90 de milioane de lei vor fi împrumutaţi  I  750 de euro datorie pentru fiecare târgumureşean

Înainte cu doar două minute de începerea şedinţei de Consiliu Local din 31 ianuarie 2019, ni s-a pus în faţă, în regim de urgenţă, un proiect de hotărâre prin care oraşul să se îndatoreze la bănci cu suma de 90 de milioane de lei. Un proiect de asemenea amploare, care nu a fost în dezbatere publică nici măcar o zi, demonstrează inconştienţa celor care conduc Primăria. Considerăm proiectul ca fiind ilegal şi mizăm pe faptul că Prefectura îl va notifica. Cu toate acestea, Coaliţia pentru Famiglie UDMR, PNL şi PSD a votat pentru acest împrumut.

Dar ce înseamnă concret acest proiect. Până ieri gradul de îndatorare al oraşului era de 9%, dar, după adoptarea proiectului, acesta va ajunge la 20%, adică o creştere cu peste 120% a creditelor. Problema şi mai mare este că sunt puse de-a valma mai multe proiecte de investiţii, unele cu care sunt de acord, altele aberante. Printre ele şi creditul de 5,6 milioane de lei pentru mansardarea a cinci blocuri, adică pentru construirea a 20 de apartamente. Acestea însă vor putea fi amortizate în circa 50 de ani, ceea ce face ca investiţia să fie total nerentabilă. Mai mult, costul unui apartament cu două camere va ajunge la suma de peste 275.000 de lei! În plus, Primăria nu trebuie să fie constructor de apartamente şi să fie actor pe piaţa imobiliară.

Fireşte, eu personal, dar şi colegii din POL suntem de acord cu recurgerea la mijloace de creditare pentru dezvoltare, dar nu pentru orice şi oricum. Deocamdată însă, în urma votului de ieri, fiecare târgumureşean va datora băncilor 750 de euro, o parte din aceşti bani urmând a fi cheltuiţi pentru câteva persoane care se vor muta în cele 20 de apartamente.

Despre cum am votat la şedinţa ordinară a Consiliului Local Tîrgu Mureş din data de 18 decembrie 2018, puteţi afla mai jos.

Proiecte în regim de urgenţă:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Autobuze noi în sistem leasing pe 3 ani”. (PENTRU)

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne/externe în vederea realizării unor obiective de investiţii de interes local. (ÎMPOTRIVĂ)

Ordinea de zi:

1. Proiect de hotărâre privind completarea anexei la Hotărârea Consiliului local municipal nr. 105 din 26 aprilie 2018 cu privire la aprobarea contravalorii serviciilor prestate de Direcţia Tehnică pe anul 2019. (PENTRU)

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de încadrare în categoria clădirilor neîngrijite, a clădirilor situate în intravilanul municipiului Târgu Mureş, pentru care se va aplica impozitul majorat. (PENTRU, cei a căror imobile nu îşi îngrijesc faţadele, vor avea impozitul pe clădire majorat cu până la 500%)

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de încadrare în categoria terenurilor neîngrijite, a terenurilor situate în intravilanul municipiului Târgu Mureş, pentru care se va aplica impozitul majorat. (PENTRU)

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic Zonal- parcelare teren și stabilire reglementări în vederea construirii de locuințe” str. Eden fnr. şi str. Eden nr.19, cu regulamentul local de urbanism aferent, Iniţiator: Gabor Vasile Dorel. (PENTRU)

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic de Detaliu – studiu de amplasament pentru construire casă de locuit cu două apartamente”, str. Ceangăilor fnr. Proprietari – Beneficiari: Cheteleș Gheorghe- Liviu şi Cheteleş Elena – Elisabeta. (PENTRU)

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Parcaj subteran, zona centrală Piaţa Trandafirilor” din Municipiul Târgu Mureş – varianta B. (ABȚINERE, deoarece în Târgu Mureş sunt necesare locuri de parcare, dar nu în mijlocul centrului. Specialiştii susţin că o parcare în Piaţa Trandafirilor va aduce circulaţia în Centru, în loc să o elimine, aşa cum ar trebui de fapt)

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinii de prioritate în vederea atribuirii de locuinţe din fondul locativ de stat, locuinţe sociale, locuinţe pentru chiriaşi evacuabili din locuinţele retrocedate şi locuinţe pentru pensionari, destinate închirierii pentru anul 2019. (PENTRU)

8. Proiect de hotărâre privind finanţarea din bugetul local a indemnizaţiei în valută pentru o delegaţie din partea Municipiului și a Consiliului Local Târgu Mureş în vederea deplasării la Koln / Germania, în perioada 18 – 24 februarie 2019. (ÎMPOTRIVĂ, deoarece această deplasare nu se justifică şi nu se va solda cu nimic concret pentru oraş)

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unui teren în suprafață de 42 mp situat în Târgu Mureș str. Năvodari nr. 18. (PENTRU)

10. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii de Consiliu Local nr.208 din 26. 07.2018. (ABȚINERE, deoarece se doreşte achiziţionarea unui spaţiu pentru deşeuri inerte, dar locul nu este potrivit pentru aşa ceva)

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării şi completării Anexelor 1 și 2 a Hotărârii de Consiliu Local nr. 111 din 26 aprilie 2018, ”privind aprobarea taxelor speciale și tarifelor, de către Serviciul public – Administraţia domeniului public, pentru anul 2019, precum şi instituirea unor contravenţii şi sancţiuni aplicabile acestora”. (PENTRU, a fost aprobat un amendament de-al meu, prin care corrturile în care se strâng semnături să nu mai fie exclusiv albe)

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Serviciului Public Administrația Serelor, Parcurilor și Zonelor Verzi. (ÎMPOTRIVĂ, deoarece Serele produc pierderi bugetului public şi nu se justifică din punct de vedere economic)

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului Local Multianual pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe derulat în conformitate cu prevederile OUG nr. 18/2009. (ÎMPOTRIVĂ, deoarece anveloparea blocurilor produce discriminare în rândul locuitorilor, blocurile care urmează a fi anvelopate nefiind alese în baza unor criterii clare)

14. Proiect de hotărâre privind instituirea TAXEI DE REABILITARE TERMICĂ, pe o perioadă de 3 ani, pentru proprietarul unui apartament din blocul de locuinţe din Str. Moldovei, nr. 26 care a fost reabilitat termic”. (PENTRU)

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele : „Lucrări de intervenție privind creşterea eficienţei energetice la 9 blocuri de locuinţe din Târgu Mureş”. (ÎMPOTRIVĂ, deoarece anveloparea blocurilor produce discriminare în rândul locuitorilor, blocurile care urmează a fi anvelopate nefiind alese în baza unor criterii clare)

16. Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr. 293 din 25 octombrie 2018 privind aprobarea susținerii Teatrului Național Târgu Mureș în realizarea proiectului cu titlul ”Centenar Româno – Basarabean”. (ÎMPOTRIVĂ, proiectul a fost respins în urma propunerii mele iniţiale. Teatrul a beneficiat de o finanţare de 100.000 de lei, iar Prefectura a decis că proiectul a fost ilegal. Juriştii din Primărie, dar şi eu, considerăm că proiectul a fost legal, iar prin respingerea acestul HCL problema va fi tranşată în instanţă.)

17. Proiect de hotărâre privind desemnarea unei case de avocatură care să reprezinte interesele Consiliului local Târgu Mureş în dosarul penal nr. 1883/102/2016 al Tribunalului Mureş. (PENTRU)

18. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea în proprietatea publică a Municipiului Târgu Mureş a imobilului situat în Târgu Mureş, str. Horea nr. 23. (AMÂNAT)

19. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului A.G.A., dl. Bakos Levente să aprobe documentele referitoare la subiectul de pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Adunării Generale a Acţionarilor SC Compania Aquaserv SA, din data de 18.02.2019. (AMÂNAT)

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic Zonal- lotizare teren şi stabilire reglementări pentru construire locuinţe în cartierul Unirii”- etapa III, Str. Vasile Săbădeanu, fnr. cu regulamentul local de urbanism aferent Iniţiator: SC”MACO CONSTRUCT” SRL. (PENTRU)

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism„Plan Urbanistic de Detaliu- studiu de amplasament pentru construire casă de locuit şi reglementare accese”, str. Podeni nr.66 Proprietari: Goron Dorel şi Goron Lucia. (PENTRU)

22. Proiect de hotărâre privind completarea şi modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 393/18.12.2018 privind Organizarea concursului de proiecte cu tema „Reabilitarea monumentelor istorice – Margaretelor nr. 17-18”. (PENTRU)

23. Proiect de hotărâre privind unele măsuri pentru sprijinirea familiilor proprietare ale apartamentelor din blocul de pe str. Cisnădiei nr.13 din municipiul Târgu Mureş afectate de deflagraţia din data de 13 decembrie 2014. (PENTRU)

24. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 365 din 29 noiembrie 2018 a Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureș privind aprobarea introducerii unor norme de bune practici în municipiul Târgu Mureş în ceea ce priveşte distribuirea de cataloage, pliante şi flyere publicitare. (PENTRU, proiect al colegului Pápai, care a fost respins de plen)

25. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureş, pentru perioada februarie – aprilie 2019. (PENTRU)

Radu Bălaş,

consilier local al municipiului Tîrgu Mureş

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>