A apărut prima dată pe pagina FB a consilierului personal al primarului, Claudiu Maior apoi în presa scrisă articolul în care executivul se laudă cu adoptarea după 16 ani a indicatorilor tehnico economici pentru parcarea subterană din Piața Trandafirilor.  Consiliul ”responsabil” l-a votat, doar cei trei de la POL s-au împotrivit (printr-o abținere și două voturi negative).

Acest proiect controversat a fost deja discutat, anul trecut s-a votat contractarea unui împrumut în valoare de 33 de milioane de lei, iar ce s-a adoptat în 31 ianuarie este de fapt actualizarea valorii lucrării – scumpirea ei cu circa 10 milioane de lei.

Am votat împotrivă pentru că nu sunt de acord cu înființarea unui șantier în mijlocul centrului.

Am votat împotrivă pentru că Primăria ne-a demonsrat că nu este capabilă să construiească un garaj supraetajat, deși există un proiect votat de Consiliu de vreo 7 ani pentru o parcare supraetajată pe strada Sârguinței.

Am votat împotrivă pentru că acest proiect se încadrează perfect în linia marilor proiecte ale administrației Florea&Maior: telegondola, trenulețul cu cremalieră, parcările pe Poklos, mutarea gării CFR etc

Am votat împotrivă, pentru că în alte orașe parcările supraetajate se construiesc ori din fonduri europene ori din sume încasate din taxele de parcare, nicidecum din împrumuturi bancare.

Am votat împotrivă pentru că și până acum am fost împotriva unor aberații de genul – construcția unui loc de servit masa pe Platou din 400 000 de euro, contractarea de împrumut bancar pentru un parc din cartierul Belvedere, pentru mansardarea unor blocuri etc.

Am votat împotrivă pentru că nu sunt de acord cu îndatorarea generațiilor viitoare din cauza incompetenței Primăriei de a atrage fonduri europene pentru proiectele de investiții.

Am votat împotrivă, îmi asum acest lucru, și vă garantez în public că mă voi împotrivi în continuare tuturor proiectelor de hotărâre prin care se risipesc banii contribuabililor.

Acum să vedem cum am votat (și de ce așa) la restul punctelor de pe ordinea de zi:

În regim de urgență:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Autobuze noi în sistem leasing pe 3 ani”.
Pentru. Aceste sume au fost prevăzute deja în bugetul anului trecut, doar că Primăria nu a fost în stare să întocmească un caiet de sarcini corect (deși are caietul de sarcini pe baza căruia au fost achiziționate autobuzele în 2016).

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne/externe în vederea realizării unor obiective de investiţii de interes local.
Împotrivă. Nu pot fi de acord cu acest mod de lucru prin care ni se trânțește în față un material cu câteva minute înainte de ședința de consiliu, fără să fie trecut măcar prin comisia de buget, prin care contractăm un împrumut de aproape 20 de milioane de euro pentru realizarea unor investiții gen mansardare de blocuri, parc în cartierul Belvedere situat la margine pădurii etc. Urgența acestui proiect nu poate fi justificată, și este o desconsiderare totală a muncii consilierilor.

De pe ordinea de zi:

1. Proiect de hotărâre privind completarea anexei la Hotărârea Consiliului local municipal nr. 105 din 26 aprilie 2018 cu privire la aprobarea  contravalorii serviciilor prestate de Direcţia Tehnică pe anul 2019.
Abținere. Nu sunt de acord cu modul în care Direcția Tehnică taxează lucrări de pe domeniul privat.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea  criteriilor de încadrare în categoria clădirilor neîngrijite, a clădirilor situate în intravilanul municipiului Târgu Mureş, pentru care se va aplica impozitul majorat.
Pentru. Este un proiect care prevede amendarea proprietarilor care nu-și îngrijesc casele cu o suprataxare între 300% și 500%. În anexe există un punctaj pe care-l va acorda Poliția Locală în funcție de starea imobilului, iar la final lista cu cei propuși pentru suprataxare va fi votată de Consiliul Local.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea  criteriilor de încadrare în categoria terenurilor neîngrijite, a terenurilor situate în intravilanul municipiului Târgu Mureş, pentru care se va aplica impozitul majorat. Pentru. Idem ca la pinctul 1.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic Zonal- parcelare teren și stabilire reglementări în vederea construirii de locuințe” str. Eden fnr. şi str. Eden nr.19, cu regulamentul local de urbanism aferent, Iniţiator: Gabor Vasile Dorel. Pentru.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic de Detaliu – studiu de amplasament pentru construire casă de locuit cu două apartamente”,  str. Ceangăilor fnr. Proprietari – Beneficiari:  Cheteleș Gheorghe- Liviu şi Cheteleş Elena – Elisabeta. Pentru.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici  pentru obiectivul de investiţii  „Parcaj subteran, zona  centrală  Piaţa Trandafirilor” din Municipiul Târgu Mureş – varianta B.
Împotrivă. Cei trei de la POL am fost singurii care nu am fost de acord cu acest proiect megaloman care va transforma centrul orașului într-un șantier murdar și zgomotos pentru mulți ani de zile, deși majoritatea locuitorilor din oraș se împotrivesc acestei investiții. O parte din motive le-am enumerat în introducere.

7. Proiect de hotărâre privind  aprobarea ordinii de prioritate în vederea atribuirii de locuinţe din  fondul locativ de stat, locuinţe  sociale, locuinţe pentru chiriaşi evacuabili din locuinţele retrocedate  şi locuinţe pentru pensionari, destinate închirierii pentru anul 2019.
Pentru. Primăria a fost datoare de ani de zile cu actualizarea acestei liste. Ordinea a fost stabilită de comisie.

8. Proiect de hotărâre privind finanţarea din bugetul local a indemnizaţiei în valută pentru o delegaţie din partea Municipiului și a Consiliului Local Târgu Mureş în vederea deplasării la Koln / Germania, în perioada 18 – 24 februarie 2019
Împotrivă. O delegație din partea orașului a participat repetat la această expoziție ce are loc anual, fără niciun beneficiu concret pentru Tîrgu Mureș.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unui teren în suprafață de 42 mp situat în Târgu Mureș str. Năvodari nr. 18. Pentru.

10. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii de Consiliu Local nr.208 din 26. 07.2018.
Împotrivă. Un proiect care ne demonstrează ”genialitatea” celor din Primărie. Hotărârea din iulie prevede achiziționarea unui teren de pe teritoriul fostei fabrici de cărămidă pentru 400 000 de euro, deși evaluatorul Primăriei l-a evaluat la 160 000 de euro. În iulie am reușit să introduc o modificare, prin care să hotărâm doar în ”principiu” achiziția, în funcție de rezultatele negocierilor. Prefectura a notificat HCL-ul, deoarece ”s-a uitat” corelarea titlului cu textul articolului, așa cum prevede legea, adică introducerea expresiei ”în principiu”. Și aici vine logica strâmbă, în loc să corectăm titlul, noi modificăm un articol votat deja de majoritatea consilierilor. Așa că, foarte probabil vom cheltui 400 000 de euro pentru o groapă și o construcție metalică devastată care conform propriului evaluator valorează mai puțin de jumătate. Și toate astea perfect legal, că doar avem HCL aprobat.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării şi completării Anexelor 1 și 2  a Hotărârii de Consiliu Local nr. 111 din 26 aprilie 2018,  ”privind aprobarea taxelor speciale și tarifelor, de către Serviciul public – Administraţia domeniului public, pentru anul 2019, precum şi instituirea unor contravenţii şi sancţiuni aplicabile acestora”.
Pentru, colegul Radu Bălaș a reușit eliminarea unei restricții care prevedea ca în cazul campaniilor de strângere de semnături nu se pot utiliza corturi inscripționate.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Serviciului Public Administrația Serelor, Parcurilor și Zonelor Verzi
Abținere, deoarece nu sunt de acord cu modul în care serviciul respectiv ”îngrijește” copacii din oraș.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului Local Multianual pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe derulat în conformitate cu prevederile OUG nr. 18/2009.
Abținere din cauza aplicării dublei măsuri. Proiectul conține o listă de 84 de blocuri din oraș care urmează a fi reabilitate termic, în limita fondurilor disponibile.

14. Proiect de hotărâre privind instituirea TAXEI DE REABILITARE TERMICĂ, pe o perioadă de 3 ani, pentru  proprietarul unui  apartament din blocul de locuinţe din Str. Moldovei, nr. 26 care a fost reabilitat termic”. Pentru.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele : „Lucrări de intervenție privind  creşterea eficienţei energetice la 9 blocuri de locuinţe din Târgu Mureş”.
Abținere. Cele nouă blocuri sunt cele de pe primele locuri ale listei adoptate la punctul 13, dar nu văd rostul acestui HCL având în vedere că am aprobat deja în noiembrie o listă cu încă 24 de blocuri de care nici nu s-au apucat.

16. Proiect de hotărâre privind revocarea  HCL nr. 293 din 25 octombrie 2018 privind aprobarea susținerii Teatrului Național Târgu Mureș în realizarea proiectului cu titlul ”Centenar Româno – Basarabean”.
Abținere. Prefectura a atacat acest proiect pe motiv că Teatrul Național a primit această suma deși nu a participat la concursul de proiecte culturale. Adevărul este că Teatrul Național primește anual această subvenție din partea orașului, subvenție prevăzută expres în buget. Opinia generală a fost să nu revocăm HCL-ul și să așteptăm decizia instanței.

17. Proiect de hotărâre privind desemnarea unei persoane care să reprezinte interesele Consiliului local Târgu Mureş în dosarul penal  nr. 1883/102/2016 al Tribunalului Mureş.
Pentru. Este vorba de dosarul Trans-Sil împotriva primarului. Deoarece niciun coleg consilier cu studii juridice nu a dorit să facă acest lucru, s-a decis angajarea unui birou de avocatură pentru a reprezenta interesel orașului în proces.

18. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea în proprietatea publică a Municipiului Târgu Mureş a  imobilului situat în Târgu Mureş, str. Horea nr. 23.
Deși a fost inițiat de viceprimarul Makkai, proiectul a fost amânat la solicitarea consilierilor PNL.

19. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului A.G.A., dl. Bakos Levente să aprobe documentele referitoare la subiectul de pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Adunării Generale a Acţionarilor  SC Compania Aquaserv SA, din data de 18.02.2019
Există o dispută între Primărie și Aquaserv asupra unor datorii care, împreună cu dobânzile penalizatoare, au ajuns la o valoare de peste 4 milioane de lei. Conform acestui proiect trebuia să-l mandatăm pe colegul Bakos Levente să voteze în cadrul AGA Aquaserv pentru renunțarea la recuperarea acestor sume. Nu pot să fiu de acord cu așa ceva, mai ales că am primit (fiecare consilier) o scrisoare de la Curtea de Conturi în care ni se solicită expres să facilităm recuperarea creanțelor. Până la urmă proiectul a fost amânat, iar astfel ședința AGA nu o să fie statutară.

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic Zonal- lotizare teren şi stabilire reglementări pentru construire locuinţe în cartierul Unirii”- etapa III, Str. Vasile Săbădeanu, fnr. cu regulamentul local de urbanism aferent  Iniţiator: SC”MACO CONSTRUCT” SRL. Pentru.

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism„Plan Urbanistic de Detaliu- studiu de amplasament pentru construire casă de locuit şi  reglementare accese”,  str. Podeni nr.66 Proprietari: Goron Dorel şi Goron Lucia. Pentru.

22. Proiect de hotărâre privind completarea şi modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 393/18.12.2018 privind Organizarea concursului de proiecte cu tema „Reabilitarea monumentelor istorice – Margaretelor nr. 17-18”.
Pentru. Este vorba despre corectarea unei erori materiale din proiectul colegului Tatár Lehel, având în vedere că Locativ SA refuza punerea în aplicare tocmai din cauza acestei erori (o numerotare greșită a articolelor)

23. Proiect de hotărâre privind unele măsuri pentru sprijinirea familiilor proprietare ale apartamentelor din blocul de pe str. Cisnădiei nr.13 din municipiul Târgu Mureş afectate de deflagraţia din data de 13 decembrie 2014.
Pentru. Este o măsură compensatorie – scutirea de impozitul local – care se votează an de an, deoarece Primăria nu a fost în stare să rezolve situația de aproape 5 ani.

24. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 365 din 29 noiembrie 2018 a Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureș privind aprobarea introducerii unor norme de  bune practici în municipiul Târgu Mureş în ceea ce priveşte distribuirea de cataloage,  pliante şi flyere publicitare
Pentru. Este vorba de un proiect inițiat de subsemnatul, prin care doream să corectez prevederea irealizabilă din HCL-ul menționat care obliga firmele de distribuție să obțină acordul scris al fiecărui proprietar de drept al fiecărui imobil din oraș (cca 100 000) înainte de a putea distribui materiale publicitare. Deși avea avizul Poliției Locale, proiectul a fost respins de majoritatea colegilor.

25. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureş, pentru perioada februarie – aprilie 2019.
Pentru. Ședințele vor fi conduse de colegul Bakos Levente.

În total 16 voturi Pentru, 5 Abțineri și 4 Împotrivă, două materiale fiind amânate.

 

Pápai László Zsolt

consilier local

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>