Familiile care adoptă copii vor primi un sprijin financiar de 2.000 de lei

Încăpățânarea mea a mai dat roade încă o dată, asftel că pentru prima oară în ultimii 30 de ani gimnaziile din Târgu Mureș vor primi în mod programatic material didactic, banii urmând a fi virați la începutul lunii decembrie. Chiar dacă suma nu e așa de mare pe cât a fost aprobată anul trecut, e bine că am început și că POL mai bifează o premieră. După zeci de ore de discuții private cu angajați ai Primăriei și consilieri locali, în care mulți au tergiversat ori s-au opus acestei inițiative, am izbutit alocarea, la rectificarea bugetară din 28 noiembrie 2019, a 500.000 de lei pentru material didactic la clasele I-VIII (planșe, hărți, mulaje, videoproiectoare, laptopuri, ustensile și consumabile pentru laboratoarele de fizică, biologie, chimie etc.). Banii vor fi alocați în funcție de numărul de copii, în cuantum de 40 de lei/elev. La această dată, numărul de elevi din gimnaziile târgumureșene este de 12.306.

Cu prilejul aceleiași rectificări bugetare, a fost aprobat și amendamentul meu privind alocarea sumei de 210.000 de lei pentru material didactic în grădinițe (bunuri cu folosință mai mică de un an: creioane, plastelină, acuarele, hârtie creponată etc.). Banii vor fi alocați grădinițelor în funcție de numărul de copii, în cuantum de 50 de lei/preșcolar. În Târgu Mureș sunt 4.200 de preșcolari.

Tot la această ședință a Consiliului Local Târgu Mureș a mai fost aprobat un proiect de suflet de-al meu, privind acordarea unui sprijin financiar pentru persoanele sau familiile din Târgu Mureș care adoptă copii, în cuantum de 2.000 de lei. În urbe se înregistrează anual circa 10 adopții, iar banii oferiți sunt mai degrabă o formă de recunoaștere a comunității față de cei care se decid să creacă și să educe copii abandonați. Proiectul vine ca o continuare a altuia, adoptat acum patru luni, prin care se acordă aceeași sumă pentru fiecare nou-născut din Târgu Mureș.

Ordinea de zi:

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Unităţii Administrativ Teritoriale – Municipiul Târgu Mureş pe anul 2019. (PENTRU, deoarece au fost aprobate amendamentele mele privind finanțarea materialului didactic în grădinițe și gimnazii)

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de atribuire/licitaţie a locurilor de parcare, pentru folosinţă, în parcările de domiciliu din Municipiul Târgu Mureş. (AMÂNAT)

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a parcărilor de reședință de pe raza Municipiului Târgu Mureș – Cartierul Mureșeni. (AMÂNAT)

4. Proiect de hotărâre privind instituirea TAXEI DE REABILITARE TERMICĂ, pe o perioadă de 5 ani, pentru proprietarii de apartamente care au restanţe la plata cotei-părţi din costurile lucrărilor de intervenţie realizate la 3 blocuri de locuinţe din municipiul Târgu-Mureş. (ABȚINERE)

5. Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii de finanțare a obiectivului de investiție „Dotarea cu echipamente şi mobilier specific didactic şi de laborator pentru Liceul Vocaţional de Artă, Târgu Mureș” finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală. (PENTRU)

6. Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii de finanțare a obiectivului de investiție „Dotarea cu echipamente şi mobilier specific didactic şi de laborator pentru Liceul Tehnologic Aurel Persu, Târgu Mureș”. (PENTRU)

7. Proiect de hotărâre privind planul de lucrări de interes local în anul 2020 pentru beneficiarii venitului minim garantat. (PENTRU)

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului alocației de hrană pentru copiii înscriși la Centrul de Zi Rozmarin. (PENTRU, amendament al colegului POL Tatár Lehel, prin care alocația de hrană/zi a fost majorată de la 12 lei la 16,6 lei)

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocațiilor bugetare pentru perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2020 pentru asociațiile și fundațiile acreditate ca furnizori de servicii sociale, selecționate în baza Legii nr. 34/1998 cu modificările și completările ulterioare și a HG nr.1153/2001 cu modificările și completările ulterioare. (PENTRU)

10. Proiect de hotărâre privind actualizarea si completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare si a Codului etic al personalului contractual din cadrul „Căminului pentru persoane vârstnice Târgu Mureș”- cod serviciu social 8730 CR-V-I. (PENTRU)

11. Proiect de hotărâre privind scutirea de la plată a tarifului de ocupare teren cu spații activitate comercială – terasă pentru SC RAUL & SANDA SRL. (PENTRU)

12. Proiect de hotărâre pentru aprobarea completării H.C.L.M. nr. 254 din 26 septembrie 2019 privind aprobarea unor modificări și completări asupra Actului constitutiv și al Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREȘ”. (PENTRU)

13. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Târgu Mureş a unui teren în suprafaţă de 38450 mp situat pe Calea Sighișoarei. (PENTRU)

14. Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafaţă de 15 mp din Târgu Mureş str. Gh. Doja nr. 208 A, în proprietatea Municipiului Târgu Mureş de la Toth Zsolt- Ferenc şi soţia Toth Katalin. (PENTRU)

15. Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafaţă de 22 mp din Târgu Mureş str. Constandin Hagi Stoian, în proprietatea Municipiului Târgu Mureş de la Potcoavă Bogdan- Ionuţ şi soţia Potcoavă Dana. (PENTRU)

16. Proiect de hotărâre trecerea unui teren în suprafață de 5 mp din Târgu Mureș, str. Posada nr. 24 în proprietatea Municipiului Târgu Mureș de la Moldovan Tibor-Florian și Moldovan Aurelia. (PENTRU)

17. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 236/29.08.2019 privind atestarea la domeniul privat al Municipiului Târgu Mureş a cotei de 64/390 din suprafaţa totală de 390 mp aferentă terenului situat pe str. Gh. Doja nr. 79. (PENTRU)

18. Proiect de hotărâre privind atestarea la domeniul privat al Municipiului Târgu Mureş a terenului având suprafaţa 1641mp situat pe str. Gh. Doja nr. 264. (PENTRU)

19. Proiect de hotărâre privind atestarea la domeniul privat al Municipiului Târgu Mureş a cotei de 121/350 din suprafaţa totală de 350 mp aferentă terenului situat pe str. Nicolae Bălcescu, nr. 12. (PENTRU)

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de cote părţi de teren pentru imobilul situat in Târgu Mureş, str. Pavel Chinezu nr.10 şi revocarea HCL nr. 255/26.09.2019. (PENTRU, proiectul a fost respins)

21. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei unor străzi la domeniul public al Municipiului Târgu Mureş”. (PENTRU)

22. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă a terenurilor aflate în proprietatea UAT Târgu Mureș. (PENTRU)

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de atribuire a spațiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţe, aflate în proprietatea municipalităţii”. (PENTRU)

24. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Târgu Mureş a terenului în suprafaţă de 12513 mp, situat pe str. Barajului. (PENTRU)

25. Proiectul de hotărâre privind dezmembrarea suprafeţei de 3200 mp din suprafaţa totală de 3780 mp a imobilului situat în Municipiul Târgu Mureş, str. Matei Corvin, nr.2. (PENTRU, proiectul a fost respins)

26. Proiectul de hotărâre privind transmiterea cu titlu gratuit în gestiunea Administraţiei Domeniului Public a unor bunuri mobile proprietatea Municipiului Târgu Mureş, aflate în gestiunea SC Locativ SA, pentru realizarea unor reparaţii şi întreţineri efectuate exclusiv pe domeniul public al Municipiului Târgu Mureş. (PENTRU)

27. Proiectul de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul „Construire sala de sport la Școala Generală Friederich Schiller”. (PENTRU)

28. Proiectul de hotărâre privind atestarea la domeniul privat al Municipiului Târgu Mureş a terenului în suprafaţă de 2018 mp situat pe B-dul 22 Decembrie 1989 , anularea HCL nr. 246/30.08.2018 şi modificarea HCL nr. 268/2011. (PENTRU)

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii valabilității documentației de urbanism „Plan Urbanistic General al Municipiului Târgu Mureș” cu regulamentul local de urbanism aferent până la intrarea în vigoare a noului Plan Urbanistic General, beneficiar Municipiul Târgu Mureș. (PENTRU)

30. Proiect de hotărâre privind atribuirea directă a gestiunii serviciului de transport public local de persoane cu autobuze, efectuat prin curse regulate în Municipiul Târgu Mureș, către SC Transport Local SA. (PENTRU)

31. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei 1 la Hotărârea Consiliului local municipal nr. 145/2019 privind revocarea H.C.L.M. nr. 8 din 31 ianuarie 2019 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Parcaj subteran, zona centrală Piața Trandafirilor” din Municipiul Târgu Mureș – varianta B, respectiv H.C.L.M. nr. 92 din 24 februarie 2011 privind aprobarea documentației „Studiu de fezabilitate parcaj subteran, zona centrala – Piaţa Trandafirilor”, beneficiar Municipiul Târgu Mureș, şi înlocuirea Anexei 1 la H.C.L.M. 255 din 30 august 2018. (PENTRU)

32. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru persoanele sau familiile din Târgu Mureș care adoptă copii. (PENTRU, proiectul meu)

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente proiectului „Modernizarea transportului public de călători al Municipiului Târgu Mureș”. (PENTRU)

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente proiectului cu titlul „Reamenajarea spațiilor urbane cu centru multifuncțional în zonele de locuit marginalizate, în vederea creării de facilități destinate utilizării publice în zone marginalizate din municipiul Târgu Mureș”. (PENTRU)

35. Proiect de hotărâre privind numirea în calitate de reprezentanţi ai Consiliului Local Municipal Târgu-Mureş, cu atribuţiile aferente în Consiliul de Administraţie al Palatului Copiilor Târgu Mureș, unitate de învăţământ preuniversitar specializată în activități extrașcolare, în anul şcolar 2019-2020. (PENTRU)

36. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului taxelor speciale pe anul 2020 percepute prin Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a persoanelor Târgu Mureş. (PENTRU)

37. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza S.F. conf. HG 907/2016) şi a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea investiției „RACORDURI ELECTRICE PENTRU STAȚII DE ÎNCĂRCARE AUTOBUZE ELECTRICE în Municipiul Târgu Mureș”. (PENTRU)

38. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a unor categorii de terenuri aflate în domeniul privat al Municipiului Târgu Mureş. (PENTRU)

39. Proiect de hotărâre privind aprobarea elaborării studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Modernizare și pietonalizare str. Bolyai – tronsonul dintre Piața Trandafirilor și strada Köteles Sámuel”. (AMÂNAT, proiectul colegului POL Tatár Lehel)

40. Proiect de hotărâre privind depunerea online în format electronic a documentelor. (PENTRU, proiectul colegului POL Tatár Lehel, a fost aprobat)

41. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentelor opționale depuse împreună cu actele necesare pentru cererea de emitere autorizaţie de construire/desfiinţare. (PENTRU, proiectul colegului POL Tatár Lehel, a fost aprobat)

Radu Bălaş,

consilier local al municipiului Tîrgu Mureş

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>