Nu vă vine să credeți? Nici mie nu-mi venea când am citit Raportul de specialitate al Direcției Arhitect șef. În momentul de față, orașul nostru nu are vreo reglementare clară cu privire la numărul minim de locuri de parcare la construcțiile noi de locuințe. Există o cutumă prin care se asigură câte un loc de parcare pentru fiecare apartament nou. Și mai există o reglementare națională de prin anii ’90 care prevede 3 locuri la 10 apartamente. Problema este că dacă investitorului nu-i place cutuma, nu-l poți obliga prin lege să facă mai mult de un loc de parcare la trei apartamente. Pentru a evita asemenea situații, celelalte orașe (București, Brașov, Cluj, Constanța etc) au stabilit un număr minim (între 1 și 2 locuri de parcare pe apartament) necesare a fi realizate de investitorul imobiliar pe parcela proprie, prin regulament de urbanism sau hotărăre de consiliu local.

După ce am studiat aceste reglementări din alte municipii, am conceput un proiect de hotărâre în care am adunat tot ce am considerat mai bun pentru orașul nostru, astfel încât mașinile celor care cumpără locuințe noi să aibă loc de parcare asigurat pe terenul investitorului, și să nu agraveze și mai tare situația critică a locurilor de parcare rezidențiale. Proiectul se poate citi aici.

În loc să se bucure că în sfârșit se reglementează situația parcărilor dintre blocuri, Direcția Arhitect Șef a dat un raport de specialitate (semnat de un inginer, un jurist și un urbanist și de doamna arhitect șef) în care confundă intenționat parcările publice cu cele rezidențiale, mașinile parcate noaptea pe spațiile verzi cu cele care ziua caută loc de parcare prin centru și generează trafic suplimentar. După înșiruirea unor principii cu care sunt perfect de acord, înșiruire de tratate europene, dar care se referă la parcări publice, nu la cele de pe domeniul privat, vine concluzia care se vede și în imaginea alăturată: ”…considerăm că propunerile…ca noile ansmbluri de locuințe… să dispună de suficiente locuri de parcare realizate pe parcela proprie…sunt contrare politicilor adoptate la nivel local, național și european, și nu recomandăm adoptarea lor”. Cu alte cuvinte, numărul de locuri de parcare fiind insuficiente, mașinile vor fi parcate pe domeniul public, pe locurile de parcare publice sau pe trotuare, pe spațiile verzi etc.

La propunerea UDMR proiectul a fost amânat pentru ședința din aprilie, pe motiv că și ei lucrează de ani de zile la un proiect asemănător. Aștept cu interes votul lor.

Un alt proiect inițiat de POL, legat tot de parcări, dar de data aceasta de cele publice a fost adoptat de Consiliul local, astfel încât gestionarea locurilor de parcare cu plată nu se mai concesionează către firme private pe bani puțini. Este un proiect pentru care ne-am luptat din 2016. Mai multe detalii puteți citi aici.

Cum am votat la cele 48 de puncte de pe ordinea de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic Zonal – lotizare teren şi reglementare zonă funcţională pentru construire ansamblu de locuinţe unifamiliale”, cu regulamentul local de urbanism aferent „str. Cotitura de Jos fnr. Iniţiator: Puşcaş Maria. Pentru.

2. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcţii la “Căminul pentru persoane vârstnice Târgu Mureș”- cod serviciu social 8730CR-V-I.
Pentru, este vorba de încadrarea unor persoane.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor destinate închirierii, în mod exclusiv pentru medici rezidenți și tineri specialiști din sănătate, din blocul de locuințe realizat prin A.N.L, situat în municipiul Târgu Mureș, str. Gh. Marinescu f.n.
Abținere,
este o discriminare față de alte categorii sociale, mai ales de când s-a mărit substanâial salariul personalului sanitar.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de pășunat pentru pajiștile proprietate privată a Municipiului Târgu Mureș. Pentru

5. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local Municipal Târgu Mureş nr. 382/18.12.2018 privind cuprinderea în contractul de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare nr. 22/202662/05.03.2010, încheiat cu SC Compania Aquaserv SA a noilor mijloace fixe realizate prin contractul de lucrări nr. 107/11.06.2014 „ Drum acces, rețea de apă – canal la stațiile de transfer, sortare și compostare deșeuri menajere Vălureni ” și nr. 26/08.02.2018 „ Drum acces, rețea apă-canal pentru stațiile de transfer, sortare, compostare, compactare-ambalare deșeuri menajere și stația de epurare ape uzate provenite din depozitul de deșeuri – Stație de pompare ape uzate menajere și montare hidranți subterani în str. Hotarului din Municipiul Târgu Mureş ”.
Abținere, deoarece am primit mai multe reclamații legate de aceste lucrări de pe strada Hotarului.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării licitației în scopul selectării unui asociat pentru activităţile de cinematografie.
Împotrivă,
Primăria nu trebuie să presteze servicii de cinematografie

7. Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafaţă de 259 mp din Târgu Mureş, str.Vasile Săbădeanu, f.n., în proprietatea Municipiului Târgu Mureş de la S.C. MACO CONSTRUCT SRL. Pentru

8. Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafaţă de 27 mp din Târgu Mureş, str. Constandin Hagi Stoian f.nr.,în proprietatea Municipiului Târgu Mureş de la Stăncioiu Ion şi Stăncioiu Cornelia. Pentru

9. Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafaţă de 18 mp din Târgu Mureş, str. Mărului, nr.44. în proprietatea Municipiului Târgu Mureş de la Colcer Mihăila şi Colcer Mărioara.
Pentru, la toate cele trei proiecte anterioare, proprietarii cedează anumite suprafețe în vederea realizării utilităților.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic Zonal – parcelare teren şi stabilire reglementări pentru construire ansamblu rezidențial”, Str. Voinicenilor nr.222 cu regulamentul local de urbanism aferent Iniţiator: SC”Alfaconstruct” SA.
Pentru, nu aveam motive să refuz.

11. Proiect de hotărâre privind mandatarea dl. Horaţiu Lobonţ pentru semnarea Contractului pentru asigurarea unor cheltuieli de personal aferente medicilor, medicilor dentişti, asistenţilor medicali şi a cheltuielilor pentru medicamente şi materiale sanitare pentru baremul de dotare din cabinetele de medicină generală şi dentară din unităţile de învăţământ din Municipiul Târgu Mureş. Pentru, fiind vorba de persoana care răspunde de școli.

12. Proiect de hotărâre privind constituirea unei comisii de negociere în vederea încheierii unui contract de închiriere, pentru imobilul situat în municipiul Târgu Mureş, str. Bolyai, nr. 3.
Împotrivă.
Este vorba de clădirea în care funcționează Liceul Bolyai și pentru care Primăria plătește lunar chirie deși conractul este expirat de mult. Momenten se execută niște lucrări de renovare și au nevoie de un contract de închiriere valabil. Proiectul inițial prevedea ca din comisia de negociere să facă parte doi consilieri dar s-a adoptat amendamentul pentru a crește numărul acestora la patru (gândul meu era ca fiecare partid din consiliu să fie reprezentat). Inițial au fost propuși trei consilieri UDMR și subsemnatul, și eram pe punctul de a vota hotarârea. În ultima clipă cei de la UDMR au mai propus un nume și astfel s-a ajuns la vot secret, prin urnă. Desigur, au ”câștigat” cei patru de la UDMR care prin acest gest au demonstrat încă odată că nu sunt adepții transparenței.

13. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor valorici pentru obiectivul : „ Lucrări de creştere a eficienței energetice la blocul din Str. Argeșului nr. 16, Lot I”. Împotrivă

14. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor valorici pentru obiectivul : „ Lucrări de creştere a eficienței energetice la blocul din Str. Moldovei nr. 12, Lot I”. Împotrivă

15. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor valorici pentru obiectivul : „Lucrări de creştere a eficienței energetice la blocul din Str. Moldovei nr. 10, Lot I”. Împotrivă

16. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor valorici pentru obiectivul: „Lucrări de creştere a eficienței energetice la blocul din Str. Măgurei nr. 16, 18, 20, 22, 24, Lot I”. Împotrivă

17. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor valorici pentru obiectivul : „Lucrări de creştere a eficienței energetice la blocul din Str. Gheorghe Doja nr. 60 + Piața Gării nr. 5 A B C, Lot I”. Împotrivă

18. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor valorici pentru obiectivul : „Lucrări de creştere a eficienței energetice la blocul din Str. Cernavodă nr. 5 + Transilvaniei nr. 29, Lot I”.
Am votat împotrivă la toate cele șase proiecte de mai sus, deoarece selectarea acestor blocuri se face netransparent și circulă prin oraș zvonuri despre prețuri umflate artificial.

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării de către Municipiului Târgu Mureş de la d-nul Sipos Adalbert a suprafeţei de 24 mp teren necesar realizării proiectului de lărgire a suprafeţei carosabile str.Budiului.
Împotrivă,
deoarece s-a respins amendamentul meu prin care propuneam expropriere. Este un caz evident de aplicare a dublei măsuri. În cadrul ședinței din februarie am votat exproprierea unui teren de mărime asemănătoare, în zona Furnica, cu 22 de euro metrul pătrat. Acum însă se propune să achităm 458 de euro (!) pe metru pătrat. Gurile rele spun că nu se poate aplica exproprierea, deoarece lucrare s-ar fi executat înainte să se obțină toate avizele necesare.

20. Proiect de hotărâre privind cuprinderea în contractul de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apă și canalizare nr. 22/202662/05.03.2010, încheiat cu S.C. Compania Aquaserv S.A. a noilor mijloace fixe aferente Serviciului de alimentare cu apă al Municipiului Târgu Mureș, realizate prin investiții derulate de Primăria Municipiului Târgu Mureș, recepționate în anii 2013-2015.
Abținere, din același motiv ca la punctul 5 de pe ordinea de zi.

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF conf.HG 907/2016) şi a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea investiției , pentru proiectul: ,,Sistem de management al traficului în Municipiul Târgu Mureș” , propus a se finanța prin POR 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritate de investiții 4.e, Obiectiv Specific 4.1 Reducerea emisiilor de carbon in municipiile reşedinţa de judeţ prin investiţii bazate pe planurile de mobilitate urbana. Pentru.

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF conf.HG 907/2016) şi a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea investiției , pentru proiectul: ,,Modernizarea transportului public de călători al Municipiului Târgu Mureș,, , propus a se finanța prin POR 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritate de investiții 4.e, Obiectiv Specific 4.1 Reducerea emisiilor de carbon in municipiile reşedinţa de judeţ prin investiţii bazate pe planurile de mobilitate urbana. Pentru

23. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor valorici, inclusiv anexa 1 privind descrierea sumară a investiției, pentru obiectivul “Reconversia funcțională și/sau reutilizarea unor terenuri și suprafețe abandonate și neutilizate din interiorul Municipiului Târgu Mureș”.
Pentru, este vorba de trei proiecte cu finanțare europeană.

24. Proiect de hotărâre privind suplimentarea unor suprafețe ale amplasamentelor concesionate în urma Hotărârii de Consiliu Local nr. 216/2014.
Pentru. Vorbim de suplimentarea cu câțiva metri pătrați.

25. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii“ Modernizare strada Victor Babeş”.
Abținere, deoarece nu sunt de acord cu această metodă de a actualiza indicatorii (concret prețul) după ce lucrarea a fost finalizată în mare măsură.

26. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor valorici pentru obiectivul: „Lucrări de creştere a eficienței energetice la blocul din Str. Piața Gării, nr. A 1, Lot II”. Împotrivă

27. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor valorici pentru obiectivul: „Lucrări de creştere a eficienței energetice la blocul din Str. Piața Gării, nr. 2 A, Lot II”. Împotrivă

28. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor valorici pentru obiectivul: „Lucrări de creştere a eficienței energetice la blocul din Str. Aleea Carpați, nr. 47, Lot II”. Împotrivă

29. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor valorici pentru obiectivul: „Lucrări de creştere a eficienței energetice la blocul din Str. Depozitelor, nr. 7, Lot II”. Împotrivă

30. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor valorici pentru obiectivul: „Lucrări de creştere a eficienței energetice la blocul din Str. Românu Vivu-Constantin, nr. 2, Lot II”. Împotrivă

31. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor valorici pentru obiectivul: „Lucrări de creştere a eficienței energetice la blocul din Str. Aleea Cornișa, nr. 32, Lot II”. Împotrivă

32. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor valorici pentru obiectivul: „Lucrări de creştere a eficienței energetice la blocul din Str. Mimozelor, nr. 2, Lot II”.
Împotrivă
și la aceste 7 proiecte, din aceleași motive ca la punctele 13-18. Oricum, nu există fonduri pentru aceste lucrări.

33. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Municipal nr. 138 din 30 mai 2018.
Pentru, este vorba de modificări minore în preambul, solicitate de Prefectură.

34. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea Parcului Ştiinţific Şi Tehnologic “LIFETECH SCIENCE PARK” în domeniul medical, al științelor vieții și al medicinei informatice în Târgu Mureş.
Abținere, deoarece după o prelegere de mai mult de 15 minute  susținută de doamna Arhitect Șef, doamna Benedek de la PNL a semnalat diferențe majore între materialul discutat în comisii și cel din mape. Oricum, ceva e ”putred” în legătură cu acest proiect.

35. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor economici pentru obiectivul de investiţii “Amenajare parc zona centrală Cartier Belvedere Târgu Mureş – etapa 1”.
Abținere, deoarece nu sunt de acord să cheltuim banii pe amenajarea unui parc într-un cartier aflat la marginea pădurii în condițiile în care nu se găsesc bani pentru construirea unei creșe, în același cartier.

36. Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului General actualizat şi a principalilor indicatori tehnico-economici aferent obiectivului de investiţii „Reparaţie capitală pod peste râul Mureş cu pasaj superior peste linia CF Deda-Târgu Mureş – Str. Călăraşilor”.
Pentru, banii vin de la guvern

37. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii pe cheltuieli de către Compania Aquaserv SA, a creanței în sumă de 4.024.243,17 lei, pe care le deține față de Municipiul Tg. Mureş, respectiv mandatarea reprezentantului A.G.A., dl. Bakos Levente să aprobe documentele referitoare la subiectul de pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Adunării Generale a Acţionarilor SC Compania Aquaserv SA, din data de 07.05.2019.
Împotrivă.
Acest proiect s-a mai respins în Consiliu, și contravine hotărârilor emise de Curtea de Conturi.

38. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului A.G.A., dl. Bakos Levente să aprobe documentele referitoare la subiectele de pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a Adunării Generale a Acţionarilor SC Compania Aquaserv SA, din data de 07.05.2019. Pentru

39. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul „Alimentare cu energie electrică bloc de locuințe pentru tineri, destinate închirierii pentru specialiști din sănătate – Gheorghe Marinescu”. Pentru

40. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici din Studiul de fezabilitate cu elemente D.A.L.I pentru obiectivul “Reabilitare și mansardare Școala Gimnazială Mihai Viteazu, str. Muncii nr.17, Târgu Mureș”. Retras.

41. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii de Pasajul Bürger Albert köz străduței fără nume care leagă zona celor două poduri peste Canalul Turbinei între strada Margaretelor şi strada Călăraşilor.
Pentru, deși după părerea noastră Bürger Albert ar fi meritat pentru contribuțiile sale la dezvoltarea orașului să-i atribuim numele străzii Sinaia.

42. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii de Pasajul Friedrich Schiller köz străduței paralele cu calea ferată, care leagă strada principală Aleea Carpaţi de Școală Generală Friedrich Schiller. Pentru

43. Proiect de hotărâre privind aprobarea introducerii unor reduceri la tarifele de intrare la Bazinele acoperite din municipiul Tîrgu Mureş acordate elevilor în timpul orelor de educaţie fizică. Pentru, s-a adoptat și amendamentul meu din comisia de buget, ca valoarea taxei reduse să reprezinte 50% din tariful normal, nu o valoare fixă.

44. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L.M. nr. 13 din 31 ianuarie 2019 referitoare la aprobarea taxelor speciale și tarifelor, de către Serviciul public – Administraţia domeniului public, pentru anul 2019, precum şi instituirea unor contravenţii şi sancţiuni aplicabile acestora.
Pentru, este vorba de proiectul colegului meu care prevedea ca avizul pentru strângerea de semnături pentru partidele politice să fie valabil 30 de zile, nu doar 5 cum prevede regulamentul actual. Proiectul a picat.

45. Proiect de hotărâre privind realizarea brandului turistic al municipiului Târgu Mureș.
Amânat fără nicio justificare.

46. Proiect de hotărâre privind normarea numărului minim de locuri de parcare la construcțiile noi de locuințe din Municipiul Târgu Mureș.
Amânat la solicitarea UDMR care, după spusele dânșilor, de ani de zile lucrează la un proiect asemănător. Detalii despre dezbatere în textul introductiv.

47. Proiect de hotărâre privind gestionarea directă a parcărilor din municipiul Târgu Mureș de către Administrația Domeniului Public.
Pentru. Este o idee pentru care POL se luptă din 2016. Deși nu la ADP cum s-a propus inițial, dar gestionarea parcărilor cu plată nu se va concesiona către vreo firmă privată ci va fi făcută de SC Administrator Piețe și Imobile, SRL deținut de oraș.

48. Proiect de hotărâre privind revocarea H.C.L.M. nr. 8 din 31 ianuarie 2019 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Parcaj subteran, zona centrală Piața Trandafirilor” din Municipiul Târgu Mureș – varianta B, respectiv HCLM nr. 92 din 24 februarie 2011 privind aprobarea documentaţiei „Studiu de fezabilitate parcaj subteran, zona centrala – Piaţa Trandafirilor”, beneficiar Municipiul Târgu Mureş
Amânat la cererea inițiatorilor (adică a noastră). Având în vedere că secretarul Primăriei nu ne-a putut asigura că acest proiect se poate adopta fără să fi stat 30 de zile în dezbatere publică, am decis retragerea ei. Considerăm că includerea ei pe ordinea de zi era o capcană, pentru a fi atacată ulterior de Prefectură. 
Proiectul apare pe ordinea de zi a ședinței din aprilie, și așteptăm cu interes votul colegilor de la UDMR.

21 pentru, 17 împotrivă, 6 abțineri și  4 proiecte retrase – amânate

 

Pápai László Zsolt

consilier local

 

 

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>