Cine are un automobil şi are bani pentru RCA și combustibil, nu este o persoană nevoiaşă şi trebuie să plătească integral abonamentul de parcare”, aceasta a fost filozofia POL în privinţa punctului 26 de pe ordinea de zi a şedinţei CL Tîrgu Mureş din data de 26 iulie 2018. Primăria a dorit să modifice Regulamentul privind parcările din oraş, prilej cu care POL a avut mai multe amendamente. Am fost pentru acordarea de abonamente gratuite doar pentru persoanele cu dizabilităţi, dar în rest nimeni să nu beneficieze de nicio reducere indiferent de statutul social, de meserie sau de funcţie, pentru a nu se crea discriminări între locuitorii oraşului. Primăria propusese reduceri de tarife pentru consilieri locali, judecători, procurori, finanţişti, poliţişti, actori, medici de familie, revoluţionari, studenţi, pensionari, angajaţi ai Primăriei, CJ sau Prefectură etc. De asemenea, colegul Pápai a cerut introducerea străzilor Enescu, Primăriei şi Tineretului în zona 0, dar amendamentul a fost respins, tocmai pentru ca angajaţii din administraţia locală şi judeţeană să fie favorizaţi şi în acest caz. Pentru toate acestea, dar şi pentru altele, consilierii POL au votat împotrivă, votul lor fiind decisiv în respingerea proiectului.

Un alt proiect respins şi la care votul POL a fost decisiv a fost cel privind reglementarea utilizării sălilor de curs din şcoli. Proiectul viza în special elevii claselor 0-4, care beneficiază de program after-school. Iniţiatorul proiectului a dorit introducerea unei taxe şi lăsa la latitudinea consiliilor de administraţie ale şcolilor stabilirea tarifului, existând, astfel, premisa creării de discriminări, la fel ca şi la proiectul explicat mai sus. S-ar fi putut ajunge la situaţia în care un elev din Unirii să plătească mai mult pentru aceleaşi servicii decât unul din Tudor. De aceea POL a propus reglementarea, dar sub forma gratuităţii pentru toate aceste săli de curs. De asemenea, am lansat un mesaj pentru intrarea în legalitate a tuturor învăţătoarelor din oraş, astfel încât pentru after-school să nu mai fie încasaţi bani la negru.

Despre ce s-a mai discutat în şedinţă şi despre cum am votat, puteţi afla mai jos.

Proiecte în regim de urgenţă:

1. Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier local al lui Szászgáspar Barnabás. (PENTRU)

2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al lui Vajda György. (PENTRU)

3 . Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziției de autobuze electrice de 10 m din fonduri guvernamentale. (PENTRU)

4 . Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziției de autobuze electrice de 12 m din fonduri guvernamentale. (PENTRU)

Ordinea de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor reglementări referitoare la utilizarea sălilor de curs/ laboratoarelor aflate în administrarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Tîrgu Mureş pentru activități educaționale după program. (ÎMPOTRIVĂ, proiectul a fost respins)

2. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 353/2017 privind înfiinţarea Clubului Sportiv Municipal Tîrgu Mureș. (ÎMPOTRIVĂ, deoarece acest club este pe model sovietic, finanțat de stat și cu multe ramuri sportive, ceea ce va duce la desființarea multor cluburi private, contrar principiilor economiei de piață și ale UE)

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul din bugetul local denumit „SF + PT + EXEC. terenuri de sport în incinta CASM”. (PENTRU, deoarece considerăm că Primăria trebuie să susțină sportul prin finanțarea infrastructurii sportive și școlare. De asemenea, POL crede că susținerea sportului trebuie făcută prin concursuri de proiecte, la care să poată participa, în condiții egale, orice club sportiv, nu prin înființarea propriului club sportiv de stat)

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea limitelor maxime în cadrul cărora se pot efectua cheltuielile pentru acțiuni de protocol de către administrația publică locală a Municipiului Tîrgu Mureș în conformitate cu prevederile O. G. nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, actualizată, cu modificările și completările aduse prin Legea nr.258/2015. (ABȚINERE, deoarece protocolul și mesele gratuite sunt una dintre prioritățile conducerii Primăriei)

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unui imobil (teren și construcție) situat în Tîrgu Mureș str. Rodnei, nr. 34. (RETRAS)

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic de Detaliu – stabilire reglementări pentru construire a două case de locuit pe aceeaşi parcelă”, str. Eden fn Proprietari – Beneficiari: Zahan Maria şi Zahan Ioan. (PENTRU)

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic de Detaliu – studiu de amplasament pentru construire casă de locuit, împrejmuire parcelă, amenajare acces auto şi pieton, branşamente utilităţi publice, modificare parţială P.U.D aprobat prin HCL nr. 100/2008″ Beneficiari – Proprietari: Rău Alexandru şi Rău Tamara. (PENTRU)

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic Zonal – reconformare zonă – construire clădire spaţiu comercial şi birouri în extinderea corpului C8 existent şi construire spălătorie auto”, str. Gheorghe Doja- Rampei- Scurtă cu regulamentul local de urbanism aferent Iniţiatori:Toth Zsolt şi SC „Tomek Business Management”SRL. (PENTRU)

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic Zonal – pentru subzona construită protejată a municipiului Tîrgu Mureş delimitată de P-ţa Trandafirilor, str. Bartok Bela, str. Horea, str. Poligrafiei – construire ansamblu rezidenţial, servicii, comerţ şi alimentaţie publică”, Piaţa Trandafirilor, Nr. 24 Iniţiator: SC”Sala Construct”SRL. (ÎMPOTRIVĂ, deoarece există mai multe inadvertențe în documentație)

10. Proiect de hotărâre privind organizarea concursului de idei „Academia de Arte Frumoase Tîrgu Mureş”. (PENTRU, proiectul a fost respins, ceea ce amână posibilitatea realizării unui campus școlar modern la Tîrgu Mureș)

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, indicatorii tehnico-economici și soluțiile tehnice pentru Iluminatul arhitectural la obiectivele Catedrala Înălțării Domnului, Catedrala Buna Vestire, Parohia Romano-Catolică I, Biserica Reformată din Cetatea Medievală, Primăria Municipiului Tîrgu Mureș. (PENTRU, iluminarea clădirilor monumentale din Tîrgu Mureș face parte din proiectul pentru turism al POL)

12. Proiect de hotărâre privind finanţarea din bugetul local a indemnizaţiei în valută pentru o delegaţie din partea Municipiului și a Consiliului Local Tîrgu Mureş în vederea deplasării la Seoul/Coreea de Sud, în perioada 14 – 20 septembrie 2018. (ÎMPOTRIVĂ, deoarece primăria insistă să se asocieze cu Man Hee Lee, liderul controversat al unei secte sud-coreene, care se imaginează a fi transmițătorul cuvintelor Sfântului Duh; proiectul a fost respins)

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare lucrări de intervenţie(DALI) şi a indicatorilor tehnico economici, pentru obiectivul ” Şcoala de Arte şi Meserii modernizare şi reabilitare integrală ateliere – Liceul Tehnologic Electromureş”. (PENTRU)

14. Proiect de hotărâre privind liniile de subvenţionare prioritare în domeniul asistenţei sociale pentru anul 2019. (PENTRU)

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF/DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată, pentru obiectivul “Extindere și modernizare clădire pentru amenajare creșă, str. Apaductului nr.54-56”, prin POR 2014-2020, Prioritatea de investiții 4.4, Obiectiv Specific – 4.4 Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educaţie timpurie şi sprijinirea participării părinţilor pe piaţa forţei de muncă. (PENTRU)

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului de pornire a licitaţiei în vederea vânzării masei lemnoase pe picior ce urmează a fi recoltată în anul 2018, din fondul forestier proprietate a Municipiului Tîrgu Mureş . (ABȚINERE, deoarece nu am primit suficiente informații în comisii)

17. Proiect de hotărâre privind stabilirea cantităţii de masă lemnoasă care urmează a fi recoltată în anul 2018 din fondul forestier proprietate a Municipiului Tîrgu Mureş şi modul de valorificare a acesteia. (ABȚINERE, deoarece nu am primit suficiente informații în comisii, proiectul a fost respins)

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului maxim de pornire a licitaţiei în vederea exploatării şi transportul de masă lemnoasă ce urmează a fi recoltată în anul 2018, din fondul forestier proprietate a Municipiului Tîrgu Mureş. (ABȚINERE, deoarece nu am primit suficiente informații în comisii)

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli referitor la volumul masei lemnoase ce urmează a fi recoltată în anul 2018, precum şi lucrările necesare a fi executate în fondul forestier proprietate a Municipiului Tîrgu Mureş. (ABȚINERE, deoarece nu am primit suficiente informații în comisii)

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Grup sanitar și camera de prim ajutor pentru vizitatori” în incinta Grădinii Zoologice Tîrgu Mureş. (PENTRU)

21. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului local municipal Tîrgu Mureş nr. 86/2008 referitoare la unele măsuri în domeniul circulaţiei vehiculelor cu tracţiune animală în Municipiul Tîrgu Mureş. (PENTRU, proiectul a fost respins)

22. Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafaţă de 194 mp din Tîrgu Mureş, str. Mărului nr.22/A, în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş de la SC. Bostan Junior SRL. (PENTRU)

23. Proiect de hotărâreprivind trecerea cotei de 1293 mp şi a construcţiei, din suprafaţa totală de de 2599 mp, situat în Tîrgu Mureş str. Paul Chinezu, nr. 10 din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Tîrgu Mureş. (PENTRU)

24. Proiect de hotărâreprivind trecerea unui teren în suprafaţă de 85 mp din Tîrgu Mureş str. Constandin Hagi Stoian nr. 37 în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş de la Florea Marian Ioan si Florea Paraschiva. (PENTRU)

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei propuneri de vânzare directă a unor terenuri situate în Municipiul Tîrgu Mureş. (ABȚINERE)

26. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Serviciului Public de Exploatare şi Întreţinere a Parcărilor şi Zonelor de Staţionare cu Plată în Regim de Autotaxare, aflate pe Domeniul Public al Municipiului Tîrgu Mureş. (ÎMPOTRIVĂ, proiectul a fost respins)

27. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureș a imobilului situat în Tîrgu Mureș str. Gheorghe Doja nr. 193 şi revocarea Hotărârii Consiliului Local Municipal nr.239 din 29.07.2014. (PENTRU)

28. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei şi intabularea în domeniul privat al Municipiului Tîrgu Mureş a cotei de 15/450 din imobilul situat pe str. Dâmbul Pietros nr. 19 şi revocarea Hotărârii Consiliului Local Municipal nr. 12/30.01.2018. (PENTRU)

29. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei şi intabularea în domeniul privat al Municipiului Tîrgu Mureş a cotei de 609 /3258 din suprafaţa totală de 3429 mp aferentă terenului situat pe str. Livezeni, nr. 4. (PENTRU)

30. Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafaţă de 49 mp din Tîrgu Mureş str. Constandin Hagi Stoian nr. 28 în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş de la Aron Florin şi soţia Den Dulk Wilhelmina Andrea. (PENTRU)

31. Proiect de hotărâre  privind aprobarea Regulamentului de atribuire/licitaţie a locurilor de parcare, pentru folosinţă, în parcările de domiciliu din Municipiul Tîrgu Mureş. (AMÂNARE)

32.  Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie pe trimestrul II anul 2018, pentru Unitatea Administrativ Teritorială – Municipiul Tîrgu Mureș. (ÎMPOTRIVĂ, deoarece s-a cheltuit pe distracție și concerte 11,8 milioane de lei, iar pentru toate școlile și grădinițele din oraș doar 9,5 milioane de lei)

33. Proiect de hotărâre privind organizarea unei noi sesiuni de primire de cereri de subvenție pentru anul 2019, în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, cu modificările și completările ulterioare. (PENTRU)

34. Proiect de hotărâre privind transmiterea cu titlu gratuit în gestiunea Administraţiei Domeniului Public şi Administraţiei Serelor, Pacurilor şi Zonelor Verzi a unor bunuri mobile proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş, aflate în gestiunea S.C. Locativ S.A., pentru realizarea unor reparaţii şi întreţineri efectuate exclusiv pe domeniul public al Municipiului Tîrgu Mureş. (PENTRU)

35. Proiect de hotărâre  privind modificarea anexei (centralizator) a Hotărârii Consiliului Local Municipal nr. 163/30.05.2018 referitoare la aprobarea sumelor pentru finanţarea nerambursabilă din fondurile bugetului local al municipiului Tîrgu Mureş pentru programe/proiecte/acţiuni culturale depuse pe anul 2018 care se desfășoară în perioada 01.06.- 01.09. 2018. (PENTRU)

36. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi (indicatorii maximali) pentru obiectivul „Reabilitare Imobil Mureşeni nr. 50”. (ABȚINERE, deoarece nu cred că investiția se justifică, iar destinația ulterioară a clădirii nu e clară)

37. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Amenajare grajd ierbivore africane” în incinta Grădinii Zoologice Tîrgu Mureș. (ABȚINERE)

38. Proiect de hotărâre privind acordarea unui meniu complet, de două ori pe săptămână, pentru pensionarii cu venituri mici. (PENTRU)

39. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Tîrgu Mureş, pentru perioada august – octombrie 2018. (ÎMPOTRIVĂ, deoarece a fost propusă Theodora Benedek, una dintre colegele care conduce ședințele părtinitor)

Radu Bălaş,

consilier local al municipiului Tîrgu Mureş

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>