Astazi, marți, 11.10.2016 așa cum a fost anunțat, în sala de protocol a Primăriei, la inițiativa mea a fost organizat ședința consultativă cu conducerea Serviciului Public de Asistentă Socială Mureș și a ONG-urilor prestatoare de servicii sociale în vederea realizării caietului de sarcini pentru demararea studiului Analiza de nevoi și Harta prestatorilor de servicii din domeniul social.

Intr-un număr destul de mare au răspuns invitației cele mai cunoscute și active ONG-uri , care activează în Tîrgu Mureș mai ales în sfera socială. Cu toții au salutat atât ideea de a ne așeza împreună la masa pentru a discuta și a găsii soluții la toate problemele și nevoile beneficiarilor din grupurile vulnerabile. Tot așa, cu toții am fost conștienți de faptul de cît de important este realizarea acestui studiu și în ce măsură va fi un ajutor atât pentru instituțiile publice, cât si pentru organizatii nonguvernamentale în:
– Analiza pungilor de sărăcie
– Identificarea și găsirea tuturor prestatorilor de servicii sociale, cît și analiza în ce măsură oferta de servicii sociale publice și private acoperă nevoile de asistență socială ale grupurilor vulnerabile din oraș.
– Realizarea analizei pe nevoi reale și complexe ale beneficiarilor
– Identificarea și vizitarea grupurilor ținta din grupurile vulnerabile pentru obținerea de date și informații de la beneficiari de beneficii și servicii sociale
– Identificarea de noi beneficiari din grupurile vulnerabile, dar fără beneficii sociale (exclușii sociali)
– Dezvoltarea și reforma Sistemului de servicii sociale din localitate

Acest studiu va sta la baza strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale ale municipiului pentru perioada 2017 – 2020, a eventualelor nevoi de reformă în cadrul SPAS, precum și a alocărilor bugetare pentru asistenta sociala municipiului pentru perioada ce urmează. Acest studiu este indispensabil pentru construcția pe baze factuale, pornind de la nevoile reale ale cetățenilor, a sistemului de asistentă socială pentru grupurile vulnerabile din oraș.

După ce s-au examinat documentele de lămurire privind metodologia de lucru propusă, pentru realizarea caietului de sarcini a unui astfel de studiu s-au trasat pașii de urmat. S-a organizat un grup restrâns de lucru din reprezentanții primăriei, reprezentanții din ONGurilor, cât și subsemnata și după un grafic de timp stabilit în cîteva zile ne vom apuca de realizarea caietului de sarcini.

Apoi vor urma următorii pași, pînă la realizarea acestui studiu și apoi implementarea. Cu toții am fost de acord că nu dorim ca rezultatul acestori demersuri să fie doar atât, un studiu!

Pentru mine a fost o experiență plăcută această muncă în echipa și sunt convinsă că doar așa vom putea avansa în dezvoltarea societății noastre. Cu Instituți și Oameni cărora le pasă de cel de lîngă noi!

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>