În urma preluării organizației Tîrgu Mureș de către organizația județeană a UDMR Mureș, s-a anunțat public că de acum încolo consilierii locali, având cel mai mare număr de mandate, vor face opoziție reală la administrația Florea. I-am așteptat cu nerăbdare, deoarece din 2016 încoace singura opoziție la coaliția pnlpsdudmr o făceam noi, cei trei consilieri POL.

După ce la începutul ședinței ordinare din 27 iunie și-au permis să critice executivul pentru nerealizarea pistelor de biciclete (inclusiv pe propriul viceprimar, domnul Makkai care afirma că este ”trup și suflet” dedicat protecției mediului, în timp ce copacii din oraș sunt masacrați sistematic), am ajuns la punctul 18 de pe ordinea de zi, privind achiziționarea în proprietatea Municipiului a unui teren situat între calea Sighișoarei și strada Apicultorilor.

Acest proiect prevedea achiziționarea terenului de cca 1900 mp în vederea construirii de către Locativ a unui bloc de locuințe. Proiectul revine a doua oară pe ordinea de zi, luna trecută l-am amînat pentru clarificarea unor aspecte legale. În luarea mea de cuvânt am subliniat faptul, că nu este treaba Primăriei să facă afaceri imobiliare (nu vorbim de un bloc ANL!), mai ales într-un cartier în care lunar răsare câte un bloc nou. Am introdus un amendament prin care doream să modific destinația acestui teren, să construim pe el o creșă și o grădiniță. Și anul acesta sunt peste doi candidați la un loc la creșele din oraș, și nici la capitolul grădinițe situația nu este foarte roz.
Surpriza a venit la momentul votului – după cum se poate vedea în captură, amendamentul meu nu a trecut din cauza consilierilor UDMR care s-au abținut sau chiar au votat împotrivă.

Deci am înțeles, opoziția UDMR înseamnă că se opun în continuare proiectelor POL.

 

Cum am votat în cadrul ședinței?

1. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al doamnei Furó Judita şi declararea ca vacant a unui loc de consilier  în Consiliul local municipal Târgu Mureş.
Pentru. Îmi pare rău că pleacă doamna Furó, e drept că doar din greșeală, dar din când în când mai vota proiectele POL.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan urbanistic zonal – reconversie zonă funcţională pentru  stabilire reglementări construire spălătorie auto”, Calea Sighişoarei, nr. 72 cu regulamentul local de urbanism aferent. Beneficiari: Rîtea Daniela și Mureșan Claudiu- Daniel. Pentru.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic Zonal- stabilire reglementări pentru construire casă de locuit”, Strada Trebely, nr.52 cu regulamentul local de urbanism aferent.  Iniţiatori- Proprietari- Beneficiari: Decean Cristian şi Decean Luminiţa- Emilia. Pentru.

4. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local municipal nr. 359 din 29 noiembrie 2018 privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere și a  contribuției lunare de întreținere, pentru anul 2019, datorate de persoanele vârstnice beneficiare ale Căminului pentru persoane vârstnice Târgu Mureș şi a categoriilor de venituri luate în calcul la stabilirea venitului lunar pe membru de  familie în baza căruia se stabilește contribuția lunară de întreținere datorată de susținătorii legali ai persoanelor vârstnice.
Pentru. Este vorba de o formalitate cerută de Prefectură.

5. Proiect de hotărâre privind finanţarea din bugetul local a indemnizaţiei în valută pentru o delegaţie din partea Municipiului și a Consiliului Local Târgu Mureş în vederea deplasării la Baja/Ungaria, în perioada 12-14  iulie 2019.
Desigur, împotriva savurării unei ciorbe pescărești din bani publici.

6. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului local municipal nr. 54 din 28 martie 2019 privind aprobarea Criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor destinate închirierii, în mod exclusiv pentru medici rezidenți și tineri specialiști din sănătate, din blocul de locuințe realizat prin A.N.L., situat în municipiul Târgu Mureș, str. Gheorghe Marinescu f.n.
Pentru. Este vorba de o formalitate cerută de la minister.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea retragerii Consiliului local al municipiului Târgu Mureş din Asociaţia „Zona Metropolitană Târgu Mureş”.
Împotrivă. În luarea mea de cuvânt am atras atenția că primarul Dorin Florea – care de vreo șase ani este copreședintele acestei asociații – dorește retragerea municipiului pe motiv că ”nu s-a făcut nimic”, care după părerea mea se traduce în dânsul ”nu a făcut nimic”. Am subliniat că prin această asociație s-ar putea atrage mult mai ușor fonduri europene pentru proiecte mari de infrastructură – poduri peste Mureș, centuri ocolitoare în afara orașului, transport în comun extins în toate comunele limitrofe etc.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării Serviciului de Iluminat Public din Municipiul Târgu Mureș.
Pentru, este o cerință impusă în proiectul depus pentru finanțare din bani europeni.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate privind modalitatea de gestiune a Serviciului de Iluminat Public din Municipiul Târgu Mureș.
Amânat, studiul mi se pare cam suspect.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii care reglementează modalitatea de intervenție a echipei mobile constituite la nivelul Municipiului Târgu Mureș pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică. Pentru.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea  metodologiei de acordare a serviciilor de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice, reactualizarea tipurilor de servicii sociale de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice și tarifele acestora aprobate prin Hotărârea Consiliului local municipal nr. 60/2003 și  Hotărârea Consiliului local municipal nr. 199/2001.
Pentru, Direcția de Asistență Socială înființată recent începe să reactualizeze metodologia de lucru.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor reglementări locale de urbanism cu privire la dimensionarea locurilor de parcare a autoturismelor. Amânat.

13. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului local municipal nr. 70 din 28 martie 2019 privind cuprinderea în contractul de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apă și canalizare nr. 22/202662/05.03.2010, încheiat cu  S.C. Compania Aquaserv S.A. a noilor mijloace fixe aferente Serviciului de alimentare cu apă  al  Municipiului Târgu Mureș,  realizate prin investiții derulate de Primăria Municipiului Târgu Mureș, recepționate în anii 2013-2015.
Pentru, este vorba de preluarea unor investiții de care ”s-a uitat”.

14. Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafaţă de 51 mp din Târgu Mureş, str. Eden nr.34, în proprietatea Municipiului Târgu Mureş de la Oltean Vasile-Daniel. Pentru.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea  Protocolului de Colaborare între Municipiul Târgu Mureș – Direcția Poliția Locală și S.C. Administrator Imobile și Piețe S.R.L., în vederea aducerii la îndeplinire a Hotărârii Consiliului local al municipiului Târgu Mureș nr. 93/2019 privind gestionarea directă a parcărilor din municipiul Târgu Mureș de către Administrația Domeniului Public.
Pentru. Cu ocazia dezbaterilor am cerut să modificăm regulamentul de parcare, deoarece trebuie eliminată aberația prin care unii parchează toată ziua în zona 0, iar înainte de miezul nopții achită prin SMS 3 lei (o oră).

16. Proiect de hotărâre privind organizarea unei competiții de proiecte de cercetare pentru stimularea competitivității și creșterea capacității de cercetare-inovare din Municipiul Târgu Mureș.
Am transmis opinia colegului nostru dr. Adrian Mureșan, care are experiență vastă în domeniul cercetării, conform căruia sumele prevăzute pentru proiecte de cercetare sunt infime și nicăieri în lume administrația publică nu finanțează proiecte de cercetare care de obicei au rată de reuțită de sub 5%. Am propus ca banii prevăzuți să se dea, pe baza de concurs de proiecte, pentru dotarea laboratoarelor din liceele orașului. Proiectul a trecut în forma inițială, iar eu m-am abținut.

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Convenției de colaborare cu Fundația Transilvană Alpha.
Pentru, este vorba de finanțarea unor activități din domeniul social.

18. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea în proprietatea Municipiului Târgu Mureș a  unui teren situat între str. Apicultorilor şi Calea Sighișoarei. Împotrivă, vezi introducerea.

19. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pe linia bunei gospodăriri, păstrarea curățeniei, respectarea normelor de igienă și înfrumusețarea Municipiului Târgu Mureș.
Pentru, este vorba de un proiect amânat în ședința din mai, care prevede actualizarea și comasarea acestor norme într-un singur HCL

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a parcărilor de reședință de pe raza Municipiului Târgu Mureș – Cartierul Mureșeni.
După discuții aprinse, în care și eu am propus ca aceste parcări să se concesioneze (pentru că există cereri din partea cetățenilor) în limita a maxim 50% din locurile totale disponibile (și nu s-a acceptat), proiectul a picat, inclusiv cu votul meu împotrivă.

Pápai László Zsolt, consilier local

Pentru 12 voturi, împotrivă 5, abținere 1, retrase/amânate 2

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>