Mai jos vă enumerăm anumite prevederi privind dezvoltarea economică, socială şi de cadru natural din documentele de planificare ale UAT‐urilor (Unitatea Administrativ-Teritorială), care au stat la baza strategiei de dezvoltare durabilă a Municipiului Tîrgu Mureş 2014 ‐2020 și care au fost identificate ca și priorități relevante pentru Planul de Mobilitate Urbană Durabilă a Municipiului Tîrgu Mureş, adoptată la 27 iulie 2017 prin HOTĂRÂREA nr. 222.

Vă informăm că deși suntem la sfârșitul anului 2017, adică a trecut mai mult de jumătate din timpul care s-a planificat, aceste proiecte propuse nu că nu s-au finalizat, dar majoritatea nici nu au început. Dar poate print-un efort eroic se apucă și termină totul în 3 ani :).

 

Obiectiv strategic

OBS. 1 – Dezvoltarea si regenerarea urbana

Obiectiv specific

I. Creşterea calităţii vieţii urbane

Măsuri

I.1 Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi de siguranţă a cetăţenilor Municipiului Tîrgu-Mureş

Proiecte propuse

 1. Crearea/reabilitarea/modernizarea spațiilor publice urbane (alei, zone verzi neamenajate, terenuri abandonate, zone pietonale, piețe, bazare, locuri de joacă, parcuri, etc.)
 2. Crearea şi reabilitarea infrastructurii de agrement la nivelul cartierelor: locuri de odihnă, locuri de joacă, terenuri de sport

 

Obiectiv specific

II. Dezvoltarea infrastructurii

Măsuri

II.1 Asigurarea unui grad de mobilitate și accesibilitate ridicat

Proiecte propuse

 1. Modernizarea flotei de autobuze, achiziţia de autobuze ecologice, realizarea la capetele liniilor de transport a unor parcări şi staţii intermodale şi de încărcare pentru autobuze electrice
 2. Modernizarea staţiilor de autobuz prin amenajarea acestora cu refugii, mobilier urban, ronduri cu flori, panouri de informare, sisteme digitale de înregistrare
 3. Modernizarea sistemului de semaforizare a intersecţiilor
 4. Crearea unei infrastructuri de staţii de încărcare a vehiculelor electrice (pentru autoturisme private)
 5. Realizarea unei reţele pentru pistele de biciclete care să asigure legăturile dintre cartiere
 6. Dezvoltarea sistemelor trafic integrat în zone de convergenţă socială sau economică
 7. Linii de transport care asigură accesul din cartiere spre toate zonele oraşului
 8. Realizarea unui sistem de transport intermodal pentru persoane la nivelul zonei periurbane
 9. Realizarea unui sistem de transport intermodal pentru transport de mărfuri la nivelul zonei periurbane
 10. Modernizarea autogării
  Remodelarea spaţiului urban în municipiul Tîrgu Mureş prin valorificarea potenţialului pârâului Pocloş
 11. Dezvoltarea unui sistem eficient şi ecologic de parcări subterane şi parcări supraetajate atât în zona centrală, cât şi la nivelul zonelor intens accesate (Spitalul Judeţean, Platoul Corneşti)
 12. Extinderea şi modernizarea spaţiilor de parcare din cartiere
 13. Parcări tip ,,park&ride” amplasate conform plan de mobilitate
 14. Reabilitare străzi, poduri/podeţe, amenajare zona centrală
 15. Prelungire Calea Sighişoarei în direcţia DN 13, Tîrgu Mureş
 16. Tronson de legătură între strada Budiului şi Autostrada Transilvania, Tîrgu Mureş
 17. Stradă care face legătura între DJ135 (spre Livezeni) şi centura ocolitoare propusă de CJ Mureş (DN 13 spre Sighişoara şi DN spre Reghin)
 18. Tren Urban Reghin-Tîrgu Mureş-Aeroportul Transilvania-Războieni
 19. Cale de circulaţie pe latura de NV a municipiului Tîrgu Mureş
 20. Realizarea unei căi rapide de circulaţie rutieră, exclus traficul greu, care să traverseze oraşul pe direcţia Cluj – Reghin, pe traseul actual al căii ferate care se va muta pe malul drept al Mureşului
 21. Extinderea zonei periurbane incluzând şi municipiul Reghin
 22. Construirea unui depou

Pentru cei interesați, aici se poate vizualiza Planul de Mobilitate Urbană Durabilă a Municipiului Tîrgu Mureș, care a fost întocmită în 2017 și aprobată cum am precizat mai sus, deși a fost comandată încă în 2014, prin H O T Ă R Â R E A nr. 197 din 8 iulie 2014…

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>