Cu ocazia primei ședințe a Consiliului Local s-a adoptat proiectul depus de colegul nostru Tatár Lehel privind suprailuminarea a 30 de treceri de pietoni din orașul nostru cu sisteme de iluminat inteligente, echipate cu surse LED și controlabile de la distanță. Având în vedere numărul mare de pietoni călcați pe trecerile de pietoni în condiții de vizibilitate redusă, unele accidente soldându-se cu decesul victimei, se impune suprailuminarea urgentă a acestora.

Deși s-a procedat deja la supraluminarea mai multor treceri de pietoni, soluția folosită nu este una inteligentă, sunt doar niște corpuri de iluminat mai puternice montate deasupra trecerilor. Cele două probleme principale ale acestora sunt că acestea se aprind/sting deodată cu restul sistemului de iluminat public iar în cazul bulevardelor cu mai mult de două benzi, sunt insuficiente pentru iluminarea benzilor de circulație din mijloc.
Domnul viceprimar Papuc a propus realizarea unor ”perdele luminoase” deasupra trecerilor de pietoni, după modelul Oradei. În urma amendamentului meu, s-a adoptat hotărârea prin care se vor suprailumina 30 de treceri de pietoni, iar metoda folosită se va alege funcție de particularitățile fiecăruia. (Pentru a nu amâna materialul).

Între timp, la ședința Comisiei de Circulație din data de 4 februarie s-a discutat această problemă, reprezentanții Poliției Rutiere susțin ideea supraluminării trecerilor de pietoni și ne vor furniza o listă cu locurile cele mai periculoase pentru a întocmi o listă de priorități.
Am aflat că la Reghin s-a implementat acest sistem în urmă cu doi ani, iar după suprailuminarea trecerilor de pietoni, pe acestea nu s-a mai întâmplat niciun accident mortal.

Așadar, așteptăm cu nerăbdarea punerea în aplicare de către Primărie a proiectului votat.

 

Cum am votat la ședința Consiliului Local:

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Unității Administrativ Teritoriale – Municipiul Târgu Mureş pe anul 2019, conform H.G.R. nr. 971/20.12.2019, prin validarea Dispoziției de Primar nr. 2.898/23.12.2019.
Ca de obicei, am votat împotrivă. Este vorba de împărțirea sumei de 2 milioane de lei, sumă primită la sfârșitul anului de la Guvern. Din acești bani peste 900 000 de lei au fost virați către Siletina și peste 750 000 către Salubriserv.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic de Detaliu- studiu de amplasament pentru construire locuințe colective P+E+M”, Strada Eden fnr. Beneficiar- Proprietar: SC „Serafo Construct” SRL. Pentru.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinii de prioritate în vederea atribuirii de locuinţe din fondul locativ de stat, locuinţe sociale, locuinţe pentru chiriaşi evacuabili din locuinţele retrocedate  şi locuinţe pentru pensionari, destinate închirierii pentru anul 2020.
Am votat pentru, este vorba de aprobarea punctajului pentru împărțirea celor câteva (10-15) locuințe care se vor elibera în cursul acestui an.

4. Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţe, aflate în proprietatea municipalităţii.
Este vorba de prelungirea periodică a zeci de contracte de închiriere pentru sediile unor organizații neguvernamentale, am votat pentru.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei școlare a unităţilor de învăţământ  preuniversitar de stat și particular de pe raza teritorială a Municipiului Târgu Mureş, pentru anul şcolar  2020-2021.
Deoarece clădirea în care funcționează clasele de romi din Valea Rece este improprie procesului educațional, președinta Asociației Divers a solicitat ca această clădire (pentru care există un HCL prin care orașul dorește achiziționarea ei) să nu fie inclusă in rețeaua școlară. Până la găsirea unei soluții optime, proiectul a fost amânat.

6. Proiect de hotărâre privind instituirea TAXEI DE REABILITARE TERMICĂ, pe o perioadă de 3 ani, pentru proprietarii de apartamente care au restanţe la plata cotei-părţi din costurile lucrărilor de intervenţie realizate la 3 blocuri de locuinţe din municipiul Târgu Mureş”.
Deoarece unii locatari din blocurile reabilitate termic (la suprapreț, cum se zvonește) au rămas restanți la plata contribuției proprii, se dorește ca aceste datorii să devină taxe pentru care pot fi executați. Nu sunt de acord cu această abordare, așa că m-am abținut.

7. Proiect de hotărâre privind modificarea articolului 1 din Hotărârea Consiliului local nr. 320 din data de 28.11.2019 cu privire la atestarea la domeniul privat al  Municipiului Târgu Mureş a terenului având suprafaţa 1641 mp situat pe str. Gh. Doja nr. 264.
Pentru, este vorba de o corectare a textului hotărârii.

8. Proiect de hotărâre privind radierea din cartea funciară nr. 135902 a cotei de teren de 200 mp din suprafaţa totală de 399 mp, din terenul situat în Târgu Mureş, str. Splaiul Izlazului, nr. 4.
Pentru, este vorba de corectarea unei erori materiale.

9. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea suprafeţei de 700 mp din suprafaţa totală de 9327 mp a imobilului situat în Municipiul Târgu Mureş, str. Plopilor.
Am luat cuvântul și mi-am îndemanat colegii să nu voteze acest material cel puțin suspect.  O persoană fizică a solicitat Primăriei să dezmembereze un teren de aproape un hectar, din care dânsa dorește să cumpere 700 mp. Această abordare denotă lipsa de viziune a celor care ne conduc. Când ai la dispoziție un teren de aproape un hectar, te apuci să-l dezmembrezi și să-l vinzi pe bucăți, în loc să creezi un parc, un loc de joacă sau orice altceva util comunității. Am votat împotrivă, împreună cu majoritatea colegilor, prin urmare proiectul a picat.

10. Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafaţă de 63 mp din Târgu Mureş, str. Între Movile nr.1 în proprietatea Municipiului Târgu Mureş de la SC Dolemn Trade SRL. Pentru.

11. Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafaţă de 1666 mp din Târgu Mureş str. Voinicenilor nr. 196, în proprietatea Municipiului Târgu Mureş de la Brandiburu Maria, Vale Elisabeta, Vasilescu Veronica, Sobieschi Emilia.
Pentru. Prin aceste două hotărâri persoane fizice cedează suprefețe de teren către minicipiu, în vederea realizării de corpuri de stradă.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza S.F. cu elemente de D.A.L.I. conf. H.G. 907/2016) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul: „Realizarea de pistă de biciclete în lungul canalului Poclos”, propus a se finanţa prin bugetul local, în ordinea priorităţilor.
Deși sunt 100% pentru realizarea pistelor de biciclete în orașul nostru, am argumentat, alături de alți colegi pentru amânarea acestui material, deoarece proiectul are multe probleme și greșeli. S-a propus organizarea unei dezbateri largi pe această temă. Am votat pentru amânare, ceea ce s-a și întâmplat.

13. Proiect de hotărâre privind concesionarea către Abram Zoltan Samoil a terenului în suprafață de 26 mp, teren aflat în proprietatea Municipiului Târgu Mureș.
Pentru, este vorba de o parcelă afată sub cabană, din complexul Weekend.

14. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere și a contribuției lunare de întreținere, pentru anul 2020, datorate de persoanele vârstnice beneficiare ale Căminului pentru persoane vârstnice Târgu Mureș.
Am votat pentru, sumele au rămas la nivelul anului 2019.

15. Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii serviciului social „Centrul Social-Adăpost de Noapte” în „Adăpost de Noapte”.
M-am abținut, după tot scandalul cu evacuarea persoanelor din adăpostul de noapte, nu am încredere în conducerea DAS și în propunerile lor.

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea metodologiei de identificare a persoanelor și familiilor marginalizate social din Municipiul Târgu Mureș și planul de măsuri pentru prevenirea și combaterea marginalizării sociale pentru anul 2020.
În luarea mea de cuvânt am subliniat că acest material nu conține nimic concret (deși un plan de măsuri ar trebui să fie cât mai concret), că planul de măsuri pentru anul curent ar trebui să se bazeze pe strategia de 5 ani pe care DAS nu a binevoit să ni-l aducă spre dezbatere (după ce l-am amânat în septembrie deoarece nu s-au consultat cu organizațiile partenere, prestatatoare). Colegii mei au fost de acord și materialul a fost amânat.

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea metodologiei de acordare a finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Târgu Mureș pentru proiecte sportive.
Pentru. După discuții ample, și mai multe amendamente – printre care și al subsemnatului prin care obligăm Primăria să achite deconturile ân termen de maxim 30 de zile de la depunerea lor, materiaul a fost votat.

18. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici  aferenţi obiectivului de investiţii „Modernizare str. Dezrobirii”.
Am cerut retragerea și refacerea materialului, deoarece din calcule simple rezulta că pistele de biciclete prevăzute a se realiza ori nu respectau standardele de lățime, ori nu erau prevăzute pe toată lungimea străzii. Materialul a fost amânat.

19. Proiect de hotărâre privind constituirea unor drepturi de superficie cu titlu oneros în favoarea S.C. Qualiplant S.R.L. și Marian Liliana – Felicia asupra unor terenuri situate în Municipiul Târgu Mureș, str. Albinei, în suprafață de 6828 mp, respectiv 458 mp. Retras.

20. Proiect de hotărâre privind elaborarea și comunicarea ghidului informativ „Ghid pentru reabilitarea fațadelor în zonele istorice protejate ale Municipiului Târgu Mureș”.
Pentru. Este vorba de materialul colegului Tatár Lehel prin care dorește să ofere un ghid ușor de utilizat pentru cei care doresc să-și renoveze corect clădirile istorice. În luarea mea de cuvânt am subliniat că asemenea ghiduri au fost elaborate și sunt utilizate cu succes în mai multe orașe, cel mai apropiat exemplu fiind al Reghinului. Materialul a trecut.

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea suprailuminării a 30 de treceri de pietoni cu sisteme de iluminat inteligente, echipate cu surse LED și controlabile de la distanță, pentru creşterea gradului de siguranţă a tuturor participanților la trafic, în special a pietonilor.
Pentru. Materialul a fost votat cu amendamentul subsemnatului prin care includeam pe lângă soluția propusă de colegul inițiator Tatár și soluția tehnică propusă de dl viceprimar Papuc.

22. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al Municipiului Târgu Mureş, pentru perioada  februarie  2020 – aprilie 2020.
Pentru. Următoarele două ședințe vor fi prezidate de dl viceprimar Papuc.

+ in regim de urgență o hotărâre prin care se diminuează contribuția proprie a municipiului la proiectul european pentru modernizarea transportului în comun. Desigur, am votat pentru.

14 pentru, 2 împotrivă, 2 abțineri, 5 retrase/amânate

Pápai László Zsolt, consilier local

Sursa imaginii: www.traffictechnologytoday.com

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>