După ce inițial, în luna octombrie, au decis să amâne proiectele inițiate de mine, consilierii PNL, PSD și UDMR, loviți probabil de spiritul Crăciunului, au revenit la gânduri mai bune și au aprobat finanțarea materialului didactic pentru gimnaziile și liceele din Tîrgu Mureș. Suma care va fi alocată în anul 2019 este de 1.300.000 de lei pentru gimnazii și 720.000 de lei pentru licee.

Cele două proiecte permit, în premieră, finanțarea de material didactic pentru aceste unități de învățământ, ele adăugându-se celor de anul trecut (inițiate tot de POL) privind finanțarea materialului didactic în grădinițe și creșe. Astfel, gimnaziile și liceele vor fi dotate, pentru prima dată în ultimii 30 de ani, cu instalații și echipamente pentru laboratoarele de fizică și chimie, cu mulaje, schelete și microscoape, cu hărți, cărți, planșe și jocuri didactice sau cu obiecte necesare în sălile de sport. De asemenea, acest proiect permite dotarea cu videoproiectoare și laptopuri în cantități mult mai însemnate decât până acum.

În aceeași ședință, colegii de la celelalte partide au votat proiectul privind reabilitarea monumentelor istorice din Strada Margaretelor nr. 17-18, dar au și respins proiectul Adoptă un spaţiu verde”, ambele fiind iniţiate de colegul meu din POL, Tatár Lehel.

Despre cum am votat la şedinţa ordinară a Consiliului Local Tîrgu Mureş din data de 18 decembrie 2018, puteţi afla mai jos.

Proiecte în regim de urgenţă:

1. Proiect de hotărâre privind execuția preliminară a bugetului general consolidat al UAT Tîrgu Mureș pe anul 2018. (ABȚINERE)

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării din excedentul bugetar a sumei de 1.500.000 pentru acoperira temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile și cheltuielile secțiunii dde funcționare în anul 2018. (ABȚINERE)

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului UAT Tîrgu Mureș pe anul 2018. (ÎMPOTRIVĂ)

4. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului domeniului public al municipiului Tîrgu Mureș, cu modificări și completări ulterioare. (PENTRU)

Ordinea de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic de Detaliu – studiu de amplasament pentru construire casă de locuit ş reglementare accese”, str. Eden f.nr. Proprietari- Beneficiari: Pungea Georgeta-Xenia şi Pungea Gabriel-Vasile. (PENTRU)

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic de Detaliu – studiu de amplasament pentru construire locuință unifamilială D+P+M şi reglementare accese”, Pasaj Pădurii, Nr. 27 Proprietari – Beneficiari: Oltyan Laszlo şi Oltyan Zsuzsanna. (PENTRU)

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii valabilităţii documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic General al Municipiului Tîrgu Mureş” cu regulamentul local de urbanism aferent până la intrarea în vigoare a noului Plan Urbanistic General, beneficiar Municipiul Tîrgu Mureş. (PENTRU)

4. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Tîrgu Mureș. (PENTRU)

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului nr. 4, înregistrat sub numărul 6198/2018, pentru punerea în opera, în urma încheierii concursului de proiect cu tema ”Semn-simbol (totem) la intrarea în Municipiul Tîrgu Mureș”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Tîrgu Mureş nr. 109/30.03.2017. (PENTRU)

6. Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţe, precum și repartizarea unui spațiu aflat în proprietatea municipalităţii. (PENTRU)

7. Proiect de hotărâre privind cuprinderea în contractul de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare nr. 22/202662/05.03.2010, încheiat cu SC Compania Aquaserv SA a noilor mijloace fixe realizate prin contractele de lucrări nr. 107/11.06.2014 „Drum acces, rețea de apă – canal la stațiile de transfer, sortare și compostare deșeuri menajere Vălureni ”, nr. 26/08.02.2018 „ Drum acces, rețea apă-canal pentru stațiile de transfer, sortare, compostare, compactare-ambalare deșeuri menajere și stația de epurare ape uzate provenite din depozitul de deșeuri – Stație de pompare ape uzate menajere și montare hidranți subterani ” în str. Hotarului din Municipiul Tîrgu Mureş”. (PENTRU)

8. Proiect de hotărâre privind planul de lucrări de interes local în anul 2019 pentru beneficiarii venitului minim garantat. (ABȚINERE, deoarece în planul de lucrări nu au intrat și deszăpezirile)

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de lucru pentru acordarea ajutorului de urgenţă în baza art. 28 alin.(2) alin.(4) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările şi completările ulterioare. (PENTRU)

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotei de contribuție proprie a Municipiului Târgu-Mureș de 30 %, pentru anul 2019, la finanțarea proiectelor de investiții privind creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe”. (ABȚINERE, deoarece anveloparea blocurilor pe bani publici creează discriminare)

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea, în fază de propunere, a Criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor destinate închirierii, în mod exclusiv pentru medici rezidenți și tineri specialiști din sănătate, din blocul de locuințe realizat prin A.N.L, situat în municipiul Tîrgu Mureș, str. Gh. Marinescu f.n. (ÎMPOTRIVĂ, deoarece medicii rezidenți au salarii de circa 4.000 de lei, astfel încât nu există niciun motiv pentru a beneficia de chirii preferențiale)

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de atribuire/licitaţie a locurilor de parcare, pentru folosinţă, în parcările de domiciliu din Municipiul Tîrgu Mureş. (RETRAS)

13. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Tîrgu Mureş nr. 214 din 26 iulie 2018 privind transmiterea cu titlu gratuit în gestiunea Administraţiei Domeniului Public şi Administraţiei Serelor, Parcurilor şi Zonelor Verzi a unor bunuri mobile proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş, aflate în gestiunea S.C. Locativ S.A., pentru realizarea unor reparaţii şi întreţineri efectuate exclusiv pe domeniul public al Municipiului Tîrgu Mureş. (PENTRU)

14. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Tîrgu Mureş nr. 86/2008 referitoare la unele măsuri în domeniul circulaţiei vehiculelor cu tracţiune animală în Municipiul Tîrgu Mureş. (PENTRU)

15. Proiect de hotărâre privind alocarea unor sume din bugetul local pentru bursa de merit pentru elevii care învaţă în învăţământ preuniversitar din Municipiul Tîrgu Mureş. (PENTRU)

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolul de colaborare încheiat între Municipiul Tîrgu Mureș și agenții economici/instituții în vederea punerii în aplicare a proiectului Municipiului Tîrgu Mureș “Adoptă un spațiu verde!” (PENTRU, proiect al colegului Tatár Lehel, care a fost respins)

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adiţional pentru prelungirea termenului contractului de concesiune nr. 198/01.07.2011 până la data de 01.07.2026, încheiat între Municipiul Tîrgu Mureș și SC Administrator Imobile și Pieţe SRL. (PENTRU)

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de terenuri dintre dl Niţu Ioan Marcel şi Municipiul Tîrgu Mureş şi revocarea art. 4 din Hotărârea nr. 268/30.06.2011. (PENTRU)

19. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului local nr. 349/2013 privind aprobarea “Regulamentului de autorizare, organizare, atribuirea în gestiune delegată şi controlul executării serviciului de transport în regim de taxi pe raza municipiului Tîrgu Mureş”. (PENTRU)

20. Proiect de hotărâre privind Organizarea concursului de proiecte cu tema „Ambulanța pentru monumente – Margaretelor nr. 17-18”. (PENTRU, proiect al colegului Tatár Lehel, care a fost aprobat)

21. Proiect de hotărâre privind achiziționarea de material didactic pentru gimnaziile din municipiul Tîrgu Mureș. (ABȚINERE, proiect al subsemnatului, care a fost aprobat; abținerea s-a datorat faptului că majoritatea consilierilor nu au înțeles exact despre ce este vorba și au aprobat varianta inițială a proiectului, fără a ține cont de amendamente)

22. Proiect de hotărâre privind achiziționarea de material didactic pentru liceele din municipiul Tîrgu Mureș. (PENTRU, proiect al subsemnatului, care a fost aprobat)

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF) şi a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată, pentru obiectivul “Reconversia funcțională și/sau reutilizarea unor terenuri și suprafețe abandonate și neutilizate din interiorul Municipiului Tîrgu Mureș”, prin POR 2014-2020. (PENTRU)

24. Proiect de hotărâre aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF) şi a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată, pentru obiectivul “Reamenajarea spațiilor urbane cu centru multifuncțional în zonele de locuit marginalizate, în vederea creării de facilități destinate utilizării publice în zone marginalizate din municipiul Tîrgu Mureș”. (PENTRU)

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea,,Registrului local al spaţiilor verzi din Municipiul Tîrgu Mureş. (ABȚINERE)

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui imobil (teren şi construcţie) situat în Tîrgu Mureş str. Islazului nr. 2. (PENTRU)

27. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureș a construcţiei C3 situată în Tîrgu Mureș P-ţa Trandafirilor nr.1, str. Postei nr. 1. (ÎMPOTRIVĂ, deoarece Primăria achiziționează un imobil, fără a ști la ce va fi utilizat)

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de selecţie, procedurile şi criteriile de performanţă pentru funcţia de Director în cadrul Clubului Sportiv Municipal Tîrgu Mureş. (ÎMPOTRIVĂ, deoarece CSM nu ar trebui să existe)

29. Proiect de hotărâre privind modificarea comisiei de licitaţie aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Tîrgu Mureş nr. 13/28.07.2016 referitoare la închirierea prin licitaţie publică a amplasamentelor de comerţ stradal sezonier. (PENTRU)

Radu Bălaş,

consilier local al municipiului Tîrgu Mureş

  1. Din păcate ce s-a cumpărat până acum, e de slabă calitate, de le intermediarii țepari din România, care au adus de ex, microscoape no name și le-au vandut la prețuri de trei ori mai mari. De ce nu se poate cumpăra de la producători direct, sau de pe site-uri internaționale de profil?

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>