La ședința Consiliului Local Tirgu Mureș din data de 29 iunie 2017, printre multe alte proiecte importante, s-a aflat pe Ordinea de zi și proiectul de HCL înaintat de mine, privind organizarea unei noi sesiuni de primire de cereri de subvenție în baza Legii 34/1998 pentru asociațiile și fundațiile cu personalitate juridică care înființează și administrează unități de asitentă socială în Tîrgu Mureș.

În prima sesiune de cereri de subvenție s-au alocat doar 240.400 lei, aprobaţi în ședința ordinară a Consiliului Local Tîrgu Mureș din data de 4 mai 2017, din bugetul de 1.000.000 de lei alocat pe anul 2017 pentru subvenționarea în baza Legii 34/1998 pentru asociațiile și fundațiile care înființeaza și administrează unități de asistență socială din Tîrgu Mureș.

Ținând cont de întârzierea cu care s-a derulat tot procesul de subvenționare al asociațiilor și fundațiilor și de atribuțiile asumate de Consiliul Local Tîrgu Mureș, conform Art. 10 din HOTĂRÂREA nr. 33 din 26 ianuarie 2017 privind aprobarea subvenționării unităților de asistență socială din mun. Tîrgu Mureș, se impunea organizarea unei noi sesiuni de primire de cereri de subvenție în baza Legii 34/1998 din partea Primăriei mun. Tîrgu Mureș pentru asociațiile și fundațiile ce înființează și administrează unități de asistență socială, mai ales pentru acele organizații care nu au putut intra în prima sesiune. Proiectul de HCL a fost votat în unanimitate, aprobând organizarea unei noi sesiuni de selecție de cereri de subvenționare și s-a stabilit ziua de 20.07.2017 data pînă la care se pot depune cereri de subvenție pe baza Legii 34/1998. Textul anunțului public se va publica pe site-ul Primăriei mun.Tîrgu Mureș/Consiliul Local al mun.Tîrgu Mureș și într-un ziar de largă circulație la nivel local.

*****

Tot la această ședință la proiectul de HCL privind rectificarea bugetului local al Unității Administrativ Teritoriale – Municipiul Tîrgu Mureș pe anul 2017, a fost acceptat și votat tot în unanimitate amendamentul POL cu privire la achiziționarea a 3 ascensoare pentru bazine de apă pentru persoanele cu dizabilități la Complexului de Agrement și Sport „Mureșul”. Aceste ascensoare vor fi folosite la bazinele de înot din Week-end, oferind astfel șanse egale și pentru persoanele cu dizabilități grave de a se bucura să facă baie sau să înoate în zona de agreement.. Pentru cele 3 ascensoare s-a alocat suma de 350 000 lei.

Aș dori să fac apel la persoanele cu dizabilități să urmărească cu interes realizarea acestui proiect și să nu permită ca Primăria Tîrgu-Mureș să uite de achiziționarea și amplasarea acestor ascensoare pentru bazine de apă. Accesibilizarea spațiilor publice nu este doar proiectul meu în calitate de consilier, ci este în interesul nostru comun. Incluziunea și integrarea persoanelor cu dizabilități în societate trebuie sa fie o muncă și străduință comună prin care să ajungem la dorința noastră de șanse egale.

Györfi Júlia,

consilier local al municipiului Tîrgu Mureș

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>