie încurajați și respectați, pentru că ei sunt principalii contributori la bugetul local.

Educația, pilon al bunăstării locale

Considerăm susținerea Educației o prioritate locală. Susținem creșterea alocărilor bugetare pentru dotarea tuturor școlilor și grădinițelor cu material didactic, pentru renovarea spațiilor școlare existente și pentru construirea de noi școli, la standarde occidentale. Elevii de astăzi vor fi adulții de mâine, care vor produce plus-valoare și bunăstare în comunitate.

Solidaritatea față de toți semenii, respectul față de drepturile omului

Oamenii sunt, prin definiție, extrem de diferiți. Credem în respectarea acestei diversități și oferirea de șanse egale, de tratament egal și nediscriminatoriu, așa cum prevede și Constituția. Orice încălcare de drepturi poate crea precedente, cutume, care mâine se pot întoarce împotriva noastră, a tuturor. Credem că trebuie să fim solidari cu oricine are de suferit din cauză că nu-i sunt respectate drepturi fundamentale, indiferent de etnie, religie, rasă, orientare sexuală etc. Credem în libertatea individului de a gândi liber și în nevoia de a proteja acest drept.

Democrația deliberativă și participativă

Credem că decizia majorității, exprimată prin vot, este însăși esența democrației. Credem că oameni trebuie să fie încurajați să-și exercite dreptul de a alege și de a fi ales. Mai mult, credem că este foarte important să participe, mai apoi, activ în procesele de luare a deciziilor care privesc comunitatea.