Cea mai importantă temă a ședinței ordinare din octombrie a fost proiectul introdus în regim de urgență, privind serviciul de salubrizare. Sau cel puțin ar fi trebuit să fie, deoarece definește direcția pe care o va lua această activitate pentru următorii cinci ani sau și mai mult. Managementul integrat al deșeurilor este parte dintr-un proiect finanțat din fonduri europene, și este gestionat de Consiliul Județean prin Asociația Adi Ecolect. Din aceasta fac parte toate cele 101 UAT-uri ale județului. Proiectul de hotărâre se referă la regulamentul, metodele și tarifele care reglementează activitățile de colectare și transport a deșeurilor, și cuprinde inclusiv caietele de sarcini pentru licitațiile care vor urma.

Am cerut să nu votăm materialul ”pe repede înainte”, să-i alocăm suficient timp pentru aprofundare și dezbateri, deoarece l-am primit doar cu o zi înainte de ședință. Mai ales că expertul pe care l-am consultat ne-a semnalat mai multe greșeli. Am propus să convocăm o ședință extraordinară peste zece zile, dedicată acestui material.

Din păcate propunerea mea a fost refuzată, și în mai puțin de cinci minute materialul a fost votat în forma ințială. În schimb, am pierdut aproape o oră în care s-a dezbătut cine să participe la excursia de la Budapesta de la începutul lunii noiembrie, fiind mai mulți doritori decât locuri.

S-a văzut din nou foarte clar ce îi interesează de fapt pe majoritatea consilierilor. Nicidecum una din problemele grave cu care se confruntă orașul, adică salubritatea, ci excursiile din bani publici.

Cum am votat la ședință:

În regim de urgență:
  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea și avizarea documentațiilor pentru delegarea gestiunii activităților de colectare și transport a deșeurilor municipale și a altor fluxuri de deșeuri, componente ale serviciului de salubrizare din cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale Solide din Județul Mureș (SMIDS Mureș), pentru municipiul Tîrgu Mureș din zona 2 Tîrgu Mureș.
    Împotrivă, deoarece expertul nostru a identificat o serie de probleme în material, care nu a trecut prin comisii unde s-ar fi putut corecta.
  2. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor de salubrizare în municipiul Tîrgu Mureș.
    Împotrivă, pentru că modificarea înseamnă desigur, scumpire.
De pe ordinea de zi:

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Unităţii Administrativ Teritoriale – Municipiul Tîrgu Mureş pe anul 2018.
Împotrivă, deoarece din nou s-au cheltuit sume imense pentru distrarea populației, pentru concerte și chermeze, în condițiile în care în pragul iernii unele școli trebuie să se milogească pentru repararea sobelor de teracotă. Am fost întrebați, de ce nu am venit cu amendamente în plen. Experiența ne-a arătat că propunerile POL din plen nu au șanse să treacă, în schimb în comisii am reușit să introducem majoritatea amendamentelor noastre.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie pe trimestrul III anul 2018, pentru Unitatea Administrativ Teritorială – Municipiul Tîrgu Mureș.
Împotrivă, idem ca la punctul 1

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic Zonal – stabilire reglementări urbanistice pentru construire spălătorie auto”, Strada PODENI nr. 12 cu regulamentul local de urbanism aferent, Proprietar – Beneficiar: SC”FRESHECO WASH”SRL-D. Pentru.

4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic Zonal – introducere teren în intravilan, lotizare teren și stabilire reglementări în vederea construirii de locuințe unifamiliale”, str. Viile Unomaj fnr cu regulamentul local de urbanism aferent Beneficiari: Kosa Laszlo şi Kosa Aniko. Pentru

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcției de Asistență Socială Tîrgu Mureș.
Pentru, această reorganizare este în concordanță cu eforturile depuse de colega noastră Győrfi Júlia.

6. Proiect de hotărâre privind finanţarea din bugetul local a indemnizaţiei în valută pentru o delegaţie din partea Municipiului și a Consiliului Local Tîrgu Mureş în vederea deplasării la Kusadasi/Turcia, în perioada 26-31octombrie 2018.
Împotrivă desigur, aceasta este o altă excursie mascată, pe bani publici.

7. Proiect de hotărâre privind  aprobarea structurii pe specialităţi a membrilor Comisiei sociale de analiză şi soluţionare a cererilor de  atribuire a locuinţelor pentru tineri ANL, destinate închirierii în municipiul Tîrgu Mures.
Pentru, deoarece așa prevede legea, și este și actuală având în vedere că se construiește un bloc ANL destinat tinerilor medici, pe strada Marinescu.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea susţinerii financiare a unor unităţi de cult din municipiul Tîrgu Mureş pe anul 2018, în baza O.G. nr. 82/2001 şi a H.G. nr.1470/2002.
Abținere, deoarece au fost prevăzute sume exclusiv pentru un singur cult, și majoritatea sumelor, de ordinul sutelor de mii de lei, pentru picturi în biserici..

9. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  criteriilor de atribuire a spațiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţe, aflate în proprietatea municipalităţii. Pentru.

10. Proiect de hotărâre privind  aprobarea susținerii  Teatrului Național Tîrgu Mureș în realizarea proiectului cu titlul ”Centenar Româno-Basarabean”. Pentru.

11. Proiect de hotărâre privind organizarea unei competiții de proiecte de cercetare pentru  stimularea competitivității și creșterea capacității de cercetare-inovare din Municipiul Tîrgu Mureș.
Retras de inițiator. Este un proiect ”interesant”, analizat de colegul nostru aici.

12. Proiect de hotărâre privind  modificarea articolului 1 al Hotărârii de Consiliu Local nr. 247 din 30.08.2018 referitoare la atestarea apartenenţei şi intabularea  în domeniul privat  al  Municipiului Tîrgu Mureş a cotei de 2114/285390 (aferenta ap.nr.III) din suprafaţa totală de 945 mp a terenului situat pe str. Revoluţiei nr. 51. Pentru.

13. Proiect de hotărâre privind  modificarea art. 1 din Hotărârea de Consiliu Local nr. 210/26.07.2018 referitoare la  atestarea apartenenţei şi intabularea  în domeniul privat  al  Municipiului Tîrgu Mureş a cotei de 609/3258  din suprafaţa totală de 3429 mp aferentă terenului situat pe str. Livezeni,  nr. 4. Pentru.

14. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei şi intabularea  în domeniul privat  al  Municipiului Tîrgu Mureş a cotelor de 3/32 si 3/32 din suprafaţa totală de 780 mp aferentă terenului situat pe str. Tudor Vladimirescu  nr.137. Pentru.

15. Proiect de hotărâre privind desființarea stației de taxi ”Palatul Culturii” și înființarea unei stații de autobuz pentru curse regulate către Aeroportul International Tîrgu Mureș.
Pentru, după ce a fost acceptat amendamentul meu prin care NU se desființează stația de taxi, iar autobuzele către aeroport vor împărți aceeași stație cu autocarele de turiști, situată cu15 m mai sus.

16. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului A.G.A., dl. Bakos Levente să aprobe documentele referitoare la subiectul de pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Adunării Generale a Acţionarilor  SC Compania Aquaserv SA, din data de 05.11.2018.
Împotrivă, deoarece nu s-a votat amendamentul meu prin care doream să introducem în contractul de furnizare a apei o clauză care obliga Aquaservul să furnizeze la minim 25% din capacitate, adică cel puțin 6 ore pe zi, inclusiv celor cu restanțe. Dreptul la apă potabilă este un drept fundamental, și este inadmisibil ca din motive financiare furnizorul să închidă robinetul pentru o scară întreagă pentru mai multe zile. Deși mai mulți colegi au fost de acord cu mine, după intervenția viceprimarului social democrat (sic!), amendamentul meu a picat. Dânsul spunea că nu putem modifica contractul cadru, în condițiile în care materialul dezbătut conținea tocmai niște modificări ale contractului, propuse de Aquaserv, în favoarea proprie, desigur. Iar pachetul majoritar de acțiuni de la Aquaserv este deținut de Tîrgu Mureș, adică orașul este proprietarul societății respective.

17. Proiect de hotărâre privind instituirea taxei de reabilitare termică, pe o perioadă de 3 ani, pentru  proprietarii unor  apartamente din blocurile din Piața Armatei nr. 30 și Aleea Covasna nr. 12, care au fost reabilitate termic.
Abținere, deoarece se vorbește prin tot orașul despre tarifele ”interesante” practicate la aceste reabilitări.

18. Proiect de hotărâre privind actualizarea art.1 și modificarea art.3 din  Hotărârea  Consiliului Local nr. 227/29.06.2006, privind aprobarea reglementării regimului juridic al terenurilor aferente locuințelor situate pe str. Maramureș și str. Muntenia, construite prin program ANL.
Abținere, deoarece nu dețin destule informații pentru a putea lua o decizie corectă.

19. Proiect de hotărâre privind reînnoirea  unor contracte de închiriere pentru spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţe, precum și repartizarea unui spațiu aflat în proprietatea municipalităţii. Pentru.

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Studiu de Fezabilitate pentru amenajare spaţiu comercial”.
Împotrivă, este același proiect reîncălzit despre finațarea din bugetul orașului a unui complex comercial în cartierul Belvedere, în condițiile în care pentru construirea unei creșe în același cartier așteptăm fonduri europene.

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Modernizare strada Libertăţii, tronson între strada Cuza Vodă şi strada Barajului”
Pentru, mai ales că am primit promisiuni că vor fi amenajate și piste de biciclete de la podul peste Poklos până la intersecția cu strada Barajului..

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii  “Staţie de pompare  strada Serafim Duicu şi expertiză reţea canalizare menajeră”
Împotrivă, deoarece după părerea mea această investiție de cca jumătate de milion de lei ar trebui făcută de cel care va face profit din exploatarea ei, adică Aquaservul.

23. Proiect de hotărâre privind rectificarea  Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al  S.C. Administrator Imobile si Piețe SRL. Tîrgu Mureş pentru anul 2018. Pentru.

24. Proiect de hotărâre privind rectificarea  Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al  S.C. Locativ S.A. Tîrgu Mureş pentru anul 2018. Pentru.

25. Proiect de hotărâre privind  modificarea  HCL nr. 74 din 27 octombrie 2016  pentru aprobarea modificării componenţei Comisiei de atribuire și schimbare de denumiri.
Împotrivă deoarece în loc să ocupăm locul rezervat POL, vacantat prin demisia colegului nostru, s-a redus numărul membrilor comisiei.

26. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către SC Narida SRL a terenului  în suprafaţă de 420,45 mp aparţinând Municipiului Tîrgu Mureş (domeniu public). Pentru.

27. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către SC Palas Com  SRL  a terenului  în suprafaţă de 120 mp aparţinând Statului Român.
Amânat la propunerea POL, deoarece nu putem dispune de un teren care nu aparține orașului.

28. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către SC Narida SRL a terenului  în suprafaţă de 419,15 mp aparţinând Municipiului Tîrgu Mureş (domeniu public). Pentru.

29. Proiect de hotărâre privind asigurarea activității de audit public intern la SC Locativ SA Tg Mureș prin structura de audit public intern din cadrul organului ierarhic superior. Pentru.

30. Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii străzii Toplița din municipiul Tîrgu Mureș în strada Martin Luther utca.
Pentru. Aceasta este a doua tentativă de schimbare după ce prefectul a atacat metoda ”inovativă” inventată de UDMR.

31. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Programului de finanţare nerambursabil din bugetul local al municipiului Tîrgu Mureş, pentru activităţi nonprofit pentru tineri „Tîrgu Mureş Sprijină Tinerii”, actualizat prin Hotărârea Consiliului  local municipal nr. 209/29 iunie 2017. Retras

32. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Protocolul de colaborare încheiat între Municipiul Tîrgu Mureș și agenții economici/instituții în vederea punerii în aplicare a proiectului Municipiului Tîrgu Mureș “Adoptă un spațiu verde!”.
Amânat. Este un proiect funcțional la Cluj, adaptat Tîrgu Mureșului  de către colegul nostru Tatár Lehel, și amânat doar pentru că vine din partea POL. Pentru că argumente împotrivă nu au existat. 

33. Proiect de hotărâre privind eliminarea taxei pentru apele pluviale în municipiul Tîrgu Mureş.
Pentru, s-a propus amânarea pe același motive ca punctul anterior, care nu a trecut. În concluzie, a picat de tot.

34. Proiect de hotărâre privind achiziționarea de material didactic pentru gimnaziile din municipiul Tîrgu Mureș. Amânat.

35. Proiect de hotărâre privind achiziționarea de material didactic pentru liceele din municipiul Tîrgu Mureș.
Amânat. Din același motiv ca și precedentele, adică autorul lui este Radu Bălaș, de la POL.

36. Proiect de hotărâre privind  trecerea unui teren în suprafaţă de 276 mp din Tîrgu Mureş în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş de la  SC. Fusion Construct SRL. Pentru.

37. Proiect de hotărâre privind  trecerea unui teren în suprafaţă de 9 mp din Tîrgu Mureş, str. Pomilor nr.2 în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş de la Burdulea Ovidiu Gheorghe si Burdulea Cecilia Maria. Pentru.

38. Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafaţă de 43 mp din Tîrgu Mureş  str. Vasile Săbădeanu nr. 34  în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş de la Islai Bela şi soţia Islai Ileana. Pentru.

39. Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafaţă de 85 mp din Tîrgu Mureş în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş de la Farkas Carol Lucian şi Pall Erika. Pentru.

40. Proiect de hotărâre privind înscrierea provizorie  în domeniul public al  Municipiului Tîrgu Mureş a terenului în suprafaţă de 11.567mp identificat în CF nr. 133529 Tîrgu Mureş, situat pe  str. Depozitelor fn. Pentru.

41. Proiect de hotărâre privind înscrierea provizorie  în domeniul public al  Municipiului Tîrgu Mureş a terenului în suprafaţă de 6064 mp identificat în CF nr. 126757 Tîrgu Mureş, situat pe  str. Depozitelor fn. Pentru.

42. Proiect de hotărâre privind înscrierea provizorie  în domeniul public al  Municipiului Tîrgu Mureş a terenului în suprafaţă de 6064 mp identificat în CF nr. 126756 Tîrgu Mureş, situat pe  str. Depozitelor fn. Pentru.

43. Proiect de hotărâre privind finanţarea din bugetul local a indemnizaţiei în valută pentru o delegaţie din partea Municipiului și a Consiliului Local Tîrgu Mureş în vederea deplasării la Budapesta / Ungaria, în perioada 8 – 12 noiembrie 2018.
Împotrivă, vezi introducerea articolului. Altă excursie din bani publici.

44. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către Banca Transilvania a terenului în suprafaţă de 3,23 mp aflat în proprietatea Statului Român. Abținere, deoarece nu putem dispune de un teren ce nu aparține orașului.

45. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii de Consiliu Local nr.138/ 30.05.2018 privind schimbarea denumirii străzii „ 30 Decembrie” în strada „ Regele Mihai”.
Pentru, prefectul a cerut anumite modificări care nu influențează esența.

46. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Tîrgu Mureş, pentru perioada noiembrie – decembrie 2018, ianuarie 2019.
Pentru. Pentru următoarele trei ședințe a fost ales viceprimarul PSD Sergiu Papuc

În total 28 pentru, 10 împotrivă, 4 abțineri, restul retrase/amânate

Pápai László, consilier local

 

*sursa imaginii: ardealnews.ro

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>