1. Scopul Politicii privind protecţia datelor cu caracter personal

PARTIDUL OAMENILOR LIBERI (POL), înființat conform dispoziţiilor sentinţei civile nr. DEC 42 pronunţate de Tribunalul Bucureşti – Secţia a V-a Civilă în dosarul nr. 28691/3/2015 în şedinţa publică din 16.09.2015, rămasă definitivă prin neapelare, înregistrat în Registrul Partidelor nr. crt. 78, cu sediul în str. Poștei nr. 1, Târgu-Mureș, județul Mure, CIF 35203318, reprezentat prin Președinte Dan Sorin Mașca, denumit în continuare „POL

vă informăm în cele de mai jos, în calitate de Operator de date cu caracter personal,

asupra felului în care folosește POL datele cu caracter personal pe care le colectăm de la Dvs. atunci când:

 1. navigați site-ul nostru, www.oameniliberi.com, denumit în continuare „Site/Site-ul”;
 2. semnați olograf, pe suport hârtie, listele de susținători la alegerile locale din anul 2020
 3. semnați cu semnătură electronică listele de susținători, întocmite în format electronic, la alegerile locale din anul 2020.

Protejarea datelor cu caracter personal este importantă pentru noi. Prezenta politică este parte integrantă a Termenilor și Condițiilor privind utilizarea Site-ului www.oameniliberi.com (disponibili aici), alături de Politica privind fișierele de tip cookies (disponibilă aici)

Prezenta politică este compusă în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), cunoscut si sub denumirea Regulamentul GDPR.

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă ansamblul operațiunilor pe care le putem efectua asupra datelor, cum ar fi: colectarea, stocarea, organizarea, transferul și ștergerea datelor Dvs.

 1. Ce date colectăm și în baza cărui temei legal?
 1. Colectăm date la Dvs., atunci când:
 1. ne contactați prin intermediul Site-ului, prin folosirea formularului de contact: adresa de mail, nume și prenume. Temeiul legal al unei astfel de procesări este: ​ pașii preliminari pentru încheierea contractului potrivit art. 6 alin. (1) lit. b) și interesul legitim al Operatorului potrivit art. 6 alin. (1) lit. f) din Regulamentul GDPR.
 2. alegeți să donați către POL, prin intermediul secțiunii „Donează!” de pe Site: mail, nume și prenume, număr telefon, adresa de domiciliu și numele băncii care a emis cardul Dvs. de plată. Temeiul legal al unei astfel de procesări este: ​ executarea contractului și pașii preliminari pentru încheierea contractului potrivit art. 6 alin. (1) lit. b) din Regulamentul GDPR și îndeplinirea obligațiilor legale ale Operatorului potrivit art. 6 alin. (1) lit. c) din Regulamentul GDPR .
 3. alegeți să ne contactați pentru a face parte din echipa POL, prin intermediul secțiunii „Hai în echipă!” de pe Site: mail, nume și prenume, număr telefon, localitate, adresă de domiciliu. Temeiul legal al unei astfel de procesări este: ​ executarea contractului și pașii preliminari pentru încheierea contractului potrivit art. 6 alin. (1) lit. b) din Regulamentul GDPR
 4. alegeți să ne contactați pentru a fi voluntar POL, atunci când accesați secțiunea „Ia parte la schimbare: înscrie-te ca voluntar!” de pe Site: mail, nume și prenume, număr telefon, localitate, adresa de domiciliu. Temeiul legal al unei astfel de procesări este: ​ executarea contractului și pașii preliminari pentru încheierea contractului potrivit art. 6 alin. (1) lit. b) din Regulamentul GDPR
 5. alegeți să semnați olograf, pe suport hârtie, listele de susținători la alegerile locale din anul 2020 propuse de POL: semnătură, nume, prenume, cetățenia, data nașterii, adresă(domiciliul sau reședința conform vizei de flotant), serie și număr act de identitate. Temeiul legal al unei astfel de procesări este îndeplinirea obligațiilor legale ale Operatorului potrivit art. 6 alin. (1) lit. c) din Regulamentul GDPR și îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public potrivit art. 6 alin. (1) lit. e) din Regulamentul GDPR.
 6. alegeți să semnați cu semnătură electronică listele de susținători la alegerile locale din anul 2020 propuse de POL întocmite în format electronic: nume, prenume, cetățenia, data nașterii, adresa (domiciliul sau reședința conform vizei de flotant), serie și număr act de identitate, adresă e-mail, adresă IP. Temeiul legal al unei astfel de procesări este îndeplinirea obligațiilor legale ale Operatorului potrivit art. 6 alin. (1) lit. c) din Regulamentul GDPR și îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public potrivit art. 6 alin. (1) lit. e) din Regulamentul GDPR.

Datele necesare completării listei sunt solicitate conform Hotărârii AEP nr. 2/17.07.2020 privind aprobarea Metodologiei depunerii dosarelor de candidatură și a listelor de susținători la alegerile locale din anul 2020.

 1. Colectăm date în mod automat prin rapoartele de trafic al serverului: adrese IP, geolocație, paginile vizitate, browser-ul utilizat pentru navigare, versiunea browser-ului și sistemul de operare. Folosim aceste date doar pentru îmbunătățirea Site-ului și pentru a asigura securitatea Site-ului.

Temeiul legal al unei astfel de procesări este: ​interesul legitim al Operatorului potrivit art. 6 alin. (1) lit. f) din Regulamentul GDPR.

Prelucrarea ulterioară

POL folosește date cu caracter personal doar în scopul pentru care au fost colectate. Conform Regulamentului GDPR, prelucrarea ulterioară a datelor cu caracter personal în scopuri istorice, statistice sau științifice este compatibilă cu scopul inițial al prelucrării.

 1. Cum stocăm și protejăm datele Dvs.?

POL pune în aplicare măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura securitatea, confidențialitatea, integritatea, disponibilitatea și protejarea datelor împotriva distrugerii, pierderii, modificării, dezvăluirii neautorizate sau accesului neautorizat la datele personale procesate.

Doar membrii POL, voluntarii POL, angajații POL și furnizorii de servicii ai POL, care prelucrează date în numele nostru, au acces la datele Dvs. personale. Toate aceste categorii de persoane sunt obligate să respecte confidențialitatea datelor Dvs.

Listele de susținători pe suport hârtie sunt arhivate la sediul central al POL și la sediile organizațiilor județene ale POL pe toată perioada de strângere de semnături, anterior depunerii la birourile electorale județene și sunt asigurate prin măsuri se securitate fizică și de ordin organizatoric. Accesul la semnături va fi limitat strict membrilor din echipele de campanie, care vor semna declarații de confidențialitate privind datele cu caracter personal colectate și prelucrate.

Listele de susținători întocmite în format electronic sunt stocate și păstrate pe suport magnetic în multiple copii. Accesul la semnături va fi limitat strict membrilor din echipele de campanie, care vor semna declarații de confidențialitate privind datele cu caracter personal colectate și prelucrate.

Câteva dintre măsurile tehnice sunt:

 • Utilizarea sistemelor criptografice pentru stocarea datelor pe termen mediu și lung;
 • Utilizarea de soluții antivirus pe sistemele informatice utilizate;
 • Encriptarea comunicațiilor electronice;
 • Păstrarea copiilor de siguranță în cel puțin trei locuri diferite.

Câteva dintre măsurile organizatorice sunt:

 • Stabilirea unor obligații de natură contractuală cu membrii și voluntarii POL privind confidențialitatea și protecția datelor cu caracter personal;
 • Instruirea personalului la modul în care se procesează datele cu caracter personal;
 • Crearea și aplicarea unor politici și proceduri specifice cu privire la protecția datelor cu caracter personal.

Chiar dacă ne străduim să oferim securitate cât mai mare datelor Dvs., menționăm că garantarea securității informațiilor transmise nu poate fi făcută 100%, având în vedere insecuritatea transmisiilor de date efectuate prin intermediul internetului din cauza unor factor externi, cum ar fi: viruși sau programe malware, pierderea dispozitivelor electronice de pe care accesati Site-ul, accesul persoanelor neautorizate pe dispozitivele Dvs. electronice, insecuritatea unor rețele wifi.

Pentru o mai bună protecție a datelor Dvs., vă recomandăm următoarele:

 • În relația cu POL, să nu comunicați date cu caracter personal decât dacă vi se solicită în mod expres;
 • Schimbați numele de utilizator și parola routerului wifi;
 • Alegeți pentru dispozitivele Dvs. electronice parole puternice, complexe (folosiți un manager de parole,  dacă aveți la dispoziție), fără legătură cu viața personală și salvați-le într-un mod securizat;
 • Securizați dispozitivele electronice cu parole sau alte moduri de blocare;
 • Nu vă lăsați dispozitivele electronice nesupravegheate;
 • verificați identitatea persoanelor cu care comunicați, pentru a vă asigura că nu comunicați date cu caracter personal unor persoane care nu reprezintă în mod legal POL;
 • Ori de câte ori utilizați Site-ul POL asigurați-vă că utilizații versiunea securizată a Site-ului.
 1. Cât timp păstrăm datele Dvs. cu caracter personal?

Datele colectate se vor păstra doar o perioada determinată de timp, în fucție de necesitatile și scopul prelucrării.

Atunci când datele sunt necesare pentru a ne contacta, a deveni voluntar, a dona sau a face parte din echipa POL, ele se păstrează până la împlinirea termenului de prescripție al acțiunii specifice relației dintre POL și Dvs. Astfel, dacă ați ales să donați, datele Dvs. se vor păstra atât timp cât legislația în vigoare impune partidelor politice să păstreze registrele contabile cu privire la donații. Dacă ați ales să ne contactați, datele Dvs. se păstrează 3 ani de la data la care am comunicat ultima oară cu Dvs. Dacă ați ales să fiți voluntar sau membru al echipei POL, datele Dvs. se păstrează pe parcursul relației contractuale și încă 3 ani de la terminarea relației contractuale.

Datele obținute pentru prelucrări având ca temei legal consimțământul Dvs. se vor păstra până la retragerea consimțământului.

Datele obținute ca urmare a completării pe hârtie sau în format electronic a listelor de susținători la alegeri se păstrează timp de 6 luni de la data desfășurării alegerilor.

Datele de trafic vor fi păstrate pe o perioada de 8 ani de la încetarea relației contractuale.

Datele statistice anonimizate se vor păstra în mod granular 12 luni, iar agregate pe o perioadă maximă de 3 ani.

După expirarea perioadelor indicate mai sus, datele Dvs. vor fi șterse de persoanele abilitate în acest sens de către POL conform procedurilor interne ale partidului.

 1. Cui dezvăluim datele Dvs. cu caracter personal?

POL stochează în siguranță datele dvs. pe servere situate în Uniunea Europeană. Conform scopurilor de mai sus, datele Dvs. personale nu vor fi vândute sau închiriate unor terțe persoane.

Cu toate acestea, vom putea furniza datele Dvs. cu caracter personal către: furnizorii de​ servicii suport şi/ sau auxiliare​, precum servicii IT (ex. mentenanță, suport, dezvoltare); servicii de arhivare în format fizic și/ sau electronic; servicii juridice, notariale, contabile sau alte servicii de consultanță și instituții; autorități publice din România, în cazul în care există o obligație legală în acest sens.

Listele de susținători, deci implicit și datele cu caracter personal incluse în liste, vor fi transmise la birourile electorale județene, conform prevederilor Legii nr. 115/2015.

Site-ul nostru poate afișa link-uri către site-uri terțe. Dacă accesați un link către oricare dintre aceste Site-uri, vă rugăm să aveți în considerare faptul că aceste Site-uri au politici proprii de confidențialitate și POL nu își asumă niciun fel de responsabilitate pentru aceste politici. Vă rugăm să citiți politicile respectivelor companii înainte de a accepta prelucrarea oricăror date personale.

 1. Care sunt drepturile Dvs. și cum le respectăm?

Legislația privind datele cu caracter personal vă oferă o serie de drepturi în legătură cu datele Dvs. Drepturile Dvs., precum și modul în care le puteți exercita sunt prezentate mai jos.

a. Dreptul la informare privind colectarea și procesarea datelor cu caracter personal

Aveți dreptul să cunoașteți cine este operatorul de date cu caracter personal care procesează datele Dvs., datele de contact ale acestuia, motivul, scopul și temeiul juridic al procesării, destinatarii datelor și alte informații relevante despre datele Dvs.

POL și-a propus să vă informeze asupra acestor aspecte în secțiunile de mai sus.

b. Dreptul de acces

Aveți dreptul să știți dacă datele Dvs. personale sunt prelucrate sau nu de POL, putând în acest sens să ne adresași o cerere prin e-mail. În caz afirmativ, aveți dreptul de a ști ce date sunt prelucrate, în ce scop, dacă și cu cine sunt partajate și cât timp vor fi păstrate. În urma solicitării rezonabile din partea Dvs., vă putem transmite gratuit o copie a datelor cu caracter personal prelucrate de POL. În măsura unei solicitări mai complexe, POL este îndreptățit să solicite o sumă rezonabilă de bani care să acopere costurile transmiterii datelor Dvs. cu caracter personal.

c. Dreptul la rectificare

În cazul în care datele Dvs. pe care POL le prelucrează sunt inexacte, aveți dreptul de a obține rectificarea acestor. Totodată, aveți dreptul de a solicita completarea datelor Dvs. în cazul în care ele sunt incomplete.

d. Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”)

Aveți dreptul să solicitați POL ștergerea datelor Dvs. atunci când:

 1. datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 2. v-ați retras consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și nu mai există niciun alt temei în baza căruia putem prelucra respectivele date;
 3. datele cu caracter personal sunt prelucrate ilegal;
 4. POL are obligația legală de a șterge datele Dvs.

Nu aveți dreptul să solicitați ștergerea datelor Dvs. atunci când:

 1. Prelucrarea datelor Dvs. personale este necesară pentru a exercita dreptul la liberă exprimare și informare;
 2. POL trebuie să prelucreze datele Dvs. personale în vederea îndeplinirii unei obligații legale și / sau a unei sarcini efectuate în interes public;
 3. Prelucrarea datelor Dvs. personale este necesară din motive de interes public în domeniul sănătății publice;
 4. Prelucrarea datelor Dvs. personale este necesară în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică, istorică ori statistică, iar ștergerea datelor poate face imposibilă sau greu de atins realizarea acestor scopuri;
 5. POL necesită datele dvs. personale pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

e. Dreptul la restricționarea preluctrării

Puteți solicita restricționarea prelucrării datelor Dvs. cu caracter personal dacă:

 1. contestați corectitudinea datelor, pentru o perioadă care permite POL să verifice exactitatea datelor respective;
 2. prelucrarea este ilegală, iar Dvs. vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
 3. datele nu ne mai sunt necesare prelucrării, dar Dvs. ni le solicitați pentru contestarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
 4. v-ați opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale POL, în calitate de operator, prevalează asupra drepturilor Dvs. în calitate de persoana vizată.

Dacă prelucrarea este restricționată, datele Dvs. vor continua să fie doar stocate de POL, nemaiputând fi întreprinse și alte operațiuni de prelucrare. Cu toate acestea, POL va putea efectua și alte prelucrări ale datelor asupra cărora prelucrare a fost restricționată, în următoarele condiții:

 1. dacă există acordul dumneavoastră în acest sens;
 2. pentru a constata, exercita sau apăra un drept în instanță;
 3. pentru a proteja drepturile altei persoane fizice sau juridice;
 4. din motive de interes public important.

f. Dreptul la portabilitatea datelor

Aveți dreptul să primiți de la POL datele Dvs. personale, dacă ni le-ați furnizat anterior într-o formă structurată, care poate fi citită în mod automatizat. Aveți, de asemenea, dreptul să solicitați să transmitem datele Dvs. unui alt operator de date cu caracter personal.

Dreptul la portabilitatea datelor va putea fi exercitat numai dacă:

 1. prelucrarea se realizează prin mijloace automate; și
 2. prelucrarea se realizeaza în baza consimțământului Dvs. sau pentru a executa un contract cu Dvs.

g. Dreptul de opoziție

Aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor Dvs. în cazul în care POL le prelucrează în temeiul unui interes public sau în temeiul intereselor sale legitime.

Dacă, având în vedere toate interesele implicate, POL consideră că are motive legitime convingătoare pentru continuarea procesării datelor Dvs. personale, obiecția Dvs. va fi respinsă și veți fi notificat în acest sens.

h. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată

Aveți dreptul de a nu se lua în legătură cu Dvs. decizii care produc efecte juridice dacă astfel de decizii sunt adoptate exclusiv în baza unei prelucrări automate.

i. Dreptul de a vă retrage consimțământul

Dacă datele Dvs. personale sunt prelucrate în baza consimțământului Dvs., puteți retrage acest consimțământ în orice moment. Retragerea consimțământului nu are efect retroactiv, astfel că aceasta nu afectează în niciun fel prelucrările realizate anterior retragerii.

j. Dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP)

Aveți dreptul de a depune plângere la ANSPDCP în cazul în care considerați că v-au fost încălcate drepturile privind protecția datelor cu caracter personal. Plângerile pot fi depuse ​online, pentru mai multe detalii vă rugăm să accesați următoarul link: https://www.dataprotection.ro/?page=Plangeri_pagina_principala

De asemenea, aveți dreptul să vă adresați instanțelor de judecată competente.

 1. Ce se poate întâmpla dacă nu doriți să ne transmiteți datele Dvs. cu caracter personal?

În cele mai multe cazuri, Dvs. nu aveți obligația de a ne comunica datele cu caracter personal. Sunt însă situații în care, fără date suplimentare, nu putem soluționa cererea Dvs. legitimă.

 1. Cum ne contactați?

Pentru a ne transmite o solicitare, vă rugăm sa ne scrieți un e-mail la pol@oameniliberi.com.

Vă vom informa, în termen de o lună de la primirea solicitării Dvs., asupra acțiunilor întreprinse. Acest termen poate fi prelungit la două luni atunci când este necesar, ținându-se seama de complexitatea, numărul cererilor sau imposibilitatea identificării solicitantului. Dacă termenul este prelungit,veți fi informat în termen de o lună de la primirea cererii, prezentând și motivele întârzierii.

Dacă POL nu soluționează afirmativ cererea Dvs., vă informăm asupra acestui lucru în termen de cel mult o lună de la primirea cererii, cu privire la motivele pentru care nu am luat măsuri și la posibilitatea de a depune o plângere către ANSPDCP sau către instanța de judecată.

 1. Dispoziții finale

În cazul în care vom aduce modificări prezentei Politici, vom afișa noua ei versiune pe această pagină. Vă rugăm să verificați Site-ul nostru în mod regulat pentru modificări ale acestei politici. În măsura în care avem o relație contractuală cu Dvs., orice modificare semnificativă a prezentei Politici va fi comunicată direct către Dvs.

 

Prezenta versiune, 1.0 este în vigoare din data de 5 august 2020.

Istoric versiuni

1. Versiunea 1.0 – în vigoare începând cu data de 5 august 2020.

Data ultimei schimbări: 5 august 2020.