POL propune finanţarea prin concursuri de proiecte a tuturor cluburilor sportive, după acelaşi criteriu şi prin finanţare nediscreţionară.

UDMR, PNL și PSD au continuat „închegarea” Clubului Sportiv Municipal Tîrgu Mureş şi în şedinţa ordinară a Consiliului Local Tîrgu Mureş, de miercuri, 30 mai, prin numirea Comitetului Director. Din acest comitet vor face parte „renumiţi” manageri şi specialişti în sport, precum directorul de la Sere, directorul de la Utilităţi Municipale, un stomatolog, un şef de asociaţii de proprietari etc. De asemenea, din Comitetul Director va face parte şi antrenorul de baschet şi consilierul local Szaszgaspar, care este iniţiatorul proiectului, dar şi viitor beneficiar direct al hotărârii, urmând a deveni antrenorul echipei de baschet a CSM. Dacă în cazul său nu există o incompatibilitate legală, una etică şi morală sigur este. Mai urmează numirea de către primar a directorului executiv, care va conduce CSM.

De ce nu ar trebui să existe CSM:

A. În CSM vor fi absorbite doar unele cluburi alese pe sprânceană, fără niciun criteriu prestabilit, lăsându-se loc arbitrariului.

B. Cluburile absorbite vor concura neloial cluburile din aceeaşi ramură sportivă, deoarece vor beneficia de finanţare discreţionară, ceea ce înseamnă încălcarea fair-play-ului, care e principiul de bază al sportului.

C. CSM nu are prevăzut niciun criteriu de performanţă, va deveni beneficiarul a 24-28 de milioane de lei/an (bugetul prognozat pentru un an competiţional), fără a i se cere în schimb niciun rezultat concret.

D. Bugetul prognozat pentru CSM este similar cu bugetul din anul 2017 pentru investiţii, renovări şi reparaţii pentru toate cele 50 de instituţii de învăţământ din Tîrgu Mureş!

E. CSM va fi un club de stat, al Primăriei, instituţie care nu trebuie să de ocupe cu angajări de antrenori şi transferuri de jucători, ci de cu totul alte lucruri (infrastructură, investiţii, şcoli etc.).

F. CSM va fi un club de stat, la fel ca în perioada comunist-sovietică, dar noi trăim în capitalism, suntem în Uniunea Europeană, unde cluburile sportive sunt eminamente private şi unde nicio primărie nu are club sportiv.

G. CSM va fi un club de stat, iar statul este cel mai prost administrator.

H. CSM va fi un club de stat, ceea ce înseamnă o imixtiune în piaţa liberă, care va duce la denaturarea pieţei în acest domeniu, prin finanţarea discreţionară.

I. Prin CSM sportul nu va fi salvat, ci distrus.

Ce propune POL:

A. Susţinerea de către Primărie a tuturor cluburilor sportive, după acelaşi criteriu şi prin finanţare nediscreţionară.

B. Toate cluburile, inclusiv cele de fotbal, baschet sau volei, să aplice la concursul de proiecte sportive şi să fie finanţate la fel cum sunt anual finanţate alte zeci de cluburi de mulţi ani.

C. Suplimentarea bugetului pentru concursurile de proiecte sportive de la 3 milioane de lei (cât este acum) la 8 milioane de lei.

D. Mărirea investiţiilor pentru infrastructură sportivă (şi în Occident acesta este apanajul administraţiei locale), inclusiv pentru modernizarea terenurilor de sport din şcoli.

Cum am votat celelalte puncte de pe ordinea de zi, puteţi vedea mai jos.

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Unității Administrativ Teritoriale  Municipiul Tîrgu Mureș pe anul 2018. (ÎMPOTRIVĂ)

2. Proiect de hotărâre privind cuantumul maxim şi condiţiile de acordare a prestaţiilor financiare excepţionale pentru familiile cu copii aflate în asistență la Centrul Social – Adăpost de Noapte. (PENTRU)

3. Proiect de hotărâre privind dotarea cu defibrilatoare şi manechine pentru resuscitare, a tuturor şcolilor şi grădiniţelor din municipiul Tîrgu Mureș. (PENTRU, proiectul a fost depus de mine și a fost respins de către PSD, PNL, UDMR – detalii aici)

4. Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii străzii „30 Decembrie” în strada „Regele Mihai I”. (PENTRU, proiectul a fost depus de mine și a fost aprobat)

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere pentru copiii ce frecventează creşa în anul şcolar 2018-2019. (PENTRU)

6. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Tîrgu Mureş nr. 261 din 28.09.2017 privind numirea în calitate de reprezentanţi ai Consiliului Local Municipal Tîrgu Mureş în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat. (PENTRU)

7. Proiect de hotărâre privind finanţarea din bugetul local a indemnizaţiei în valută pentru o delegaţie din partea Municipiului și a Consiliului Local Tîrgu Mureş în vederea deplasării la Zalaegerszeg / Ungaria, în perioada 7-11 iunie 2018. (ABȚINERE)

8. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către Sămărghiţan Gheorghe şi soţia Olimpia a terenului în suprafaţă de 2,27 mp aparţinând Municipiului Tîrgu Mureş. (PENTRU)

9. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local Tîrgu Mureş nr. 24/30.01.2018 privind cuprinderea în contractul de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare nr. 22/202662/05.03.2010, încheiat cu S.C.Compania Aquaserv S.A. a noilor mijloace fixe realizate prin contractul de lucrări nr. 22/30.03.2016 „Reţele de alimentare cu apă şi canalizare menajeră în str. Eden din Municipiul Tîrgu Mureş ” (PENTRU)

10. Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţe, aflate în proprietatea municipalităţii. (PENTRU)

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea susţinerii financiare ale unor unităţi de cult din municipiul Tîrgu Mureş pe anul 2018, în baza O.G. nr. 82/2001 şi a H.G. nr.1470/2002 republicate. (ÎMPOTRIVĂ, deoarece nu sunt de acord cu finanțarea picturilor în biserici, ci doar cu finanțarea reparațiilor și întreținerii bisericilor, respectiv a serviciilor sociale prestate de culte)

12. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic Zonal –  reconformare de zone şi stabilire reglementări pentru amplasare locuinţe colective şi spaţii multifuncţionale”, cu regulamentul local de urbanism aferent Str.Voinicenilor nr. 109; 109/A; 111; 113 – str. Cdin Hagi Stoian, fnr. Iniţiator: SC”Fusion Construct”SRL. (PENTRU)

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic Zonal – stabilire reglementări pentru construire ansamblu rezidenţial, modificare PUZ aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Tîrgu Mureş nr.103/2016″ Str. Pomilor, fnr. Iniţiator: SC”Arcoflor Construct”SRL . (PENTRU)

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea amplasamentelor pentru grupul statuar „Şcoala Ardeleană” şi statuia principelui „Bethlen Gábor”. (ABȚINERE, deoarece cred că a trecut vremea realizării de statui sub formă de reprezentări figurative)

15. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei şi intabularea în domeniul privat al Municipiului Tîrgu Mureş a cotei de 19/351 din suprafaţa totală de 772 mp aferentă terenului situat pe str. Năvodari nr. 18. (PENTRU)

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării din proprietatea d-lui Dicoi Cristian şi a soţiei Dicoi Emilia Maria, în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş a terenului în suprafaţă de 49 mp, în vederea realizării proiectului ,,Extindere reţea de alimentare cu apă şi canalizare menajeră şi amplasarea staţiei de pompare ape uzate în strada Eden „. (PENTRU)

17. Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafaţă de 58 mp din Tîrgu Mureş, str. Constandin Hagi Stoian în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş de la Rauca Şerban şi soţia Rauca Ioana-Roxana. (PENTRU)

18. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei şi intabularea în domeniul privat al Municipiului Tîrgu Mureş a terenului în suprafaţă de 2036 mp situat pe str. Gheorghe Doja f.nr. şi revocarea Hotărârii Consiliului Local Tîrgu Mureş nr. 252/28.09.2017. (PENTRU)

19. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei şi intabularea în domeniul privat al Municipiului Tîrgu Mureş a terenului-imobil situat pe str. Rozelor nr. 1 A şi revocarea Hotărârii Consiliului Local Tîrgu Mureş nr. 323/28.11.2017. (PENTRU)

20. Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafaţă de 153 mp din Tîrgu Mureş, str.Livezeni f.n., în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş de la SC. Regional Business Solutions SRL. (PENTRU)

21. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei a spaţiului III şi a cotei de 42/950 mp situat în str. P-ţa Trandafirilor, nr. 19 la domeniul privat al Municipiului Tîrgu Mureş. (PENTRU)

22. Proiect de hotărâre privind actualizarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local Tîrgu Mureş nr. 27 din 30.08.2016 privind componenţa Comisiei de Circulaţie a Municipiului Tîrgu Mureş înfiinţată prin Hotărârea Consiliului Local Tîrgu Mureş nr. 297 din 30.11.2005 şi a art.1 din Hotărârea Consiliului Local Tîrgu Mureş nr. 300 din 14.11.2014 care completează componenţa Comisiei de Circulaţie. (PENTRU)

23. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat a unor bunuri aparţinând Municipiului Tîrgu Mureş, precum şi scoaterea din funcţiune şi casarea acestor bunuri. (PENTRU)

24. Proiect de hotărâre privind numirea membrilor în Comitetul director al Clubului Sportiv Municipal Tîrgu Mureș. (ÎMPOTRIVĂ)

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului Tripartit (Acord de Ajudecare a Disputelor) de către Beneficiarul Municipiul Tîrgu Mureş şi aprobarea plăţii sumelor necesare pentru onorariul Adjudecătorului unic al CAD (Comisia de Adjudecare a Disputelor). (ABȚINERE, deoarece e un caz juridic complex și nu am fost pe deplin lămurit de explicațiile din comisii)

26. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic Zonal – reconformare zonă funcţională pentru stabilire reglementări construire cartier de locuinţe colective cu dotările aferente unui centru de cartier (echipamente publice, servicii de interes general)”, cu regulamentul local de urbanism aferent, str. Băneasa, nr. 2 zona Fabrica de Zahăr, str. Libertăţii, str. Băneasa, str. I.H. Rădulescu Iniţiator: SC”MAURER IMOBILIARE”SRL. (PENTRU)

27. Proiect de hotărâre privind organizarea CONCURSULUI DE SOLUȚII Zona Centrală a Municipiului Tîrgu Mureș – Pța Victoriei – Pța Trandafirilor – Pța Petöfi – Pța Bernady – Bdul Cetății  „MY CITY Tîrgu Mureş/Marosvásárhely/Neumarkt”. (PENTRU)

28. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Tîrgu Mureş nr. 49/27.02.2018 privind încheierea unui protocol de colaborare între Municipiul Tîrgu Mureş şi SC Transport Local SA în vederea prestării unor servicii de reparaţii autovehicule, spălătorie auto şi inspecţie tehnică periodică (ITP). (PENTRU)

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea sumelor pentru finanţarea nerambursabilă din fondurile bugetului local al municipiului Tîrgu Mureş pentru programe/proiecte/acţiuni culturale depuse pe anul 2018 care se desfășoară în perioada 01.06.- 01.09. 2018. (PENTRU, am făcut parte din comisia de jurizare a proiectelor culturale)

Radu Bălaş,

consilier local al municipiului Tîrgu Mureş

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>