Unul dintre lucrurile bune care au fost votate în ședința ordinară din aprilie este aprobarea PUZ-ului NEPI, pentru cel mai mare mall din Transilvania, care sunt sigur că va produce „shopping tourism” şi la care va trebui să se respecte proiectul POL de anul trecut: un copac la trei locuri de parcare sau la şase locuri, atunci când trei locuri sunt faţă în faţă cu alte trei locuri de parcare. Pe scurt, mai mulţi copaci decât există în planşele de prezentare ale investitorului (vezi foto).

PSD, PNL şi UDMR au votat cu voioşie organigrama Clubului Sportiv Municipal Tîrgu Mureş, un club de stat care va fi finanţat, exact ca în perioada comunistă, de la buget. Sunt convins că nu va produce nici performanţe sportive şi nici financiare, ci va fi doar o gaură neagră a bugetului, iar, sub aparenţa salvării sportului, va fi doar o maşină de făcut bani pentru câţiva indivizi. Am mai spus şi o mai repet: niciunde în Uniunea Europeană cluburile sportive nu sunt ale primăriilor, ci sunt private. Primăria trebuie să asigure infrastructura şi atât.

Un alt subiect sportiv a fost cel referitor la organizarea, în anul 2019, la Tîrgu Mureş a Multisport European Championships Festival, în colaborare cu Federaţia Română de Triatlon. Am votat împreună cu colegii din POL pentru acordul de principiu, dar nu vom fi de acord cu cheltuirea a 250.000 de euro din bugetul local pentru desfăşurarea acestei competiţii, aşa cum deocamdată ar avea de gând organizatorii. De asemenea, vom purta o corespondenţă cu Primăria Ibiza, unde competiţia are loc în acest an, pentru a vedea dacă şi cât a cheltuit municipalitatea de acolo.

Fireşte că nu am fost de acord cu memorandumul de înţelegere dintre Primărie şi un ONG din Coreea de Sud, cu scopul de a milita pentru… pacea lumii. Asta deoarece lupta Primăriei Tîrgu Mureş pentru pace va avea aceleaşi efecte ca lupta mea pentru stoparea cutremurelor, adică niciuna.

Cum am votat în şedinţa ordinară a Consiliului Local Tîrgu Mureş din data de 26 aprilie 2018, puteţi vedea mai jos.

1. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 al Hotărârii Consiliului local municipal nr. 1 din 24 iunie 2016 privind alegerea Comisiei de validare. (PENTRU)

2. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Hermann Mark Christian şi declararea ca vacant a unui loc de consilier în Consiliul local municipal Tîrgu Mureş. (PENTRU)

3. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului Tatár Lehel de pe listele Partidului Oamenilor Liberi. (PENTRU)

4. Proiect de hotărâre privind MEMORANDUM DE ÎNŢELEGERE („MI”) între „Municipiul Tîrgu Mureş” și organizația „HWPL” Heavenly Culture, World Peace, Restoration of Light (HWPL) din Coreea de Sud. (ÎMPOTRIVĂ)

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie și a situațiilor financiare pe trimestrul IV anul 2017, pentru Unitatea Administrativ Teritorială – Municipiul Tîrgu Mureș. (ÎMPOTRIVĂ, deoarece nu sunt de acord cum Primarul a cheltuit bugetul aprobat de Consiliul Local)

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie pe trimestrul I anul 2018, pentru Unitatea Administrativ Teritorială – Municipiul Tîrgu Mureș. (ÎMPOTRIVĂ, deoarece nu sunt de acord cum Primarul a cheltuit bugetul aprobat de Consiliul Local)

7. Proiect de hotărâre privind impozitele și taxele locale pe anul 2019. (PENTRU)

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor taxe speciale pe anul 2019. (PENTRU)

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului unor taxe speciale percepute prin Serviciul Fond Funciar şi Registrul Agricol pe anul 2019. (PENTRU)

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea contravalorii serviciilor prestate de Direcţia Tehnică pe anul 2019. (PENTRU)

11. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului taxelor locale pentru emiterea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor în anul fiscal 2019, aferente activităţii Direcţiei Arhitect Şef. (PENTRU)

12. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului unor taxe speciale ce vor fi percepute de Direcţia Arhitect Şef pentru anul fiscal 2019. (PENTRU)

13. Proiect de hotărâre privind contravaloarea serviciilor prestate de către Serviciul Public de Utilităţi Municipale pentru anul 2019. (PENTRU)

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea contravalorii serviciilor prestate de către Complexul de Agrement şi Sport « Mureşul » şi Bazinul acoperit Piscina «ing. Mircea Birău» pentru anul 2019. (PENTRU)

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului unor taxe speciale şi amenzi pe anul 2019, percepute prin Administraţia Serelor, Parcurilor şi Zonelor Verzi. (PENTRU)

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea contravalorii serviciilor prestate de către Serviciul public – Administraţia domeniului public, pentru anul 2019, precum şi instituirea unor contravenţii şi sancţiuni aplicabile acestora. (ÎMPOTRIVĂ)

17. Proiect de hotărâre privind instituirea unor taxe de ocupare a domeniului public la manifestarea „Zilele Tîrgumureşene” şi alte manifestări organizate în 2018. (PENTRU)

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic Zonal – reconformare parţială de zone funcţionale în „LV2z”- subzona locuinţelor individuale, cu regim de înălţime P, P+M, situate pe versanţi slab construiţi, în condiţii de densitate foarte redusă şi în condiţii de stabilizare şi echipare tehnică a întregului versant, pentru construire locuinţă unifamilială, Str. Negoiului, nr. 75″, cu regulamentul local de urbanism aferent, Iniţiatori: Bâta Claudiu şi Bâta Anca – Voichiţa. (PENTRU)

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic Zonal – reconformare de UTR pentru construire centru comercial, împrejmuire, branşamente şi utilităţi” cu regulamentul local de urbanism aferent”, Calea SIGHISOAREI, fnr. Iniţiator: SC” Tîrgu Mureş Shopping City”SRL (PENTRU)

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a actualizării Regulamentului de organizare și funcționare al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Tîrgu Mureș. (AMÂNAT)

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unei convenții de cooperare între Municipiul Tîrgu Mureș şi Inspectoratul de Poliție Județean Mureș pentru aplicarea proiectului de interes public „POLITIE-AUTORITĂŢI PUBLICE SERVICII PUBLICE ÎN PARTENERIAT”. (ABȚINERE)

22. Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 al Hotărârii Consiliului local municipal nr.  226/27.07.2017, referitor la reactualizarea componenţei Comisiei pentru analizarea solicitărilor de locuinţe sociale, locuinţe pentru chiriaşi din case retrocedate, de necesitate, chirie fond de stat şi locuinţe pentru tineri destinate închirierii. (PENTRU, am fost ales membru în această comisie)

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării de destinaţie a imobilului apartament nr. 1 şi 2, situat în Tîrgu Mureş str. Viitorului, nr. 16, din spaţiu administrativ grădiniţă, în apartamente de serviciu pentru cadrele didactice. (PENTRU, proiectul a fost respins)

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării finanţării în vederea realizării lucrărilor de înregistrare sistematică având ca obiect sectoare cadastrale din cadrul unităţii administrativ teritoriale Tîrgu Mureş şi încheierea Contractului pentru finanţarea în cadrul Programului Naţional de Cadastru şi Carte Funciară a lucrărilor de înregistrare sistematică. (PENTRU)

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui parteneriat de colaborare între Municipiul Tîrgu Mureş şi Federaţia Română de Triatlon în vederea organizării evenimentului sportiv Multisport European Championships Festival 2019. (PENTRU)

26. Proiect de hotărâre privind schimbarea denumiri unei străzi din municipiul Tîrgu Mureș. (str. Sportivilor în str. dr. Czakó József utca). (PENTRU)

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de terenuri dintre dl. Niţu Ioan Marcel şi Municipiul Tîrgu Mureş şi revocarea art. 4 din Hotărârea Consiliului local municipal nr. 268/30.06.2011. (RETRAS)

28. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului local municipal nr. 9 din 30.01.2018 referitore la aprobarea ordinii de prioritate în vederea atribuirii de locuințe din fondul locativ de stat, locuințe sociale, locuințe pentru chiriași evacuabili din locuințele retrocedate și locuințe pentru pensionari, destinate închirierii pentru anul 2018. (PENTRU)

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de ordine interioară, a Organigramei şi a Normelor financiare pentru activitatea sportivă a Clubului Sportiv Municipal Tîrgu Mureş. (ÎMPOTRIVĂ, deoarece Primăria Tîrgu Mureș nu trebuie să administreze cluburi sportive, acesta fiind apanajul privaților)

30. Proiect de hotărâre privind trecerea unei cote de 87/1855 din  terenul în suprafaţă de 1855 mp din Tîrgu Mureş, str. Mărului în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş de la Zsigmond Levente. (PENTRU)

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de Sarcini referitor la delegarea prin concesiune a serviciului public de exploatare şi întreţinere a parcărilor cu plată din Municipiul Tîrgu Mureş şi modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Serviciului Public de exploatare şi întreţinere a parcărilor cu plată din Municipiul Tîrgu Mureş aprobat prin Hotărârea Consiliului local municipal nr. 213 din 2017 şi modificat prin Hotărârea Consiliului local municipal nr. 268 din 2017. (ÎMPOTRIVĂ, deoarece cred că parcările trebuie gestionate direct de către Primăria Tîrgu Mureș și nu prin concesiune către o firmă privată)

32. Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafaţă de 41 mp din Tîrgu Mureş, str. Vasile Săbădean, în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş de la Radu Ioan şi soţia Radu Olga. (PENTRU)

33. Proiect de hotărâre privind preluarea în patrimoniul Municipiului Tîrgu Mureş a unor mijloace fixe aferente proiectului „Branşamente de apă pe str. Constantin Hagi Stoian” de la investitorul Ştefan Florin şi predarea acestora în administrarea S.C. Compania Aquaserv S.A. (PENTRU)

34. Proiect de hotărâre privind trecerea terenului în suprafaţă de 106 mp, situat în Tîrgu Mureş str. 22 Decembrie 1989, nr. 35 din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Tîrgu Mureş. (PENTRU)

35. Proiect de hotărâre privind trecerea terenului în suprafaţă de 119 mp, situat în Tîrgu Mureş str. 22 Decembrie 1989, nr. 35 din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Tîrgu Mureş. (PENTRU)

36. Proiect de hotărâre privind trecerea terenului în suprafaţă de 161 mp, situat în Tîrgu Mureş str. 22 Decembrie 1989, nr. 35 din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Tîrgu Mureş. (PENTRU)

37. Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafaţă de 129 mp din Tîrgu Mureş în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş de la Berbecar Valentin şi soţia Berbecar Nicoleta-Raluca. (PENTRU)

38. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului local municipal nr. 16 din 30.01.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico –economici – Studiului de Fezabilitate pentru „Clădire multifuncţională şi parcări Livezeni – capăt linie autobuz”. (PENTRU)

39. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului A.G.A., dl. Bakos Levente să aprobe documentele referitoare la subiectele de pe ordinea de zi a şedinţei ordinare şi a şedinţei extraordinare ale Adunării Generale a Acţionarilor SC Compania Aquaserv SA, din data de 15.05.2018. (PENTRU)

40. Proiect de hotărâre privind reglementarea închirierii terenurilor pentru terase de alimentaţie publică în Complexul de Agrement şi Sport ,,Mureşul”. (ÎMPOTRIVĂ, deoarece Primăria acționează discriminatoriu, putând ține spectacole până la ce oră vrea, dar privații nu)

41. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârilor Consiliului local municipal nr. 19 – 23 din data de 30.01.2018. (PENTRU)

42. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local municipal nr. 6/2016 referitoare la alegerea membrilor comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Tîrgu Mureş. (PENTRU, am devenit și membru al Comisiei Juridice, pe lângă titulatura de membru al Comisiei de Învățământ)

Radu Bălaş,

consilier local al municipiului Tîrgu Mureş

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>