Partidul Oamenilor Liberi (POL) este un partid reformist local, cu sediul în municipiul Târgu-Mureș.

Scopul politic al Partidului Oamenilor Liberi este acela ca toți locuitorii municipiului Târgu-Mureș să formeze o comunitate centrată pe respectarea drepturilor omului, așa cum sunt acestea recunoscute în Cartele și Tratatele ratificate de România, și administrată după standarde de bune practici aplicate în țările cele mai avansate din punct de vedere democratic.

Crezul central al Partidului Oamenilor Liberi este acela că o ființă umană este liberă doar atunci când îi sunt respectate și apărate toate drepturile și libertățile fundamentale și când aceasta respectă și apără, la rândul ei, toate drepturile și libertățile fundamentale ale celorlalți.

Valorile Partidului Oamenilor Liberi sunt: respectul față de tradiția multietnică și multiculturală a municipiului Târgu-Mureș, democrația deliberativă și participativă, inovația în materie de bună guvernare locală, nediscriminarea, respectul față de demnitatea persoanei umane, spiritul inovator la nivel civic și antreprenorial, respectul față de drepturile omului așa cum sunt acestea formulate în Cartele și Tratatele ratificate de România și solidaritatea față de toți semenii cărora le sunt încălcate drepturile și libertățile fundamentale.

În activitatea sa, Partidul Oamenilor Liberi are următoarele obiective:

I. Dezvoltarea democrației locale

 • Implementarea unui sistem de bugetare participativă, prin care 20% din bugetul Primăriei Târgu-Mureș urmează să fie cheltuit în conformitate cu preferințele cetățenilor, așa cum sunt ele formulate și prioritizate în urma unui program de consultări cetățenești;
 • Crearea unui Consiliu Consultativ Cetățenesc, în care membrii sunt selectați prin tragere la sorți dintre locuitorii cu drept de vot ai municipiului Târgu-Mureș, astfel încât Consiliul să reflecte structura demografică a Târgu-Mureșului – și care să ofere consultanță Consiliului Local în proiectele și programele derulate de acesta; mandatul unui membru în Consiliul Consultativ Cetățenesc durează un an;
 • Introducerea sistemului de wiki-guvernanță, prin care orice locuitor al municipiului Târgu-Mureș care are expertiză pe vreunul din domeniile de activitate ale Primăriei să poată contribui la respectivele activități.

II. Îmbunătățirea relației dintre autoritățile publice și cetățeni

 • Crearea de platforme online prin care cetățenii să poată interacționa rapid cu autoritățile publice locale și cu celelalte instituții publice din municipiul Târgu-Mureș;
 • Simplificarea birocrației prin introducerea Ghișeului Unic;
 • Realizarea unui portal open data în care toate cheltuielile efectuate de primărie vor putea fi accesate online.
 • Dezvoltarea de politici de prevenție a corupției în instituțiile publice în conformitate cu Strategia națională Anticorupție.
 • Introducerea de standarde de bune practici în domeniul achizițiilor publice, prin care firmele care participă la licitații să facă dovada respectării drepturilor angajaților și promovării drepturilor omului în comunitățile în care își desfășoară activitatea.
 • Introducere de standarde de bune practici în ceea ce privește modul de a interacționa și a comunica în relația angajați ai Statului – cetățeni (în toate domeniile).

III. Încurajarea spiritului antreprenorial și îmbunătățirea mediului de afaceri

 • Introducerea de standarde de bune practici în instituțiile publice cu atribuții de control al activității societăților comerciale, astfel încât accentul să fie pus pe prevenție și învățare, nu pe coerciție;
 • Regândirea taxelor și impozitelor locale astfel încât acestea să încurajeze dreptul la inițiativă economică;
 • Respect pentru întreprinzătorii privați, astfel încât orice solicitare de aviz sau autorizație sa fie soluționată în maximum trei zile.
 • Transformarea municipiului Târgu-Mureș, în colaborare cu mediul universitar, într-un centru de excelență în domeniul IT și în cel al dezvoltării imprimantelor 3D;
 • Transferul de know-how în materie de management către micii întreprinzători, astfel încât aceștia să aibă șanse egale în competiția cu firmele mari.
 • Realizarea împreună cu actori privați si universități a unui spațiu de co-working numit Mures Incubation Lab pentru startupuri, care să dezvolte proiecte de antreprenoriat și transfer de know-how și să sprijine inovarea. Acordarea de facilități fiscale startupurilor implicate.
 • Dezvoltarea de proiecte educaționale în materie de educare și cultivare a spiritului antreprenorial.

IV. Întărirea coeziunii și incluziunii sociale

 • Încurajarea interacțiunii dintre toate grupurile etnice și lingvistice care locuiesc în municipiul Târgu-Mureș, inclusiv prin încurajarea locuitorilor municipiului Târgu-Mureș să învețe limbile tuturor grupurilor etnice prezente în oraș;
 • Luarea de măsuri astfel încât tuturor locuitorilor municipiului Târgu-Mureș să li se asigure respectarea dreptului de acces la internet
 • Transformarea municipiului Târgu-Mureș într-un oraș accesibil pentru persoanele cu dizabilități;
 • Dezvoltarea de programe de asistență educațională pentru toți copiii din municipiul Târgu-Mureș, dar în special pentru copiii din grupurile vulnerabile sau defavorizate – programe care să ofere cel puțin o masă caldă pe zi și asistență la efectuarea temelor;
 • Dezvoltarea unui program de locuințe sociale pentru persoanele aflate în grupuri vulnerabile sau defavorizate.
 • Organizarea de evenimente educaționale interetnice (culturale, sportive, tradiționale, educative) în vederea creșterii nivelului de toleranță inter-etnică.

V. Turismul ca prioritate

 • Elaborarea unui proiect complex, care sa vizeze cresterea semnificativa a numarului de turisti, care să ia în calcul atât obiectivele locale, cât și cele din celelalte zone turistice importante ale județului (Sovata, Sighișoara etc.)

VI. Accesul în condiții echitabile la finanțarea publică

 • Refacerea tuturor regulamentelor de accesare a finanțărilor nerambursabile oferite prin concurs de proiecte și urmărirea adoptării unora mai echitabile, transparente, previzibile și nediscriminatorii.

VII. Dezvoltare urbană durabilă

 • Încurajarea creări microcomunităților- asocierii informale între vecini pentru a își apăra interesul comun în zonă și a se autodisciplina în domeniul construcțiilor.
 • Îmbunătățirea, eficientizarea comunicării între cetățeni și APL în ceea ce privește planificarea urbană:
 • Creșterea vitalității urbane și a calității vieții prin creșterea calității spațiului public utilizând metode participative: concurs, planificare participativă
 • Creșterea atractivității zonei centrale prin politică în favoarea pietonului
 • Îmblânzirea traficului prin măsuri soft de calmare a traficului auto și susținerea mijloacelor alternative de transport: public, ciclo și pietonal
 • Creșterea accesibilității pietonale, inclusiv a persoanelor cu dizabilități, îmbunătățirea legăturilor la nivel micro si macro urban
 • Crearea traseelor ciclabile conform celor mai utilizate rute, care să reflecte o bună conexiune la nivel urban și periurban
 • Scăderea temperaturii la nivel urban prin creșterea suprafețelor verzi și permeabile
 • Atragerea ONG pentru preluarea sarcinilor soft în ceea ce privește dezvoltarea urbană
 • Susținerea dezvoltării policentrice a orașului, densificarea urbană, limitarea sau restrângerea extinderii necontrolate a limitei intravilan. (Sau: Susținerea conceptului de oraș cu legături scurte)
 • Susținerea relațiilor de politică urbană intercomunitară
  Încurajarea elevilor și studenților să se deplaseze cu bicicleta prin proiecte punctuale.

VIII. Educația

 • Prioritate pe termen scurt şi mediu: renovarea, dotarea şi construirea de spații școlare şi educaționale (inclusiv laboratoare şi săli de sport) din surse locale și din atragerea de fonduri europene, astfel încât toate școlile din oraș să aibă dotare similară.
 • Interzicerea oricăror donaţii de la asociaţiile părinţilor de pe lângă şcoli, folosite în acest moment ca formă mascată de „FOND AL CLASEI” şi încurajarea acestor asociaţii în a finanţa proiecte extracuriculare, în care să implice specialiştii din comunitate, ONG-urile, firmele private interesate în reducerea analfabetismului, dezvoltării inovării şi cercetării.
 • Informatizarea şcolilor, astfel încât prin asociaţiile non-profit din comunitate, din toate domeniile, care au implicare în zona educaţională să poată să se genereze conţinut educaţional, care să fie pus gratuit la dispoziţia profesorilor şi elevilor.
 • Alfabetizarea digitală a profesorilor şi părinţilor, astfel încât să poată să ofere elevilor şi copiilor lor soluţii inovatoare de e-learning, educaţie alternativă şi educaţie continua.