Nu există ședință de Consiliu Local fără măcar un proiect ”suspect” (a se înțelege investiție inutilă sau la prețuri umflate). Cea mai nouă idee strălucită a Executivului este construirea unui loc de servit masa – că restaurant nu se poate numi – pe Platoul Cornești, deasupra amfiteatrului. O construcție de lemn, cu o fundație de beton simplu, de 70 de metri pătrați cu toalete și depozit cu tot. Fără bucătărie. Că o să funcționeze în sistem de catering. A, și mai are și două terase, una mică acoperită și una mare, neacoperită. Și toate astea pentru infima sumă de cca 1 800 000 lei, adică undeva pe la 370 000 de euro. Am întrebat un dezvoltator imobiliar, din banii aceștia construiește trei sau patru apartamente de lux.

Dar pe lângă costurile estimate suspect de mari, mă întreb care este scopul acestei investiții? La două minute de mers pe jos există un alt restaurant al Primăriei, utilată și cu bucătărie, având și terasa acoperită, care ar fi costat, conform zvonurilor, vreo 40 000 de euro, adică vreo 10% din valoarea estimată pentru noua locație. Scopul acestei investiții – după cum mi-au explicat directorii din Primărie – este revitalizarea Platoului și pe timp de iarnă, aici se va putea servi un vin fiert și un ceai fierbinte. Din termos, bănuiesc, din lipsă de bucătărie. Gurile rele spun că de fapt se pregătește un loc de petrecere privată pentru ”unii”.

Dar problema de fond este că Primăria face concurență la privați în diverse domenii, ne așteptăm să apară și frizeria primăriei. Executivul nu trebuie să se ocupe de organizat concerte, de alimentație publică, de servicii hoteliere etc. ”Din fericire” avem pe ce cheltui banii publici, doar să ne gândim la starea deplorabilă a transportului în comun, la lipsa pistelor de biciclete, la unele clădiri degradate din școli, la lipsa creșelor ș.a.m.d.

Pe lângă acest proiect au mai fost pe ordinea de zi alte 22 plus încă trei în regim de urgență. A fost cea mai scurtă ședință la care am asistat până acum, proiectele se votau așa de repede, încât s-au ”uitat” și amendamentele adoptate de comisii. Acestea de fapt au dispărut în mod curios din dosare. Singurul proiect care nu a trecut, a venit desigur din partea POL. Vă explic mai jos cum am votat, și din ce motiv.

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenţei Consiliului Consultativ din cadrul Serviciului social cu cazare „Căminul pentru persoane vârstnice Tîrgu Mureş”.
Pentru. Este vorba despre completarea acestui Consiliu în urma modificării componenței Consiliului Local și pensionării delegatului din partea Primăriei.

2. Proiect de hotărâre  privind aprobarea modificării Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului social Centrul Social – Adăpost de Noapte.
Pentru. Erau necesare anumite modificăr, urmează un audit în vederea prelungirii licenței de funcționare.

3. Proiect de hotărâre  privind completarea şi modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 161 din 30.05.2018 privind organizarea CONCURSULUI DE SOLUȚII Zona Centrală a Municipiului Tîrgu Mureș – P-ța Victoriei – P-ța Trandafirilor – P-ța Petőfi – P-ța Bernády – B-dul Cetății  „MY CITY Tîrgu  Mureş /Marosvásárhely /Neumarkt”.
Pentru. Nu este pentru prima dată când trebuie să revenim asupra unor proiecte votate în ședințele anterioare deoarece acestea nu sunt pregătite bine de către specialiștii din Primărie. Și în acest caz s-au adus modificări pentru a respecta prevederile legale.

4. Proiect de hotărâre  privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic de Detaliu – studiu de amplasament pentru construire locuinţă unifamilială S+P+M, împrejmuire teren”, str. Ceangăilor fnr   Proprietari – Beneficiari: Ciortea Vasile-Andrei şi Szocs Emoke Szidonia. Pentru.

5. Proiect de hotărâre  privind finanţarea din bugetul local a indemnizaţiei în valută pentru o delegaţie din partea Municipiului și a Consiliului Local Tîrgu Mureş în vederea deplasării la Baja / Ungaria, în perioada 13-15  iulie 2018.
Împotrivă. Despre acest proiect a scris pe larg colegul Radu Bălaș aici.

6. Proiect de hotărâre  privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Tîrgu Mureş pentru demolarea a 7 (şapte) imobile – clădiri aflate în incinta Liceului Tehnologic „Aurel Persu”.
Pentru. Este vorba de o solicitare venită din partea liceului. Ei doresc demolarea acestor clădiri vechi, nefolosite în vederea construirii unei săli de sport. Deoarece circulă prin oraș diverse zvonuri în legătură cu destinația terenului eliberat, am luat legătura cu conducerea liceului pentru a primi lămuriri.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiţiei propuse a fi realizată, pentru obiectivul „Şcoala de Arte şi Meserii modernizare şi reabilitare integrală ateliere – Liceul Tehnologic Gheorghe Şincai”, prin POR 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritate de investiţii 4.4., Obiectiv 4.5 Creşterea calităţii infrastructurii educaţionale relevante pentru piaţa forţei de muncă.
Pentru. POL va sprijini orice proiect care vizează îmbunătățirea calității procesului educațional

8. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici – Studiul de fezabilitate pentru „Terasă restaurant cu belvedere în zona amfiteatrului de la Platoul Corneşti, cu proiectele aferente”.
Împotrivă. Motivele sunt enumerate la începutul articolului.

9. Proiect de hotărâre  privind trecerea terenului în suprafaţă de 67 mp, situat în Tîrgu Mureş str. Matei Corvin nr. 2, din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Tîrgu Mureş.
Împotrivă. S-a solicitat această trecere deoarece există o cerere de cumpărare pentru acest teren aflat în capătul ștrandului Voința. Consider că terenul trebuie să rămână în proprietatea orașului, am speranța că acel ștrand va fi redeschis la un moment dat.

10. Proiect de hotărâre  privind trecerea unui teren în suprafaţă de 819 mp din Tîrgu Mureş, str. Mărului, f.nr. în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş de la SC Jako Prest Serv SRL. Pentru.

11. Proiect de hotărâre  privind trecerea unui teren în suprafaţă de 8 mp din Tîrgu Mureş în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş de la Bogdan Ioan Cristian.Pentru

12. Proiect de hotărâre  privind  trecerea unui teren în suprafaţă de 2263 mp din Tîrgu Mureş, str. Vasile Săbădeanu, f.n., în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş de la SC Maco Construct SRL.
Pentru. În cazul acestor proiecte este vorba de cedarea unor suprafețe în vederea realizării drumurilor de acces.

13. Proiect de hotărâre  privind atestarea apartenenţei şi întabularea  în domeniul privat  al  Municipiului Tîrgu Mureş a cotei de 20.13 mp din suprafaţa totală de 788 mp aferentă terenului situat pe B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 59 ap.30. Pentru. 

14. Proiect de hotărâre  privind atestarea apartenenţei şi întabularea  în domeniul privat  al  Municipiului Tîrgu Mureş a suprafeţei  de 145 mp aferentă terenului situat pe str. Păcii nr.36.
Abținere. Am solicitat date despre acest teren situat printre blocuri, reprezentantul ADP nu a putut identifica corect parcela în cauză.

15. Proiect de hotărâre  privind revocarea Hotărârii Consiliului local nr. 204 din 29 iunie 2017 referitoare la unele măsuri în reglementarea înscrierii provizorii în cartea funciară a unui imobil situat pe str. Păcii, nr. 2 în patrimoniul Municipiului Tîrgu Mureş.
Pentru. Hotărârea trebuie revocată, deoarece cei de la Cartea funciară au refuzat (pe bază legală) această înscriere.

16. Proiect de hotărâre  privind  instituirea regimului de arie naturală protejată de interes local, din punct de vedere cultural şi al protecţiei mediului, a aliniamentului de sâmbovine americane seculare (Celtis occidentalis) de pe Bulevardul Cetăţii din municipiul Tîrgu Mureş.
Pentru. Este vorba de un proiect al UDMR care a fost respins în 2016. Din păcate proiectul a fost modificat pe ultima sută de metri, și nu mai este vorba de instituirea regimului de arie naturală protejată, doar se hotărește că se va întocmi (fără dată concretă) un studiu științific pe baza căreia se va institui această arie protejată. Cândva.

17. Proiect de hotărâre  privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local nr. 1 din 30 ianuarie 2014 referitoare la aprobarea Regulamentului local de publicitate al  Municipiului Tîrgu Mureș.
Pentru. Este tot un proiect al UDMR care prevede că toate afișele care promovează evenimente din oraș organizate de sau în colaborarea cu instituții publice să fie bilingve.

18. Proiect de hotărâre  privind completarea Hotărârii Consiliului local nr. 60 din 28 noiembrie 1996 referitoare la închiderea circulației rutiere în zona centrală a municipiului în zilele de duminică.
Este proiectul subsemnatului, caracterizat înainte de ședință de toți colegii consilieri un proiect bun și cu impact. Din păcate, prin erori de procedură au reușit să-l facă să nu treacă, probabil neavând curajul să voteze împotrivă. Menționez, că era singurul proiect care nu a trecut, bănuiesc din cauza că a venit din partea POL.

19. Proiect de hotărâre  privind aprobarea obiectivului „Amenajare parcare biciclete – Cămine Studenţeşti UMF” . Pentru. POL va susține întotdeauna utilizarea mijloacelor de transport alternative.

20. Proiect de hotărâre  privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Aparatului de specialitate al Primarului Unităţii Administrativ-Teritoriale Tîrgu Mureş.
Proiect retras. Din câte am înțeles, nu a venit ceva aprobare de la București. Trăiască centralizarea!

21. Proiect de hotărâre  privind aprobarea sumelor pentru sprijinirea acţiunilor sportive pe semestrul II 2018.
Pentru. La acest proiect s-au iscat discuții aprinse, toată lumea căuta soluții. Ideea este că suma de 3 milioane alocată în buget pentru 2018 nu este suficientă, iar comisia de jurizare a proiectelor sportive a propus ca să se acorde fiecărui club doar 65% din valoarea aprobată. Până la urmă s-a gșsit o soluție de compromis prin care la următoarea rectificare bugetară să se acorde și restul sumei.

22. Proiect de hotărâre  privind aprobarea sprijinului financiar pentru acţiuni ale instituţiilor de învăţământ în baza concursului de proiecte pe semestrul II 2018.
Pentru desigur, fiind vorba de sprijinirea educației.

23. Proiect de hotărâre  privind organizarea concursului de idei „Academia de Arte Frumoase Tîrgu Mureş”.
Proiect amânat (deși în presă a apărut că acest proiect a fost votat). Primăria a reintrat în posesia terenurilor cuprinse între baza Romgaz și hotelul de la Hipodrom, și aici dorește să construiască – în parteneriat cu Liceul de Artă și cu Universitatea de Arte un fel de campus. După părerea POL locația ar fi perfectă pentru realizarea unui parc municipal în adevăratul sens al cuvântului, combinat cu realizarea unui campus școlar modern în locul unde se desfășoară piața de vechituri.

Au urmat proiectele ún regim de urgență:

1. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL 353/2017 privind înfiinţarea Clubului Sportiv municipal Tîrgu Mureş.
Împotrivă, desigur. Se cunoaște public poziția POL în această privință.

2. Proiect de hotărâre privind reabilitarea şi mansardarea Gimnaziului Freidrich Schiller.
Pentru.

3 . Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Tîrgu Mureş.
Împotrivă. Este cel puțin interesant cum nu s-au găsit cca 650 000 de lei pentru suplimentarea bugetului de 3 milioane de lei pentru concursul de proiecte destinat ”celorlalte” cluburi sportive, dar s-au găsit instant aproape 9 milioane de lei pentru CSM.

Pápai László
consilier local

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>