Luna februarie a fost destul de plină în decizii importante. Am luptat pe mai multe fronturi și, în patru din cinci cazuri, a ieșit așa cum ne-am propus:

  • Parcările vor fi administrate de un SRL al Consiliului Local, aşa cum a propus POL, în baza analizei studiului de oportunitate.
  • Aberantul și antidemocraticul proiect de schimbare a Regulamentului CL (prin care se dorea interzicerea transmiterii live a ședințelor, reducerea timpului pentru luări de cuvânt și reducerea posibilității consilierilor de a depune amendamente în plen) a căzut la vot. Proiectul a fost făcut doar pentru a închide gura celor de la POL, iar presiunea mediatică pe care am făcut-o pe Facebook, la televiziuni şi în presă a avut sorţi de izbândă.
  • Mărirea organigramei Universităţii Cultural-Ştiinţifice a fost respinsă (şi vom propune desfiinţarea Universităţii; de ce puteţia afla aici).
  • Constituirea unei societăţi civile între Municipiul Tîrgu Mureş şi SC Administraţie şi Turism SRL a fost respinsă, din cauza unor concepte de principiu dar şi a unor neclarităţi juridico-administrative.
  • Alocarea a 10,2 milioane de lei pentru patru cluburi sportive, prin asociere directă cu Primăria a fost aprobată la mustaţă, contrar dorinţei noastre. Credem în continuare că aceşti bani ar fi fost mai bine folosiţi pentru construirea a 20 de terenuri moderne (cu tartan şi nocturnă) în curţile şcolilor din Tîrgu Mureş. Terenurile ar fi rămas 10-15 ani, banii vor fi risipiţi de cluburi într-un an.

CUM AM VOTAT

Şedinţa extraordinară din data de 10 februarie 2017

1. Proiect de hotărâre privind îndeplinirea prevederilor art. 22 lit. „a” din O.M.E.N.C.S nr. 5777/2016 în privinţa realizării proiectului de reţea şcolară a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Tîrgu Mureş, pentru anul şcolar 2017-2018. (PENTRU)

Şedinţa ordinară din data de 23 februarie 2017

1.Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafaţă de 1691 mp din Tîrgu Mureş, str. Remetea, f.n, în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş de la Gliga Dan. (PENTRU)

2.Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafaţă de 616 mp din Tîrgu Mureş, str.Vasile Săbădeanu, f.n., în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş de la SC. MACO CONSTRUCT SRL. (PENTRU)

3.Proiect de hotărâreprivind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru “ Modernizare Bulevardul 1 Decembrie 1918, între intrarea în Municipiul Tîrgu Mureş – str. Lalelelor, respectiv str. Ştefan cel Mare – P-ţa Trandafirilor ”. (PENTRU)

4.Proiect de hotărâreprivind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru “Modernizare strada Revoluţiei – Republicii – B-dul 22 Decembrie 1989”. (PENTRU)

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru “Modernizare strada Gheorghe Doja între strada Recoltei – P-ta Trandafirilor”. (PENTRU)

6.Proiect de hotărâreprivind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi Declararea de utilitate publică de interes local, a obiectivului de investiţii “ Prelungire Calea Sighişoarei în direcţia DN 13, Tîrgu Mureş “. (PENTRU)

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi Declararea de utilitate publică de interes local, a obiectivului de investiţii “Tronson de legătură între str. Budiului şi Autostrada Transilvania”. (PENTRU)

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării criteriului XII din anexa nr. 1 a Hotărârii de Consiliu local municipal Tîrgu Mureş nr. 28 din 26 ianuarie 2017 privind aprobarea contravalorii serviciilor prestate, de către Serviciul public – Administraţia domeniului public, pentru anul 2017 precum şi instituirea unor contravenţii şi sancţiuni aplicabile acestora. (ÎMPOTRIVĂ)

9.Proiect de hotărâre privind reactualizarea componenţei Comisiei de evaluare şi jurizare a proiectelor de finanţare depuse pe domeniile învăţământ şi sport. (PENTRU)

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Listei de priorităţi” pentru anul 2017, în vederea repartizării spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţe aflate în patrimoniul municipalităţii. (ÎMPOTRIVĂ, deoarece s-a acordat gratuit spaţiu Partidului Comunist Român)

11. Proiect de hotărâre privind reactualizarea componenţei Comisiei de evaluare şi jurizare a proiectelor de finanţare depuse în baza Legii nr. 34/1998 referitoare la acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială. (PENTRU)

12. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârilor de Consiliu local municipal Tîrgu Mureş nr. 38/2016 şi nr. 86/2016 privind numirea în calitate de reprezentanţi ai Consiliului Local Municipal Tîrgu Mureş în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat. (PENTRU)

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea duratei aferente contractelor de concesiune ce urmează a fi încheiate în cursul anului 2017. (PENTRU)

14.Proiect de hotărâre privind încheierea Contractului de asociere în vederea constituirii unei societăţi civile simple între MUNICIPIUL TÎRGU MUREŞ şi SC ADMINISTRAŢIE ŞI TURISM SRL. (ÎMPOTRIVĂ, proiectul a fost respins)

15.Proiect de hotărâre în vederea modificării art.1 al Hotărârii de Consiliu local municipal Tîrgu Mureş nr. 17/28.07.2016, referitoare la reactualizarea componenţei Comisiei pentru analizarea solicitărilor de locuinţe sociale, locuinţe pentru chiriaşi din case retrocedate, de necesitate, chirie fond de stat şi locuinţe pentru tineri destinate închirierii. (PENTRU)

16. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii de Consiliu local municipal Tîrgu Mureş nr.18 din 28 iulie 2016, privind reactualizarea componenţei Comisiei de specialitate pentru repartizarea spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţe. (PENTRU)

17. Proiect de hotărâre modificarea Hotărârii de Consiliu local municipal Tîrgu Mureş nr. 379/27.11.2014 privind organigrama şi statul de funcţii ale Universităţii Cultural – Ştiinţifice Tîrgu Mureş. (ÎMPOTRIVĂ, proiectul a fost respins)

18.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii de Consiliu local municipal Tîrgu Mureş nr. 33/30.08.2016 privind componenţa Consiliului Ştiinţific al Universităţii Cultural Ştiinţifice Tîrgu Mureş. (PENTRU)

19.Proiect de hotărâre privind trecerea unui drum-teren în suprafaţă de 31 mp din Tîrgu Mureş, str. Zeno Vancea, în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş de la Duca Filip- Olimpiu, în calitate de administrator al SC S&D Consulting SRL. (PENTRU)

20.Proiect de hotărâre privind trecerea unui drum-teren în suprafaţă de 147 mp din Tîrgu Mureş, str. Zeno Vancea, în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş de la Sîrbu Ileana Voichiţa, Sîrbu Dan,Portik Zoltan-Gabor, Suciu Adrian-George, Suciu Csilla. (PENTRU)

21.Proiect de hotărâre privind trecerea unui drum-teren în suprafaţă de 136 mp din Tîrgu Mureş, str. Zeno Vancea, în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş de la Sîrbu Ileana Voichiţa, Sîrbu Dan,Portik Zoltan-Gabor, Suciu Adrian-George, Suciu Csilla. (PENTRU)

22.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi Declararea de utilitate publică de interes local a obiectivului de investiţii “ Pod de legătură peste râul Mureş, zona Aleea Carpaţi “ – Scenariul 1. (ABŢINERE)

23.Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului de închiriere către cluburi şi asociaţii sportive a sălilor de sport aflate în administrarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Tîrgu Mureş. (ABȚINERE – deoarece LPS și CSȘ au acces gratuit la aceste baze, față de cluburile private care trebuie să plătească, e lipsă de fair-play și șanse egale)

24.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului local Municipal Tîrgu Mureş. (ÎMPOTRIVĂ, proiectul a fost respins)

25.Proiect de hotărâre privind alocarea de la bugetul local a sumelor reprezentând cota de participare a Municipiului Tîrgu-Mureş pentru sezonul competiţional 2016-2017 la asocierile cu cluburile sportive B.C. Mureş Tîrgu-Mureş, Fotbal Club ASA 2013 Tîrgu-Mureş, A.C.S. Universitar Tîrgu-Mureş şi C.S. City’Us Tîrgu-Mureş. (ÎMPOTRIVĂ, proiectul a fost aprobat)

26.Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate referitor la concesionarea serviciului public de exploatare şi întreţinere a parcărilor cu plată din Municipiul Tîrgu Mureş, a străzilor pe care se va aplica regimul de parcare cu plată, a regimului administrării parcărilor şi desemnarea Comisiei de coordonare şi supervizare pentru pregătirea şi planificarea contractului. (PENTRU s-a decis ca parcările să fie administrate de un SRL al Consiliului Local)

27.Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor de salubrizare a Municipiului Tîrgu Mureş. (PENTRU)

28.Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 65/21.10.2016. (PENTRU – o hotărâre prin care se dădeau 10,2 milioane de lei către patru cluburi sportive şi care a fost ilegală, aşa cum POL a atras atenţia la ora adoptării ei)

29.Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 70/27.10.2016. (PENTRU – o hotărâre prin care se dădeau 10,2 milioane de lei către patru cluburi sportive şi care a fost ilegală, aşa cum POL a atras atenţia la ora adoptării ei)

30. Proiect de hotărâre privind contravaloarea serviciilor prestate de către Complexul de Agrement şi Sport « Mureşul » şi Bazinul acoperit Piscina «ing. Mircea Birău» pentru anul 2017. (PENTRU)

Radu Bălaş,

consilier local al municipiului Tîrgu Mureş

  1. Atenție: oameni liberi sunt doar ortodocșii > “Adevărul vă va face liberi”.
    Ortodocșii nu ies în stradă să dea cu pietre, conform sfintei scripturi.
    Apoi, o corectură: Un “sistem viciat” se repară, nu se “schimbă”. Schimbarea, prin definiție, înlocuiește ceva. De regulă, schimbarea este o minciună. A se vedea în istorie. Creștinii repară, prin curățire și innoire. Doamne ajută! A se lectura publicistica lui Eminescu. Scrie pe larg.

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>