Amendamentele POL au fost repinse: 750.000 de lei (materiale didactice în grădinițe, o premieră pentru Tîrgu Mureş), 480.000 de lei (obiecte de inventar în cabinete școlare) și 70.000 de lei (lenjerie și mobilier în creșe)

A mai trecut o nouă ședință de Consiliu Local și o nouă rectificare de buget, care mi-a reconfirmat că PSD, PNL și UDMR, prin ai săi consilieri, sunt incoerente, iraţionale și foarte departe de realitățile cotidiene. Ceea ce s-a întâmplat la această rectificare bugetară e foarte greu de explicat (nici ziariștii din sală nu au înțeles nimic pe moment), dar o să încerc să sintetitez:

A. În mapele consilierilor era VARIANTA INIȚIALĂ a bugetului (agreată de comisiile de specialitate).

B. Eu am făcut în plen trei amendamente: 750.000 de lei (materiale didactice în grădinițe, o premieră pentru Tîrgu Mureş), 480.000 de lei (obiecte de inventar în cabinete școlare) și 70.000 (lenjerie și mobilier în creșe).

C. Csiki (UDMR) și Pui (PSD) au făcut amendamente în sensul suplimentării sumelor propuse de mine, deci două grupuri politice susțineau același lucru ca și POL.

D. Magyari (UDMR) a venit cu 10 amendamente „ilogice” (inclusiv bani pentru cluburile sportive, care erau ilegali), de care nu aveau cunoştinţă nici colegii lui din UDMR şi care au „bulversat” inclusiv conducerea Direcţiei Economice.

E. Se supune la vot VARIANTA INIŢIALĂ, care trebuia să fie respinsă, pentru a se putea trece apoi la votarea amendamentelor. Surprinzător, însă, UDMR şi PSD votează PENTRU, adică împotriva propriilor amendamente făcute înainte cu trei minute. E ca şi cum ai plăti avansul la o maşină, primeşti maşina şi pe urmă o distrugi cu barosul. Vă las pe voi să decideţi cine face aşa ceva. Doar POL a votat ÎMPOTRIVA VARIANTEI INIŢIALE, aşa cum era firesc şi în logica lucrurilor, pentru a se putea vota apoi amendamentele noastre (susţinute şi de PSD, şi de UDMR). Ca urmare a fost adoptată VARIANTA INIŢIALĂ (şi PNL a votat pentru), iar POL a devenit singurul partid care a fost ÎMPOTRIVA acestei rectificări.

F. Ulterior consilierii UDMR şi PSD au afirmat că s-au „speriat” de amendamentele lui Magyari şi că au „preferat să nu se mai complice”. Oare aşa se face politică şi administraţie? Nu cred. Unii au afirmat că a fost o „şmecherie”, dar, urmărind reacţiile la cald, vă spun că a fost doar o labilitate emoţională.

G. Consilierii POL aveau de gând să voteze pentru această rectificare bugetară, dacă treceau amendamentele noastre. Amendamentele noastre nu au trecut. Mai încercăm, nu ne lăsăm.

Există părţi bune în urma acestei rectificări bugetare, cu care POL a fost şi este de acord:

  • alocarea a 20.000.000 de lei pentru reparaţii în şcoli.

  • alocarea a 5.000.000 de lei pentru mobilier în şcoli.

  • suplimentarea banilor pentru achiziţia de autobuze, astfel încât vor fi luate în leasing 60 de autobuze (nu 30 cum se stabilise în martie). Dacă lucrurile merg bine, aceste autobuze vor circula prin Tîrgu Mureş în iulie anul viitor.

CUM AM VOTAT:

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Unității Administrativ Teritoriale – Municipiul Tîrgu Mureș pe anul 2017. (ÎMPOTRIVĂ -vezi explicaţiile mai sus)

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic de Detaliu – studiu de amplasament pentru casă de locuit şi garaj auto”, str. Ioan Vescan, fnr. Proprietari – Beneficiari: Muntean Sorin şi Muntean Carmen – Gabriela. (PENTRU)

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic Zonal – stabilire reglementări pentru construire casă de locuit şi împrejmuire”, str. Verii, nr.19, cu regulamentul local de urbanism aferent  Iniţiator: DOBO ELLEMER. (PENTRU)

4. Proiect de hotărâre privind reglementarea înscrierii provizorii în cartea funciară a unui imobil situat pe str. Podeni nr. 13 în patrimoniul Municipiului Tîrgu Mureş. (ABŢINERE)

5. Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren intravilan în suprafaţă de 81 mp din Tîrgu Mureş, str. Eden, în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş de la Nuţu Gheorghe-Cătălin şi soţia Nuţu Mirela-Lucia. (PENTRU)

6. Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 al Hotărârii de Consiliu Local Municipal Tîrgu Mureş nr. 56/23.02.2017 referitor la  reactualizarea componenţei Comisiei de evaluare şi selecționare a proiectelor de finanţare depuse în baza Legii nr. 34/1998 referitoare la acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială. (PENTRU – a fost proiectul meu şi al colegului Hermann, voi fi membru în acestă comisie)

7. Proiect de hotărâre privind modificarea articolului 1 al Hotărârii de Consiliu Local Municipal Tîrgu Mureş nr. 178/18 .05.2017 referitoare la trecerea cotelor din drumul în suprafaţă de 4572 mp din Tîrgu Mureş, str. Constandin Hagi Stoian, în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş. (PENTRU)

8. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor de salubrizare în Municipiul Tîrgu Mureş. (ABŢINERE)

9. Proiect de hotărâre privind reglementarea înscrierii provizorii în cartea funciară a unui imobil situat pe str. Gheorghe Doja în patrimoniul Municipiului Tîrgu Mureş. (ABŢINERE)

10. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului A.G.A., dl. Bakos Levente să aprobe documentele referitoare la subiectele de pe ordinea de zi a şedinţei ordinare ale Adunării Generale a Acţionarilor SC Compania Aquaserv SA, din data de 05.10.2017. (ABŢINERE)

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocațiilor bugetare pentru perioada 1 octombrie – 31 decembrie 2017 pentru asociațiile/fundațiile selecționate în baza Legii nr. 34/1998 cu modificările și completările ulterioare și a H.G. nr.1153/2001 cu modificările și completările ulterioare precum și pentru categoriile de persoane asistate. (ÎMPOTRIVĂ – deoarece ONG-urile au cerut eliminarea art. 4, care introduceau plafoane de venit, POL a făcut amendament în acest sens, dar a fost respins)

12. Proiect de hotărâre privind rectificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Municipal Tîrgu Mureş nr. 242/27.07.2017 referitoare la modificarea tarifelor de salubrizare în Municipiul Tîrgu Mureş. (ABŢINERE – este o rectificare a unui proiect iniţial cu care nu am fost de acord)

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de închiriere între Municipiul Tîrgu Mureş şi Fundaţia Vijf Broden En Twee Vissen în vederea asigurării spaţiului necesar desfăşurării activităţii de învăţământ a structurii fără personalitate juridică arondată Şcolii Gimnaziale „Romulus Guga”. (ÎMPOTRIVĂ – deoarece ONG-urile care se ocupă de problemele romilor au lansat un mesaj în acest sens, invocând segregarea pe criterii etnice. Am fost singurii care am dat credit celor care lucrează în acest domeniu de peste 20 de ani)

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului tehnic şi declararea de utilitate publică de interes local a obiectivului de investiţii „Extindere str. Tudor Vladimirescu, Tîrgu Mureş”. (PENTRU)

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local Municipal Tîrgu Mureş nr. 208/29.06.2017, prin care s-a modificat Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local Municipal Tîrgu Mureş. (ABŢINERE – deoarece este o rectificare la un Regulament care îngrădeşte dreptul la liberă exprimare al consilierilor locali)

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru atragerea investiţilor şi susţinerea dezvoltării economice, prin acordarea unor scutiri de la plata impozitelor pe clădiri şi teren datorate bugetului local al Municipiului Tîrgu Mureș. (ABŢINERE – deoarece cred că orice facilitate oferită unei societăţi comerciale denaturează piaţa economică liberă)

17. Proiect de hotărâre privind actualizarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Serviciului Public Administraţia Domeniului Public. (PENTRU)

18. Proiect de hotărâre privind numirea în calitate de reprezentanți ai Consiliului Local Municipal Tîrgu Mureș, cu atribuțiile aferente în consiliile de administrație ale unităților de învățământ din Municipiul Tîrgu Mureș, în anul școlar 2017-2018. (PENTRU – voi fi în trei consilii de administraţie , cele ale Gimnaziului Bălcescu, Gimnaziului Cuza şi Grădiniţei PP 16)

19. Proiect de hotărâre privind finanţarea din bugetul local a indemnizaţiei în valută pentru o delegaţie din partea Municipiului și a Consiliului Local Tîrgu Mureş în vederea deplasării la Strumyani / Bulgaria, în perioada 19 – 23 octombrie. (ÎMPOTRIVĂ – deoarece consider că aleşii locali trebuie să meargă pentru a învăţa ceva, care poate să aibă aplicabilitate concretă în Tîrgu Mureş, nu să meargă la distracţie pe bani publici)

20. Proiect de hotărâre privind finanţarea din bugetul local a indemnizaţiei în valută pentru o delegaţie din partea Municipiului și a Consiliului Local Tîrgu Mureş în vederea deplasării la Kusadasi/Turcia, în perioada 23 – 31  octombrie 2017. (ÎMPOTRIVĂ – deoarece consider că aleşii locali trebuie să meargă pentru a învăţa ceva, care poate să aibă aplicabilitate concretă în Tîrgu Mureş, nu să meargă la distracţie pe bani publici)

21. Proiect de hotărâre privind finanţarea din bugetul local a indemnizaţiei în valută pentru o delegaţie din partea Municipiului și a Consiliului Local Tîrgu Mureş în vederea deplasării la Ilmenau / Germania, în perioada 30 septembrie – 5 octombrie 2017. (ÎMPOTRIVĂ – deoarece consider că aleşii locali trebuie să meargă pentru a învăţa ceva, care poate să aibă aplicabilitate concretă în Tîrgu Mureş, nu să meargă la distracţie pe bani publici)

22. Proiect de hotărâre privind finanţarea din bugetul local a indemnizaţiei în valută pentru o delegaţie din partea Municipiului și a Consiliului Local Tîrgu Mureş în vederea deplasării la Chișinău/Moldova, în perioada 13 -15  octombrie 2017. (ÎMPOTRIVĂ – deoarece consider că aleşii locali trebuie să meargă pentru a învăţa ceva, care poate să aibă aplicabilitate concretă în Tîrgu Mureş, nu să meargă la distracţie pe bani publici)

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unui teren în suprafață de 2.000 mp situat în Tîrgu Mureș str. Depozitelor nr. 24. (NU AM VOTAT – eram ieşit din sala de şedinţe).

24. Proiect de hotărâre privind unele modificări la Statul de funcţii și Organigrama  Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Tîrgu Mureș –  Direcția școli. (ÎMPOTRIVĂ – deoarece consider că măririle de salarii care vor urma şi care se alătură celor de acum două luni, vor duce la o viitoare criză economică)

25. Proiect de hotărâre privind modificarea art.102 a Hotărârii de Consiliu Local Municipal Tîrgu Mureş nr. 231/27.07.2017 referitoare la aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Serviciului Public de Exploatare şi Întreţinere a Parcărilor şi Zonelor de Staţionare cu Plată în Regim de Autotaxare, aflate pe Domeniul Public al Municipiului Tîrgu Mureş. (ÎMPOTRIVĂ – deoarece amendamentul colegei Györfi, privind persoanele cu dizabilităţi a fost respins).

Radu Bălaş,

consilier local al municipiului Tîrgu Mureş

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>