După mulți ani de zile în care interesele automobiliștior erau puse înaintea tuturor, la ședința din noiembrie s-a votat în regim de urgență un proiect de hotărâre care prevede modificarea infrastructurii rutiere pe strada Gheorghe Doja, pentru a crea o bandă separată pentru transportul în comun. Concret, între strada Recoltei și sensul giratoriu de la gară va exista câte o bandă pe sens, separată fizic de restul carosabilului, pe care vor putea circula doar autobuzele, bicicletele și probabil taxiurile. Astfel se va crea un coridor pe care autobuzele vor ajunge mult mai repede de la Azomureș până în centru și înapoi. Pe tronsonul cuprins între strada Budiului și Piața Victoriei delimitarea se va face doar prin marcaje. Proiectul va fi realizat din fonduri europene (dacă se câștigă proiectul) și este strâns legat de celălalt proiect care prevede achiziționarea de autobuze ecologice (hibride).

Salutăm această schimbare de optică a primăriei după zeci de ani în care, prin măsurile implementate, interesele celorlalți participanți la trafic – pietoni, bicicliști – erau ignorate sau tratate superficial. Sperăm că de acum încolo aceasta va fi direcția adoptată, concepție pe care o promovează și POL încă de la înființare.

Să vedem acum în ce fel am votat și de ce

Proiectele de pe ordinea de zi

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Unităţii Administrativ Teritoriale – Municipiul Tîrgu Mureş pe anul 2018.
Împotrivă. Vom vota întotdeauna împotrivă până când se risipesc milioane de lei anual pe concerte gratuite și chermeze.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor taxe speciale pe anul 2019. Pentru.

3. Proiect de hotărâre privind  aprobarea cuantumului unor taxe speciale percepute prin Serviciul Fond Funciar şi Registrul Agricol pe anul 2019.
Pentru. S-a adoptat propunerea noastră, a celor din comisia de buget privind uniformizarea acestor taxe, la 15 lei. Propunerile initiale au fost de 25, 13, 15, 17 lei. Interesantă este ultima taxă, cea de ”căutare în arhivă”. Într-o instituție ”normală” arhiva ar trebui să fie demult digitalizată, doar la noi nu se știe că există DMS (document management system).

4. Proiect  de hotărâre privind stabilirea cuantumului taxelor speciale pe anul 2019 percepute prin Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor Tîrgu Mureș.
Pentru. În comisia de buget am reușit să reduc taxa de căsătorie la 100 de lei, amendament acceptat și în plen.

5. Proiect de hotărâre privind modificarea  şi completarea Hotărârii Consiliului local Municipal Tîrgu Mureş  nr. 109 din 26 aprilie 2018 referitoare la aprobarea contravalorii serviciilor de către Complexul de Agrement şi Sport „Mureşul” şi Bazinul Acoperit Piscină „ing. Mircea Birău” pentru anul 2019.
Pentru. Modificarea se referă la cei care sunt cazați pe teritoriul Week-end-ului, de acum încolo vor putea intra gratuit pe poartă.

6. Proiect de hotărâre privind  modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Municipal Tîrgu Mureş  nr. 108/2018 referitoare la aprobarea contravalorii serviciilor prestate de către Serviciul Public de Utilități Municipale pentru anul 2019.
Împotrivă, deoarece nu s-a votat amendamentul colegului meu privind o prevedere discriminatorie legată de închirierea terenurilor de sport. Mai concret, există un punctaj de la 1 la 8 puncte pe patru criterii pentru asociațiile și cluburile sportive. Deci punctajul maxim ce se poate acorda este 32. Iar în regulament se specifică, că CSM-ul primește din oficiu 5 puncte și prin asta i se asigură întâietate la închirierea tuturor terenurilor. Deasemena s-a respins și amendamentul meu prin care am solicitat afișarea ”orarului” pentru aceste terenuri sportive, să se vadă cine și când le închiriază.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic Zonal – reconformare parţială zonă funcţională pentru reamenajare şi extindere hală de producţie”, str. Prutului nr.22 cu regulamentul local de urbanism aferent, beneficiar: Bodor Constantin. Pentru.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic de Detaliu – studiu de amplasament pentru construire casă de locuit”,  str. Ceangăilor f.nr., proprietar – beneficiar:  Raţiu Doina. Pentru.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic Zonal – reconversie funcțională zonă în vederea stabilirii reglementărilor urbanistice necesare construirii unui bloc de locuințe colective”, str.  Margaretelor nr. 17/A, cu regulamentul local de urbanism aferent, beneficiar: SC „ODBC CONS” SRL.
Abținere. Nu cred că zona aleasă este potrivită pentru construcția unui bloc de locuințe.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism “Planul urbanistic zonal – reconformare zonă în vederea construirii de locuințe unifamiliale” Str. Jean Monnet  f.nr. cu regulamentul local de urbanism aferent, beneficiari: Borsos Miklos, Borsos Lajos, Borsos Andras, Horvath Attila Laszlo, Strete Augustin, Strete Ramona Lucreţia. Pentru.

11. Proiect de hotărâre privind  modificarea art. 1  al Hotărârii Consiliului local  nr. 253 din 30 august 2018 referitoare la exercitarea dreptului de preemțiune a Consiliului Local  Municipal Tîrgu Mureș pentru parte din imobilul situat în Tîrgu Mureș, P-ța Trandafirilor nr. 2, monument istoric, cod LMI:MS-II-m-B-15549, ,,Casa Gorog”.
Împotrivă. Acest proiect a mai fost dezbătut, nu suntem de acord ca Primăria să mai achiziționeze un monument istoric, deoarece a dovedit dealungul anilor, că nu poate avea grijă de ele, cum se vede și pe strada Margaretelor.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Aparatului de specialitate al Primarului Unităţii Administrativ – Teritoriale Tîrgu Mureş ca urmare a reorganizării Direcției poliția locală.
Pentru. Este o solicitare venită din partea directorului Poliției Locale, prin care cere desființarea celor două posturi de directori adjuncți. Personal sunt de acord, dar cum a spus și colegul meu Radu Bălaș în intervenția sa, pe acest model am putea desființa toate posturile de directori adjuncți.

13. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei pentru analiza şi soluţionarea cererilor debitorilor care solicită stingerea unor creanţe fiscale, prin trecerea în proprietatea publică a Municipiului Tîrgu Mureș  a unor bunuri imobile.
Împotrivă. Consider că este o comisie inutilă, mai ales în condițiile în care niciunul din viceprimari nu ne-a putut preciza câte astfel de solicitări se primesc anual.

14. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea  Hotărârii Consiliului local  nr. 349/2013 privind aprobarea “Regulamentului de autorizare, organizare, atribuirea în gestiune delegată şi controlul executării serviciului de transport în regim de taxi pe raza municipiului Tîrgu Mureş”.
Am fost de acord cu colegul Bakos care a cerut amânarea acestui proiect, deoarece cei responsabili au venit cu un Regulament făcut în 2013, neadaptat anului 2018 (de exemplu se punctează motorizarea mașinii, punctajul maxim îl primesc motoarele Euro 5, iar regulamentul nici nu pomenește de mașini electrice, hybride sau cu motoare Euro 6).

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea susţinerii financiare a unor unităţi de cult din municipiul Tîrgu Mureş pe anul 2018, în baza O.G. nr. 82/2001 şi a H.G. nr.1470/2002.
Pentru. S-au cerut niște bani pentru reparații curente, și mai sunt disponibile sume din bugetul votat pentru 2018.

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului fişelor de evaluare care stau la baza calculării redevenţelor pentru contractele de concesiune ce urmează a fi încheiate în cursul anului 2019, precum şi a modului de calcul a redevenţelor.
Pentru. Anul trecut s-a modificat acest mod de calcul și ne-am trezit că pentru același teren redevențele au scăzut la jumătate, și implicit și veniturile orașului din redevențe. Prin această hotărâre se revine la modelul ”vechi” de calcul.

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui imobil (teren şi construcţie) situat în Tîrgu Mureş str. Islazului nr. 2.
Abținere. Există anumite suspiciuni legate de acest imobil, în acte figurând altceva decât în realitate.

18. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către SC Palas Com  SRL  a terenului  înn realitate.suprafaţă de 120 mp aparţinând Statului Român.
Abținere. Nu cred că putem dispune de ceva ce nu este al nostru.

19. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Local Municipal Tîrgu Mureş nr. 268 din 20.09.2018 cu privire la aprobarea tarifelor sălilor de sport aflate în administrarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Tîrgu Mureş.
Pentru. După lungi discuții s-a ajuns la varianta ca sălile de sport mici, slab dotate să aibă un tarif de închiriere fix, de 45 lei/oră.

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea  proiectului reorganizării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Tîrgu Mureş, pentru anul şcolar 2019-2020.
Pentru. Prin această propunere se renunță la practica arondării grădinițelor la școli.

21. Proiect de hotărâre privind instituirea TAXEI DE REABILITARE TERMICĂ, pe o perioadă de 3 ani, pentru  proprietarii unor  apartamente din blocurile din Piața Trandafirilor nr. 27 – 30, B-dul Pandurilor nr. 5 – 7 și Aleea Carpați nr. 43, care au fost reabilitate termic”.
Abținere. După părerea mea aceste lucrări ar trebui efectuate doar când toți proprietarii de apartamente sunt de acord.

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele : „Lucrări de intervenție privind creşterea eficienţei energetice la 14 blocuri de locuinţe din Tîrgu Mureş”.
Împotrivă. Se vehiculează prin oraș diverse informații despre ”afaceri cu termoizolația”.

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele: „Lucrări de intervenție privind creşterea eficienţei energetice la 13 blocuri de locuinţe din Tîrgu Mureş”.
Împotrivă, idem 22.

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Înțelegerii de cooperare economică și culturală între Municipiul Tîrgu Mureș și orașul Pistoia din Italia.
Pentru. Ca să nu fim acuzați că suntem împotriva colaborărilor transfrontaliere, dar protocolul votat nu conține nimic concret, par a fi doar niște vorbe în vânt.

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici pentru  „Observator astronomic  Platoul Corneşti”  Studiu de fezabilitate.
Împotrivă. În luarea mea de cuvânt am atras atenția că din sumele preconizate nu se poate amenaja un observator astronomic dotat corespunzător, că poluarea luminoasă este foarte mare în locația aleasă și că singurul observator astronomic din Transilvania, cel de la Baia Mare este falimentar de la deschidere. Desigur, proiectul a trecut în forma inițială.

26. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului A.G.A., dl. Bakos Levente să aprobe documentele referitoare la subiectul de pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Adunării Generale a Acționarilor SC Compania Aquaserv SA, din data de 18.12.2018. Pentru.

27. Proiect de hotărâre privind actualizarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Serviciului Public Administraţia Domeniului Public;
Abținere. Am primit noul Regulament fără să știm ce se modifică.

28. Proiect de hotărâre privind  aprobarea partajului voluntar asupra imobilului situat în str. Rozelor 1 A. Pentru.

29. Proiect de hotărâre privind trecerea  unei cote de 60/294 din  terenul în suprafaţă de 294 mp din Tîrgu Mureş,  în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş de la Bugnar Ion–Adrian si soţia Bugnar Alexandra–Daniela. Pentru.

30. Proiect de hotărâre privind trecerea  unui teren în suprafaţă de 12 mp din Tîrgu Mureş,  în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş de la Bugnar Ion–Adrian si soţia Bugnar Alexandra–Daniela. Pentru.

31. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureș a construcţiei  C3 situată în Tîrgu Mureș  P-ţa Trandafirilor nr.1, str. Postei nr. 1.
Împotrivă, Primăria nu este în stare să aibă grijă de monumentele istorice pe care le deține, nu este cazul să mai achiziționăm și altele. Mai ales că motivul invocat este că deținem o clădire goală lângă aceasta (fosta Casa Căsătoriilor).

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza D.A.L.I. conf. HG 907/2016) şi a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea investiției, pentru proiectul: „Transformarea străzilor cu circulație pietonală intensă-zona Clinicilor în trasee mai prietenoase față de pietoni si bicicliști”, propus a se finanța prin POR 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritate de investiții 4.e, Obiectiv Specific 4.1 Reducerea emisiilor de carbon in municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană.
Pentru. Primul proiect cu șanse de realizare pentru piste de biciclete. S-a ales această zonă pentru că UMFTS derulează deja un program de închiriere de biciclete.

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru proiectul „Achiziționarea de autobuze ecologice care să deservească transportul public de călători al Municipiului Tîrgu Mureș”, aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți investiției și a valorii totale a investiției.
Pentru. Acest proiect a fost prezentat și dezbătut de consilierii care s-au arătat interesați în cursul zilei de luni, 26 noiembrie. Dacă se realizează, orașul va avea zeci de autobuze hibride.

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocațiilor bugetare pentru perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2019, pentru asociațiile şi fundațiile  acreditate ca furnizori de servicii sociale,  selecționate în baza Legii nr. 34/1998 cu modificările și completările ulterioare și a HG. nr.1153/2001 cu modificările și completările ulterioare.
Pentru. În sfârșit sumele se aprobă din timp astfel încât furnizorii de servicii sociale să nu rămână fără fonduri până la aprobarea bugetului pe anul 2019.

35. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere și a  contribuției lunare de întreținere, pentru anul 2019, datorate de persoanele vârstnice beneficiare ale Căminului pentru persoane vârstnice Tîrgu Mureș şi a categoriilor de venituri luate în calcul la stabilirea venitului lunar pe membru de  familie în baza căruia se stabilește contribuția lunară de întreținere datorată de susținătorii legali ai persoanelor vârstnice.
Abținere. S-a propus și s-a și votat majorarea contribuției lunare de la 505 la 650 lei, ccea ce reprezintă o creștere de 24%, cu care nu pot fi de acord.

36. Proiect de hotărâre privind asigurarea auditului public intern la SC ADMINISTRAŢIE şi TURISM SRL Tîrgu Mureş prin  structura de audit public intern din cadrul organului ierarhic superior.
Împotrivă, deoarece noi suntem împotriva existenței acestui SRL.

37. Proiect de hotărâre privind  reglementarea înscrierii provizorii în domeniul public  al  Municipiului Tîrgu Mureş a terenului în suprafață de 781 mp,  situat pe str. Păşunii. Pentru.

38. Proiect de hotărâre privind  reglementarea înscrierii provizorii în domeniul public  al  Municipiului Tîrgu Mureş a terenului în suprafața de 38.450 mp din suprafaţa totală de 581.621 mp,  situat pe Calea Sighișoarei.
Împotrivă, deoarece se dorește înscrierea unei parcele dintr-un teren foarte mare, a cărei situație este incertă, existând mai mulți proprietari.

39. Proiect de hotărâre privind aprobarea  Devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați în urma încheierii contractelor de achiziție publică aferente obiectivului de investiții „Reparație capitală pod peste râul Mureș cu pasaj superior peste linia CF Deda -Tg. Mureș- Str. Călărașilor”, finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2017-2020 și a finanțării de la bugetul local a cheltuielilor conform devizului general actualizat și a prevederilor art. 8 din Ordinul M.D.R.A.P. nr 1851/2013 privind Normele metodologice ale Programului Național de Dezvoltare Locală. Pentru.

40. Proiect de hotărâre privind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici  pentru obiectivul de investiţii  „Parcaj subteran, zona  centrală  Piaţa Trandafirilor” din Municipiul Tîrgu Mureş – varianta B.
Amânat. oricum, aș fi votat împotrivă, deoarece în urma sondajului on-line lansat de POL, 62% dintre votanți sunt împotriva realizării unui parcaj subteran în centrul municipiului nostru.

41. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local  nr.256 din  20 septembrie 2018 referitoare la aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF) şi a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată, pentru obiectivul “Amenajare grădiniță și creșă în Cartierul Belvedere”.
Abținere. Din greșeală, am vrut să votez pentru.

42. Proiect de hotărâre privind aprobarea introducerii unor norme de  bune practici în municipiul Tîrgu Mureş în ceea ce priveşte distribuirea de cataloage,  pliante şi flyere publicitare.
Împotrivă. Este un proiect al colegului Peti Andras de la UDMR la elaborarea căruia nu s-a gândit la consecințe. Are o prevedere nerealizabilă conform căreia pentru a distribui materiale publicitare, cataloage, flyere etc trebuie obținut acordul scris al fiecărui proprietar de locuință. În plus, prevede ca din bugetul orașului să se confecționeze cutii poștale speciale pentru reclame și abțibilduri STOP PUB. Nu pot fi de acord să risipim banii orașului pe așa ceva, fiecare asociație ar trebui să-și achiziționeze din fonduri proprii aceste materiale – ceea ce s-a și întâmplat la cele mai multe blocuri din oraș. În plus, acest proiect nu a fost dezbătut în comisia de buget cum era normal.

43. Proiect de hotărâre privind aprobarea amplasării a 17 panouri pentru expoziții fotografice în aer liber și o cameră video pentru  supravegherea zonei;
Pentru, este un proiect bun, probabil aceste panouri vor constitui o atracție turistică.

44. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de desfășurare a performanțelor artistice stradale  în municipiul din Tîrgu Mureș;
Pentru. În sfîrșit se reglementează această activitate, nu era normal ca prin Târgu Mureș artiștii stradali să fie fugăriți de Poliția Locală.

45. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului local nr.  nr. 209 din 29 iunie 2017 referitoare la aprobarea Programului de finanţare nerambursabil din bugetul local al municipiului Tîrgu Mureş, pentru activităţi nonprofit pentru tineri „Tîrgu Mureş Sprijină Tinerii”. Pentru.

În regim de urgență:

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul 2018 al SC The Science City For Research and Medical Informatics SRL.
Împotrivă. De cinci ani, de când există această firmă, rezultatele concrete obținute sunt egale cu 0. Rectificarea s-a cerut deoarece Curtea de Conturi a impus plata impozitelor locale retroactiv, pentru ultimii 5 ani, în valoare de aproape 10 000 de euro. Până acum s-a mers pe ideea că parcurile tehnologice sunt scutite de plata impozitului local, doar că și Curtea de Conturi a constatat că nu s-a realizat acel parc propus.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Reamenajarea infrastructurii pe coridorul deservit de transportul public local pe zona vest-centru a Municipiului Tîrgu Mureş”.
Pentru, vezi introducerea.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării unei delegaţii la Chişinău.
Împotrivă deoarece se participă la o Conferinţă privind infrastructura Republicii Moldova, care nu poate aduce nimic concret şi benefic pentru Tîrgu Mureş.

Pentru26, Împotrivă – 13, Abținere – 7, Amânate – 2

Pápai László

consilier local

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>