A fost un an greu, în care pandemia ne-a redefinit normalitatea mai mult decât orice alt eveniment din ultimii ani. Ne-a arătat că suntem mai fragili, mai vulnerabili și mai expuși neprevăzutului decât eram pregătiți să acceptăm. A fost un an care ne-a dezbinat, ne-a izolat și ne-a reinventat și recalibrat relațiile dintre noi. La acest eveniment s-au adăugat două scrutinuri, cu două campanii care ne-au dezbinat încă și mai mult.

Simplul exercițiu de a practica valorile în care credem, a devenit o provocare. Respectul față de tradiția multietnică, față de drepturile elementare și universale ale omului, practicarea inovației, a educației de calitate, a solidarității față de aproapele nostru și, iată, chiar și exercițiul democratic, s-au dovedit întreprinderi mai dificile ca oricând în ultimii ani. Ne găsim la finalul unui an provocator, de uzură, extenuant, care ne-a dat de gândit și cu siguranță ne-a scos pe toți din zona de confort.

Dar ne găsim totodată și în fața unui început. Un început de ciclu electoral, un început de combatere cu arme a pandemiei, grație vaccinurilor cu efecte promițătoare și în fața unui început de an, când exercițiul introspecției, a bilanțului și a planificării ne obligă să gândim cu optimism pe noi, cei care credem într-un viitor mai bun.

Credem că libertatea individului de a gândi, de a se asocia și de a crea sunt uneltele primordiale care ne vor ajuta să trecem peste toate provocările prezentului. În ciuda degradărilor, a derapajelor prezentului, trăind în Transilvania, credem că respectul, toleranța, acceptarea, asumarea și îmbrățișarea diversității umane, indiferent de obiectul ei – religios, rasial, etnic etc. – este una din metodele sigure care alimentează creativitatea de a găsi soluții la aceste provocări.

Ne reafirmăm aceste credințe prin prezentul manifest, acum, în acest moment de început, când dorim să reîncepem să construim pe aceste valori. Ne dorim să atragem alături de noi pe cei care împărtășesc acest valori, pe cei care optimismul nu i-a părăsit și care cred că, liberi, oamenii pot construi comunități mai bune, guvernate mai bine și, astfel, un viitor mai bun.

Sărbători fericite!

 

Egy új kezdet kiáltványa

Ebben a nehéz esztendőben, amelyet lassan magunk mögött hagyunk, a világjárvány újraértelmezte a normalitásról alkotott fogalmainkat – jobban, mint bármilyen esemény a korábbi években. Megmutatta, hogy törékenyebbek, sérülékenyebbek, valamint a beláthatatlan veszélye előtt sokkal védtelenebbek vagyunk, mint azt korábban képesek voltunk elfogadni. Egy olyan esztendő volt, amely megosztott, elszigetelt minket, arra késztetett, hogy újraértelmezzük és újraértékeljük a viszonyainkat – és ezekhez jött hozzá még két választás, két olyan kampány, amely tovább mélyítette a törésvonalakat.

Kihívássá vált, hogy a hétköznapi gyakorlatban is megéljük azokat az értékeket, amelyekben hiszünk: a többnemzetiségű hagyomány iránti tisztelet, az ember alapvető és egyetemes jogai, az innováció és oktatás gyakorlása, a felebarátunk iránti szolidaritás, és a demokratikus gyakorlat működtetése sokkal nehezebb vállalásnak tűnik, mint a korábbi években bármikor.

Egy kihívásokkal teli, fárasztó és kimerítő év végére értünk, amely mindannyiunkat kibillentett komfortzónánkból. Ugyanakkor egy új kezdet előtt állunk! Egy új kormányzati ciklus, és a pandémia leküzdéséhez szükséges fegyver bevetésének elején – köszönhetően az ígéretes vakcinák megjelenésének -, egy olyan új esztendő kapujában állunk, amikor a befelé fordulás, a mérlegelés és a tervezés arra késztet minket, hogy mi, akik hiszünk egy jobb jövőben, optimistán tekintsünk magunkra.

A jelen zavarainak, kisiklásainak ellenére – Erdélyben élve – úgy hisszük, hogy a tisztelet, a tolerancia, a sokszínűség felvállalása és magunkhoz ölelése, függetlenül annak tárgyától – legyen akár vallásos, faji vagy etnikai sokszínűség – az egyik biztos útja annak, hogy megtaláljuk a jelen problémáira megoldást jelentő válaszokat.

Most, az új kezdet pillanatában, amikor nekifogunk újraépíteni életünket, jelen kiáltványban újra hitet teszünk ezen értékek mellett! Hívjuk közösségünkbe mindazokat, akik az említett értékek mentén gondolkodnak, akiket nem hagyott cserben optimizmusuk, akik hisznek abban, hogy a szabad emberek jobb, és jobban kormányzott közösségeket hozhatnak létre, és együtt szebb jövőt építhetünk!

Kellemes ünnepeket!

 

Jekh LIL vaś jekh nevo kezdiśi

Pharo sas kado berś,and-e savo o nasfalijbo ( pandemia) parudeas amaro 3ivibo,maj but sar aver butā andar o palutne berśa. Sikavděas amenqe ce ghenghi sam,sar aśtik paruvdijol amari lume ande jekh perço. Sas jekh berś savo kerdās amen maj 3ungale, maj durearde,phangleas amen andre ande amare khera korkore,kerdeas amen te paruvas amaro phiraijbo.

Ke kadava buti,avileas aver duj butěa perdal amende,avile o duj manghibe-alosarimata.Jekh and-o milaj vi aver an kedo angloivend,save kerde maj but 3ungalipem maśkar amende.

Jekh buti ande savi pātānijam,kerdeas kaj te na maj 3anas o la3av karing amare tradiție,amare drepturā andar e sasti lume. Kampel te 3anas,te maras amen vaś jekh lachi edukaçia,te dukhal amen jekh okolavrestar,te 3as ke alosarimata.

Maj phares sas amenqe sar ande aver berśa.Risleam ko palutno ćhòn andar kadava berś,phagārde,godisaras ke na sas miśton vaś niči jekh.Sam k-e jekh nevo kezdiśi .Kale bare nasfalimaske arakhle, thaj kerde jekh vaccino.Kadava suv kerela mișton le nasfalen.Kede buti kerel amen te das sune,te pachias thaj te godisaras k-e avela maj lache berșa vaś amenqe.

Patias k-e e ,,libertatea,, vaś e svako manuś te godisarel,te vazdel,te kerel so kamel,sin vaś amenqe jekh zor,kaj te aśtik 3as maj dur. Vaś kaj amen beśas and-e Transilvania, patias k-e o respecto,e toleranța,acceptarea-asumarea diversității le manuśenqi bi te avel len baio amarea religia-ha,sino-ha …etc…sin jekh buti savi kerela te arakhen soluție. Patias an kala butea save xramosardeam. Akana am kado momento kamas te kezdinas te keras buti pe kala butea so has xramosarde.Kamas te anas paśal amende la saste manuśen kon patial ande lende.Jekh maj laćho trajo,jekh berś-berśa lache.

LOŚALE KOLONDE!

 

Manifest für einen neuen Anfang

Es war ein schwieriges Jahr, in dem die Pandemie unsere Normalität mehr als jedes andere Ereignis der letzten Jahre, umdefiniert hat. Es hat uns gezeigt, dass wir schwächer, verletzbarer und mehr dem Unvorhergesehenen ausgesetzt sind als wir zu akzeptieren bereit waren. Es war ein Jahr das uns getrennt und isoliert hat, und unsere Beziehungen neu erfunden und neu eingestellt hat. Zu diesem Ereignis kahmen zwei Wahlen hinzu, mit zwei Kampagnen die uns noch mehr getrennt haben.

Die einfache Übung, die Werte an die wir glauben zu praktizieren, ist zu einer Herausforderung geworden. Der Respekt gegenüber der multiethnischen Tradition, der grundlegenden und universellen Menschenrechte, der Innovation, der qualitativen Bildung, der Solidarität gegenüber unseren Mitmenschen und sogar die demokratische Übung haben sich in den letzten Jahren schwieriger als je zuvor erwiesen. Wir befinden uns am Ende eines herausfordernden Jahres der Abnutzung, der Anstrengung, welches uns zum Denken angeregt hat und uns alle sicherlich aus unserer Komfortzone gerissen hat.

Aber wir befinden uns gleichzeitig vor einem neuen Anfang. Ein Anfang eines Wahlzyklusses, ein Beginn der Bekämpfung der Pandemie Dank der Impfstoffen mit vielversprechenden Wirkungen und vor Anfang eines Jahres, in dem die Selbstbeobachtung, Bilanzierung und Planung uns, die an eine bessere Zukunft glauben verpflichtet, optimistisch zu denken.

Wir glauben, dass die Freiheit des Einzelnen zu denken, sich zu assoziieren und zu schaffen ursprüngliche Werkzeuge sind, die uns helfen werden alle Herausforderungen der Gegenwart zu überwinden. Trotz der Erniedrigungen, der unkontrollierten Gegenwart, da wir in Siebenbürgen leben glauben wir, dass der Respekt, die Toleranz, die Akzeptanz, die Annahme und die Umarmung der menschlichen Vielfalt, unabhängig von ihrem Gegenstand – religiös, rassisch, ethnisch, usw. – eine der sicheren Methoden ist, die die Kreativität fördert, Lösungen für diese Herausforderungen zu finden.

Wir bekräftigen diese Überzeugungen durch dieses Manifest, jetzt, in diesem Moment des Anfangs, wo wir wieder auf diesen Werten aufbauen möchten. Wir möchten diejenigen herbeiziehen, die diese Werte teilen, die welche vom Optimismus nicht verlassen wurden und welche glauben, dass Menschen, frei, bessere Gemeinschaften, die bessert regiert sind, und somit eine bessere Zukunft, schaffen können.

Frohe feiertage!

 

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>