La ședința ordinară a consiliului local din luna februarie majoritatea a votat în conformitate cu dorința POL. Astfel, au picat proiectele în regim de urgență care, ca de obicei, ne-au fost trântite în față cu câteva minute înainte de începerea ședinței. După scandalul cu împrumutul de 90 de milioane de lei – declarat între timp ilegal de prefect, deci iar am avut dreptate – se pare că nici PNL nici UDMR nu mai sunt dispuși să voteze proiecte importante fără dezbatere în comisii.

Un alt proiect la care ne-am împotrivit, gratuitatea transportului în comun a fost amânat. Văzând probabil reacția negativă a tîrgumureșenilor, inclusiv formațiunea căruia îi aparține inițiatorul acestei aberații, adică UDMR a cerut amânarea. Legat de acest proiect, o fi oare coincidență, că bugetul CSM (ideea UDMR) este egal cu suma cerută pentru gratuitatea transportului în comun (în asociere cu Siletina familiei Maior), adică 27 milioane de lei pe an?

La punctul 26 de pe ordinea de zi trebuia să aprobăm indicatorii tehnico-economici pentru un balon presostatic pe schelet metalic menit să acopere două terenuri de tenis din Parcul Municipal (care dealtfel erau acoperite în același fel până când erau administrate privat, dar Primăria a dorit să dărâme acele corturi). Proiectul prevede un cost estimat de 1,4 milioane de lei. Cei de la publicația Msnews au scris un articol în care semnalează că un cort asemănător a costat la Bârlad doar 351 000 de lei. M-am interesat, cortul prevăzut la Târgu Mureș este dublu ca și dimensiune, dar generatorul propus este același, de 250 kW. Printr-un email trimis înainte de ședință către un furnizor local de asemenea corturi, am primit o ofertă de cca 610 000 de lei pentru dimensiunile din studiul de fezabilitate, adică mai putin de jumătate decât suma prevăzută. Auzind aceste date, inițiatorul a retras proiectul de pe ordinea de zi. Rămîn totuși întrebările:

  1. nimeni din Primărie nu a avut 5 minute să solicite o ofertă concretă sau
  2. s-a știut prețul corect, dar s-a ”umflat” intenționat cu vreo 170 000 de euro?!

Țin să menționez, că serviciul care a venit cu propunerea este același cu construcția de lemn de 400 000 de euro de pe Platoul Cornești.

 

Să vedem cum am votat la proiectele de pe ordinea de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Oportunitate pentru Serviciul de Ridicare, Transport, Depozitare și Eliberare a Vehiculelor Staționate/Parcate Neregulamentar pe Domeniul Public al Municipiului Târgu Mureș.
Pentru. Este mare nevoie de acest serviciu, având in vedere numărul din ce în ce mai mare de șoferi care parchează în locuri nepermise. Mașinile vor fi ridicate în prezența unui polițist și se vor transporta către un loc de depozitare. Proprietari vor putea reintra în posesia mașinilor după plata unei taxe de 200 de lei. Serviciul va fi gestionat de un serviciu al Primăriei. Am atras atenția colegilor, că există o neconcordanță, articolul 1 aprobă un studiu care recomandă ca serviciul să fie gestionat de Transport Local SA și articolul 2 care delegă această gestiune cître ADP.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli, referitor la volumul masei lemnoase ce urmează a fi recoltată/valorificată în anul 2019, precum şi lucrările necesare a fi executate în fondul forestier proprietate a Municipiului Târgu Mureş. Abținere.

3. Proiect de hotărâre privind stabilirea cantităţii de masă lemnoasă care urmează a fi recoltată în anul 2019 din fondul forestier proprietate a Municipiului Târgu Mureş şi modul de valorificare a materialului  lemnos rezultat. Abținere

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului de pornire a licitaţiei în vederea  vânzării masei  lemnoase pe picior ce urmează a fi recoltată în anul 2019, din fondul forestier proprietate a Municipiului   Târgu Mureş.
Abținere. La aceste trei puncte m-am abținut și anul trecut, deoarece nu mă pricep, dar gurile rele spun că nu ar fi tocmai în regulă.

5. Proiect de hotărâre privind   concesionarea directă, pentru o perioadă de 5 ani, a terenurilor ocupate cu construcţii în Tîrgu Mureș – Complexul de Agrement și Sport „Mureșul”, str. Plutelor nr. 2.
Împotrivă. Prin această hotărâre aproape s-au dublat concesiunile din Weekend, în cazul unităților de alimentație publică ajungând de la 14 la 26 euro/mp/an, pe motivul inflației din ultimii 10 ani. Am avut un amendament prin care am propus ca noua valoare să fie de 15 euro/mp/an, respins de către majoritate.

6. Proiect de hotărâre privind  prelungirea  unor contracte de închiriere pentru spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţe, aflate în proprietatea municipalităţii.
Pentru. Este vorba de contractele unor asociații și ONG-uri, care se prelungesc la fiecare 6 luni.

7. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  Listei de priorităţi pentru anul 2019,  în vederea repartizării  spaţiilor cu altă  destinaţie decât aceea de locuinţe aflate în proprietatea municipalității.
Pentru. Vorbim de prioritizarea unor solicitări noi.

8. Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafaţă de 70 mp din Târgu Mureş  str. Eden, în proprietatea Municipiului Târgu Mureş de la Pall Elvira. Pentru.

9. Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafaţă de 3150 mp din Târgu Mureş  str. Livezeni, nr. 69 G, în proprietatea Municipiului Târgu Mureş de la Pintea Iulian Călin şi soţia Pintea Iuliana Adina.
Abținere, deoarece în mapa de corespondență a consilierilor era o scrisoare/reclamație din partea vecinilor.

10. Proiect de hotărâre privind  modificarea art. 5 din Hotărârea Consiliului local municipal nr. 391/18.12.2018 privind aprobarea schimbului de terenuri dintre  dl. Niţu Ioan Marcel şi Municipiul Târgu Mureş, şi revocarea  art. 4 din Hotărârea Consiliului local municipal nr. 268/30.06.2011.
Împotrivă. Această problemă revine periodic în fața consilierilor în diverse variante. Municipalitatea nu a fost în stare să rezolve problema din 2011 încoace. În această ultimă variantă se echivalează valoric terenurile de pe Calea Sighișoarei cu un teren de aceeași dimensiune, aflat în proprietatea municipiului, aflat în cartierul 7 Noiembrie. Desigur, nu am putut fi de acord.

11. Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafaţă de 11 mp din Târgu Mureş  str. Mărului, nr. 35,  în proprietatea Municipiului Târgu Mureş, de la Guţă Ioan şi soţia Guţă Maria. Pentru.

12. Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafață de 61 mp din Târgu Mureș, str. Szotyori Jozsef, f.n. în Proprietatea Municipiului Târgu Mureș, de la Kiss Domokos. Pentru.

13. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea în proprietatea publică a Municipiului Târgu Mureş a  imobilului situat în Târgu Mureş, str. Horea nr. 23.
Împotrivă, deoarece consider că este o sumă mult prea mare (600 000 de euro) pentru o parte din fosta școală 4, și nici nu este foarte clar ce dorește să facă Primăria cu acest teren. Proiectul a fost respins.

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei proprietarilor și a altor titulari de drepturi reale asupra terenurilor supuse exproprierii, a sumelor individuale aferente despăgubirilor și a termenului de virare a acestora în vederea realizării obiectivului de investiții „ Extindere str. Tudor Vladimirescu, Târgu Mureș”.
Abținere. Este vorba de exproprierea ultimului lot prin care se va putea deschide circulația pe porțiunea lipsă de pe strada Tudor Vladimirescu, în zona Furnica. M-am abținut deoarece prețul oferit, de cca 20 euro/mp mi se pare prea mic.

15. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor de salubrizare în Municipiul Târgu Mureş.
Împotrivă. În toată lumea firmele de salubrizare sunt profitabile. Doar la noi, unde mai are și monopol, firma de salubritate intră în insolvență. Nu sunt de acord cu majorarea tarifelor, în condițiile în care în câteva luni vom avea alt operator.

16. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului local municipal nr. 245/2018 precum şi a Hotărârii Consiliului local municipal nr. 269/2018.
Împotrivă. Este un alt proiect care demonstrează ”profesionalismul” celor din conducerea Clubului Sportiv Municipal. Este al n-lea proiect de modificare a statutului acestui club.

17. Proiect de hotărâre privind acordarea unor facilităţi la transportul public local de persoane pentru cetăţenii cu domiciliu stabil în Municipiul Târgu Mureş.
Suntem împotriva acestei idei, vezi introducerea. Proiectul a fost amânat.

18. Proiect de hotărâre privind mandatarea S.C. Locativ S.A. – administratorul fondului locativ de stat  la predarea către  Judeţul Mureş a pivniţei nr. 1 din Corpul C1 al imobilului situat în Municipiul Târgu Mureş, Piaţa Trandafirilor nr. 5, judeţul Mureş.
Pentru, este vorba de punerea în aplicare a unei hotărâri judecătorești.

19. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 6 din Hotărârea Consiliului local municipal nr. 342/29.11.2018 referitoare la aprobarea cuantumului fişelor de evaluare care stau la baza calculării redevenţelor pentru contractele de concesiune ce urmează a fi încheiate în cursul anului 2019, a duratei contractelor, precum şi a modului de calcul a redevenţelor.
Pentru. Sper că în sfârșit am votat o variantă bună. Prin aceste modificări se vor putea concesiona terenuri pentru o perioadă de 25 de ani față de 10 respectiv 15 cât permitea regulamentul actual.

20. Proiect de hotărâre privind modificarea redevenţei pentru terenul concesionat către d-na Pop Ioana, teren aflat în proprietatea Municipiului Târgu Mureş, situat în Târgu Mureş, str. Plutelor nr.2.
Pentru. Proiectul inițial prvedea un tarif mai mic pentru doamna amintită, în contradicție cu tarifele stabilite la punctul 5 de pe ordinea de zi. Pînă la urmă proiectul a trecut cu amendamentul meu din comisia de buget, eliminând dubla măsură.

21. Proiect de hotărâre privind schimbarea amplasamentului ce face obiectul Contractului de concesiune nr.219/27.05.2004 și transmiterea dreptului de concesiune către SC  RAUL & SANDA SRL, în baza acordului bilateral din data de 20.06.2018.
Abținere. Nu am reușit să înțeleg motivația și modul de realizare a acestui schimb.

22. Proiect de hotărâre pentru actualizarea indicatorilor valorici la obiectivele: „Lucrări de intervenție privind creşterea eficienței energetice la 13 blocuri de locuințe din municipiul Târgu Mureş”. Împotrivă.

23. Proiect de hotărâre pentru actualizarea indicatorilor valorici la obiectivele: „Lucrări de intervenție privind creşterea eficienței energetice la 14 blocuri de locuințe din municipiul Târgu Mureş”.
Am votat împotriva ambelor proiecte, deoarece Direcția Economică le-a dat aviz negativ. În momentul în care am atras atenția colegilor asupra acestui fapt mi-am dat seama că nimeni dintre consilieri nu a citit avizele direcțiilor implicate.

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea delegaţiei din partea Municipiului Târgu Mureş în vederea deplasării în Landul Brandenburg / Germania, în perioada 09 -15  martie 2019.
Abținere, deoarece nu cred că această delegație va aduce ceva pozitiv orașului. Totuși, nu am votat împotrivă, deoarece sper să mă înșel de data aceasta. 

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism  „Planul urbanistic zonal – reconversie zonă  funcţională din „LV2” în „LV1″ pentru stabilire  reglementări construire casă de locuit tip duplex D parțial + P”, str. Viile Dealul Mic nr.  cu regulamentul local de urbanism aferent.   Beneficiar: Pogăcean Adrian – Ioan. Pentru.

26. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  indicatorilor tehnico-economici din Studiul de Fezabilitate pentru  „Lucrări de acoperire terenuri de tenis Parc Municipal cu studii şi proiecte”.
Amânat de inițiator, vezi textul introductiv.

27. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  documentaţiei de urbanism  „Plan urbanistic zonal – lotizare teren şi stabilire reglementări privind organizarea reţelei stradale şi infrastructurii edilitare pentru  construire locuinţe – modificare P.U.Z. aprobat prin H.C.L. nr. 285/2013”, str. Budiului fnr. cu regulamentul local de urbanism aferent. Beneficiar: SC „Maco Construct” SRL. Pentru.

28. Proiect de hotărâre privind  modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local  nr. 220 din 26.07.2018  referitoare la aprobarea participării în cadrul proiectului  de aprobare a indicatorilor tehnico-economici, a cheltuielilor legate de proiect, precum şi de aprobare a acordului de parteneriat şi a protocolului de asociere privind realizarea în comun a unei achiziții publice ocazionale – PROIECT: „Achiziție de mijloace de transport public –autobuze electrice” – cu o lungime aproximativă 10 m. Pentru.

29. Proiect de hotărâre privind  modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local nr. 221 din 26.07.2018 referitoare la aprobarea participării în cadrul proiectului  de aprobare a indicatorilor tehnico-economici, a cheltuielilor legate de proiect, precum şi de aprobare a acordului de parteneriat şi a protocolului de asociere privind realizarea în comun a unei achiziții publice ocazionale – PROIECT: „Achiziție de mijloace de transport public –autobuze electrice” – cu o lungime aproximativă 12 m.
Pentru. Am mai votat odată pentru aceste autobuze care urmează să fie achiziționate centralizat de guvern (și finanțate din fonduri europene), doar că între timp s-a aflat că din cauza condițiilor de relief în două orașe – adică la noi și la Pitești – se impune achiziționarea unor autobuze cu motoare mai puternice.

Pentru 12, împotrivă 8, abținere 7 și un proiect restras și unul amânat

*sursa pozei: msnews.ro

Pápai László, consilier local

  1. Andrei says:

    Ar fi mai bine dacă ați menționa și rezultatele voturilor, nu numai opțiunea dumneavoastră.

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>