Ședința Consiliului Local Tîrgu Mureș din luna octombrie a fost în aceeași notă din ultima vreme: PSD, PNL și UDMR resping orice vine de la POL, indiferent despre ce este vorba. Și de data aceasta, consilierii POL au avut pe ordinea de zi patru proiecte de hotărâre, dintre care unul a fost respins și trei au fost amânate.

Proiectul POL respins se referea la scutirea populației de la plata „taxei pe apa de ploaie” şi preluarea acestei cheltuieli de către Primărie, lucru permis în baza unei legi adoptate în luna august de către Parlament. Dacă în alte oraşe populaţia a fost scutită, la noi nu s-a dorit.

Alte trei proiecte de hotărâre au fost amânate, aceasta fiind tot o strategie de prost gust a PNL, PSD şi UDMR, pentru a mai trage de timp şi pentru ca, după o lună, să respingă proiectele. Unul dintre proiecte, iniţiat de Tatár Lehel, se referea la posibilitatea ca agenţiii economici să poată „adopta”un spaţiu verde. Celelalte două, iniţiate de mine, se refereau la finanțarea de material didactic în gimnazii și licee, în valoare de 2,9 milioane de lei. Cei din PNL, PSD și UDMR s-au strofocat să demonstreze că nu se poate/nu e necesar/nu trebuie sau că toți directorii de școli sunt incapabili să facă achiziții (!). Asta chiar dacă anul trecut a fost aprobată finanţarea de material didactic în creşe şi grădiniţe, fără să fie vreo problemă.

Despre cum am votat la şedinţa ordinară a Consiliului Local Tîrgu Mureş din data de 25 octombrie 2018, puteţi afla mai jos.

Proiecte în regim de urgenţă:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea și avizarea documentațiilor pentru delegarea gestiunii activităților de colectare și transport a deșeurilor municipale și a altor fluxuri de deșeuri, pentru municipiul Tîrgu Mureș. (ÎMPOTRIVĂ, deoarece în caietul de sarcini pentru atribuirea serviciului de salubrizare unui nou operator există numeroase lipsuri, care, în viitor, vor putea duce la blocarea serviciului de salubrizare în oraș)

2. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor de salubrizare în Municipiului Tîrgu Mureș. (ÎMPOTRIVĂ, idem ca la punctul 1; în plus, tarifele pentru salubrizare vor crește cu 21%)

Ordinea de zi:

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Unităţii Administrativ Teritoriale – Municipiul Tîrgu Mureş pe anul 2018. (ÎMPOTRIVĂ)

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie pe trimestrul III anul 2018, pentru Unitatea Administrativ Teritorială – Municipiul Tîrgu Mureș. (ÎMPOTRIVĂ, deoarece nu sunt de acord cum a fost cheltuit, procentual, bugetul de către primar: la Educație-puțin, la Concerte-mult)

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic Zonal – stabilire reglementări urbanistice pentru construire spălătorie auto”, Strada PODENI nr. 12 cu regulamentul local de urbanism aferent, Proprietar – Beneficiar: SC”FRESHECO WASH”SRL-D. (PENTRU)

4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic Zonal – introducere teren în intravilan, lotizare teren și stabilire reglementări în vederea construirii de locuințe unifamiliale”, str. Viile Unomaj fnr cu regulamentul local de urbanism aferent Beneficiari: Kosa Laszlo şi Kosa Aniko. (PENTRU)

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcției de Asistență Socială Tîrgu Mureș. (PENTRU)

6. Proiect de hotărâre privind finanţarea din bugetul local a indemnizaţiei în valută pentru o delegaţie din partea Municipiului și a Consiliului Local Tîrgu Mureş în vederea deplasării la Kusadasi/Turcia, în perioada 26-31octombrie 2018. (ÎMPOTRIVĂ, o nouă călătorie pe bani publici, fără ca orașul să se aleagă cu ceva concret)

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii pe specialităţi a membrilor Comisiei sociale de analiză şi soluţionare a cererilor de atribuire a locuinţelor pentru tineri ANL, destinate închirierii în municipiul Tîrgu Mures. (PENTRU)

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea susţinerii financiare a unor unităţi de cult din municipiul Tîrgu Mureş pe anul 2018, în baza O.G. nr. 82/2001 şi a H.G. nr.1470/2002. (ABȚINERE, deoarece nu am fost de acord cu acordarea de fonduri pentru pictarea bisericilor, ci doar pentru renovarea și repararea lăcașurilor de cult)

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de atribuire a spațiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţe, aflate în proprietatea municipalităţii. (PENTRU)

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea susținerii Teatrului Național Tîrgu Mureș în realizarea proiectului cu titlul ”Centenar Româno-Basarabean”. (PENTRU)

11. Proiect de hotărâre privind organizarea unei competiții de proiecte de cercetare pentru stimularea competitivității și creșterea capacității de cercetare-inovare din Municipiul Tîrgu Mureș. (RETRAS)

12. Proiect de hotărâre privind modificarea articolului 1 al Hotărârii de Consiliu Local nr. 247 din 30.08.2018 referitoare la atestarea apartenenţei şi intabularea în domeniul privat al Municipiului Tîrgu Mureş a cotei de 2114/285390(aferenta ap.nr.III) din suprafaţa totală de 945 mp a terenului situat pe str. Revoluţiei nr. 51. (PENTRU)

13. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 din Hotărârea de Consiliu Local nr. 210/26.07.2018 referitoare la atestarea apartenenţei şi intabularea în domeniul privat al Municipiului Tîrgu Mureş a cotei de 609/3258 din suprafaţa totală de 3429 mp aferentă terenului situat pe str. Livezeni, nr. 4. (PENTRU)

14. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei şi intabularea în domeniul privat al Municipiului Tîrgu Mureş a cotelor de 3/32 si 3/32 din suprafaţa totală de 780 mp aferentă terenului situat pe str. Tudor Vladimirescu nr.137. (PENTRU)

15. Proiect de hotărâre privind desființarea stației de taxi ”Palatul Culturii” și înființarea unei stații de autobuz pentru curse regulate către Aeroportul International Tîrgu Mureș. (PENTRU)

16. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului A.G.A., dl. Bakos Levente să aprobe documentele referitoare la subiectul de pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Adunării Generale a Acţionarilor SC Compania Aquaserv SA, din data de 05.11.2018. (ABȚINERE)

17. Proiect de hotărâre privind instituirea taxei de reabilitare termică, pe o perioadă de 3 ani, pentru proprietarii unor apartamente din blocurile din Piața Armatei nr. 30 și Aleea Covasna nr. 12, care au fost reabilitate termic. (PENTRU)

18. Proiect de hotărâre privind actualizarea art.1 și modificarea art.3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 227/29.06.2006, privind aprobarea reglementării regimului juridic al terenurilor aferente locuințelor situate pe str. Maramureș și str. Muntenia, construite prin program ANL. (ABȚINERE)

19. Proiect de hotărâre privind reînnoirea unor contracte de închiriere pentru spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţe, precum și repartizarea unui spațiu aflat în proprietatea municipalităţii. (PENTRU)

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Studiu de Fezabilitate pentru amenajare spaţiu comercial”. (ÎMPOTRIVĂ, deoarece Primăria nu trebuie să finanțeze construirea de magazine, aceasta fiind apanajul privaților)

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Modernizare strada Libertăţii, tronson între strada Cuza Vodă şi strada Barajului”. (PENTRU)

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Staţie de pompare strada Serafim Duicu şi expertiză reţea canalizare menajeră”. (PENTRU)

23. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al S.C. Administrator Imobile si Piețe SRL. Tîrgu Mureş pentru anul 2018. (PENTRU)

24. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al S.C. Locativ S.A. Tîrgu Mureş pentru anul 2018. (PENTRU, se va realiza un lift pentru persoane cu dizabilități în pasajul din Piața Victoriei)

25. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 74 din 27 octombrie 2016 pentru aprobarea modificării componenţei Comisiei de atribuire și schimbare de denumiri. (ABȚINERE, ar fi trebuit ca din comisie să facă parte și un membru POL, dar consilierii ceilalți nu au fost de acord)

26. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către SC Narida SRL a terenului în suprafaţă de 420,45 mp aparţinând Municipiului Tîrgu Mureş (domeniu public). (PENTRU)

27. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către SC Palas Com SRL a terenului în suprafaţă de 120 mp aparţinând Statului Român. (AMÂNAT)

28. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către SC Narida SRL a terenului în suprafaţă de 419,15 mp aparţinând Municipiului Tîrgu Mureş (domeniu public). (PENTRU)

29. Proiect de hotărâre privind asigurarea activității de audit public intern la SC Locativ SA Tg Mureș prin structura de audit public intern din cadrul organului ierarhic superior. (PENTRU)

30. Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii străzii Toplița din municipiul Tîrgu Mureș în strada Martin Luther utca. (PENTRU)

31. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Programului de finanţare nerambursabil din bugetul local al municipiului Tîrgu Mureş, pentru activităţi nonprofit pentru tineri „Tîrgu Mureş Sprijină Tinerii”, actualizat prin Hotărârea Consiliului local municipal nr. 209/29 iunie 2017. (RETRAS)

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolul de colaborare încheiat între Municipiul Tîrgu Mureș și agenții economici/instituții în vederea punerii în aplicare a proiectului Municipiului Tîrgu Mureș “Adoptă un spațiu verde!”. (AMÂNAT, proiectul consilierului POL, Tatár Lehel)

33. Proiect de hotărâre privind eliminarea taxei pentru apele pluviale în municipiul Tîrgu Mureş. (PENTRU, proiect inițiat de mine, a fost respins)

34. Proiect de hotărâre privind achiziționarea de material didactic pentru gimnaziile din municipiul Tîrgu Mureș. (AMÂNAT, proiect inițiat de mine)

35. Proiect de hotărâre privind achiziționarea de material didactic pentru liceele din municipiul Tîrgu Mureș. (AMÂNAT, proiect inițiat de mine)

36. Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafaţă de 276 mp din Tîrgu Mureş în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş de la SC. Fusion Construct SRL. (PENTRU)

37. Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafaţă de 9 mp din Tîrgu Mureş, str. Pomilor nr.2 în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş de la Burdulea Ovidiu Gheorghe si Burdulea Cecilia Maria. (PENTRU)

38. Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafaţă de 43 mp din Tîrgu Mureş str. Vasile Săbădeanu nr. 34 în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş de la Islai Bela şi soţia Islai Ileana. (PENTRU)

39. Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafaţă de 85 mp din Tîrgu Mureş în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş de la Farkas Carol Lucian şi Pall Erika. (PENTRU)

40. Proiect de hotărâre privind înscrierea provizorie în domeniul public al Municipiului Tîrgu Mureş a terenului în suprafaţă de 11.567mp identificat în CF nr. 133529 Tîrgu Mureş, situat pe str. Depozitelor fn. (PENTRU)

41. Proiect de hotărâre privind înscrierea provizorie în domeniul public al Municipiului Tîrgu Mureş a terenului în suprafaţă de 6064 mp identificat în CF nr. 126757 Tîrgu Mureş, situat pe str. Depozitelor fn. (PENTRU)

42. Proiect de hotărâre privind înscrierea provizorie în domeniul public al Municipiului Tîrgu Mureş a terenului în suprafaţă de 6064 mp identificat în CF nr. 126756 Tîrgu Mureş, situat pe str. Depozitelor fn. (PENTRU)

43. Proiect de hotărâre privind finanţarea din bugetul local a indemnizaţiei în valută pentru o delegaţie din partea Municipiului și a Consiliului Local Tîrgu Mureş în vederea deplasării la Budapesta / Ungaria, în perioada 8 – 12 noiembrie 2018. (ÎMPOTRIVĂ, o nouă călătorie pe bani publici, fără ca orașul să se aleagă cu ceva concret)

44. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către Banca Transilvania a terenului în suprafaţă de 3,23 mp aflat în proprietatea Statului Român. (PENTRU)

45. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii de Consiliu Local nr.138/ 30.05.2018 privind schimbarea denumirii străzii „ 30 Decembrie” în strada „ Regele Mihai”. (PENTRU)

46. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Tîrgu Mureş, pentru perioada noiembrie – decembrie 2018, ianuarie 2019. (PENTRU)

Radu Bălaş,

consilier local al municipiului Tîrgu Mureş

  1. Szoke Istvan says:

    Stimate Radu Balas!
    Sunt Szoke Istvan, presedintele Asociatiei Clubul de Dans Sportiv Apollo, si inca nu am primit un raspuns din partea D-voastra, de ce doriti disparitia/destramarea cluburilor nonprofit din municipiu, cu marirea taxelor de inchiriere sali de sport?! Suntem primul club de dans sportiv din Targu Mures, functionam de 25 de ani! Dar, prin marirea chiriei salii, ne faceti imposibila continuarea activitatii noastre! Anul trecut ati putut sa acordati niste facilitati cluburilor sportive, o bula de oxigen, acum ne-ati sufocat complect….! Astfel vom disparea, dar va rog sa incercati sa revizuiti putin atitudinea fata de noi…, pentru ca, sunt convins, ca „gratuitatea” oferita cu mare generozitate altor institutii/cluburi, vor fi in detrimentul sportului muresan! Eu, dupa atatia ani, poate ma voi lasa convins, ca nu ma pot lupta cu aceasta…”mafie”, dar tinerii ambitiosi, care mai doresc intradevar performanta, sa fluture pe cele mai inalte stindarde ale lumii numele clubului, orasului, a tarii, …. cu ei ce veti face?!… As putea sa continui, cum am facut de cateva ori, dar vad ca degeaba…! Sunteti unii dintre putinii care incearca ceva pentru orasul acesta, as dori sa si vad ceva palpabil, cel putin atat: pe ce lume traiesti omule?… sau dute…lasa-ne… vom incerca….! Cu stima, pof. dr. Szoke Istvan.

    • Radu Bălaș says:

      D-le Szoke nu știu când mi-ați mai scris. Nu am văzut. Nu înțeleg de ce ne reproșați nou niște lucruri, care nu depind de noi. Noi nu am sufocat pe nimeni. Aveți dreptate în tot ce spuneți și noi susținem același lucru.Din păcate, consilierii POL sunt doar trei și nu au majoritatea în Consiliul Local. Deciziile care vă sufocă sunt luate de PNL, PSD și UDMR, care au majoritate și decid toate aberațiile din oraș.

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>