Concesionările din ultimii opt ani au văduvit bugetul local cu peste 20 de milioane de lei

După ce, în luna octombrie a anului trecut, UDMR şi PNL au respins proiectul POL de revenire a parcărilor în administrarea Primăriei, în şedinţa Consiliului Local Târgu Mureş din luna martie 2019, ei au revenit la gânduri mai bune şi corecte. Încăpăţânarea noastră de a repune proiectul în dezbatere a dat roade, mai ales că aceşti consilieri ar fi putut fi acuzaţi de prejudicierea conştientă a bugetului local. Despre cum şi de ce a fost văduvită Primăria de 20 de milioane de lei prin concesionarea parcărilor, puteţi afla amănunte aici. Pe scurt, în ultimii 8 ani, Primăria a încasat doar 500.000 de lei/an din concesionare, dar, în urma administrării TEMPORARE a parcărilor între iunie și decembrie 2018, deci doar în șase luni, s-au încasat 3.000.000 de lei. În urma deciziei de ieri, parcările vor fi administrate de SC Administrator Imobile și Piețe SRL, o societatea aflată sub autoritatea Consiliului Local, care are codul CAEN necesar pentru această activitate. Proiectul inițial prevăzuse ca parcările să fie adminstrate de ADP, dar am fost de acord cu amendamentul propus, care va permite organizarea mai rapidă a preluării parcărilor publice.

De asemenea, mai menționez că POL este un partid de dreapta, care militează pentru administrarea cât mai puținor domenii de către Primărie, printre aceste domenii fiind transportul în comun (care trebuie subvenționat, nefiind sustenabil dpdv economic) și parcările publice (care presupun un efort logistic minim, nefiind nevoie de aportul privaților).

Despre cum am votat la şedinţa ordinară a Consiliului Local Tîrgu Mureş din data de 28 martie 2019, puteţi afla mai jos.

În regim de urgență:

1. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Transformarea străzilor cu circulaţie pietonală intensă-zona Clinicilor în trasee mai prietenoase pentru pietoni şi biciclişti”, finanţat prin fonduri europene. (PENTRU)

Ordinea de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism„Plan Urbanistic Zonal – lotizare teren şi reglementare zonă funcţională pentru construire ansamblu de locuinţe unifamiliale”, cu regulamentul local de urbanism aferent „str. Cotitura de Jos fnr. Iniţiator: Puşcaş Maria. (PENTRU)

2. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcţii la “Căminul pentru persoane vârstnice Târgu Mureș”- cod serviciu social 8730CR-V-I. (PENTRU)

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor destinate închirierii, în mod exclusiv pentru medici rezidenți și tineri specialiști din sănătate, din blocul de locuințe realizat prin A.N.L, situat în municipiul Târgu Mureș, str. Gh. Marinescu f.n. (ABȚINERE deoarece consider că realizarea unor blocuri cu chirie redusă doar pentru o anumită categorie profesională este discriminatorie. Mai mult, acest bloc nu va duce la stoparea migrării medicilor în Occident, fiind vorba de doar 30 de apartamente, adică vom opri cu costuri mari rămânerea în țară a unui număr infim de medici. Medicii pleacă din țară din cauza salariilor mici în comparație cu cele din Vest și a condițiilor improprii din spitale, nu pentru că nu au chirii subvenționate; aceeași explicație este și pentru punctul 39)

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de pășunat pentru pajiștile proprietate privată a Municipiului Târgu Mureș. (PENTRU)

5. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local Municipal Târgu Mureş nr. 382/18.12.2018 privind cuprinderea în contractul de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare nr. 22/202662/05.03.2010, încheiat cu SC Compania Aquaserv SA a noilor mijloace fixe realizate prin contractul de lucrări nr. 107/11.06.2014 „ Drum acces, rețea de apă – canal la stațiile de transfer, sortare și compostare deșeuri menajere Vălureni ” și nr. 26/08.02.2018 „ Drum acces, rețea apă-canal pentru stațiile de transfer, sortare, compostare, compactare-ambalare deșeuri menajere și stația de epurare ape uzate provenite din depozitul de deșeuri – Stație de pompare ape uzate menajere și montare hidranți subterani în str. Hotarului din Municipiul Târgu Mureş ”. (PENTRU)

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării licitației în scopul selectării unui asociat pentru activităţile de cinematografie. (ÎMPOTRIVĂ deoarece consider că Primăria nu trebuie să administreze un cinema, acest fiind apanajul privaților)

7. Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafaţă de 259 mp din Târgu Mureş, str.Vasile Săbădeanu, f.n., în proprietatea Municipiului Târgu Mureş de la S.C. MACO CONSTRUCT SRL. (PENTRU)

8. Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafaţă de 27 mp din Târgu Mureş, str. Constandin Hagi Stoian f.nr.,în proprietatea Municipiului Târgu Mureş de la Stăncioiu Ion şi Stăncioiu Cornelia. (PENTRU)

9. Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafaţă de 18 mp din Târgu Mureş, str. Mărului, nr.44. în proprietatea Municipiului Târgu Mureş de la Colcer Mihăila şi Colcer Mărioara. (PENTRU)

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic Zonal – parcelare teren şi stabilire reglementări pentru construire ansamblu rezidențial”, Str. Voinicenilor nr.222 cu regulamentul local de urbanism aferent Iniţiator: SC”Alfaconstruct” SA. (PENTRU)

11. Proiect de hotărâre privind mandatarea dl. Horaţiu Lobonţ pentru semnarea Contractului pentru asigurarea unor cheltuieli de personal aferente medicilor, medicilor dentişti, asistenţilor medicali şi a cheltuielilor pentru medicamente şi materiale sanitare pentru baremul de dotare din cabinetele de medicină generală şi dentară din unităţile de învăţământ din Municipiul Târgu Mureş. (PENTRU)

12. Proiect de hotărâre privind constituirea unei comisii de negociere în vederea încheierii unui contract de închiriere, pentru imobilul situat în municipiul Târgu Mureş, str. Bolyai, nr. 3. (ÎMPOTRIVĂ deoarece în comisia de negociere nu a fost acceptată și prezența POL, prin colegul Pápai)

13. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor valorici pentru obiectivul : „ Lucrări de creştere a eficienței energetice la blocul din Str. Argeșului nr. 16, Lot I”. (ÎMPOTRIVĂ deoarece primăria alege aceste blocuri în baza unor criterii neștiute de nimeni și pentru că se creaază discriminare între proprietarii de apartamente; explicația este similară pentru punctele 14-18 și 26-32 de pe ordinea de zi)

14. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor valorici pentru obiectivul : „ Lucrări de creştere a eficienței energetice la blocul din Str. Moldovei nr. 12, Lot I”. (ÎMPOTRIVĂ)

15. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor valorici pentru obiectivul : „Lucrări de creştere a eficienței energetice la blocul din Str. Moldovei nr. 10, Lot I”. (ÎMPOTRIVĂ)

16. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor valorici pentru obiectivul: „Lucrări de creştere a eficienței energetice la blocul din Str. Măgurei nr. 16, 18, 20, 22, 24, Lot I”. (ÎMPOTRIVĂ)

17. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor valorici pentru obiectivul : „Lucrări de creştere a eficienței energetice la blocul din Str. Gheorghe Doja nr. 60 + Piața Gării nr. 5 A B C, Lot I”. (ÎMPOTRIVĂ)

18. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor valorici pentru obiectivul : „Lucrări de creştere a eficienței energetice la blocul din Str. Cernavodă nr. 5 + Transilvaniei nr. 29, Lot I”. (ÎMPOTRIVĂ)

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării de către Municipiului Târgu Mureş de la d-nul Sipos Adalbert a suprafeţei de 24 mp teren necesar realizării proiectului de lărgire a suprafeţei carosabile str. Budiului. (ÎMPOTRIVĂ deoarece terenul a fost supraevaluat)

20. Proiect de hotărâre privind cuprinderea în contractul de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apă și canalizare nr. 22/202662/05.03.2010, încheiat cu S.C. Compania Aquaserv S.A. a noilor mijloace fixe aferente Serviciului de alimentare cu apă al Municipiului Târgu Mureș, realizate prin investiții derulate de Primăria Municipiului Târgu Mureș, recepționate în anii 2013-2015. (PENTRU)

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF conf.HG 907/2016) şi a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea investiției , pentru proiectul: ,,Sistem de management al traficului în Municipiul Târgu Mureș” , propus a se finanța prin POR 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritate de investiții 4.e, Obiectiv Specific 4.1 Reducerea emisiilor de carbon in municipiile reşedinţa de judeţ prin investiţii bazate pe planurile de mobilitate urbana. (PENTRU)

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF conf.HG 907/2016) şi a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea investiției , pentru proiectul: ,,Modernizarea transportului public de călători al Municipiului Târgu Mureș,, , propus a se finanța prin POR 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritate de investiții 4.e, Obiectiv Specific 4.1 Reducerea emisiilor de carbon in municipiile reşedinţa de judeţ prin investiţii bazate pe planurile de mobilitate urbana. (PENTRU)

23. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor valorici, inclusiv anexa 1 privind descrierea sumară a investiției, pentru obiectivul “Reconversia funcțională și/sau reutilizarea unor terenuri și suprafețe abandonate și neutilizate din interiorul Municipiului Târgu Mureș”. (PENTRU)

24. Proiect de hotărâre privind suplimentarea unor suprafețe ale amplasamentelor concesionate în urma Hotărârii de Consiliu Local nr. 216/2014. (PENTRU)

25. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii“ Modernizare strada Victor Babeş”. (PENTRU)

26. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor valorici pentru obiectivul: „Lucrări de creştere a eficienței energetice la blocul din Str. Piața Gării, nr. A 1, Lot II”. (ÎMPOTRIVĂ)

27. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor valorici pentru obiectivul: „Lucrări de creştere a eficienței energetice la blocul din Str. Piața Gării, nr. 2 A, Lot II”. (ÎMPOTRIVĂ)

28. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor valorici pentru obiectivul: „Lucrări de creştere a eficienței energetice la blocul din Str. Aleea Carpați, nr. 47, Lot II”. (ÎMPOTRIVĂ)

29. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor valorici pentru obiectivul: „Lucrări de creştere a eficienței energetice la blocul din Str. Depozitelor, nr. 7, Lot II”. (ÎMPOTRIVĂ)

30. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor valorici pentru obiectivul: „Lucrări de creştere a eficienței energetice la blocul din Str. Românu Vivu-Constantin, nr. 2, Lot II”. (ÎMPOTRIVĂ)

31. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor valorici pentru obiectivul: „Lucrări de creştere a eficienței energetice la blocul din Str. Aleea Cornișa, nr. 32, Lot II”. (ÎMPOTRIVĂ)

32. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor valorici pentru obiectivul: „Lucrări de creştere a eficienței energetice la blocul din Str. Mimozelor, nr. 2, Lot II”. (ÎMPOTRIVĂ)

33. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Municipal nr. 138 din 30 mai 2018. (PENTRU)

34. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea Parcului Ştiinţific Şi Tehnologic “LIFETECH SCIENCE PARK” în domeniul medical, al științelor vieții și al medicinei informatice în Târgu Mureş. (PENTRU)

35. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor economici pentru obiectivul de investiţii “Amenajare parc zona centrală Cartier Belvedere Târgu Mureş – etapa 1”. (PENTRU)

36. Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului General actualizat şi a principalilor indicatori tehnico-economici aferent obiectivului de investiţii „Reparaţie capitală pod peste râul Mureş cu pasaj superior peste linia CF Deda-Târgu Mureş – Str. Călăraşilor”. (PENTRU)

37. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii pe cheltuieli de către Compania Aquaserv SA, a creanței în sumă de 4.024.243,17 lei, pe care le deține față de Municipiul Tg. Mureş, respectiv mandatarea reprezentantului A.G.A., dl. Bakos Levente să aprobe documentele referitoare la subiectul de pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Adunării Generale a Acţionarilor SC Compania Aquaserv SA, din data de 07.05.2019. (ÎMPOTRIVĂ e o hotărâre cu implicații juridice, pe care o va soluționa instanța)

38. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului A.G.A., dl. Bakos Levente să aprobe documentele referitoare la subiectele de pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a Adunării Generale a Acţionarilor SC Compania Aquaserv SA, din data de 07.05.2019. (PENTRU)

39. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul „Alimentare cu energie electrică bloc de locuințe pentru tineri, destinate închirierii pentru specialiști din sănătate – Gheorghe Marinescu”. (ABȚINERE)

40. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici din Studiul de fezabilitate cu elemente D.A.L.I pentru obiectivul “Reabilitare și mansardare Școala Gimnazială Mihai Viteazu, str. Muncii nr.17, Târgu Mureș”. (RETRAS)

41. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii de Pasajul Bürger Albert köz străduței fără nume care leagă zona celor două poduri peste Canalul Turbinei între strada Margaretelor şi strada Călăraşilor. (PENTRU)

42. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii de Pasajul Friedrich Schiller köz străduței paralele cu calea ferată, care leagă strada principală Aleea Carpaţi de Școală Generală Friedrich Schiller. (PENTRU)

43. Proiect de hotărâre privind aprobarea introducerii unor reduceri la tarifele de intrare la Bazinele acoperite din municipiul Tîrgu Mureş acordate elevilor în timpul orelor de educaţie fizică. (PENTRU)

44. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L.M. nr. 13 din 31 ianuarie 2019 referitoare la aprobarea taxelor speciale și tarifelor, de către Serviciul public – Administraţia domeniului public, pentru anul 2019, precum şi instituirea unor contravenţii şi sancţiuni aplicabile acestora. (PENTRU este proiectul meu, care a fost respins chiar dacă în HCL-ul cu pricina a rămas o prevedere imorală, anormală şi, până la urmă, neconstituţională, care îngrădeşte şi limitează dreptul târgumureşenilor de a alege şi de a fi aleşi)

45. Proiect de hotărâre privind realizarea brandului turistic al municipiului Târgu Mureș. (AMÂNAT este proiectul meu, care a fost amânat fără nicio justificare pertinentă)

46. Proiect de hotărâre privind normarea numărului minim de locuri de parcare la construcțiile noi de locuințe din Municipiul Târgu Mureș. (AMÂNAT este proiectul colegului Pápai, care a fost amânat fără nicio justificare pertinentă)

47. Proiect de hotărâre privind gestionarea directă a parcărilor din municipiul Târgu Mureș de către Administrația Domeniului Public. (PENTRU este proiectul POL, care a fost aprobat)

48. Proiect de hotărâre privind revocarea H.C.L.M. nr. 8 din 31 ianuarie 2019 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Parcaj subteran, zona centrală Piața Trandafirilor” din Municipiul Târgu Mureș – varianta B, respectiv HCLM nr. 92 din 24 februarie 2011 privind aprobarea documentaţiei „Studiu de fezabilitate parcaj subteran, zona centrala – Piaţa Trandafirilor”, beneficiar Municipiul Târgu Mureş. (AMÂNAT este proiectul POL, care a fost amânat la solicitarea noastră, deoarece nu stătuse 30 de zile în dezbatere publică)

Radu Bălaş,

consilier local al municipiului Tîrgu Mureş

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>