Ședința ordinară a Consiliului Local Târgu Mureș din 26 septembrie 2019 a fost una cu mai puține puncte pe ordinea de zi decât de obicei. Unul dintre subiectele mai importante a fost cel privind modificarea Regulamentului Parcărilor (care va intra în vigoare din anul 2020), unde au trecut toate amendamentele POL, spre deosebire de acum câteva luni, când acestea au fost respinse. S-a mai demonstrat încă o dată că UDMR, PNL și PSD sunt mai mereu în urmă, dar, într-un târziu, ajung la vorba consilierilor POL. Iată câteva dintre noile prevederi, propuse de mine și aprobate:

  • Nu vor mai beneficia de reduceri cu 50 % angajații primăriei și ai altor instituții publice, medicii de familie, studenții, pensionarii, revoluționarii și posesorii de mașini hibrid. Se pune capăt astfel discriminării și creării a două tipuri de cetățeni în oraș: de rangul 1 și de rangul 2. Cea mai jenantă prevedere era aceea a reducerii cu 50 % pentru angajații Primăriei și ai tuturor instituțiilor de stat, care crea o discriminare în funcție de tipul angajatorului. Parcările sunt un serviciu public, care trebuie să fie la fel pentru toată lumea. Vor beneficia de gratuitate doar persoanele cu dizabilități, respectiv veteranii de război, persoanele deportate și refugiate (beneficiari ai O.G. nr. 105/199).

  • Hotelurile și băncile din Zona 0 vor putea rezerva doar un singur loc de parcare, pentru suma de 7.000 de lei/an și nu pentru 750 de lei/an cât era până acum.

  • Instituțiile publice nu vor mai beneficia gratuit de niciun loc de parcare, față de 5-10 locuri de parcare cât aveau dreptul până acum.

De asemenea, colegul Pápai a avut și el mai multe propuneri, pe care le veți putea vedea în detaliu în materialul pe care îl va redacta acesta.

Ordinea de zi:

Proiect în regim de urgență 1privind aprobarea utilizării din excedentul bugetar provenit din anii precedenți a sumei de 4.000.000 milioane de lei pentru finanțarea obiectivelor de investiții aferente secțiunii de dezvoltare a bugetului local. (PENTRU)

Proiect în regim de urgență 2 – privind aprobarea preluării la bugetul local a sumei de 1.281.909,94 lei din excedentul execuției bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii al anului 2018. (PENTRU)

1. Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafaţă de 49 mp din Târgu Mureş str. Trebely, nr. 95-97, în proprietatea Municipiului Târgu Mureş de la Puskas Attila şi soţia Puskas Boroka. (PENTRU)

2. Proiect de hotărâre privind taxele speciale și tarifele aplicate de către Serviciul public Administratia domeniului public, pentru anul 2020, precum şi instituirea unor contravenţii şi sancţiuni aplicabile acestora. (ÎMPOTRIVĂ, deoarece președintele de ședință nu a dat citire amendamentelor și nu a permis formularea lor, încăcându-se astfel Regulamentul CL)

3. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Serviciului Public de Exploatare și Întreținere a Parcărilor cu Plată adoptat prin H.C.L.M. nr. 231 din 27 iulie 2017 și aprobarea încheierii contractului de concesiune a parcărilor publice între Municipiul Târgu Mureș prin Serviciul Public Administrarea Domeniului Public și SC Administrator Imobile și Pieţe SRL. (PENTRU)

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri în vederea desfăşurării activităţii învățământului primar din cadrul Liceului Vocaţional Reformat din municipiul Târgu Mureş. (PENTRU)

5. Proiect de hotărâre privind predarea în administrarea S.C. LOCATIV S.A. a imobilului situat în Târgu Mureș, str. Gheorghe Marinescu, nr. 21. (PENTRU)

6. Proiect de hotărâre privind numirea în calitate de reprezentanţi ai Consiliului Local Municipal Târgu-Mureş, cu atribuţiile aferente în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ din Municipiul Târgu-Mureş, în anul şcolar 2019-2020. (PENTRU)

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosință gratuită a Imobilului internat al fostului Liceu Tehnologic- Emil A. Dandea din Târgu Mureș, către Inspectoratul pentru situații de Urgență Horea al Judeţului Mureș și Direcției Naționale de Probațiune pentru Serviciul de probațiune Mureș pe o perioadă de 2 ani. (ABȚINERE, deoarece pentru aceeași clădire a existat o ofertă financiară, dar imobilul va fi oferit gratuit în loc să se obțină bani pe închiriere)

8. Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafaţă de 461 mp din Târgu Mureş str. Nagy Szabo Ferenc, în proprietatea Municipiului Târgu Mureş de la Ungur Grigore şi soţia Ungur Maria- Rodica, Iacob Valentin şi soţia Iacob Maria-Minodora, Turcu Lucian- Ioan şi soţia Turcu Mihaela, Oprea Ioan-Mircea şi soţia Oprea Argentina-Maria. (PENTRU)

9. Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafaţă de 1209 mp din Târgu Mureş str. Nagy Szabo Ferenc, în proprietatea Municipiului Târgu Mureş de la Voidăzan Toader-Septimiu şi soţia Voidăzan Lavinia-Maria, Florea Ilie şi soţia Florea Cristina, Bălăşoiu Valerian şi soţia Bălăşoiu Ileana, Haşegan Valentin-Marcel şi soţia Haşegan Dorina, Astaluş Grigore şi soţia Astaluş Aurelia, Cocan Eugen-Nicolae şi soţia Cocan Ana, Făgăraş Rodica şi Moldovan Radu. (PENTRU)

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor modificări și completări asupra Actului constitutiv și al Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA INVEST MUREȘ”. (PENTRU)

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea partajului voluntar asupra imobilului situat in str. Pavel Chinezu nr.10. (PENTRU)

12. Proiect de hotărâre privind reactualizarea componenței Comisiei de evaluare și selecționare a proiectelor de finanțare depuse în baza Legii nr. 34/1998 referitoare la acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială precum și a Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei de evaluare și selecționare, Procedura de lucru și Grila de evaluare a proiectelor. (PENTRU)

13. Proiect de hotărâre privind liniile de subvenționare prioritare în domeniul asistenței sociale pentru anul 2020. (PENTRU)

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente proiectului: „Achiziționarea de autobuze ecologice care să deservească transportul public de călători al Municipiului Tîrgu Mureș”. (PENTRU)

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic Zonal- stabilire reglementări pentru construire clădire P+3E, laboratoare şi birouri”, Strada Livezeni nr.4, cu regulamentul local de urbanism aferent; Beneficiar: SC”SANDOZ”SRL. (PENTRU)

Radu Bălaş,

consilier local al municipiului Tîrgu Mureş

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>