Ultima ședință de Consiliu Local ne-a demonstrat de ce se impune ca la alegerile locale din 2020 să obținem – împreună cu alte partide noi – cel puțin opt mandate de consilier. Lumea fiind în concediu, am fost prezenți doar 18 consilieri, ceea ce însemna că fără voturile de la POL nu puteau trece hotărârile care necesitau conform legii 2/3 (16 voturi). În acest mod am putut bloca hotărârile incorecte/imorale, una din exemple fiind modificarea regulamentului de parcare prin care se dorea introducerea unor tarife preferențiale la o sumedenie de categorii de beneficiari, considerată de noi discriminatorie.

Totodată am fost martorii unui vot ”neobișnuit”, colegii de la PNL și PSD au dat un vot de conștiință, nu au mai votat în grup. Toate astea s-au întîmplat la punctul 12 de pe ordinea de zi, celebra deplasare în Coreea de Sud. Deși colegii de la UDMR au votat în grup cu da (doar este vorba de voiajul viceprimarului Makkai), în urma abținerii și/sau împotrivirii colegilor de la celelalte partide proiectul de hotărâre a picat. Astfel am obținut o mică victorie de etapă, POL se luptă de luni de zile împotriva risipirii banului public pe asocierea cu controversatul Man Hee Lee.

Dorim să-i felicităm pe colegii de la PNL și PSD pentru curajul de a vota în interesul cetățenilor și nu la comanda șefilor de partide. Sperăm să nu fie un caz izolat și de acum încolo să asistăm la cât mai multe voturi de conștiință.

 

Cum am votat în ședința de consiliu

 

În regim de urgență s-a votat retragerea domnului consilier Szászgáspár Barnabás, declararea locului vacant, și validarea domnului Vajda György.
Nu putem trece cu vederea faptul că pentru a efectua o asemenea rocadă consilierii POL au trebuit să aștepte o lună, la consilierii UDMR durează doar 10 minute.

1. Proiect de hotărâre  privind aprobarea unor reglementări referitoare la utilizarea sălilor de curs/ laboratoarelor aflate în administrarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Tîrgu Mureş pentru activități educaționale după program.
Nu. S-a dorit adoptarea unei formule pentru calcularea chiriei datorate de părinți pentru activitățile after school. Noi dorim ca Primăria să suporte aceste cheltuieli, colegul meu a și depus un proiect în acest sens. După mai multe amendamente discutate, hotărârea a picat.

2. Proiect de hotărâre  privind  modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 353/2017 privind înfiinţarea Clubului Sportiv Municipal Tîrgu Mureș.
Nu. Proiectul a trecut cu votul majorității, care a hotărât introducerea unor noi ramuri sportive.

3. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul din bugetul local denumit „SF + PT + EXEC. terenuri de sport în incinta CASM”.
Da. Un proiect în acord cu principiile POL, orașul trebuie să asigure infrastructura pentru sport.

4. Proiect de hotărâre  privind aprobarea limitelor maxime în cadrul cărora se pot efectua cheltuielile pentru acțiuni de protocol de către administrația publică locală a Municipiului Tîrgu Mureș în conformitate cu prevederile O. G. nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, actualizată, cu modificările și completările aduse prin Legea nr.258/2015.
Da. Desigur, la noi s-a optat pentru sumele maxime permise de lege.

5. Proiect de hotărâre  privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unui imobil (teren și construcție) situat în Tîrgu Mureș str. Rodnei, nr. 34.
În comisia de buget am insistat cu întebările, am dorit să fiu sigur, că totul este în regulă cu vânzarea acestui imobil. Deși am primit asigurări că este așa, proiectul a fost retras.

6. Proiect de hotărâre  privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic de Detaliu – stabilire reglementări pentru construire a două case de  locuit pe  aceeaşi  parcelă”, str. Eden fn  Proprietari – Beneficiari:  Zahan Maria şi Zahan Ioan. Da.

7. Proiect de hotărâre  privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic de Detaliu – studiu de amplasament pentru construire casă de locuit, împrejmuire parcelă, amenajare acces auto şi pieton, branşamente utilităţi publice, modificare  parţială P.U.D aprobat prin HCL nr. 100/2008″ Beneficiari – Proprietari: Rău Alexandru şi Rău Tamara.  Da

8. Proiect de hotărâre  privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic Zonal – reconformare zonă – construire clădire spaţiu comercial şi birouri în extinderea corpului C8 existent şi construire spălătorie auto”, str. Gheorghe Doja- Rampei- Scurtă cu regulamentul local de urbanism aferent Iniţiatori:Toth Zsolt  şi  SC „Tomek Business Management”SRL.
Da. Toate cele trei proiecte par a fi în regulă

9. Proiect de hotărâre  privind aprobarea documentaţiei de urbanism   „Plan Urbanistic Zonal – pentru subzona construită protejată a municipiului Tîrgu Mureş delimitată de P-ţa Trandafirilor, str. Bartok Bela, str. Horea, str. Poligrafiei – construire ansamblu rezidenţial, servicii, comerţ şi alimentaţie publică”, Piaţa Trandafirilor, Nr. 24 Iniţiator: SC”Sala Construct”SRL.
Nu. Acest proiect controversat și contestat mai ales de vecinii afectați a stârnit discuții aprinse în plen. Cu această ocazie am aflat de la doamna arhitect șef, că ”mai există erori materiale” în proiectele pe care ne pun în mape. Totuși, hotărârea a trecut cu votul majorității.

10. Proiect de hotărâre  privind organizarea concursului de idei „Academia de Arte Frumoase Tîrgu Mureş”.
Abținere. Primăria dorește ca pe terenul de lângă Hipodrom să construiască un campus pentru Liceul de Artă și Universitatea de Arte, după părerea mea am putea construi acolo un parc adevărat și niște terenuri de sport pentru amatori.

11. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea Studiului de Fezabilitate, indicatorii tehnico-economici și soluțiile tehnice  pentru Iluminatul arhitectural la obiectivele Catedrala Înălțării Domnului, Catedrala Buna Vestire, Parohia Romano-Catolică I, Biserica Reformată din Cetatea Medievală, Primăria Municipiului Tîrgu Mureș.
Nu. Am cerut amânarea proiectului până în toamnă, deoarece este în desfășurare proiectul pentru transformarea întregii zone centrale, și să așteptăm rezultatele concursului, dar a trecut în forma inițială.

12. Proiect de hotărâre  privind finanţarea din bugetul local a indemnizaţiei în valută pentru o delegaţie din partea Municipiului și a Consiliului Local Tîrgu Mureş în vederea deplasării la Seoul/Coreea de Sud, în perioada 14 – 20  septembrie 2018.
Nu. Vezi explicațiile de la începutul articolului. A picat.

13. Proiect de hotărâre  privind aprobarea Documentaţiei de  avizare lucrări de intervenţie(DALI) şi a indicatorilor tehnico economici, pentru obiectivul ” Şcoala de Arte şi Meserii modernizare şi reabilitare integrală ateliere – Liceul Tehnologic Electromureş”.
Da. Suntem de acord cu investițiile în infrastructura școlară.

14. Proiect de hotărâre  privind liniile de subvenţionare prioritare în domeniul asistenţei sociale pentru anul 2019.
Da. ONG-urile care se ocupă de domeniul social vor primi un punctaj mai mare la concursul de proiecte.

15. Proiect de hotărâre  privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF/DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată, pentru obiectivul “Extindere și modernizare clădire pentru amenajare creșă, str. Apaductului nr.54-56”, prin POR 2014-2020, Prioritatea de investiții 4.4, Obiectiv Specific – 4.4 Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educaţie timpurie şi sprijinirea participării părinţilor pe piaţa forţei de muncă.
Da. Așteptăm proiectul pentru următoarea creșă (ar mai fi nevoie de 2-3 în oraș)

16. Proiect de hotărâre  privind aprobarea preţului de pornire a licitaţiei în vederea  vânzării masei  lemnoase pe picior ce urmează a fi recoltată în anul 2018, din fondul forestier proprietate a Municipiului Tîrgu Mureş. Da.

17. Proiect de hotărâre  privind stabilirea cantităţii de masă lemnoasă care urmează a fi recoltată în anul 2018 din fondul forestier proprietate a Municipiului Tîrgu Mureş şi modul de valorificare a acesteia. Abținere.

18. Proiect de hotărâre  privind aprobarea preţului maxim de pornire a  licitaţiei în vederea  exploatării şi transportul  de  masă  lemnoasă ce urmează a fi recoltată în anul 2018, din fondul forestier proprietate a Municipiului Tîrgu Mureş. Abținere.

19. Proiect de hotărâre  privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli referitor la volumul masei lemnoase ce urmează a fi recoltată în anul 2018, precum şi lucrările necesare a fi executate în fondul forestier proprietate a Municipiului Tîrgu Mureş. Abținere. La aceste trei proiecte ne-am abținut deoarece am primit informații conform cărora nu este totul în regulă cu ele. Proiectele au picat dar vor fi repuse pe ordinea de zi în august.

20. Proiect de hotărâre  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Grup sanitar și camera de prim ajutor pentru vizitatori” în incinta Grădinii  Zoologice Tîrgu Mureş.
Da. Cum am subliniat în intervenția mea, prin acest proiect s-a demonstrat că și în orașul nostru se pot face investiții publice cu folos și fără prețuri umflate. Este vorba de o clădire nouă, cu etaj, din cărămidă și cu un cost de cca 300 de euro pe metru pătrat. Desigur se pune întrebarea cum poate avea o construcție de lemn aflată la câteva sute de metri mai încolo un cost pe metru pătrat mai mare de vreo opt ori?

21. Proiect de hotărâre  privind modificarea hotărârii Consiliului local municipal Tîrgu Mureş nr. 86/2008 referitoare la unele măsuri în domeniul circulaţiei vehiculelor cu tracţiune animală în Municipiul Tîrgu Mureş.
Da, cu amendamentul meu care elimina restricția pentru vehicole trase sau împinse cu mâna (de ex cărucioare de copii). Din păcate proiectul a picat, dl viceprimar a votat împotrivă, supărat fiind că nu a trecut proiectul cu excursia dânsului în Coreea.

22. Proiect de hotărâre  privind trecerea unui teren în suprafaţă de 194 mp din Tîrgu Mureş, str. Mărului nr.22/A, în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş de la SC. Bostan Junior SRL. Da.

23. Proiect de hotărâre privind trecerea cotei de 1293 mp şi a construcţiei,  din suprafaţa totală de de 2599  mp, situat în Tîrgu Mureş str. Paul Chinezu, nr. 10 din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Tîrgu Mureş.
Da, cu amendamentul meu.

24. Proiect de hotărâreprivind trecerea unui teren în suprafaţă de 85 mp din Tîrgu Mureş  str. Constandin Hagi Stoian nr. 37  în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş de la Florea Marian Ioan si Florea Paraschiva.
Da. Aceste trei proiecte se referă la rezolvarea statutului juridic al acestor parcele.

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei propuneri de vânzare directă a unor terenuri situate în Municipiul Tîrgu Mureş.
Da. S-a dorit vânzarea unor terenuri situate sub construcții inițial nepermanente care însă au ”devenit” permanente. A trecut cu amendamentul care prevede concesioarea în loc de vânzare și tratarea separată, nu în bloc.

26. Proiect de hotărâre  privind modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Serviciului Public de Exploatare şi Întreţinere a Parcărilor şi Zonelor de Staţionare cu Plată în Regim de Autotaxare, aflate pe Domeniul Public al Municipiului Tîrgu Mureş.
Nu. După discuții aprinse, și respingerea unor amendamente ale POL, prin care se dorea eliminarea unor discriminări, am votat împotrivă și proiectul a picat.

27. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureș a imobilului situat în Tîrgu Mureș  str. Gheorghe Doja nr. 193 şi revocarea Hotărârii Consiliului Local Municipal nr.239 din 29.07.2014.
Da. Orașul are nevoie de un spațiu unde să se depoziteze deșeurile provenite din demolări. După acceptarea amendamentului meu care prevede doar o ”achiziție în principiu”, hotărârea a trecut.

28. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei şi intabularea  în domeniul privat  al  Municipiului Tîrgu Mureş a cotei de 15/450 din imobilul situat pe str. Dâmbul Pietros nr. 19  şi revocarea Hotărârii Consiliului Local Municipal nr. 12/30.01.2018. Da.

29. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei şi intabularea în domeniul privat  al  Municipiului Tîrgu Mureş a cotei de 609 /3258  din suprafaţa totală de 3429 mp aferentă terenului situat pe str. Livezeni, nr. 4. Da.

30. Proiect de hotărâre  privind trecerea unui teren în suprafaţă de 49 mp din Tîrgu Mureş  str. Constandin Hagi Stoian nr. 28  în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş de la Aron Florin şi soţia Den Dulk Wilhelmina Andrea. Da.

31. Proiect de hotărâre  privind aprobarea Regulamentului de atribuire/licitaţie a locurilor de parcare, pentru folosinţă, în parcările de domiciliu din Municipiul Tîrgu Mureş. Amânat pentru a treia oară.

32.  Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie pe trimestrul II anul 2018, pentru Unitatea Administrativ Teritorială – Municipiul Tîrgu Mureș.
Nu. Ca de obicei, cheltuielile prevăzute pentru distracție sunt efectuate, iar sumele prevăzute pentru investiții, educație  se cheltuiesc doar în procent mic.

33. Proiect de hotărâre privind organizarea unei noi sesiuni de primire de cereri de subvenție pentru anul 2019, în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, cu modificările și completările ulterioare. Da.

34. Proiect de hotărâre privind transmiterea cu titlu gratuit în gestiunea Administraţiei Domeniului Public şi Administraţiei Serelor, Pacurilor şi  Zonelor Verzi a unor bunuri mobile proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş, aflate în gestiunea S.C. Locativ S.A., pentru realizarea unor reparaţii şi întreţineri efectuate exclusiv pe domeniul public al Municipiului Tîrgu Mureş.
Da. Este vorba de niște conducte care vor fi folosite la serele orașului.

35. Proiect de hotărâre  privind modificarea anexei (centralizator) a Hotărârii Consiliului Local Municipal nr. 163/30.05.2018 referitoare la aprobarea sumelor pentru finanţarea nerambursabilă din fondurile bugetului local al municipiului Tîrgu Mureş pentru programe/proiecte/acţiuni culturale depuse pe anul 2018 care se desfășoară în perioada 01.06.- 01.09. 2018. Da.

36. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi (indicatorii maximali) pentru obiectivul „Reabilitare Imobil Mureşeni nr. 50”.
Abținere. Nu am primit lămuriri clare despre scopul investiției. Am vizitat locația, sunt niște clădiri P+1 situate în spatele combinatului chimic.

37. Proiect de hotărâre  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Amenajare grajd ierbivore africane” în incinta Grădinii Zoologice Tîrgu Mureș.
Da. Sunt de acord cu investiții în singura grădină zoologică acreditată în țară.

38. Proiect de hotărâre privind acordarea unui meniu complet, de două ori pe săptămână, pentru pensionarii cu venituri mici.
Am atras atenția colegilor atât în plen cât și în comisia de buget, că este vorba de un proiect incomplet, fără avizul direcției economice, fără să știm cât costă și cu iz electoral. Am argumentat că cei nevoiași au nevoie să mănânce șapte zile pe săptămână, nu doar două. Până la urmă l-am votat, pentru că s-a spus în plen că ar fi vorba de un proiect al Alpha Transilvania. Ulterior am realizat că am fost păcălit, am votat greșit, este un proiect electoral speculat deja de unii.

39. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Tîrgu Mureş, pentru perioada august – octombrie 2018.
Da. A fost aleasă doamna Benedek. Este ciudat cum, pentru prima dată s-a cerut HCL pentru acest lucru.

 

În plus am mai votat pentru două materiale în regim de urgență – Ministerul Dezvoltării a constatat că unele administrații locale sunt incapabile să depună proiecte europene eligibile, așa că a hotărât că se va depune un proiect centralizat pentru dotarea municipiilor reședință de județ cu autobuze electrice și stații de încărcare. Noi am votat două proiecte prin care ne angajăm să achităm contribuția proprie la aceste achiziții de autobuze electrice de 10 m și 12 m lungime, din fonduri europene.

 

Pápai László Zsolt – consilier local

 1. Haja Sergiu Mihai says:

  Buna ziua .
  In legătură cu strada Evreilor Martiri Tg Mureș.
  Nu se poate propune sa se faca un trotuar , umblăm pe stradă parca am fi izolați de civilizație desi locuim la 5 minute de centrul cartierului Tudor.
  Mulțumim.

 2. Baciu Ioan says:

  Cand vom avea o centură a municipiului Târgu Mureș asa cum are Sibiul sau Brașovul si in ce stadiu se află realizarea telegondolei care ar face legătura între Week End si Platoul Cornesti ? Ambele sunt de foarte mare importanță pentru orașul nostru.

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>