A trecut a doua lună și a doua ședință de consiliu de când am depus jurământul. Mă gândeam să vă prezint câteva întâmplări din această perioadă.

 1. A venit timpul primei rectificări bugetare din acest an. Atât cei din comisia de buget, cât și restul comisiilor primit în ziua ședinței de comisie un dosar cu sute de pagini cu modificările cerute, dar fără nicio justificare amănunțită. Vă dau un exemplu: a apărut o solicitare pentru un concert, în valoare de jumătate de milion de lei, fără să ni se dea niciun detaliu în afară de titlu. S-a ajuns la concluzia, că ajung 300 000 de lei pentru acesta. Absolut empiric, ne-am dat cu părerea doar. Dar poate ajungeau 100 000, sau poate nu ar trebui să finanțăm deloc, nu avem unde să știm. Vă dau un alt exemplu. În bugetul inițial erau prevăzute 100 000 de lei pentru ”Tobogan cu trei căi”. Nu studiu de fezabilitate sau altceva. Tobogan. S-a cerut realocarea sumei pentru tobogan cu două căi. Dar acesta costă peste un milion de lei. DE ce costă de zece ori mai mult unul cu două căi decât unul cu trei? Nu știm. Nu știm dacă va avea 3 m înălțime sau 33 m, nu avem niciun detaliu, nicio justificare. Colegilor din comisie, care au mult mai multă experiență în asta, li s-a părut corectă suma, așa că s-a aprobat în comisia de buget, chiar dacă personal am fost împotrivă.
  Eu dacă îmi cumpăr ceva, mă uit la caracteristici, compar prețuri și încerc să achiziționez bunul care are cel mai bun raport calitate/preț. Presupun că și colegii consilieri procedează la fel în viața privată. Își cheltuie banii personali cu grijă. Aceeași grijă ar trebui s-o manifestăm și față de banii comunității. De aceea am fost aleși, să luăm decizii spre binele orașului.
 2. Tot în comisia de buget am ajuns la proiectul cu Clubul Sportiv Municipal. Am dorit să propun un amendament, și anume ca pentru cele cinci locuri din Comitetul director al CSM rezervate consilierilor locali nominalizările să se facă în plen și să se voteze fiecare persoană în parte, așa cum s-a procedat în toate cazurile de până acum. Dar mi s-a spus de către un coleg consilier, care nici măcar nu face parte din acea comisie (dar face parte din Comitetul Diector), că nu pot să am păreri și propuneri, deoarece am votat împotriva înființări CSM. Pe atunci eu nu eram consilier, deci clar nu puteam vota împotrivă.
 3. Am fost în audiență la conducerea Consiliului Județean. La un moment dat mi se povestește ceva legat de cina festivă din cadrul Zilelor Târgumureșene. Spun că nu știu, că noi nu am fost invitați. Mirarea este mare, că au primit invitații toți consilierii locali. Da, toți, în afară de cei trei de la POL. Probabil pe aceeași logică, dacă noi suntem împotriva concertelor gratuite și a chermezelor pe bani publici, nu ne invită că oricum nu am merge (ceea ce este adevărat). Mai fac un pic de economie la invitații. Și la bunul simț.
 4. S-a votat o modificare la bugetul creșelor, am fost și eu de acord. După ședință mi-am pus întrebarea dacă am procedat corect, așa că am făcut o vizită la Administrația Creșelor. Am fost asigurat că nu am greși la vot. Am rămas plăcut impresionat de ceea ce am aflat și am văzut cu ochii mei. Se știe că este o lipsă acută de locuri la creșele din oraș, însă ceea ce există este administrat exemplar. Aș dori s-o felicit și cu această ocazie pe doamna directoare.

Iar acum să vedem ce s-a întâmplat și cum am votat în ședința de consiliu.

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Unității  Administrativ Teritoriale  Municipiul Tîrgu Mureș pe anul 2018.
Împotrivă, din cauza risipirii banilor publici pe concerte, CSM, tobogane, picturi în biserici.

2. Proiect de hotărâre privind cuantumul maxim şi condiţiile de acordare a prestaţiilor financiare excepţionale pentru familiile cu copii aflate în asistență la Centrul Social – Adăpost de Noapte.
Pentru. Centrul este supraaglomerat, și în ciuda faptului că este proiectat pentru persoane singure, acolo se adăpostesc din ce în ce mai multe familii. Proiectul prevedea ca aceste familii să primească într-o singură tranșă 5000 de lei, echivalentul chiriei pe 5 luni. Am propus un amendament (acceptat și votat) conform căreia banii să fie virați lunari și nu doar cinci luni, ci până când situația o impune, asta se va verifica prin anchetă socială, de două ori pe an.

3. Proiect de hotărâre privind dotarea cu defibrilatoare şi manechine pentru resuscitare, a tuturor şcolilor şi grădiniţelor din municipiul Tîrgu Mureș.
Pentru. Majoritatea colegilor nu au înțeles rolul acestui proiect care nu a trecut din cauza numeroaselor abțineri.

4. Proiect de hotărâre privind  schimbarea denumirii străzii „30 Decembrie” în strada „Regele Mihai I”.
Pentru. Proiectul POL a fost adoptat.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere pentru copiii ce frecventează creşa în anul şcolar 2018-2019.
Pentru. Proiectul a fost adoptat cu amendamentul comisiei de buget care prevede ca valoare contribuției plătite de părinți să rămână la același nivel ca în 2018.

6. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Tîrgu Mureş nr. 261 din 28.09.2017 privind numirea în calitate de reprezentanţi ai Consiliului Local Municipal Tîrgu Mureş în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat.
Abținere, deoarece eram direct implicat. Este vorba de înlocuirea colegilor Hermann Mark și Győrfi Júlia cu colegul Tatár Lehel și subsemnatul. Am făcut și o rocadă, astfel Lehel va reprezenta CL în consiliul de administrație al gimnaziului Rebreanu iar eu al gimnaziului Schiller. Proiectul a trecut cu acest amendament.

7. Proiect de hotărâre privind finanţarea din bugetul local a indemnizaţiei în valută pentru o delegaţie din partea Municipiului și a Consiliului Local Tîrgu Mureş în vederea deplasării la Zalaegerszeg / Ungaria, în perioada 7-11 iunie 2018.
Împotrivă, dar înainte de vot am luat cuvântul:
”După cum am putut citi din material, evenimentul de la Zalaegerszeg se dorește a fi o aniversare a Revoluției de la 1848, de la a cărei izbucnire s-au împlinit 170 de ani. Participanții au fost rugați să prezinte un scurt discurs legat de aceată temă.
Având în vedere că acest eveniment se sărbătorește peste tot în bazinul Carpatic, inclusiv în orașul nostru, propun ca delegația să fie compusă exclusiv din persoane care și-au manifestat deja interesul față de Revoluția de la 1848, participând la festivitățile organizate în data de 15 martie 2018 la Monumentul Martirilor Secui.
Desigur, indiferent de componența delegației, voi vota împotrivă din principiu, nu sunt de acord cu excursiile finațate din bani publici.”
Proiectul a trecut cu votul majorității nu înainte ca dl viceprimar Makkai să precizeze că Executivul a hotărât deja cine să participe.

8. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către Sămărghiţan Gheorghe şi soţia Olimpia a terenului  în suprafaţă de 2,27 mp aparţinând Municipiului Tîrgu Mureş.
Abținere. Nu eram convins de corectitudinea solicitării.

9. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local Tîrgu Mureş nr. 24/30.01.2018 privind cuprinderea în contractul de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare nr. 22/202662/05.03.2010, încheiat cu  S.C.Compania Aquaserv S.A. a noilor mijloace fixe realizate prin contractul de lucrări nr. 22/30.03.2016 „Reţele de alimentare cu apă şi canalizare menajeră în str. Eden din Municipiul Tîrgu Mureş “ Pentru.

10. Proiect de hotărâre privind  prelungirea  unor contracte de închiriere pentru spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţe, aflate în proprietatea municipalităţii.
Împotrivă. Vorbim despre prelungirea contractului de închiriere a unor spații (majoritatea din clădirea de pe strada Gheorghe Doja nr 9) încheiat cu asociații sportive, ONG-uri, partide politice etc. Chiria este infimă, și este bine așa. Am descoperit însă în această listă de peste douăzeci de poziții două SRL-uri. Am aflat că acestea plătesc ”mult mai mult” pentru chirie, dar totuși mai puțin de 6 lei pe metru pătrat. La propunerea mea comisia de buget a aprobat un amendament conform căreia în cazul celor două SRL-uri contractul să se prelungească doar cu 3 luni, urmând să se renegocieze tariful la prețul pieței (care este de 8-10 ori mai mare). Domnul președinte Peti a intervenit în favoarea acestei discriminări clare, spunând că presa scrisă trebuie sprijinită. Și ne mai mirăm că aceste ziare nu sunt deloc critice la adresa Primăriei? Pe de altă parte, celelalte ziare din oraș de ce nu pot beneficia de chirii preferențiale?! Proiectul s-a aprobat fără amendament.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea susţinerii financiare ale unor unităţi de cult din municipiul Tîrgu Mureş pe anul 2018, în baza O.G. nr. 82/2001 şi a H.G. nr.1470/2002 republicate.
Împotrivă, deoarece pe lângă acoperirea cheltuielilor cu întreținerea (cu care suntem de acord), proiectul prevedea acordarea a sute de mii de lei pentru picturi în diferite biserici. Proiectul a trecut în forma inițială.

12. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic Zonal –  reconformare de zone şi stabilire reglementări pentru amplasare locuinţe colective şi spaţii multifuncţionale”, cu regulamentul local de urbanism aferent  Str.Voinicenilor nr. 109; 109/A; 111; 113 – str. Cdin Hagi Stoian, fnr. Iniţiator: SC”Fusion Construct”SRL. Pentru.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism  „Plan Urbanistic Zonal – stabilire reglementări pentru construire ansamblu rezidenţial, modificare PUZ aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Tîrgu Mureş nr.103/2016″ Str. Pomilor, fnr. Iniţiator: SC”Arcoflor Construct”SRL .
Pentru. Am votat aceste două proiecte deoarece colegul nostru Lehel, mult mai priceput în domeniu a fost de acord cu ele.

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea amplasamentelor pentru grupul statuar „Şcoala Ardeleană” şi statuia principelui „Bethlen Gábor”.
Abținere. Proiectul prevede ca grupul statuar „Şcoala Ardeleană” să fie amplasat în locul bustului lui Nicolae Bălcescu, iar noua locație a acestuia să fie stabilit printr-un alt HCL. Am propus un amendament: ”Bustul lui Nicolae Bălcescu se va amplasa pe strada Nicolae Bălcescu sau în imediata apropiere (la max 50 de m), într-o locație propusă de Serviciul de Urbanism și aprobată de CL.” Din păcate amendamentul meu nu s-a aprobat.

15. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei şi intabularea  în domeniul privat  al  Municipiului Tîrgu Mureş a cotei de 19/351 din suprafaţa totală de 772 mp aferentă terenului situat pe str.  Năvodari nr. 18. Pentru.

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea  achiziţionării  din proprietatea d-lui Dicoi Cristian şi a soţiei Dicoi Emilia Maria, în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş a terenului în suprafaţă de 49 mp, în vederea realizării proiectului ,,Extindere reţea de alimentare cu apă şi canalizare menajeră şi amplasarea staţiei de pompare ape uzate în strada Eden “. Pentru.

17. Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafaţă de 58 mp din Tîrgu Mureş, str. Constandin Hagi Stoian în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş de la Rauca Şerban şi soţia Rauca Ioana-Roxana. Pentru.

18. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei şi intabularea  în domeniul privat  al  Municipiului Tîrgu Mureş a terenului în suprafaţă de 2036 mp situat pe str. Gheorghe Doja f.nr. şi revocarea Hotărârii Consiliului Local Tîrgu Mureş    nr. 252/28.09.2017. Pentru.

19. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei şi intabularea  în domeniul privat al  Municipiului Tîrgu Mureş a terenului-imobil  situat pe str. Rozelor nr. 1 A şi revocarea Hotărârii Consiliului Local Tîrgu Mureş nr. 323/28.11.2017. Pentru.

20. Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafaţă de 153 mp din Tîrgu Mureş, str.Livezeni f.n., în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş de la SC. Regional Business Solutions SRL. Pentru.

21. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei a spaţiului III şi a cotei de 42/950 mp situat în str. P-ţa Trandafirilor, nr. 19   la domeniul privat al Municipiului Tîrgu Mureş.
Pentru. Am votat aceste șapte proiecte deoarece colegul nostru Lehel, mult mai priceput în domeniu a fost de acord cu ele.

22. Proiect de hotărâre privind actualizarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local Tîrgu Mureş nr. 27 din 30.08.2016 privind componenţa Comisiei de Circulaţie a Municipiului Tîrgu Mureş înfiinţată prin Hotărârea Consiliului Local Tîrgu Mureş nr. 297 din 30.11.2005 şi a art.1 din Hotărârea Consiliului Local Tîrgu Mureş nr. 300 din 14.11.2014 care completează componenţa Comisiei de Circulaţie.
Pentru. La propunerea lui Radu Bălaș, am ocupat locul rămas vacant în urma demisiei colegului Hermann, iar Tatár Lehel a devenit membru supleant.

23. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat a unor bunuri aparţinând Municipiului Tîrgu Mureş, precum şi  scoaterea din funcţiune şi casarea acestor  bunuri. Pentru

24. Proiect de hotărâre privind numirea membrilor în Comitetul director al Clubului Sportiv Municipal Tîrgu Mureș.
Împotrivă. Pe de o parte suntem din principiu împotriva acestui club municipal, pe de altă parte până acum toate nominalizările pentru diferite comisii, consilii de administrație etc s-au făcut și s-au votat în plen, acum însă am primit proiectul cu numele completate deja (patru persoane de la UDMR, o persoană de la PNL). Proiectul a trecut desigur.

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului Tripartit (Acord de Ajudecare a Disputelor) de către Beneficiarul Municipiul Tîrgu Mureş şi aprobarea plăţii sumelor necesare pentru onorariul Adjudecătorului unic al CAD (Comisia de Adjudecare a Disputelor).
Abținere. Proiectul a trecut cu amendamentul comisiei de buget cu care am fost și eu de acord, ca onorariul Adjudecătorului să fie plătit pentru maxim 20 de zile/an, iar prima parte să fie achitată de antreprenor.

26. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic Zonal – reconformare zonă funcţională pentru stabilire reglementări construire cartier de locuinţe colective cu dotările aferente unui centru de cartier  (echipamente publice, servicii de interes general)”,  cu regulamentul local de urbanism aferent, str. Băneasa, nr. 2 zona Fabrica de Zahăr, str. Libertăţii, str. Băneasa, str. I.H. Rădulescu Iniţiator: SC”MAURER IMOBILIARE”SRL.
Pentru. Deoarece orașul are nevoie de acest cartier și de un investitor serios în domeniu. Din păcate amendamentul comisiei de urbanism – pe care l-am susținut și în comisia de circulație – conform căruia amenajarea infrastructurii rutiere (acces în cartier, sensuri giratorii) să se facă înainte de începerea construcției propriu zise – a fost retras în plen de doamna Furó. 

27. Proiect de hotărâre privind organizarea CONCURSULUI DE SOLUȚII  Zona Centrală a Municipiului Tîrgu Mureș – Pța Victoriei – Pța Trandafirilor – Pța Petöfi – Pța Bernady – Bdul Cetății  „MY CITY Tîrgu Mureş/Marosvásárhely/Neumarkt”.
Pentru. Din păcate amendamentul colegului Tatár Lehel privind prelungirea termenelor în cazul în care se depun mai puțin de cinci proiecte a fost respins. Păcat, deoarece este un proiect prea important pentru viitorul orașului, și trebuia lăsat mai mult timp pentru elaborarea acestuia.

28. Proiect de hotărâre privind revocarea  Hotărârii Consiliului Local Tîrgu Mureş nr. 49/27.02.2018 privind încheierea unui protocol de colaborare între Municipiul Tîrgu Mureş şi SC Transport Local SA în vederea prestării unor servicii de reparaţii autovehicule, spălătorie auto şi inspecţie tehnică periodică (ITP).
Pentru. În prima mea luare de cuvânt după investire – în cadrul AGA Transport Local am semnalat că acest proiect denotă amatorism. Am reușit atunci să-i supăr pe doamna Furó și domnul Makkai. Iată că am avut dreptate, păcat de lunile irosite.

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea sumelor pentru finanţarea nerambursabilă din fondurile bugetului local al municipiului Tîrgu Mureş pentru programe/proiecte/acţiuni culturale depuse pe anul 2018 care  se desfășoară  în perioada  01.06.- 01.09. 2018.
Pentru. Totdeauna vom sprijini proiectele culturale

 

Pápai László

consilier local

 

 

 

 1. tarnovean viorel says:

  bună ziua
  eu cred că ar trebuii transmise în direct ,publicate , toate ședințele consliului local pentru transparență…deasemenea stadiul fiecăror lucrări prezentat periodic… să vedem și lucrări executate cum arată, exemlu : căminele de apă de pe strada transilvania…

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>