În urma problemelor legate de acordarea de subvenții pentru asociații și fundații din domeniul social, ONG-urile din domeniu au stabilit să se întâlnească lunar, în a treia miercuri din luna, să discute cu privire la situațiile cu care se confruntă.

O astfel de întâlnire a avut loc săptămâna trecută, miercuri, 15 februarie. La întâlnire au participat 3 consilieri locali – un consilier local al POL și doi de la UDMR.

S-a discutat cu privire la posibilitățile legale pentru ONGurile din domeniul social din Tîrgu Mureș de a accesa fonduri de la autoritățile publice locale pentru derularea activităților și serviciilor din domeniul social.

1. Legea 34/1998 privind subvențiile pentru unitățile de asisitență socială ale asociațiilor și fundațiilor.
a. Procedura de acordare s-a stabilit prin HCL adoptat în ianuarie 2017.
b. În ședința de Consiliu Local din februarie se va modifica componența Comisiei de evaluare.
c. Se așteaptă ca primele convenții de finanțare să fie încheiate la jumătatea lunii martie.
d. Sumele neacordate în această sesiune se vor utiliza la următoarea sesiune de finanțare (rămâne a se stabili data).

2. Legea 350/2005 privind finanțările nerambursabile din partea autorităților locale pentru ONGuri.
a. Procedura de acordare nu este stabilită încă.
b. S-a convenit a se înainta un proiect de HCL până în vară pentru a se putea acorda din anul 2018 finanțare ONGurilor din domeniul social pe alte tipuri de activități decât prestarea de servicii sociale.

3. Legea 98/2016 privind achizițiile publice.
a. Procedura de acordare nu este stabilită încă.
b. S-a convenit a se înainta un proiect de HCL până în toamnă pentru a se putea implementa procedura în anul 2018 și în funcție de Analiza de nevoi de servicii sociale și Harta furnizorilor de servicii sociale din mun. Tîrgu Mureș.

De asemenea, s-a discutat de estimările bugetare necesare pentru finanțarea serviciilor sociale derulate de ONGuri. Pe baza datelor publice furnizate de Ministerul Muncii și Justiției Sociale și a plafoanelor stabilite pentru subvenționarea acestor servicii vorbim în Tîrgu Mureș de un numar de 32 de servicii sociale private licențiate care au o capacitate cumulată de 978 de locuri / lună și un necesar de subvenționare de cca. 1.957.920 lei / an.

Un calcul similar se poate face pentru a estima bugetul minim necesar al fiecărui serviciu social privat licențiat din mun. Tîrgu Mureș în baza HG nr. 978 din 16 decembrie 2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale, însă nu a fost încă timp să o facem. Aceste calcule de buget estimativ ar fi necesare în vederea contractării unora din serviciile sociale private licențiate de către Primăria Tîrgu Mureș.

Györfi Júlia,

consilier local al municipiului Tîrgu Mureș

 

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>