Concesionarea pentru 1,2 milioane de lei/an rămâne în vigoare, chiar dacă potențialul de încasare pentru un an este de 6 milioane de lei!

POL a avut trei proiecte pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Tîrgu Mureș din data de 30 august 2018, dintre care două au fost respinse și unul amânat.

Primul proiect, inițiat de mine, a fost cel referitor la anularea unei hotărâri precedente, prin care s-a aprobat construirea unei terase de lemn la Platoul Cornești pentru exorbitanta sumă de 400.000 de euro. Dincolo de suma umflată, proiectul nu este sustenabil nici din punct de vedere economic sau al oportunității. Unii dintre consilieri și-au manifestat regretul că au votat construirea acestei terase acum două luni, așa încât am venit cu acest proiect de anulare. Dar, ce să vezi, s-au răzgândit între timp. De fapt, nu ei, ci șefii de partid, care le spun cum să voteze.

Al doilea proiect, inițiat de toți cei trei consilieri POL, se referă la gestionarea directă a parcărilor de către Primărie, prin ADP. Acum este în vigoare o hotărâre care decide concesionarea parcărilor pentru 1,2 milioane de lei/an. Dar această sumă a fost încasată în doar șase săptămâni de administrare provizorie a parcărilor de către ADP, ceea ce demonstrează că potențialul este de circa 6 milioane de lei. Dacă Primăria va licita concesionarea, va fi caz penal, pentru prejudicierea conștientă a bugetului local. Proiectul a fost respins, așa că deocamdată parcările sunt administrate PROVIZORIU de către ADP.

Al treilea proiect, inițiat de mine, se referă la oferirea gratuită a sălilor de curs și suportarea cheltuielilor cu utilitățile de către municipiul Tîrgu Mureș pentru programul after school al elevilor din clasele 0-IV. De fapt, prin acest proiect se dorește reglementarea unei stări de fapt. Cei din PNL, PSD și UDMR au găsit tot felul de motivații puerile pentru a amâna proiectul, reieșind până la urmă faptul că proiectul este bun, dar nu ar trebui ca POL să-și facă imagine pozitivă în oraș. Așa încât am decis ca proiectul meu să fie inițiat luna viitoare de câte un consilier de la fiecare partid, pentru că scopul nostru este de a trece proiectul, nu de a ne face noi imagine cu orice preț.

Despre ce s-a mai discutat în şedinţă şi despre cum am votat, puteţi afla mai jos.

Proiecte în regim de urgenţă:

1. Proiect de hotărâre privind contractarea unui credit în valoare de 33.582.570 de lei pentru amenajarea parcării subterane din Piața Trandafirilor (ABȚINERE)

Ordinea de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea reorganizării Serviciului Public de Asistenţă Socială Tîrgu Mureş în Direcţia de Asistenţă Socială Tîrgu Mureş, cu personalitate juridică, modificarea corespunzătoare a structurii organizatorice, aprobarea organigramei, a numărului de personal şi a statului de funcţii. (ÎMPOTRIVĂ, doarece se mai înființează încă 17 posturi noi, în condițiile în care primăria Tîrgu Mureș are cei mai mulți angajați/cap de locuitor din România)

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului Unităţii Administrativ-Teritoriale Tîrgu Mureş. (ÎMPOTRIVĂ, idem ca la punctul 1)

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic Zonal – reconversie de U.T.R. pentru construire locuințe colective și dotări”, zona str. Măgurei – Calea Sighişoarei – str. Parângului, cu regulamentul local de urbanism aferent Iniţiator: Gross Adrian- Laurenţiu. (PENTRU)

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „ Plan Urbanistic Zonal- stabilire reglementări pentru amenajare acces și construire locuințe”, str. Digului fnr., cu regulamentul local de urbanism aferent, Iniţiator: Ormenişan Dan Lucian. (PENTRU)

5. Proiect de hotărâre privind finanţarea din bugetul local a indemnizaţiei în valută pentru o delegaţie din partea Municipiului și a Consiliului Local Tîrgu Mureş în vederea deplasării la Seoul/Coreea de Sud, în perioada 14 – 20 septembrie 2018. (ÎMPOTRIVĂ, doarece această deplasare nu aduce niciun beneficiu orașului, ba, mai mult, aduce deservicii, liderul Man Hee Lee fiind un controversat personaj coreean, care spune despre el că este Mântuitorul. Unora le-a fost rușine să se vadă că sunt pentru o asemenea aberație și au decis să se voteze secret.)

6. Proiect de hotărâre privind stabilirea cantităţii de masă lemnoasă care urmează a fi recoltată în anul 2018 din fondul forestier proprietate a Municipiului Tîrgu Mureş şi modul de valorificare a acesteia. (ABȚINERE)

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Amenajare padoc ierbivore africane” în incinta Gradinii Zoologice Tîrgu Mureș. (ABȚINERE)

8. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului local Tîrgu Mureş nr. 158 din 30 mai 2018 referitoare la numirea din partea Consiliului local Tîrgu Mureș a membrilor în Comitetul director al Clubului Sportiv Municipal Tîrgu Mureș. (ÎMPOTRIVĂ, deoarece în capitalism nu trebuie să existe cluburi sportive de stat, ca în vremea comunismului)

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea susţinerii financiare a unor unităţi de cult din municipiul Tîrgu Mureş pe anul 2018, în baza O.G. nr. 82/2001 şi a H.G. nr.1470/2002. (ABȚINERE, doarece nu am fost de acord nu finanțarea picturilor în biserici, ci doar cu sprijin pentru serviciile sociale ale bisericilor și pentru reparații la lăcașurile de cult)

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri în vederea desfăşurării activităţii Grădiniţei din cadrul Liceului Vocaţional Reformat din municipiul Tîrgu Mureş. (PENTRU)

11. Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local Tîrgu Mureş nr. 196 /26.07.2018 referitoare la aprobarea Studiului de Fezabilitate, indicatorii tehnico-economici și soluțiile tehnice pentru Iluminatul arhitectural la obiectivele Catedrala Înălțării Domnului, Catedrala Buna Vestire, Parohia Romano-Catolică I, Biserica Reformată din Cetatea Medievală, Primăria Municipiului Tîrgu Mureș. (ABȚINERE, deoarece consider că suma alocată pentru acest deziderat este mult prea mare în raport cu lucrări similare în alte orașe)

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Studiu de fezabilitate Reparaţii şi consolidare bloc strada Cisnădiei nr. 13 şi mansardare blocuri strada Cisnădiei nr. 13 şi nr. 15”. (ABȚINERE)

13. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei şi intabularea în domeniul privat al Municipiului Tîrgu Mureş a cotei de 2/28 din suprafaţa totală de 1008 mp aferentă terenului situat pe str. Negoiului f. nr. (PENTRU)

14. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei şi intabulare în domeniul privat al Municipiului Tîrgu Mureş a suprafetei de 322 mp aferentă terenului situat pe str. Argeşului. (PENTRU)

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării criteriului VII din anexa nr. 1 și aprobarea completării cu litera Y a anexei nr. 2 a Hotărârii de Consiliu Local Tîrgu Mureş nr. 307 din 23 noiembrie 2017 privind aprobarea contravalorii serviciilor prestate, de către Serviciul public – Administraţia domeniului public, pentru anul 2018 precum şi instituirea unor contravenţii şi sancţiuni aplicabile acestora. (ÎMPOTRIVĂ, deoarece este, de fapt, un proiect care vină să facă mai dificilă orice tentativă de strângere de semnături și, ca atare, să limiteze spiritul civic)

16. Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafaţă de 35 mp din Tîrgu Mureş str. Vasile Săbădeanu în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş de la Moldovan Alexandru. (PENTRU)

17. Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafaţă de 22 mp din Tîrgu Mureş str. Pomilor, nr. 2 în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş de la Palcu Liviu Stelian. (PENTRU)

18. Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafaţă de 131 mp din Tîrgu Mureş în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş de la Friciu Savu si soţia Friciu Carolina Eugenia. (PENTRU)

19. Proiect de hotărâre privind abrogarea Hotărârii de Consiliu Local Tîrgu Mureş nr. 209/2015 în vederea facilitării demersurilor cu privire la valorificarea unor mijloace fixe din proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş, propuse spre scoatere din funcţiune de către S.C. Compania Aquaserv S.A. (PENTRU)

20. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului A.G.A., dl. Bakos Levente să aprobe documentele referitoare la subiectele de pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a Adunării Generale a Acţionarilor  SC Compania Aquaserv SA, din data de 09.10.2018. (PENTRU)

21. Proiect de hotărâre privind modificarea articolului 1 al Hotărârii de Consiliu Local Tîrgu Mureş nr.153 din 30.05.2018. (PENTRU)

22. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Serviciului Public de Exploatare şi Întreţinere a Parcărilor şi Zonelor de Staţionare cu Plată în Regim de Autotaxare, aflate pe Domeniul Public al Municipiului Tîrgu Mureş. (PENTRU)

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unui imobil (teren și construcție) situat în Tîrgu Mureș str. Rodnei, nr. 34. (PENTRU)

24. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Tîrgu Mureş nr. 353/2017 privind înfiinţarea Clubului Sportiv Municipal Tîrgu Mureș. (ÎMPOTRIVĂ deoarece în capitalism nu trebuie să existe cluburi sportive de stat, ca în comunism. Acest CSM va avea mai multe ramuri sportive decât cluburile Steaua sau Dinamo de pe vremea lui Ceaușescu)

25. Proiect de hotărâre privind prima înscriere şi atestarea apartenenţei în domeniul privat al Municipiului Tîrgu Mureş a terenului în suprafaţă de 2018 mp înscris în CF 1355 Tîrgu Mureş situat pe B-dul 22 Decembrie 1989. (PENTRU)

26. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei şi intabularea în domeniul privat al Municipiului Tîrgu Mureş a cotei de 2114/285390(aferenta ap.nr.III) din suprafaţa totală de 945 mp a terenului situat pe str. Revoluţiei nr. 51. (PENTRU)

27. Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafaţă de 28 mp în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş de la Goron Lucia, Goron Dorel, Oprea Niculaie, Oprea Ileana şi Oprea Paul Alin. (PENTRU)

28. Proiect de hotărâre privind organizarea concursului de idei „Academia de Arte Frumoase Tîrgu Mureş”. (PENTRU)

29. Proiect de hotărâre privind încheierea unui act adiţional la Contractul de societate simplă încheiat între MUNICIPIUL TÎRGU MUREŞ şi ADMINISTRAŢIE ŞI TURISM SRL, aprobat prin Hotărârea Consiliului local municipal Tîrgu Mureş nr. 191/18 mai 2017. (ÎMPOTRIVĂ, deoarece această societatea administrează restaurant și hotel, care sunt apanajul privaților, nu al statului)

30. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului local municipal Tîrgu Mureş nr. 86/2008 referitoare la unele măsuri în domeniul circulaţiei vehiculelor cu tracţiune animală în Municipiul Tîrgu Mureş. (ABȚINERE, deoarece proiectul este confuz și ar putea fi amendat orice trecător cu un cărucior cu copil mic, care nu are loc pe trotuar și merge pe carosabil)

31. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 171 din 28.06.2018 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici – Studiul de fezabilitate pentru „Terasă restaurant cu belvedere în zona amfiteatrului de la Platoul Corneşti, cu proiectele aferente”. (PENTRU, proiectul meu, a fost respins)

32. Proiect de hotărâre privind gestionarea directă a parcărilor din municipiul Tîrgu Mureș de către Administrația Domeniului Public. (PENTRU, proiectul meu, a fost respins)

33. Proiect de hotărâre privind oferirea gratuită a sălilor de curs și suportarea cheltuielilor cu utilitățile de către municipiul Tîrgu Mureș pentru programul after school al elevilor din clasele 0-IV. (AMÂNAT, proiectul meu)

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic Zonal- reconversie de U.T.R. „VT” în U.T.R. „CML”- zona mixtă conţinând servicii şi echipamente publice, servicii de interes general- manageriale, tehnice, profesionale, sociale, comerţ, hoteluri, restaurante, loisir, sănătate, sport şi locuinţe”, Aleea Carpaţi nr. 59 cu regulamentul local de urbanism aferent beneficiari: Fărcaş Ioan- Eugen şi Fărcaş Jenica. (ABȚINERE, deoarece se intenționează construirea unui hotel cu 10 etaje, dar fără parcare subterană)

35. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local municipal Tîrgu Mureş nr. 6/2016 referitoare la alegerea membrilor comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al municipiului Tîrgu Mureş. (PENTRU)

36. Proiect de hotărâre privind exercitarea dreptului de preemţiune a Consiliului Local Municipal Tîrgu Mures, pentru parte din imobilul situat în Tîrgu Mures, Piaţa Trandafirilor nr. 2, monument istoric, cod LMI: MS-II-m-B-15549, ”Casa Gorog”. (ÎMPOTRIVĂ, deoarece Primăria are de gând să achiziționeze spațiul fostei Pizzeria Itala, adică să mai facă un restaurant din bani publici)

Radu Bălaş,

consilier local al municipiului Tîrgu Mureş

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>